Dr. Öğr. Üyesi Erdem Türkyılmaz

  • İlgi Alanları: Koroner Arter hastalıkları, İnvaziv Kardiyolojik Girişimler, Ekokardiyografi, Kalp Pili Uygulamaları, Aritmiler
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Koşuyolu Kalp Hastanesi - İhtisas