Prof. Dr.Erkan Ceylan

  • İlgi Alanları
  • Alerjik hastalıklar
  • Alerjik astım
  • Akciğer enfeksiyonları
  • Koah
  • Kronik öksürük teşhis metodları
  • Bronşektazi
  • Akciğer kanseri
  • Pulmoner emboli

Eğitim ve Uzmanlık
1992 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
1998 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doktora
2008 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik        
2013 - İstanbul Medeniyet Üniversitesi- Profesörlük
2018 - Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe, Profesörlük

Deneyim
Alerjik Hastalıklar: Alerjik Rinit ve Alerjik Astım teşhis ve tedavi metodları.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastlığı (KOAH) teşhis ve tedavi metodları
Kronik Öksürük teşhis ve tedavi metodları.
Bronşektazi tedavisi.
Bronkoskopik işlemler. Endobronşiyal mekanik temizlik, Balon dilatasyon, fistül kapama, Elektrokoter, Transbronşiyal biyopsi.
Akciğer Kanseri,
Pulmoner Emboli,
İntersitisyel Akciğer hastalıkları, Sarkoidoz, İdiopatik Pulmoner Fibrozis, 

Akademik-İdari Deneyim
Yeşilay Bilim Kurul Üyesi
Sağlık Bakanlığı Muhakkiki ve Sağlık Bakanlığı Tütün Yüksek istişare Kurulu Üyeliği
YÖK Üniversitelerin Akademik-Eğitim Uygunluk Değerlendirme Komisyon Üyeliği

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
Akciğer Kanseri Derneği
European Respiratory Society (ERS)
European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)
34 Uluslar arası- SCI kapsamında atıf endekslerinde taranan makaleler

Bilimsel Jüri Üyelikleri
1 adet Profesörlük, 9 adet Doçentlik, 7 adet Yrd.Doç.100’ü aşkın Uzmanlık Jüri Üyeliği
İstanbul Medeniyet ve Harran Üniversitesi Kurucu Anabilim Dalı Başkanı
Medeniyet ve Harran Üniversitelerinde 10’u Aşkın Kurul-Komisyon Üyeliği
Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu
Toraks Derneği İl Temsilciliği, Genel Kurul Üyeliği, Güneydoğu Anadolu Şubesi Merkez Delegesi, Web Komisyon Üyeliği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği İnfeksiyon Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, Saymanlığı
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Kurucu Üyelik
Kongre, Sempozyum, Akademik, Resmi Kurum, Eğitim Kurumlarında Verilmiş 1000’i Aşkın Sunum.
Lisans, Doktora Seviyesinde 2000’i Aşkın Ders Sunumu.

Ödüller
1 - Türk Toraks Derneği. Yurt Dışı Kongre Ödülü. 17-21 September 2005, European Respiratory Society 15th Annual Congress Copenhagen 2005. Oxidative DNA damage in patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Who exposed to smoking and biomass. European Respiratory Society, 15th Ann Congress Copenhagen, 2005.
2 - Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu Siemens Ekokardiyografi Yayın Ödülleri, Jüri Özel ödülü. “Impact of Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Pulmonary Hypertension on Both Left Ventricular Systolic and Diastolic Performance”, J Am Soc Echocardiogr, 18, 873-881 (2005).
3 -Bağımlılık Dergisi, En iyi makale ödülü, Üçüncülük ödülü. “Şanlıurfa’da kırsal alanda sarma tütün kullanımı,Bağımlılık Dergisi, 7,80-83(2006).

Kurs ve Sertifikalar
Alerjik Hastalıklar Sertifikası
Astım ve Rinit Tedavisi Sertifikası
KOAH Tedavisi Sertifikası. Lizbon Portekiz.
KOAH Pulmoner Rehabilitasyon Sertifikası
Yoğun Bakım Sertifikası
Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Sertifikası
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Akciğer Kanseri İleri Eğitim Program Sertifikası
Akciğer Kanserinde Palyatif Yaklaşımlar ve Acil Sorunlar Sertifikası
Girişimsel Bronkoskopi Sertifikası
Tütün Kontrol Uzmanlığı Sertifikası

44 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

21 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

81 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

5 Kitap Bölümü

h-indeksi: 8. Toplam Alıntı sayısı: 810

Uluslararası Dergi Editörlüğü

Alan Editörü: Addicta: The Turkish Journal on Addictions

Uluslararası Dergilerde Danışma Kurulu Üyeliği

International Journal of COPD

The Turkish Journal on Addictions

Ulusal Dergilerde Danışma Kurulu Üyeliği

Medeniyet Medical Journal

Journal of Clinical and Analytical Medicine

Türk Toraks Dergisi

İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi

Fırat Tıp Dergisi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi