sat─▒r aras─▒

Ergoterapi Nedir? Ergoterapi Ne ─░┼če Yarar?

Günümüzde pek çok mecrada kar┼č─▒m─▒za ç─▒kan ve sosyal hayat─▒m─▒zda da mutlaka bir ┼čekilde duydu─čumuz ergoterapi genellikle psikolojik rahats─▒zl─▒klar olmak üzere birçok hastal─▒─č─▒n tedavisinde kullan─▒lan ve ki┼činin ya┼čam kalitesini artt─▒rmay─▒, toplumsal hayata kat─▒l─▒m─▒n─▒ ve bireysel ba─č─▒ms─▒zl─▒─č─▒n─▒ kazanmas─▒n─▒ amaç edinen bir tedavi çe┼čididir.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi ba┼čta otizm, epilepsi, dikkat eksikli─či ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastal─▒klar olmak üzere farkl─▒ birçok hastal─▒─č─▒n da tedavisinde ba┼čvurulan; sa─čl─▒─č─▒n ve refah─▒n art─▒r─▒lmas─▒n─▒ amaç edinen dan─▒┼čan merkezli bir sa─čl─▒k mesle─čidir.

Öncelikli hedef ki┼činin ya┼čam kalitesini artt─▒rarak toplumsal hayata kat─▒l─▒m─▒n─▒ sa─člamakt─▒r. Zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil geli┼čiminde ya┼čanan problem nedeniyle konu┼čmakta s─▒k─▒nt─▒ ya┼čayan, davran─▒┼čsal anlamda problem çekti─či için uyum sa─člamada zorluk ya┼čayan ki┼čilere uygulan─▒r. Ergoterapi her ya┼č grubundaki ki┼čiye uygulanabilir.

Ergoterapistler (i┼č ve u─čra┼č─▒ terapisti) bu tarz problemler ya┼čayan ki┼čilerin yapmaya ihtiyaç duyduklar─▒, yapmak istedikleri ya da farkl─▒ ki┼čiler taraf─▒ndan yapmalar─▒ beklenen u─čra┼člar─▒ gerçekle┼čtirebilme yeteneklerini kazanmalar─▒ veya bu yeteneklerini art─▒rmalar─▒ için insanlarla ve topluluklarla çal─▒┼č─▒rlar. Ergoterapistler bu çal─▒┼čmalarda genellikle ya u─čra┼člar─▒n─▒ de─či┼čtirirler ya da çevreyi de─či┼čtirerek ki┼čilerin tedavi sürecini h─▒zland─▒rmaya çal─▒┼č─▒rlar. Ergoterapi ki┼či merkezli bir sa─čl─▒k mesle─či oldu─ču için ergoterapistler bire bir ki┼čilerle, gruplarla veya  topluluklarla i┼čbirli─či içinde çal─▒┼čabilmek için gerekli bilgi, birikim ve deneyime sahip olmal─▒d─▒r. Üniversitelerde al─▒nan ergoterapi e─čitimi de bunu hedefleyerek ö─črencilerine t─▒bbi, sosyal davran─▒┼čsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanlar─▒nda kapsaml─▒ bir e─čitim vermelidir.

Ergoterapistler ayn─▒ zamanda herhangi bir fiziksel rahats─▒zl─▒─ča da ba─čl─▒ olmaks─▒z─▒n bir nedenden veya baz─▒ nedenlerden dolay─▒ toplum taraf─▒ndan d─▒┼članm─▒┼č veya kat─▒l─▒m─▒ k─▒s─▒tlanm─▒┼č olan ki┼čilerle de çal─▒┼č─▒r. Bu nedenlerden biri; sosyal ya da kültürel az─▒nl─▒k bir grubun destekçisi olmak veya direkt bu gruplardan birinde yer almak olabilir.

Ki┼čiler olumlu bir sonuç alabilmek için ergoterapi sürecine aktif ┼čekilde kat─▒lmal─▒d─▒r. Dan─▒┼čan merkezli bir sa─čl─▒k mesle─či oldu─čundan dolay─▒ terapi sonras─▒nda ki┼čiler üzerinde görülen sonuçlar da çe┼čitli olacakt─▒r. Terapi sonras─▒nda ki┼čilerin aktivite performans─▒ndaki yetene─činin art─▒┼č durumu, aktiviteye kat─▒l─▒m─▒ndan dolay─▒ ki┼čide olu┼čan memnuniyet durumu ölçülür.

Ergoterapiyi bir sa─čl─▒k mesle─či olarak yerle┼čtiren, uygulayan ülkelerde bu i┼či yapan ki┼čilerin yani ergoterapistlerin mesle─če özgü ┼čekilde gerekli derslerle düzenlenmi┼č bir üniversite e─čitimi görmeleri beklenir.

Ergoterapi E─čitimi Verilen Üniversiteler Hangileridir?

Ergoterapi bölümü Türkiye’de yeni bilinmeye ba┼člayan fakat gittikçe önemi anla┼č─▒lan bir sa─čl─▒k bölümüdür. ─░lk olarak Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nde e─čitimi verilmeye ba┼članm─▒┼čt─▒r, önemi anla┼č─▒lmaya ba┼čland─▒ktan sonra h─▒zla farkl─▒ üniversiteler de bu bölümü açmaya ba┼člam─▒┼čt─▒r. Bu say─▒n─▒n ileriki zamanlarda da h─▒zla artmas─▒ beklenir. Geli┼čmekte olmas─▒, Türkiye'de yeni yayg─▒nla┼čmaya ba┼člam─▒┼č bir meslek olmas─▒ ve önü aç─▒k bir meslek olarak görülmesi nedeniyle üniversite s─▒nav─▒na haz─▒rlanan ve sa─čl─▒k bölümü okumak isteyen ö─črenciler için de oldukça iyi bir alternatif haline gelmi┼čtir.

Ergoterapi bölümünde mezun olarak ergoterapist ünvan─▒ almak için al─▒nmas─▒ gereken e─čitim süresi 4 y─▒ld─▒r ve bu bölüm üniversitelerde Sa─čl─▒k Bilimleri Fakültesi’ne ba─čl─▒d─▒r.

Ergoterapi E─čitimi Türkiye’de;

 • Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
 • Bezm-i Âlem Vak─▒f Üniversitesi (─░stanbul)
 • Üsküdar Üniversitesi (─░stanbul)
 • ─░stanbul Bilgi Üniversitesi
 • ─░stanbul Medipol Üniversitesi
 • Bahçe┼čehir Üniversitesi (─░stanbul)
 • Biruni Üniversitesi (─░stanbul)
 • ─░stanbul Geli┼čim Üniversitesi
 • Yak─▒n Do─ču Üniversitesi (KKTC-Lefko┼ča)
 • Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)

üniversitelerinde verilir.

Ergoterapi Bölümünde Al─▒nan Dersler Nelerdir?

Üniversitelerde al─▒nan ergoterapi e─čitimi oldukça önemlidir. Mezun olduktan sonra ergoterapist olan ki┼činin kendini birçok anlamda iyi yeti┼čtirmi┼č olmas─▒ beklenir çünkü ergoterapistler ki┼čilerle birebir ileti┼čime geçerek dan─▒┼čana özel bir terapi uygular. Bu amaçla ergoterapi bölümünde ö─črencilerin ald─▒─č─▒ e─čitimler temel bilimler, mesleki bilimler ve uygulama dersleri olarak ayr─▒l─▒r. Uygulama dersleri ö─črenciler için tecrübe edinmek aç─▒s─▒nda ayr─▒ca önem ta┼č─▒r.

 • Büyüme ve Geli┼čme
 • Ergoterapi ─░çin Özel Anatomi
 • Sa─čl─▒k Politikalar─▒
 • Sa─čl─▒k Sosyolojisi
 • Ergoterapiye Giri┼č
 • Temel Anatomi
 • Ergoterapi Teorileri
 • Hareket Analizi ve Biyomekanik
 • Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Ergoterapide Duyu Bütünleme
 • Ergoterapide Müzik Terapi

dersleri ö─črencilerin meslek hayat─▒na haz─▒rlanmas─▒n─▒ sa─člayan derslerdir.

Ergoterapinin Çal─▒┼čma Alanlar─▒ Nelerdir?

 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Engelli Bireyler
 • Yard─▒mc─▒ Teknoloji
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Mülteciler
 • LGBT─░ Bireyler

olarak say─▒labilir.

Ergoterapistler Nerelerde Çal─▒┼čabilir?

Ergoterapistler ergoterapinin çal─▒┼čma alanlar─▒n─▒n bulundu─ču her yerde çal─▒┼čabilirler, bu nedenle oldukça geni┼č bir çal─▒┼čma alanlar─▒ ve çal─▒┼čma gruplar─▒ vard─▒r. ─░stihdam yerleri olarak hastaneler, klinikler, huzurevleri, gündüzlü ve yat─▒l─▒ rehabilitasyon merkezleri, halk sa─čl─▒─č─▒ ve i┼č sa─čl─▒─č─▒ merkezleri, evde bak─▒m programlar─▒, özel okullar, adli kurumlar, sanayi ve özel ┼čirketler say─▒labilir. Ergoterapistlerin büyük bir k─▒sm─▒ ise özel muayenehanelerde e─čitimci ve dan─▒┼čman olarak çal─▒┼č─▒rlar.

Ergoterapistler Nas─▒l Çal─▒┼č─▒rlar?

1- De─čerlendirme:

Ergoterapi sürecindeki ilk a┼čama de─čerlendirmedir ve bir ergoterapist bunu birkaç kere tekrarlayabilir. Oldukça önemli bir basamakt─▒r. Ergoterapi süreci bu basama─ča dayan─▒r.

Ergoterapistler bu a┼čamada birlikte çal─▒┼čt─▒klar─▒ ki┼čilerle veya grupla birlikte bu ki┼činin veya ki┼čilerin bireysel, çevresel yeteneklerini incelerken ayn─▒ zamanda bu ki┼čilerin günlük ya┼čamlar─▒nda kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ sorunlara odaklan─▒rlar ve bu sorunlar─▒ incelerler.

De─čerlendirme a┼čamas─▒nda ergoterapistler standart prosedürleri gerçekle┼čtirirler, görü┼čmeler veya baz─▒ ortamlardaki gözlemler sonucunda edinilmi┼č bilgileri incelerler ve ergoterapi sürecini yürüttükleri ki┼čilerin hayat─▒ndaki önemli insanlarla da görü┼čürler.

2- Planlama:

Ergoterapistler de─čerlendirme a┼čamas─▒nda buldu─ču sonuçlar do─črultusunda k─▒sa ve uzun vadeli olarak yürütülen tedavinin amaçlar─▒n─▒ belirleyerek buna yönelik bir plan─▒n temelini olu┼čtururlar. Bu planda ki┼činin ya┼čam tarz─▒, sosyal hayat─▒ndaki rolleri, baz─▒ konularda olan tercihleri, vazgeçmekte zorland─▒─č─▒ al─▒┼čkanl─▒klar─▒, geli┼čim a┼čamas─▒ ve ya┼čad─▒─č─▒ çevre göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r.

3- Müdahale: 

Müdahale a┼čamas─▒nda ergoterapistler olumlu bir sonuç alabilmek için ki┼či odakl─▒ çal─▒┼čmal─▒d─▒r ve önceki a┼čamalarda gözlenen çevreye uyumlu müdahalelerde bulunmal─▒d─▒r. Bu müdahaleler ergoterapinin amac─▒na ula┼čabilmek için yap─▒lan müdahalelerdir. Ki┼činin günlük hayat─▒nda yapt─▒─č─▒ i┼člerdeki performans─▒n─▒ artt─▒rmak ve ki┼činin s─▒kl─▒kla girdi─či i┼č, sosyal veya ya┼čad─▒─č─▒ ortamlara olan adaptasyonunu artt─▒rmak öncelikli yap─▒lmaya çal─▒┼č─▒lanlard─▒r. Ergoterapistler bu amaçla bazen ki┼čilere yeni teknikler ö─čretmeye çal─▒┼č─▒rken bazen de ekipmanlardan faydalanmaya çal─▒┼č─▒r. Bu ekipmanlar ço─ču zaman ki┼čisel bak─▒m─▒ kolayla┼čt─▒rmaya, çevrede ki┼čiye engel olabilecek etkenleri ortadan kald─▒rmaya, ki┼činin duydu─ču stresi azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilirler.

4- ─░┼čbirli─či: 

Ergoterapi sürecinde ekip çal─▒┼čmas─▒ oldukça önemli bir yer tutar. Bu ekip çal─▒┼čmas─▒nda ki┼činin ailesi, hayat─▒ndaki di─čer önemli ki┼čiler, di─čer sa─čl─▒k profesyonelleri, bak─▒c─▒lar veya gönüllü ki┼čilerle sürekli i┼čbirli─či veya koordinasyon içinde olmak olumlu sonuca daha kolay varabilmek aç─▒s─▒ndan oldukça önemlidir. Ergoterapi sürecinde bütünsel yakla┼č─▒m─▒n gerçekle┼čmesini sa─člar.

Tedavi sürecindeki en önemli nokta hastan─▒n hastal─▒─č─▒n─▒ k─▒sa bir süreli─čine de olsa unutmas─▒d─▒r çünkü bu noktadan sonra tedavi süreci net bir ┼čekilde ba┼člar. Hastan─▒n ba─č─▒ms─▒zl─▒─č─▒n─▒ kazanmas─▒ hastal─▒─č─▒n─▒ unutmas─▒na katk─▒da bulunur.

Ergoterapi yakla┼č─▒m örnekleri

 • Görme engelliler veya görmede problem ya┼čayan ki┼čiler için özel ergoterapi e─čitimleri verilmelidir, çevrede ki┼čiye uygun olacak ┼čekilde de─či┼čiklikler yap─▒lmal─▒d─▒r.
 • Ki┼čide psikiyatrik bozukluklar olmas─▒ durumunda ki┼činin ba─č─▒ms─▒zl─▒─č─▒n─▒ kazanmas─▒n─▒ sa─člayacak aktiviteler yap─▒lmal─▒d─▒r, toplumsal etkinliklere kat─▒lmas─▒ sa─članmal─▒d─▒r.
 • Romatizmal rahats─▒zl─▒klar─▒ bulunan ki┼čilerde eklemleri korumaya yönelik e─čitimler verilmelidir, ki┼činin ya┼čad─▒─č─▒ ortamlarda engellerin giderilmesine yönelik olarak ergonomik düzenlemeler yap─▒lmal─▒d─▒r, baz─▒ hareket tekniklerinin ö─čretilmesi ve uygulanmas─▒ gereklidir.
 • Nörolojik bozukluklar─▒ bulunan ki┼čilerde bili┼čsel ve fiziksel fonksiyonlar─▒n geli┼čtirilmesi amac─▒yla özel teknikler uygulanmal─▒d─▒r.

Ergoterapinin sa─čl─▒k sorunlar─▒ üzerindeki olumlu etkilerini unutmay─▒n.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Psk.
Dilara Dalyan
Psikoloji
─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
282081

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.