Eğitim ve Uzmanlık
06/2004 - 12/2009  Şef: Prof. Dr. Nurcan ÖZDAMAR - TEPECIK EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI BEYIN VE SINIR CERRAHISI  KLN - İZMİR  -  DOKTORA                         

Tıp Fakültesi – 09/1993 - 06/1999 - ÜNIVERSITE - EGE ÜNİVERSİTESİ  - İZMİR

Deneyim
07/1999 - 01/2000         İzmir’de özel hastane ve tıp merkezlerinde acil servis nöbeti tuttum.
2000 - 2002                  Kars/Kağızman'da askerlik görevimi tamamladım.
2002 - 2004                   Karabük merkez 1 ve 4 nolu sağlık ocaklarında “Pratisyen Hekim” olarak çalıştım.
06/2004 - 03/2010          İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde uzmanlık eğitimimi tamamladım.
03/2010 - 01/2012         Tokat/Niksar Devlet Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak mecburi hizmetimi tamamladım.
01/2012 – 11/2015         Özel sektörde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştım.
12/2015 – Halen           Karacabey (Bursa) Devlet Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

 

1) Spontan Subaraknoid Kanamalar: 273 Olguluk Retrospektif Çalışma (Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage: A Retrospective Study of 273 Cases) -- Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2008, 14:2; 33-39 (Bu araştırma yazısı aynı zamanda Nisan 2008’deki 22. Türk Nöroşirürji Kongresinde poster olarak sunulmuş ve özet kitabında yayınlanmıştır)

Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Bardakçı Sami¹,Özdamar Nurcan²

¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

2) Gebelik ve Serebral Venöz Tromboz: Bir Vaka Sunumu (Cerebral Venous Thrombosis and Pregnancy: A Case Report) -- Türk Nöroşirürji Dergisi, 2008, Cilt: 18, Sayı: 1, 56-61

Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Uluğ Vedat², Ganiüsmen Ozan¹, Binatlı A. Özcan¹, Özdamar Nurcan³

¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

2S.B. Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi, İzmir
³Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

3) Subaraknoid Kanama ve İntrakranial Anevrizmalar (132 olgunun değerlendirilmesi ) -- Bu yayın XIX. Türk Nöroşirürji Kongresinde poster olarak sunulmuştur (Mayıs 2005)

Binatlı Özcan , Demirhan Feryat, Uluğ Erel, Başkan Fikret

SB Tepecik Eğt. Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İzmir

4) Spinal Nörinom ve Nörofibromlar (Spinal Neurinoma and Neurofibromas) -- Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirürji Dergisi “Nöroonkolojik Cerrahi-1  Özel Sayısı 2007, Cilt:3; Sayı:34

Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹

¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

 5) Gangliogliom: Bir Vaka Sunumu (Ganglioglioma: A Case Report) -- Türk Onkoloji Dergisi 2008; 23(3): 142-146 ( Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur (18-22 Nisan 2008, Antalya))

Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Altınel Deniz2 , Özdamar Nurcan3

¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

2 S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

6) Germinom: Bir Vaka Sunumu (Germinoma: A Case Report) -- Türk Nöroşirürji Dergisi, 2007, Cilt: 17, Sayı: 3, 206-211

Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Altınel Deniz², Bayol Ümit², Özdamar Nurcan³

¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

³S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir
³Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

7) Hemanjioperisitoma: Bir Vaka Sunumu (Hemangiopericytoma: A Case Report) -- Türk Onkoloji Dergisi 2008; 23(1): 20-25 (Bu makale aynı zamanda XXI. Türk Nöroşirürji Kongresinde poster olarak sunulmuş ve özet kitabında (Türk      Nöroşirürji Dergisi 2007, Cilt 17 Ek Sayı) yayınlanmıştır)

Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Altınel Deniz², Bayol Ümit², Özdamar Nurcan³

¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

³S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir
³Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

8) Pineal Bölge Tümörü: Bir Vaka Sunumu (Pineal Region Tumor: A Case Report) -- Türk Nöroşirürji Dergisi, 2007, Cilt: 17, Sayı: 2, 108-114

Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹ , Zincircioğlu Volkan¹, Sarıkaya Bülent¹, Demirhan M. Feryat¹, Özdamar Nurcan²

¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

9) Prepontin Arachnoid Kist:Bir Vaka Sunumu (Prepontine Arachnoid Cyst:A Case Report) -- Türk Nöroşirürji Dergisi, 2007, Cilt: 17, Sayı: 2, 115-119 (Bu makale aynı zamanda , 2.Hidrosefali Sempozyumunda (Mayıs 2007) poster olarak sunulmuştur)

Binatlı A. Özcan¹, Zincircioğlu Volkan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Özdamar Nurcan²

¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

³Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

TEZİM

 Digital Subtraksiyon Anjiografi Pozitif Spontan Subaraknoid Kanama ve Anevrizma Hastalarında Erken Cerrahinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Olan Etkisi