Ergoterapist

Oluşturma Tarihi: 30.03.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:46

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi;
anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı geliştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler, sağlığın iyileştirilmesi konusunda hem sağlıklı hem de sağlık sorunu olan kişilerle çalışırlar.

ERGOTERAPİNİN AMACI NEDİR?

Ergoterapi, kişilerin günlük yaşam ve sosyal aktivitelere bağımsız olarak ve en yüksek düzeyde katılımlarını sağlayıp, bireylerin toplumla uyumlarını artırmayı amaçlar. Ergoterapide bu amaçlara ulaşmak için temel olarak iki yöntem kullanılır

Bireylerin fiziksel, duyusal, bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirme,

Kişilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamalarına, görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerine engel olan aktivite veya çevreyi kişi yararına düzenleme.

PEDİATRİK ERGOTERAPİ NEDİR?

Pediatrik ergoterapi;
ergoterapinin çocukluk çağına özel ilgi ve çalışma alanlarını tanımlar.

Pediatrik ergoterapi uygulamaları; çocukların öz bakım, oyun, eğitim ve diğer aktiviteleri için gerekli becerileri geliştirerek onların toplumsal rolünü tam ve bağımsız olarak yerine getirmesini hedefler.

Pediatrik ergoterapistler, çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve sosyal faktörleri objektif testler ile değerlendirir ve elde ettikleri sonuçlara göre çocuk özelinde müdahale programları oluştururlar.

Pediatrik Ergoterapinin İlgi ve Çalışma Alanları Nelerdir?

Pediatrik ergoterapistler; hem sağlıklı hem de sağlık sorunu olan çocuklarla çalışırlar.

Sağlıklı çocuklar

Gelişimsel gecikmeler

Dikkat eksikliği

Hiperaktivite

Duyu bütünleme bozukluğu

Denge ve koordinasyon bozuklukları

Sakarlık

Serebral palsi

Otizm

Genetik bozukluklar (Down sendromu)

Öğrenme güçlüğü (disleksi, disgrafi, dispraksi)

Yeme bozuklukları

Davranış bozuklukları

İnce ve kaba motor fonksiyon bozuklukları

Psikososyal bozukluk

DUYU BÜTÜNLEME NEDİR?

Duyu bütünleme,
kişinin vücudundan ve çevreden, duyu organları ile aldığı bilgileri beyinde işleyerek anlamlı ve amaca uygun yanıtlar oluşturma becerisidir. Dünyayı nasıl algıladığımıza ve nasıl davranacağımıza duyu bütünleme sürecimizin ardından  karar veririz. Duyu bütünleme; doğumla başlayan, gelişimi kişiler arasında belirgin farklılıklar gösteren karmaşık bir edinme ve öğrenme sürecidir.

Normal gelişim gösteren bir çocuğun duyu organları ile vücudundan ve çevreden aldığı bilgileri beyinde işlemesi, yorumlaması, eski bilgi, deneyim ve becerileri ile bütünleştirerek anlamlı ve organize bir cevap oluşturması beklenir. Sağlıklı işleyen bu süreç sonunda çocuk iç ve dış dünyaya uyum sağlar.

DUYU BÜTÜNLEME BOZUKLUĞU NEDİR?

Duyu bütünleme bozukluğu;
kişinin vücudundan ve çevreden gelen uyarıları duyu organları aracılığı ile algılaması, bu uyarıları beyinde işlemesi, bütünleştirmesi, uygun ve organize cevaplar oluşturması aşamalarından herhangi birinde zorluk yaşamasıdır. Duyu bütünleme bozukluğu yaşayan bireyler algılama, öğrenme, uyum ve davranışlarını düzenleme konusunda yaş ve gelişim düzeylerine göre beklenen performansı gösteremezler.  

Çocuklarda Duyu Bütünleme Bozukluğu Düşündüren Bulgular Nelerdir? 

Dikkat eksikliği
Odaklanma ve konsantrasyon problemleri
Öğrenme güçlüğüZayıf hafıza, unutkanlık
Aşırı hareketlilik (hiperaktivite)
Sakarlık, sık yaralanma
Kaba ve ince motor becerilerde problem
Parmak ucunda yürüme
Zayıf kas tonusu
Kendini kontrol etme problemleri, aşırı tepkisellik
Uyku problemleri
Yeme problemleri, aşırı seçicilik, sürekli yiyecekleri koklama
Konuşma bozuklukları, geç konuşma
Aşırı korku
Sürekli yorgunluk
Sese tepki vermeme, sesin yönünü bulmada güçlük
Her şeyi ağza götürme
Değişime uyum sağlamada zorluk, yeniliklere direnç gösterme
Dönme ve baş aşağı durmayı tolere edememe
Yaşına uygun oyun oynamada güçlük
Grup oyun ve aktivitelerine uyum sağlayamama
Dokunmaya, tatmaya, ışık, ses ve kokuya zayıf veya abartılı hassasiyet
Taşıt tutması
Diş fırçalamama, tırnak ve saç kestirmeme
Çorap, kot pantalon gibi kıyafetleri giymek istememe
Düşme korkusu

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NEDİR?

Duyu bütünleme terapisi;
anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireylerin iç ve dış dünyadan gelen uyarıları algılama, işleme ve uygun cevaplar oluşturma becerilerinin geliştirilmesidir. Duyu bütünleme terapisi, postür, denge, ince ve kaba motor beceriler, görsel algı, uzamsal algı, dikkat, odaklanma, yeni durumlara uyum, planlama, resim yapma ve yazı yazma gibi günlük yaşam ve akademik becerileri destekleyen çok sayıda etkinlik ve çalışmayı kapsar.

ÇOCUKLARDA DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN YARARLARI NELERDİR?

Duyu bütünleme terapisi;
çocukların iç ve dış dünyadan gelen duyusal uyarıları doğru olarak tanımlaması ve bu uyarılara anlamlı ve uygun cevaplar vermelerine yardımcı olur. Bu sayede çocuğun çevresiyle sosyal, duygusal ve fiziksel olarak pozitif etkileşim kurması sağlanır. Duyu bütünleme terapisi doğrudan merkezi sinir sistemine etki ettiği için çocukların nörolojik gelişimlerine önemli katkılar sağlar.

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Ergoterapist - Medical Park Birimi Olan Hastaneler

Hekimlerimiz
Filtreleyin: