sat─▒r aras─▒

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Nedir? Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Belirtileri Nelerdir?

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ vücutta birçok yerde tutulum gösteren sistemik inflamatuar bir rahats─▒zl─▒kt─▒r.

Ba┼člang─▒çta yüksek ate┼č, eklem iltihab─▒ ve deri döküntüleri gibi hayat─▒ tehdit etmeyen semptomlar görülse de zamanla hastal─▒─č─▒n gidi┼čat─▒ oldukça kötüle┼čmektedir. Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ ilk defa George Still taraf─▒ndan bulunmu┼čtur.

Still bu hastal─▒─č─▒ çocuklarda görülen bir rahats─▒zl─▒k olarak tan─▒mlam─▒┼čt─▒r. Fakat daha sonralar─▒ klasik romatoid artrit özelliklerini ta┼č─▒yan fakat baz─▒ farkl─▒l─▒klar gösteren Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ fikri ortaya at─▒lm─▒┼č ve kabul edilmi┼čtir.

Juvenil idiyopatik artrit ile ortak özelliklere sahip oldu─čundan dolay─▒ ESH olarak adland─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r.

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒, ortaya ç─▒kma nedenleri tam olarak saptanamayan, görülme s─▒kl─▒─č─▒ oldukça nadir olan bir hastal─▒kt─▒r.

Kronik ve romatizmal olan bu hastal─▒k, semptomlar─▒ ay─▒r─▒c─▒ tipte olmad─▒─č─▒ndan tan─▒s─▒ zor hastal─▒klar aras─▒nda yer almaktad─▒r.

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Nedir?

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Nedir?

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ (ESH) juvenil idiyopatik artritin akut sistemik biçimi ile benzer belirti ve bulgulara sahip olan otoimmün bir rahats─▒zl─▒kt─▒r.

Hastal─▒k genellikle yüksek ate┼č, eklem a─čr─▒s─▒ ve ciltte döküntü ┼čeklindeki lezyonlar ile semptom gösterir. Akut ba┼člang─▒çl─▒ olan bu hastal─▒k, kad─▒n ve erkeklerde e┼čit görülme s─▒kl─▒─č─▒na sahiptir.

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ di─čer sistemik artrit hastal─▒klar─▒na göre daha nadir görülmektedir. Hastal─▒k 1 milyonda 1.6 görülme oran─▒na sahiptir.

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒n─▒n ba┼člang─▒c─▒ genellikle 16-35 ya┼č aral─▒─č─▒na denk gelmektedir. Fakat literatürde çok daha ileri ya┼člarda ba┼člang─▒ç gösteren vakalar da bulunmaktad─▒r. 15-25 ve 35-45 ya┼č ┼čeklindeki 2 aral─▒kta ise hastal─▒k pik yaparak en yo─čun semptomlar─▒ göstermektedir.

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ tutulumun gerçekle┼čti─či bölgeye göre farkl─▒ semptomlara sahip olabilmektedir. Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ nedir?" sorusu hakk─▒nda ara┼čt─▒rma yapan hastalar cilt döküntüsü, ate┼č, eklem a─čr─▒s─▒, farenjit, bo─čaz a─čr─▒s─▒, dalakta büyüme gibi belirtiler görebilirler.

Hastal─▒─ča sebep olan etkenler günümüzde dahi hala ayd─▒nlat─▒lamam─▒┼čt─▒r. Fakat Epstein Barr VirüsSitomegalovirüs gibi virüsler ile Yersinia Enterocolitica gibi bakterilerin hastal─▒─č─▒n olu┼čumunda rol ald─▒─č─▒ dü┼čünülmektedir.

Ayr─▒ca hastal─▒k immün sistemin bozulmu┼č yan─▒t─▒yla ili┼čkili olarak ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ndan ayn─▒ anda birden fazla enfeksiyon yap─▒c─▒ ajan─▒n etyolojide yer ald─▒─č─▒ dü┼čünülmektedir. Hastal─▒─č─▒n olu┼čumunda genetik faktörlerin etkili oldu─čunu ortaya koyan baz─▒ çal─▒┼čmalar da mevcuttur.

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Belirtileri Nelerdir?

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Belirtileri Nelerdir?

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒nda hastal─▒─ča özgü ay─▒rt edici semptomlar genellikle bulunmamaktad─▒r. Hatta bu durum hastal─▒─č─▒n tan─▒s─▒n─▒ da zorla┼čt─▒rmaktad─▒r. Bununla beraber Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ belirtileri aras─▒nda ┼čunlar yer almaktad─▒r:

  • Hastal─▒kla ili┼čkili aç─▒─ča ç─▒kan ilk semptomlardan biri ate┼čtir. Ate┼č genellikle gün içinde bir ya da iki defa ortaya ç─▒kmaktad─▒r. Özellikle ak┼čam saatlerinde ortaya ç─▒kan ve 39 derecenin üstünde görülen ate┼č genellikle çok uzun sürmemekte, birkaç saat içerisinde dü┼čmektedir. Ate┼č genellikle döküntü ve eklem iltihab─▒yla beraber aç─▒─ča ç─▒kmaktad─▒r.
  • S─▒k görülen semptomlardan biri de miyalji denilen yayg─▒n kas a─čr─▒lar─▒d─▒r. Miyalji genellikle yüksek ate┼čle beraber aç─▒─ča ç─▒kmaktad─▒r.
  • Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒nda somon pembesi renkte s─▒k ve küçük deri döküntüleri, di─čer belirtilere oranla görülen en karakteristik semptomdur. Hastalar─▒n yakla┼č─▒k yar─▒s─▒nda bu döküntülere rastlanmaktad─▒r. S─▒kl─▒kla gövdede merkeze yak─▒n k─▒s─▒mlarda aç─▒─ča ç─▒kan döküntüler zaman zaman kaybolan tiptedir.
  • Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒nda en s─▒k görülen semptomlar─▒ndan biri de eklem ┼čikayetleridir. Eklem tutulumu hastalar─▒n ço─čunda meydana gelir ve eklem a─čr─▒s─▒ genellikle ate┼čin dü┼čmesiyle azal─▒r. ─░ltihaplanmayla ili┼čkili olarak eklem s─▒v─▒s─▒nda lökosit art─▒┼č─▒na ba─čl─▒ lökositoz meydana gelebilir. En s─▒k etkilenen eklemler aras─▒nda diz, el ve ayak bilekleri bulunmaktad─▒r. Dirsek, omuz ve kalça eklemleri ise daha az etkilenen eklem bölgeleridir. Eklem tutulumu ço─čunlukla simetrik ve birden fazla eklemde ayn─▒ anda gerçekle┼čen tipte meydana gelmektedir. Eklem tutulumu hastal─▒kla beraber akut olarak meydana gelse de baz─▒ durumlarda kronikle┼čebilmektedir
  • Boyun çevresindekiler ba┼čta olmak üzere vücut genelinde lenf bezlerinde büyüme meydana gelebilmektedir.
  • Hastal─▒k karaci─čer ile ili┼čkili bir rahats─▒zl─▒k olmasa da karaci─čer üzerine baz─▒ etkilerde bulunabilmektedir. Hastal─▒─ča ba─čl─▒ karaci─čer büyümesi ve karaci─čer enzimlerinde yükselme meydana gelebilmektedir.
  • Sistemik tutuluma sahip ki┼čilerde hastal─▒─č─▒n ilerleyen safhalar─▒nda ölümcül komplikasyonlar aç─▒─ča ç─▒kabilmektedir. Plevrada kal─▒nla┼čma veya kireçlenme, kalp zarlar─▒nda iltihaplanma, dalak büyümesi, karaci─čer yetmezli─či, amiloidoz gibi komplikasyonlar nadiren aç─▒─ča ç─▒kan hayat─▒ tehdit eden durumlard─▒r. Bu komplikasyonlar genellikle hastal─▒─č─▒n kronikle┼čti─či ki┼čilerde aç─▒─ča ç─▒kmaktad─▒r.

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Nedenleri Nelerdir?

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒na sebep olan faktörler tam olarak bilinmemektedir. Fakat enfeksiyon yap─▒c─▒ faktörlerin hastal─▒─č─▒ tetikledi─či dü┼čünülmektedir. Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒na sebep olan virüsler aras─▒nda ┼čunlar yer almaktad─▒r: 

Rubella, Ekovirüs 7, Mumps, Epstein Barr, Citomegalo virüs, Parainfluenza, Parvovirüs. Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒na sebep olan bakteriler aras─▒nda ise Yersinia Enterokolitika ile Mycoplasma Pneumoniae bulunmaktad─▒r.

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒n─▒n belirtileri birçok hastal─▒kla benzerlik göstermektedir. Spesifik bulgular─▒ olmamas─▒ sebebi ile tan─▒s─▒ oldukça güç olan hastal─▒klardan biridir. Literatürde hastal─▒─č─▒n tan─▒s─▒ için kullan─▒lan birçok yöntem mevcuttur.

Fakat en çok kullan─▒lan─▒ yamaguchi tan─▒ kriterleridir. Bu tan─▒ kriterinde majör ve minör olmak üzere s─▒n─▒fland─▒r─▒lan semptomlar─▒n mevcudiyetine bak─▒larak tan─▒ konulmaktad─▒r. Majör kriterler aras─▒nda 39 dereceden büyük ate┼č, haftada 2’den çok artrit veya artralji, tipik ra┼č (deri döküntüsü), ve nötrofilik lökositoz yer almaktad─▒r.

Minör kriterler aras─▒nda ise bo─čaz a─čr─▒s─▒, lenfadenopati veya dalakta büyüme, karaci─čer disfonksiyonu, negatif antinükleer antikor ve romatoid artrit negatifli─či bulunmaktad─▒r. Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒n─▒n konulabilmesi için en az 2 tanesi majör olmak üzere 5 tane kriterin ki┼čide mevcut olmas─▒ gerekmektedir.

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒nda tedavi tutulumun gerçekle┼čti─či bölgeye göre planlanmaktad─▒r. Tedavide semptomlar─▒ düzeltmeye yönelik bir yakla┼č─▒m tercih edilmektedir.

Sadece ate┼č ve eklem sorunlar─▒ bulunan hastalarda tedavinin erken dönemlerinde nonsteroid antienflamatuar grubu ilaç (NSA─░─░) kullan─▒m─▒ önerilmektedir. Ba┼člang─▒ç düzey hastal─▒k için bu tedavi genellikle yeterli gelmektedir.

Sistemik tutulumun mevcut oldu─ču hastalarda ise steroid grubu ilaçlar tercih edilmektedir. Hem nonsteroid antienflamatuar ilaçlara hem de kortizon türü ilaçlara cevap vermeyen hastalar─▒n hastal─▒klar─▒n─▒n dirençli oldu─ču dü┼čünülmekte ve daha agresif ilaçlar tercih edilmektedir.

Bu hastalarda tedavide antineoplastikler grubuna dahil olan antimetabolit ilaçlara yer verilmektedir. Ayr─▒ca hastal─▒─č─▒n semptomlar─▒ romatizmal hastal─▒klar ile oldukça benzerlik gösterdi─činden antiromatizmal ilaçlar da tedavide s─▒k olarak tercih edilmektedir.

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular Nelerdir?

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒ Tedaviden Sonra Tekrarlar m─▒?

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒ tedaviye çabuk yan─▒t veren bir hastal─▒k olmas─▒na ra─čmen tedavinin kal─▒c─▒l─▒─č─▒ noktas─▒nda baz─▒ s─▒k─▒nt─▒lar mevcuttur. Tedavi her ne kadar hastal─▒─ča ba─čl─▒ komplikasyon olu┼čumunu azaltsa da ço─ču zaman kal─▒c─▒ bir rahatlama sa─člayamamaktad─▒r. Hastal─▒k tedaviden sonra iyile┼čme ve tekrar atak geçirme ┼čeklinde nükslerle devam edebilme özelli─čine sahiptir.

Eri┼čkin Still Hastal─▒─č─▒nda Genetik Faktörler Etkili midir?

Eri┼čkin Still hastal─▒─č─▒n olu┼čumu tam olarak ayd─▒nlat─▒lamasa da genetik faktörlerin hastal─▒─č─▒n olu┼čumunda etkisinin oldu─čunu ortaya koyan birçok çal─▒┼čma bulunmaktad─▒r. Hastal─▒─ča HLA DR2-DR4 ve DR7 birlikteli─činin sebep oldu─ču yap─▒lan baz─▒ çal─▒┼čmalarla ortaya konmu┼čtur. Ayr─▒ca hastal─▒─č─▒n hem çocuk hem de eri┼čkinlerde görülen tipinde HLA-B35 geninin etkili oldu─ču dü┼čünülmektedir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Elif Esra Arpa─č
Dermatoloji (Cildiye)
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
630

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.