Doç. Dr.Ergün Sönmezgöz

  • İlgi Alanları
  • Çocuklarda büyüme gelişme takibi
  • Aşı takibi
  • Çocukluk çağı enfeksiyonları
  • Çocuklarda solunum yolu hastalıkları
  • Çocuklarda alerjik hastalıklar
  • Çocuk romatolojisi
  • Çocuk endokrinolojisi

Eğitim
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyimler
Malatya Sevgi Hastanesi
Elazığ Ufuk Tıp Fakültesi
Malatya Devlet Hastanesi
Tokat Devlet Hastanesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Üyelikler
Tabip Odası
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği
Milli Pediatri Derneği
 

Eserler
ALBAYRAK EDA, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, AKBAŞ MERAL GİZEM, DEMİR OSMAN (2022). Çocuk ve Erişkin Yaş Gruplarında Karaciğer Elastisitesinin Karaciğer Boyutu, Yaş, Cinsiyet ve Beden Kitle İndeksi ile İlişkisinin 2-D Shear Wave Elastografi ile Değerlendirilmesi. Duzce Medical Journal, 24(2), 157-161., Doi: 10.18678/dtfd.1103559 (Yayın No: 7961105)
 ALTAN HALENUR, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, BELEVCİKLİ MELEK, KASAP TUBA (2022). Assessment of Dental Anxiety And Fear Levels Of Pediatric Patients Diagnosed With Familial Mediterranean Fever. Annals of Medical Research, 29(8), 831-835., Doi: 10.5455/annalsmedres.2022.02.066 (Yayın No: 7960137) 
SÖNMEZGÖZ ERGÜN, TAKCI ŞAHİN, GÜL ALİ, UYSAL MURAT (2021). Ursodeoxycholic Acid Protects Neonatal Rats From Necrotizing Enterocolitis: A Biochemical, Histopathological, And İmmunohistochemical Study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 34(22), 3761-3767., Doi: 10.1080/14767058.2020.1818210 (Yayın No: 7318461)
SÖNMEZGÖZ ERGÜN, SÖNMEZGÖZ FİTNET (2021). Sonographic Evaluation of İntra-Abdominal Organs İn Children With Familial Mediterranean Fever. Journal of Health Sciences and Medicine, 4(5), 662-665., Doi: 10.32322/jhsm.948957 (Yayın No: 7451718) 
KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,IRAK ERDOĞN BURCU,GÜMÜŞER RÜVEYDA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2020). Neonatal Thrombocytopenia and the Role of the Platelet Mass Index in Platelet Transfusion in the Neonatal Intensive Care Unit. Balkan Medical Journal, 37(3), 150-156., Doi: 10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2019.7.47 (Yayın No: 6409539)
SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,Gümüşer Rüveyda,DEMİR OSMAN (2019). Clinical and Demographic Evaluation According to MEFV Genes in Patients with Familial Mediterranean Fever. BIOCHEMICAL GENETICS, 57(2), 289-300., Doi: 10.1007/s10528-018-9889-y (Yayın No: 4402248)
GÜL ALİ, SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2019). Okul Çocuklarında İnmemiş Testis ve Enürezis Prevalansı: Prospektif Kesitsel Epidemiyolojik Çalışma. Journal of Contemporary Medicine 9(1), 106-111., Doi: 10.16899/gopctd.543767 (Yayın No: 7605741) 
KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN,ENSARİ EMEL (2018). 45TG Single Nucleotide Polymorphism Of Adiponectin Gene: Is İt A Factor İn Childhood Obesity?. Journal of Clinical and Analytical Medicine,
(5), 376-380., Doi: 10.4328/JCAM.5735 (Yayın No: 4402303) 9. BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,ŞAHİN SERKAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Internet Use Patterns And Internet Addiction in Children And Adolescents With Obesity. Pediatric Obesity, 
ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜTÜN İLKNUR (2017). Evaluation of Executive Functions İn Children And Adolescents With Familial Mediterranean Fever. Child Neuropsychology, 23(3), 332-342., Doi: 10.1080/09297049.2015.1108397 (Yayın No: 2369471)
ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN (2017). Negative Correlation Among Vitamin B12 Levels, Obesity Severity And Metabolic Syndrome İn Obese Children: A Case Control Study. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 67(11), 1648-1653. (Yayın No: 3994519)
Doi: 10.1111/ijpo.12216 (Yayın No: 3992589) 10. GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR (2017). Prevalence of Proteinuria in School-Aged Turkish Children, and Its Association with Obesity and Hypertension. The Journal of Pediatric Research(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 39995794 )
EMEKTAR GİZEM,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YAŞAYANCAN ÖZKAN,BULUT YUNUS EMRE,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT (2017). Tokat İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 1-8., Doi: 10.16899/gopctd.286207 (Yayın No: 4000224) 
BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,DEMİR OSMAN (2017). Assessment of Neurocognitive Functions in Children and Adolescents with Obesity. Applied Neuropsychology: Child, 6(4), 262-268., Doi: 10.1080/21622965.2016.1150184 (Yayın No: 3507311) 
GÜL ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,KASAP TUBA,ENSARİ EMEL,DEMİR OSMAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2017). Role of the Polymorphisms of Uncoupling Protein Genes in Childhood Obesity and Their Association with Obesity-Related Disturbances. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 21(9), 531-538., Doi: 10.1089/gtmb.2017.0068 (Yayın No: 4000354) 
GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,DEMİR OSMAN (2017). Association Between Vitamin D Levels And Cardiovascular Risk Factors in Obese Children And Adolescents. Nutrición Hospitalaria, 34(2), 323, Doi: 10.20960/nh.412 (Yayın No: 4006534) 
ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA,ATEŞ HACI ÖMER (2016). Is the IL-6 -174G/C Gene Polymorphism Related to the Disease Severity Score in Turkish Children with Familial Mediterranean Fever? Biochemical Genetics, 54(6), 886-893., Doi: 10.1007/s10528-016-9764-7 (Yayın No: 3507984) 
GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Prevalence of Hypercalciuria And Urinary Calcium Excretion İn School-Aged Children İIn The Province Of Tokat. Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3508028) 
SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,ÖNDER YALÇIN,BÜTÜN İLKNUR,BİLGE SERAP (2016). Hypovitaminosis D in Children with Hashimoto's Thyroiditis. Revista médica de Chile, 144(5), 611-616., Doi: 10.4067/S0034-98872016000500009 (Yayın No: 3507993) 
ALİM SAİT, ÖZER SAMET, DEMİR SELİM, ORTAK HÜSEYİN, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, ER ERGÜN, DEMİR OSMAN (2016). Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell–Inner Plexiform Layer Thickness in Children with Familial Mediterranean Fever. Ocular Immunology and Inflammation, 24(4), 372-376., Doi: 10.3109/09273948.2015.1100747 (Yayın No: 3507305) 
 ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,Altuntaş Buket,KUYUCU YUNUS EMRE (2015). Higher HDL Levels Are A Preventive Factor For Metabolic Syndromein Obese Turkish Children. Nutrición Hospitalaria, 307-312., Doi: 10.3305/Nh.2015.31.1.7691 (Yayın No: 4018168) 
22. ÖZER SAMET,BÜTÜN İLKNUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2015). Relationships Among Thyroid Hormones And Obesity Severity Metabolic Syndrome And İts Components İn Turkish Children With Obesity. Nutrıcıon Hospıtalarıa, 32(2), 645-651., Doi: 10.3305/nh.2015.32.2.9212 (Yayın No: 2049675) 
ÖZER SAMET,KASAP TUBA,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA (2015). HenochSchönlein Purpura in Children Retrospective evaluation of 53 cases. Journal of Contemporary Medicine, 5(3), 152-156., Doi: 10.16899/ctd.59290 (Yayın No: 2374815) 
ÖZER SAMET, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, ÜNÜVAR ŞEYMA, YILMAZ RESUL, DEMİR OSMAN (2015). Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Bileşenlerinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 15(1), 10-15., Doi: 10.5222/j.child.2015.010 (Yayın No: 7605785) 
ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,SEMANUR TAŞKIN,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2015). Simple Markers for Subclinical Inflammation in Patients with Familial Mediterranean Fever. Medical Science Monitor, 21, 298-303., Doi: 10.12659/MSM.892289 (Yayın No: 2050573) 
ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BİLGE SERAP,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2015). Obezite Tanılı Çocuklarda Yeme Davranışının Değerlendirilmesi. Journal of Child, 14(2), 66-71., Doi: 10.5222/j.child.2014.066 (Yayın No: 2374963) 
YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,Çakan Nurşen,Akbaş Ali (2014). Hypovitaminosis D in Children With Familial Mediterranean Fever. Clinical And İnvestigative Medicine, 37(4), 211-216., Doi: 10.25011/cim.v37i4.21726. (Yayın No: 3508343) 
28. ÖZGEN ÜNSAL,Stout Mark,TÜRKÖZ YUSUF,Özuğurlu Fikret,KUTLU NURETTİN ONUR,SOYLU HANİFİ,koltuksuz uğur,MIZRAK BÜLENT,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZCAN ABDULCEMAL,Yaddanapudi Ravindranath,Savaşan Süreyya (2003). Hypochlorous Acıd For Accıdental Vıncrıstıneoverdose: A Prelımınary Experımental Study. Experımental Oncology, 25(4), 298-300. (Yayın No: 4682546) 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

KUTLU NURETTİN ONUR,AKINCI AYŞEHAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TEMEL İSMAİL,ERCÜMENT EVLİYAOĞLU (2003). The Effects of Androstenediol and Dehydroepiandrosterone on the Immune Response to BCG at Puberty. Journal of Tropical Pediatrics, 49(3), 181-185., Doi: 10.1093/tropej/49.3.181 (Yayın No: 2337011) 
 Karabiber Hamza,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YAKINCI MEHMET CENGİZ,ÖZEROL ELİF,OTLU BARIŞ,YOLOĞLU SAİM (2003). Effects Of Valproate And Carbamazepine On Serum Levels Of Homocysteine, Vitamin B12, And Folic Acid. Brain and Development, 25(2), 113-115., Doi: 10.1016/S0387-7604(02)00163-8 (Yayın No: 3508360) 


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler 
ERDOĞAN SELÇUK,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,GÜMÜŞER RUVEYDA (2019). İmmün Trombositopeni Tanısıyla İzlenen Çocuk Ve Adölesanların Klinik Ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi. 1.ULUSLARARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6003088) 
TAKCI ŞAHİN, SEYYAH ALTUNTAŞ BUKET, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, GÜL ALİ, ANUK İNCE DENİZ (2016). Late Neonatal Sepsis Cases in an Third Level Neonatal Intensive Care Unit. 2nd Congress of the International Neonatology Association in Vienna (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7605266) 


C2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler 
Tıbbi Acillerde Tedavi Rehberi, Bölüm adı:(Epiglotit Akut Tedavisi) (2021)., SÖNMEZGÖZ ERGÜN, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Editör:Prof Dr. Erdem Topal, Prof.Dr. Cengiz Yakıncı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 356, ISBN:978-605-7853-70-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7604517) 
Çocuklarda Anemnezden Tanıya, Bölüm adı:(İshal) (2016)., SÖNMEZGÖZ ERGÜN, KARABİBER HAMZA, Akademisyen Tıp Kitapevi, Editör:Cengiz Yakıncı, Hamza Karabiber, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 349, ISBN:978-605-9354-12-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7452435) 
Eczacının Basvuru Rehberi, Bölüm adı:(İshal) (2015)., SÖNMEZGÖZ ERGÜN, KAYACI MÜRŞİT, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Editör:Prof. Dr. Cengiz YAKINCI - Prof. Dr. Göknur AKTAY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 495, ISBN:978-975-8037-39-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7604620) 
Aile Hekimleri ve Pratisyen Hekimler için Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, Bölüm adı:(Tetenos) (2010)., SÖNMEZGÖZ ERGÜN, Nobel Kitapevi, Editör:Cengiz Yakıncı,Zehra şule Haskoloğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 428, ISBN:978-605-397-062-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7603526) 
Aile Hekimleri ve Pratisyen Hekimler için Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, Bölüm adı:(Tifo) (2010)., SÖNMEZGÖZ ERGÜN, HASKOLOĞLU ZEHRA ŞULE, Nobel Kitapevi, Editör:Cengiz Yakıncı,Zehra şule Haskoloğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 428, ISBN:978-605-397-062-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7603543) 


D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2017). Geç Prematüre ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon: Retrospektif Değerlendirme. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(2), 52-55. (Kontrol No: 4006486) 
 ÖZER SAMET, SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,AYŞE HENDEKÇİ,AKTAŞ FATMA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2015). Hashimoto Tiroiditli Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 23-29. (Kontrol No: 2374753) 


E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 ÖZER SAMET, KAZANCI NAFİA ÖZLEM, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, ÜNÜVAR ŞEYMA, AKBULUT NİHAT, YILMAZ RESUL (2014). Nadir Görülen Bir Koagülasyon Bozukluğu; Faktör 11 Eksikliği (Hemofili C). 58. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7614454)
DARKA KAZIM, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, BEYHAN MURAT, AKÇAY ELİF (2022). Prematüre Rat Modellerinde Uygulanan Yüksek Doz Kafein Sitratın İntrakranial Kanamaya Neden Olup Olmadığını Araştırmak. 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7960100) 
SÖNMEZGÖZ ERGÜN, TAKCI ŞAHİN, GÜL ALİ, UYSAL MURAT (2019). Hipoksi Ve Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Şıçanlarda Enteral Yolla Verilen Amnion Sıvısının Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 27. Ulusal 6 Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4430790) 
TAKCI ŞAHİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,UYSAL MURAT (2019). Hipoksi Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Amniyon Sıvısının Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 27. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ (UNEKO) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5994897) 
 SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2019). OBEZ ÇOCUKLARDA SUBKLİNİK İNFLAMASYON BELİRTECİ OLARAK MONOSİT/HDL KOLLESTEROL ORANLARI. III. BAŞKENT PEDİATRİ GÜNLERİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6003122) 
SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KILIÇ FEHİME (2019). Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Hashimoto Tiroidi Sıklığı. 5. Erciyes Pediatri Akademisi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5999842) 
SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2019). Epileptik Çocuklarda Karbamazepin Ve Valproik Asitin Protein C Ve Protein S Aktivitesine Etkisi. 6. MARMARA PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5999828) 
GÜMÜŞER RÜVEYDA, KASAP TUBA, TAKCI ŞAHİN, GÜL ALİ, SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Asit Baz Dengesinin Ötesinde: Umblikal Kord Kan Gazı ve Doğum Sonrası Nabız Oksimetre Parametreleri. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7561773) 
SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UYSAL MURAT,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ (2018). Hipoksi Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Enteral yolla Verilen Ursodeoksikolik Asidin Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 62. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4696947)
  SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UYSAL MURAT,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ (2018). Hipoksi Ve Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Ursodeoksikolik Asidin Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 62. Millipediatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4541647) 
KASAP TUBA, SÜMBÜL ORHAN, DEVECİ HÜLYA, GÜL ALİ, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, YILMAZ RESUL (2018). Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Postüral Stabilite Ve Subklinik Periferal Nöropatinin Araştırılması. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7562862) 
 KASAP TUBA, GÜL ALİ, SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Difteri- Tetanoz (dT) Aşısı SonrasıvGelişen İmmün Trombositopeni Olgusu. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7614395) 
 KASAP TUBA, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, GÜL ALİ, KARAASLAN ERHAN (2018). Çocuk Servisi Ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen H1N1(+) İnfluenza Vakalarının Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7614312)
GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,KASAP TUBA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat İli Okul Çocuklarında İdrar Kalsiyum Atılımı ve Hiperkalsiüri. 52. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4430868)
 ÇITIL RIZA, ÖNDER YALÇIN, EĞRİ MÜCAHİT, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, KARAASLAN ERHAN, Emektar Gizem, SORHAN SONER (2015). Lise Öğrencilerinde Nargile İçme Sıklığı Ve İlişkili Faktörler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7614358)
 ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2015). Obez Çocuklarda Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. 51. Türk Pediatri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2315019) 
 ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2015). Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuklarda Bişişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi. 51. türk pediatri kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2314922) 
 ÖZER SAMET,BÜTÜN İLKNUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BİLGE SERAP,YILMAZ RESUL (2015). Tiroid Hormon Düzeylerinin Obezite Ağırlık İlişkisi. 51. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4430886)
  BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ERBAŞ OYTUN,DEMİR OSMAN (2015). Obezite Tanılı Çocuk Ve Ergenlerde Nörokognitif İşlevlerin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Çocuk Ve Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4542171) 
 ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2015). Obez Çocuklarda Vitamin B12 İle Obezite Ağırlığı Ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4541790)
  ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜTÜN İLKNUR (2014). Ailevi akdeniz ateşi tanılı çocuklarda bilişsel işlevler. 58. milli pediatri kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4430843) 
 ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,ALTUNTAŞ BUKET (2014). OBEZ ÇOCUK VE ADÖLESANLADA METABOLİK SENDROMUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. 58. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2318867) 


Diğer Yayınlar
BALAT AYŞE, ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ, YÜREKLİ MUHİTTİN, KUTLU NURETTİN ONUR, İŞLEK İSMAİL, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, TÜRKÖZ YUSUF, YOLOĞLU SAİM (2000). Adrenomedullin and Nitrite Levels İn Children With Bartter Syndrome. Pediatric Nephrology, 15(3), 266-270., Doi: 10.1007/s004670000474 (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 7449430)


Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma Notu vb.
  Vaka Takdimi, GÜMÜŞER RÜVEYDA, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, TAKCI ŞAHİN (2021). Primary Lymphedema: A Newborn Case. Pediatric Practice and Research, 9(2), 90-92., Doi: 10.21765/pprjournal.874650 (Yayın No: 7609443) 
Editöre Mektup, KASAP TUBA, GÜL ALİ, SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2019). Difteri-Tetanoz Aşısı Sonrası Gelişen İmmün Trombositopeni Olgusu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 9(1), 79- 80., Doi: 10.5222/buchd.2019.68054 (Yayın No: 7564097)
  Vaka Takdimi, ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA,AKBULUT NİHAT (2018). A Rare Seen Hemorrhage Disorder: Factor XI Deficiency Hemophilia C. Meandros Medical and Dental Journal, 19(1), 75-78., Doi: 10.4274/meandros.2043 (Yayın No: 4273615) 
 Editöre Mektup, ALİM SAİT, ÖZER SAMET, DEMİR SELİM, ORTAK HÜSEYİN, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, ER ERGÜN, DEMİR OSMAN (2016). Response to Letter from Dr. Salih Uzun et al. Regarding “Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness in Children with Familial Mediterranean Fever”. Ocular Immunology and Inflammation, 24(4), 477- 477., Doi: 10.3109/09273948.2016.1148173 (Yayın No: 3507307)
Vaka Takdimi, ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL (2015). Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Associated with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Turkish Journal of Parasitology, 38(4), 275-277., Doi: 10.5152/tpd.2014.3603 (Yayın No: 3509023)
Vaka Takdimi, BAYRAKTAR MEHMET, ÖNAL SELAMİ ÇAĞATAY, DURMAZ BENGÜL, YAKINCI MEHMET CENGİZ, SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2005). Haemophılus Aphrophılus Brain Abscess in The First Decade. Indian Journal of Medical Microbiology, 23(4), 259-261. (Yayın No: 7605293)
Vaka Takdimi, ASLAN MEHMET,ALKAN ALPAY,YAKINCI MEHMET CENGİZ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UĞUR BIÇAK,ZORLUDEMİR SUZAN (2005). Merosin Negative Congenital Muscular Dystrophy Magnetic Resonance Spectroscopy Findings. Brain and Development, 27(4), 308-310., Doi: 10.1016/j.braindev.2004.08.004 (Yayın No: 2336630) 
Vaka Takdimi, ALKAN ALPAY, KUTLU RAMAZAN, BAYSAL TAMER, SIĞIRCI AHMET, SÖNMEZGÖZ ERGÜN, YAKINCI MEHMET CENGİZ (2003). REVERSIBLE POSTERIOR LEUKOENCEPHALOPATHY IN A CHILD WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS: FOLLOW-UP MR IMAGING. The Marmara Medical Journal, 16(3), 214-218. (Yayın No: 7609524)
 Vaka Takdimi, SOYLU HANİFİ,KUTLU NURETTİN ONUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜKTE YAŞAR,ÖZGEN ÜNSAL,AKINCI AYŞEHAN (2001). Prune-belly Syndrome And Pulmonary Hypoplasia: A Potential Cause Of Death. Pediatrics International, 43(2), 172-175., Doi: 10.1046/j.1442- 200x.2001.01347.x (Yayın No: 4696199) 10.
 Vaka Takdimi, SOYLU HANİFİ,Koltuksuz Uğur,KUTLU NURETTİN ONUR,ŞEN YAŞAR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,AKINCI AYŞEHAN (2000). Morgagni Hernia: An Unexpected Cause of RespiratoryComplaints and a Chest Mass. Pediatric Pulmonology, 
30(5), 429-433. (Yayın No: 4006841) 
Vaka Takdimi, SOYLU HANİFİ,KUTLU NURETTİN ONUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ERTAŞ KEMAL (2000). A Child With Dehydration And Severe Hypernatraemia European Journal Of Pediatrics, 159, 783-