Dr. Öğr. ÜyesiErkan Bulut

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Akıllı mercek
  • Retina hastalıkları
  • Kornea hastalıkları
  • Pediatrik oftalmoloji
  • Oküloplasti
  • Göz kapağı estetiği

Katarakt göz içindeki net görmemizi sağlayan doğal merceğin matlaşması sonucu görme netliğinin bozulmasıdır. Katarakt başlangıçta gözün tamamını kaplamadığı için görmede belirgin düzeyde bir bozulma oluşmaz. Genellikle katarakt yıllar içerisinde yavaş yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Katarakt daha çok yaşa bağlı gelişen bir rahatsızlıktır. Ancak yeni doğan bebekler, şeker hastaları, gözüne darbe almış kişiler ve uzun süreli kortizonlu ilaç kullananlarda görülebilir. Kataraktı olan hastalar görmede yavaş yavaş azalma,Işığa karşı hassasiyet, çift görme, okumada zorluk ve renklerde sararma ve matlaşma şikayetleri olur. Kataraktın ilaç veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. Tek tedavi yöntemi ameliyattır. Katarakt tedavisi ile her yaşta konforlu ve doğal görüş sağlanır. Katarakt ameliyatı ile göz içine yerleştirilen standart göz içi lensler yalnızca uzağı net görmeyi sağlarken multifokal lenslerin kullanımı ile hasta hem yakın hem de uzağı gözlüksüz görme şansına sahip olmaktadır. Günümüz ihtiyaçlarına yönelik geliştirlen trifokal mercekler ile hasta sadece uzak ve yakını görmeyi değil ayrıca ara mesafelerde dediğimiz 40-80 cm arasınıda rahat görmesini sağlamaktadır. Burada hekiminizin sizin tedavinizde en uygun mercek seçimini belirlemede yardımcı olması tedavinizin sonucunda daha mutlu olmanızı sağlayan en önemli etkendir.

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - Marmarara üniversitesi – Tıp fakültesi (İngilizce)
2006 - SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Deneyim
2006-2010- S.B.Edirne Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2011- 2012 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.B.D.
2012 - 2016 - S.B. Çarşamba Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2016 - 2017 - S.B.İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2017 - 2021 - S.B.İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2020-2021 Gelişim Üniversitesi, Saglık Meslek Yüksek Okulu, Optisyenlik Programı; Dr.Ögret. Görevlisi

Kurs ve Sertifikalar
9th Balkan Ophthalmic Wetlab Course, Sofia, Vitreoretinal Surgery
Kocaeli Üniversitesi tıp fakültesi Göz hastalıkları ABD.: Vitreoretinal  Cerrahi

Mesleki Üyelikler
Türk Oftalmoloji Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


A1. Esgin H, Bulut E, Örüm Ç : Candida pelliculosa endophthalmitis after cataract surgery: a case report   BMC Res Notes. 2014; 7: 169. PMID: 24656053  case report

A2. Bulut E, Cilsim S, Akkan F, Eltutar K: Sekonder intraoküler lens implantasyonlarımız: PMMA ve katlanabilir transskleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu klinik sonuçlarının karşılaştırılması. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS). 2018; 7(2): 7-17 orginal article

A3. Bulut E, Dokur M, Basar E. The Top 100 Cited Articles on Ocular Trauma: A Bibliometric Analysis. Eur J Ther 2020; 26(4): 322-31. Orginal article

A4. Ozdikici, M., Bulut, E., & Agca, S. (2021). Assessment of the orbital structures using computed tomography in healthy adults. Nigerian Journal of Clinical Practice, 24(4), 561.;. Orginal article

A5. Bulut, E., Celebi, A. R. C., Dokur M., & Dayi, O. (2021). Analysis of trending topics in glaucoma articles from an altmetric perspective. International Ophthalmology, 1-13. Orginal article

A6. Bulut E, Dayı Ö. Çocuklarda Biyometrik Parametreler ile Yaş ve Cinsiyetin Spot Vision Fototarama Cihazı Performansı Üzerindeki Etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. DOİ: 10.5336/ophthal.2021-84042 Orginal article

A7. Bulut E, Gül A, Dokur M, Eroglu F. Dirofilaria repens as a rare cause of red eye: A case report Medicine Science  International Medical Journal Case Report  Article in press

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Bilgin A.B, Eltutar K, Bulut E: Cataract surgery with Bilateral Multifokal IOL Implantation:Visual Results and Patient Satisfaction,  American Society of Cataract and Refractive Surgery,  Symposium on cataract , İOL and refractive surgery,  May 1-5, 2004, San Diego, California, USA  poster presentation

B2. Bilgin A.B, Eltutar K, Bulut E: Clinical Evaluation of a Refractive Multifocal Versus a Diffractive Bifocal İntraocular Lens,  XXII Congress of The European Society of Cataract and Refractive Surgery, September 18-22, 2004, Paris, France poster presentation

B3. Bilgin A.B, Eltutar K, Bulut E: Clinical Results of Phocoemulsification  with a Multifocal Versus a Monofocal Intraocular lens Implantation, XXII Congress of The European Society of Cataract and Refractive Surgery, September 18-22, 2004, Paris, France poster presentation

B4. Bulut E, Eltutar K, Cilsim S, Akkan F : Our Cilinical Experience  Of Transscleral Fixation of Intraocular lens, American Academy  of       Ophthalmology, ISRS/ AAO meeting, May 26-28, 2006, İstanbul, Turkey poster presentation

B5. Eltutar K, Bulut E, Cilsim S, Akkan F : Results of the Transscleral fixation of Foldable IOLs, American Academy  of Ophthalmology, ISRS/ AAO meeting, May 26-28, 2006, İstanbul, Turkey  poster presentation

B6. Bulut E, Eltutar K, Cilsim S, Akkan F, Bilgin BA: Comparison of Transscleral Fixation of PMMA and Acrylic Foldable Intraocular; Lenses XXIV Congress of The European Society of Cataract and Refractive Surgery, September 9-13, 2006, London, United Kingdom (England) poster presentation

B7. Koro A, Aral H, Sultan P, Usta N, Bulut E, Kesekler KS. Evaluatıon of plasma d-dımer levels ın patıents wıth prımary open-angle glaucoma. Turkish Journal of Biochemistry International Biochemical Congress  19-23 September 2017, Erzurum, Turkey poster presentation

B8. Koro A , Aral H ,Sultan P ,Usta M ,Bulut E, Sarıcı K: Evaluation Of Plasma Fibrinogen Levels In Patients With Primary Open-Angle Glaucoma 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine Laboratory Medicine at the Clinical Interface Antalya, Turkey, October 10-13, 2018 Antalya, Turkey,  poster presentation

B9. Bulut E, Dokur M: Epidemiological Survey of Patients Admitted to the     Emergency Department with Eye Diseases. 2nd southeast European congress of Emergency and Disaster Medicine 20-22 june 2019 istanbul Oral presentation

B10. Bulut E, Dokur M: The Most Cited Articles on Ocular Trauma: A Bibliometric Analysis. 2nd southeast European congress of Emergency and Disaster Medicine 20-22 june 2019 istanbul  Oral presentation

B11. Helvacıoğlu F, Sunay E, Ünsal K, Bulut E; Postoperative visual performance with bifocal and trifocal diffractive IOL . 37. Congress of The European Society of Cataract and Refractive Surgery, September 14-18, 2019, Paris, France poster presentation

B12. Helvacıoğlu F, Sunay E, Kavalcıoglu O Ünsal K, Bulut E Long term outcomes of keratoconus management with  cornael wavefront guided normalization combined with croos-linking stabilization. 37. Congress of The European Society of Cataract and Refractive Surgery, September 14-18, 2019, Paris, France poster presentation

B13. Bulut E, Dayı Ö. Comparison of Attention for Diabetic retinopathy on Social Media Versus Academia in last decade: An Altmetric Score Analysis 5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences 18-19 December 2020 İstanbul/Türkey  Oral presentation

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Bulut E. Çocukluk Çağında Sık Görülen Göz Hastalıkları. Elitez D. Ed.  (2020) .Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (Ed). Eğiten Kitap Yayıncılık: 2020;301-340

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Karagöz E, Bulut E, Alpar Akçetin T, Eltutar K. Diabetik Hastalarda Hiperglisemi Tedavisinin Korneal Topografi ve Refraksiyona Etkisi. Istanbul Medical Journal 2007;8:11-14

D2. Zırtıloğlu, S., Alıkma, M. S., & Bulut, E. (2020). Evaluation of Eyelid Tumor Cases at Our Clinic. Istanbul Medical Journal, 21(4). Orginal article

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bulut E, Özgün M.E, Eltutar K: Göz içi lens eksplantasyonu olgularımızın özellikleri; TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 4-8, 2003, İstanbul, Türkiye sözel sunum

 

E2. Bulut E, Özgün M.E, Eltutar K: Neovasküler glokomda transskleral diyote laser siklofotokoagulasyon tedavisi ile sonuçlarımız; TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 4-8, 2003, İstanbul, Türkiye poster sunumu

E3. Bulut E, Akkan F, Eltutar K: Postoperatif endoftalminin değerlendirilmesi; TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 9-13, 2004, Antalya, Türkiye poster sunumu

E4. Bulut E, Dinçer N,  Eltutar K: Retinitis pigmentosa ile birlikte optik sinir başı astrositik hamartomu; TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 9-13, 2004, Antalya, Türkiye poster sunumu

E5. Bulut E, Dinçer N, Özer E, Samancıoğlu M, Eltutar K: Santral retina ven tıkanıklığına bağlı makula ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonid; TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Eylül 17-21, 2005, Antalya, Türkiye poster sunumu

E6. Samancıoğlu M, Dinçer N, Özer E, Bulut E, Eltutar K: Diffüz diabetik makula ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonid ve grid laser fotokoağulasyon sonuçları; TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Eylül 17-21, 2005, Antalya, Türkiye poster sunumu

E7. Bulut E, Karagöz E, Eltutar K:  İlk yerli üretim hidrofobik akrilik göziçi lensleriyle ilgili klinik deneyimlerimiz; TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya, Türkiye sözel sunum

E8. Karagöz E, Akkan F,Uyar O.M, Bulut E,  Eltutar K: Diabetik retinopatide parsplana vitrektomi sonuçlarımız; TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya, Türkiye poster sunumu

E9. Karagöz E, Akçetin T.A, Bulut E,  Eltutar K: diabetik hastalarda hiperglisemi tedavisinin korneal topografi ve refraksiyona etkisi; TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım, 2006, Antalya, Türkiye poster sunumu

E10. Sarıcı,K.,Eltutar,K.,Sultan,P.,Ünsal,E.,Bulut E.,Erkul,S.:”Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Antiglokomatöz Tedavinin Kornea Kalınlığına Etkisinin Değerlendirilmesi”  TOD 50. Ulusal Kongresi 2006, Antalya, Türkiye poster sunumu

E11.Bulut E.,Alıkma,M.,Güler,P.,Eltutar,K.:”Nd:YAG Lazer Kapsulotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı,Refraktif Durum, Santral Kornea Kalınlığı Makula Ödemi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi” TOD 50. Ulusal Kongresi 2006, Antalya, Türkiye poster sunumu

E12.Mehmetoğlu,G.,Akçetin,T.,Eltutar,K.,Gürkan,S.,Bulut,E.,Ünsal,E.:”Katarakt Cerrahisi Planlanan Hastalarda Kuru Göz Varlığının Keratometrik Değerler Ve Iol Ölçümü Üzerine Etkisi”  Tod 50. Ulusal Kongresi 2006, Antalya, Türkiye poster sunumu

E13. Özdikici M, Bulut E, Ağca   S. Can the orbital index be used for sex determination and can exophthalmometry be measured by orbital tomography? 20. Anatomy Congress, 27-3l August 2019, lstanbul, Turkiye sözel sunum

E14. Bulut E, Dayı Ö: Çocuklarda Spot Vision Fotoscreener ile Yapılan Taramalarda Ambliyopi Risk faktörlerini Saptamada Siklopleji Yapılması Gerekli mi? TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6- 10 Kasım, 2019, Antalya, Türkiye poster sunumu

E15. Helvacıoğlu F, Sunay E, Ünsal  SK, Kavalcıoğlu Ö, Bulut E: Bifokal ve Trifokal difraktif göz içi lenslerin postoperatif optik performansları TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6- 10 Kasım, 2019, Antalya, Türkiye sözel sunum

E16. Helvacıoğlu F, Sunay E, Ünsal  SK, Kavalcıoğlu Ö, Bulut E: Keratokonusta korneal wavefront rehberli yüzey normalleştirilmesi ile kombine çapraz bağlama tedavisinin uzun dönem sonuçları TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6- 10 Kasım, 2019, Antalya, Türkiye sözel sunum

E17. Dayı Ö, Bulut E. .Çocuklarda Pupil Çapı ve Anizokorinin Spot Vision Screener ile Değerlendirilmesi. 42. TOD Sanal Kış Sempozyumu, 30-31 Ocak 2021 Bursa / Turkey Sözel sunum