Dr. Öğr. ÜyesiErkan Bulut

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Retina hastalıkları
  • Kornea hastalıkları
  • Pediatrik oftalmoloji
  • Oküloplasti
  • Göz kapağı estetiği
  • Refraktif cerrahi

Katarakt göz içindeki net görmemizi sağlayan doğal merceğin matlaşması sonucu görme netliğinin bozulmasıdır. Katarakt başlangıçta gözün tamamını kaplamadığı için görmede belirgin düzeyde bir bozulma oluşmaz. Genellikle katarakt yıllar içerisinde yavaş yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Katarakt daha çok yaşa bağlı gelişen bir rahatsızlıktır. Ancak yeni doğan bebekler, şeker hastaları, gözüne darbe almış kişiler ve uzun süreli kortizonlu ilaç kullananlarda görülebilir. Kataraktı olan hastalar görmede yavaş yavaş azalma,Işığa karşı hassasiyet, çift görme, okumada zorluk ve renklerde sararma ve matlaşma şikayetleri olur. Kataraktın ilaç veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. Tek tedavi yöntemi ameliyattır. Katarakt tedavisi ile her yaşta konforlu ve doğal görüş sağlanır. Katarakt ameliyatı ile göz içine yerleştirilen standart göz içi lensler yalnızca uzağı net görmeyi sağlarken multifokal lenslerin kullanımı ile hasta hem yakın hem de uzağı gözlüksüz görme şansına sahip olmaktadır. Günümüz ihtiyaçlarına yönelik geliştirlen trifokal mercekler ile hasta sadece uzak ve yakını görmeyi değil ayrıca ara mesafelerde dediğimiz 40-80 cm arasınıda rahat görmesini sağlamaktadır. Burada hekiminizin sizin tedavinizde en uygun mercek seçimini belirlemede yardımcı olması tedavinizin sonucunda daha mutlu olmanızı sağlayan en önemli etkendir.

Eğitim ve Uzmanlık
2001 Marmarara Üniversitesi, Tıp fakültesi, İngilizce
2006 SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık

Deneyim
2006-2010 S.B.Edirne Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2011- 2012 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.B.D.
2012 - 2016 S.B. Çarşamba Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2016 - 2017 S.B.İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2017 - 2021 S.B.İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2020 - Gelişim Üniversitesi, Saglık Meslek Yüksek Okulu, Optisyenlik Programı; Dr.Öğr. Üyesi
2021 - Halen İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa, Göz Hastalıkları Kliniği

Kurs ve Sertifikalar
9th Balkan Ophthalmic Wetlab Course, Sofia, Vitreoretinal Surgery
Kocaeli Üniversitesi tıp fakültesi Göz hastalıkları ABD.: Vitreoretinal  Cerrahi

Mesleki Üyelikler
Türk Oftalmoloji Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Esgin H, Bulut E, Örüm Ç : Candida pelliculosa endophthalmitis after cataract surgery: a case report BMC Res Notes. 2014; 7: 169.

A2. Bulut E, Cilsim S, Akkan F, Eltutar K: Sekonder intraoküler lens implantasyonlarımız: PMMA ve katlanabilir transskleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu klinik sonuçlarının karşılaştırılması. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS). 2018; 7(2): 7-17

A3. Zırtıloğlu, S., Alıkma, M. S., & Bulut, E. (2020). Evaluation of Eyelid Tumor Cases at Our Clinic. Istanbul Medical Journal, 21(4).

A4. Bulut E, Dokur M, Basar E. The Top 100 Cited Articles on Ocular Trauma: A Bibliometric Analysis. Eur J Ther 2020; 26(4): 322-31.

A5. Ozdikici, M., Bulut E., Agca, S. (2021). Assessment of the orbital structures using computed tomography in healthy adults. Nigerian Journal of Clinical Practice, 24(4), 561

A6. Bulut E., Celebi, A. R. C., Dokur M., & Dayi, O. (2021). Analysis of trending topics in glaucoma articles from an altmetric perspective. International Ophthalmology, 1-13.

A7. Bulut E, Gül A, Dokur M, Eroglu F. Dirofilaria repens as a rare cause of red eye: A case report Medicine Science International Medical Journal 2021;10(4):1538-9

A8. Çelebi ARC, Bulut E, Sezer A. Artificial intelligence based detection of age-related macular degeneration using optical coherence tomography with unique image preprocessing. European Journal of Ophthalmology. 2023 Jan;33(1):65-73

A9. Bulut E, Çelik Y, Dayı, Bulut H. New Age Borders Obtained from Spot Photoscreener by Using Multivariate Cluster Analysis: Eur J Ther. 2022;28(3):203-208.

A10. Dayı O, Bulut E, Karadag M, Bulut H Ocular Biometry Characteristıcs And Its Relationship With Age, Gender, Spherical Equivalent In Turkish Children. Nigerian Journal of Clinical Practice 2022: 25 (5), 569

A11. Borcak D, Balta M, Çelik Y, Bulut E et all. Clinical characterictics and treatments modalities of patients with COVID-19 infection during the early phase of the epidemic: a single-center from Turkey European Journal of Therapeutics. 2022; 28: 135-141

A12. Köprübaşı S, Bulut E, Çelebi ARC. The Relationship Between Citation-based Metrics and Twitter in the Area of Age Related Macular Degeneration Research: Altmetric and Bibliometric Study. J Clin Med Kaz 2022; 19(5):12-22 

A13. Zırtıloğlu, S., Bulut  E. Publication trends in the field of the cornea in the last 4 decades: a bibliometric study International Ophthalmology. 2023;43:3055-3065

A14. Bulut E, Köprübaşı S, Dayı Ö, Bulut H. Clinical Relevance of Choroidal Thickness in Obese and Healthy Children: A Machine Learning Study. Turkish Journal of Ophthalmology 2023;53:161-168 

A15. Koprubasi S, Bulut E. Impact of obesity on peripapillary choroidal thickness, macular choroidal thickness, and lamina cribrosa morphology. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy,2023, doi.org/10.1016/j.pdpdt.2023.103724.

B2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

B2.1. Bulut E. Çocukluk Çağında Sık Görülen Göz Hastalıkları. Elitez D. Ed.  (2020) .Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (Ed). Eğiten Kitap Yayıncılık: 2020;301-340

B2.2 Bulut E. Göz Acillerine Yaklaşım. Cander B. Ed.(2021). İlk Yardım ve Acil. İstanbul Tıp Kitabevi: 2021;233-259

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. Karagöz E, Bulut E, Alpar Akçetin T, Eltutar K. Diabetik Hastalarda Hiperglisemi Tedavisinin Korneal Topografi ve Refraksiyona Etkisi. Isatanbul Tıp Dergisi 2007;8:11-14

C2.Bulut E, Dayı Ö. Çocuklarda Biyometrik Parametreler ile Yaş ve Cinsiyetin Spot Vision Fototarama Cihazı Performansı Üzerindeki Etkisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2022;31(1):20-25