Dr. Öğr. ÜyesiErhan Gültekin

  • İlgi Alanları
  • Yenidoğan takibi
  • Astım
  • Alerji
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Aşı uygulamaları
  • Çocuk beslenme

Eğitim ve Uzmanlık:
1991: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi– Tıp eğitimi
1997: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık


Deneyim:
2016-2018: İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir
2006-2016: Nisa Hastanesi
2005-2006: Meltem Hastanesi
1998-2004: Safa Hastanesi
1996-1997: Royal Brompton Hospital Pediatrik Göğüs Bölümü Araştırma Görevlisi Londra İngiltere
1995-1995: Royal Brompton Hospital Pediatrik Göğüs Bölümü Araştırma Görevlisi Londra İngiltere

 

Üyelik:
Türk Pediatri Kurumu Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Milli Pediatri Derneği
İstanbul Tabip Odası Üyesi

Ödül:
European Respiartory Society Royal Brompton Hospital Research Fellowship-(Burslu) 1997 

1. Yayınlar 

1.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

B. Karadağ, A.J. James, E. Gültekin, N.M. Wilson, A. Bush "Nasal and lower airway level of nitric oxide in children with primary ciliary dyskinesia" Eur Respir J 1999; 13: 1402-1405 

H. Yazgan, E. Gültekin, O. Yazıcılar, Ö.F Sabun, L. Uzun " Comparison of conventional and low dose steroid in the treatment of PFAPA syndrome: preliminary study" Int J Pediatr Otorhinolarygol, 2012 Nov; 76 (11): 1588-90 

1.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins)basılan bildiriler 

F. Karakoç, B. Karadağ, E. Gültekin, E. Dağlı " Atopic and nonatopic asthma in childhood are they really different?" ERS 1996 Stockholm, Sweden 

B. Karadağ, E. Gültekin, F. Karakoç, E. Dağlı, M. Sözeri "Is childhood asthma still underdiagnosed and undertreated?" ERS 1996 Stockholm, Sweden 

B. Karadağ, E. Gültekin, N. Wilson, A. Bush “Exhaled nitric oxide (NO) in children with primiary ciliary dyskinesia (PCD) “ ERS 1997 Berlin, Germany  

1.3 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

Ayşenur Celayir, Betül Sümer, Ali Aykan Özgüver, Erhan Gültekin, Meral İnalhan, Savaş İnan “ Ampiyem sonrası bir plevral kalınlaşma olgusu: Cerrahi gerekli mi?” 1997, Zeynep Kamil Tıp Bülteni 

E. Gültekin, İ.Özahi, C. Çelikyurt, C. Aydoğdu, S. Yapıcı " Konjenital Müsküler Tortikolis: Erken ve Yoğun Fizyoterapide Aile Uyumu ile Tedavi Başarısı" Çocuk Dergisi 4(4): 225-228,2004 

1.4 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler. 

B. Karadağ, E. Gültekin, F. Karakoç, E. Dağlı “ Çocukluk çağı astımında teşhis ve tedavi hala yetersiz mi?” Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, 1996, Nevşehir 

F. Karakoç, B. Karadağ, E. Gültekin, E. Dağlı “ Çocukluk çağının atopik ve nonatopik astım özelliklerinin karşılaştırılması” XL. Milli Pediatri Kongresi, 1996, Gaziantep 

E. Gültekin, F. Güven, İ. Özahi, A. Say "Zeynep Kamil Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen 126 Neonatal Sepsis Olgusu. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İzmir, 1997