Dr. Öğr. ÜyesiErgün Eskioğlu

  • İlgi Alanları
  • Obezite cerrahisi
  • Reflü cerrahisi
  • Tümör cerrahisi
  • Meme cerrahisi
  • Tiroit
  • Anal fissür

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi
Tıpta Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Deneyim
1995-1996: İstanbul Özel Balkan Hastanesi
1996-2017: İstanbul Özel Doğan Hastanesi
 

Araştırma ve Yayınlar
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Karın Travmalarında Diagnostik Peritoneal Lavaj ile Diagnotik laparoskopinin Karşılaştrılması   Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Cemalattin Ertekin,   Dr. Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Recep Güloğlu  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi  Cilt3 Sayı 1:78-87,1997
D2.  Künt Karaciğer Yaralanmalarında 278 olgunun Değerlendirilmesi  Dr. Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Kubilay Kemertaş; Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Ömer Türel   Güloğlu  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi    Cilt1 Sayı 1;1-6,1995
D3. Laparoskopik ve Açık Apendektominin Karşılaştırılması: 80 Olgunun  Prospektik Randomize Bir Değerlendirilmesi   Dr. Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Cemalettin Ertekin,  Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Ömer Ardaman, Dr. Ömer Türel   Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziz Cerrahi Dergisi Cilt 3:25-30, 1996
D4. Penetran Kalp Yaralanmarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Orhan şad, Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Cemalettin Ertekin   Güloğlu  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi    Cilt1 Sayı 1:47-50,1995
D5.  Elektrik yanıkları 6 Yıllık Deneyimlerimiz  Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Orhan şad, Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Cemalettin Ertekin  Güloğlu  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi    Cilt1 Sayı 1: 97-101, 1995
D6. Penetran Gluteal Yaralanmalarda Kontrol Edilemeyen Kanama  Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. İzzet Rozanes, Dr. Mehmet Kurtoğlu  Güloğlu  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi    Cilt1 Sayı 2:172-174,1995
D7. Yanıklı Hastalarda Epidemiyoloji ve Mortalite çalışması  Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Orhan şad, Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Cemalettin Ertekin  Güloğlu  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi  Cilt1 Sayı 2:205-208,1995
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
E1. Akut Karında Diagnostik Laparoskopi Dr. Cemalettin Ertekin, Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Recep Güloğlu,  Dr. Kayıhan Günay, Dr. Ömer Türel  1. Acil cerrahi ve Travmatoloji  Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu
E2. Karın Travmasında Diagnostik Laparoskopi Dr. Cemalettin Ertekin, Dr. Ergün Eskioğlu,  Dr. Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Mehmet Kurtoğlu 1. Acil cerrahi ve Travmatoloji  Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu
E3. Geniş Batın Duvarı Defektli Hastalarda Polipropilen Gerft İçinden Stoma Uygulanması Dr. Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Mehmet Kurtoğlu  1. Acil cerrahi ve Travmatoloji  Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu
E4. Acil Cerrahi Girişimlerde Polipropilen Greft Kullanımı   Dr. Kayıhan Günay, Dr. Korhan Taviloğlu, Dr. Ergün Eskioğlu, Dr. Ömer Türel   1. Acil cerrahi ve Travmatoloji  Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu