Prof. Dr. Erem Kaan Başok

  • Uzmanlık Alanları: Ürolojik Tümörler, Endoskopik girişimler, Kadın ürolojisi, Çocuk ürolojisi, Androloji
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Heilderberg Üniversitesi Heilbronn Hastanesi, Almanya - Uzmanlık
 
Tıbbi İlgi Alanları
Ürolojik Tümörler
Robotik ve Laparoskopik girişimler (böbrek, prostat, mesane, böbreküstü bezi)
Prostat kanseri tedavisinde Sinir Koruyucu açık veya laparoskopik radikal prostatektomi
Böbrek kanseri tedavisinde açık, laparoskopik radikal nefrektomi ve parsiyel (nefron koruyucu) cerrahi
Mesane kanseri tedavisinde Transüretral Rezeksiyon, Radikal Sistektomi ve Yapay Mesane operasyonları
Testis kanseri operasyonları
Endoskopik Girişimler
Böbrek taşları (Perkütan, Fleksible Üreterorenoskopi ve Lazer ile taş kırma)
Üreter taşları (Endoskopik Lazer sistemi - Semirigid, Fleksible)
Endoskopik prostat tedavisi (Laser ve Plazmakinetik teknolojisi ile prostat operasyonu, TUR-P)
Endoskopik mesane tümörü tedavisi
Kadın Ürolojisi
İdrar kaçırma ameliyatları (TOT, TVT, sistosel ve pelvik taban onarımları)
Aşırı aktif mesane tedavileri
Çocuk Ürolojisi
Vezikoüreteral reflü (VUR) ameliyatları
Androloji
Erektil disfonksiyon tedavileri ve Penil Protez implantasyonu
Mikroskopik varikoselektomi
 
Mesleki Üyelikler
European Association of Urology (EAU)
International Continence Society (ICS)
Endourology Society
The Turkish Urological Laparoscopy Group (TURKUROLAP)
International platform for Robotic & Laparoscopic Urology & Endosurgery
Ürolojik Cerrahi Derneği
Türk Üroloji Derneği
Endoüroloji Derneği
Kontinans Derneği
Üroonkoloji Derneği
Türk Androloji Derneği
 
Laparoskopi Konusunda Eğitmen Olarak Katıldığı Yurtdışı Kurslar
1. 8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, 12-16 Nisan 2006.
2. Atina Laparoskopi Toplantısı. Atina. 16-18. Eylül. 2010
3. 15th International Courses & Workshops on Advanced Laparoscopic Urology. Cluj Napoca, Romania. 27-30 April, 2011.
4. 21st. International Courses & Workshops on Advanced Laparoscopic Urology. Cluj Napoca, Romania. 4-7 October, 2012.
5. ESUT Basic Laparoscopy hands-on-training course. Üsküp, Makedonya. 30 Ocak- 3 Şubat 2013.
6. Approach to small renal masses, laparoscopic surgery 5. Üroonkoloji Kış Kongresi. Avrasya Üroonkoloji Derneği. Üsküp, Makedonya. 30 Ocak- 3 Şubat 2013
7. 24th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium. 20-21 September 2013.
8. 36th Multi-centric outcomes of laparoscopic partial nephrectomy. 5. Üroonkoloji Kış Kongresi. Avrasya Üroonkoloji Derneği. Üsküp, Makedonya. 30 Ocak- 3 Şubat 2013
9. The Annual Conference of Mediterranean and Gulf Urological Forum (MGUF). 2 - 5, 2013
10. Challenges in Laparoscopy & Robotics The European Congress of Laparoscopy and Robotics June 4-5-6 2015
Sertifikalar
2005 "Uygulamalı Laparoskopi kursu". GATA, Ankara
2008 "Laparoscopy, Retroperitoneoscopy, Laser and Endourology". SLK Kliniken Heilbronn GmbH, Heilbronn, Germany
2008 "Basic and Advance Course in Robotic Surgery". 5th European Robotic Urology Symposium, Prague