Prof. Dr.Erkan Vuralkan

  • İlgi Alanları
  • Boyun tümörü
  • İşitme kayıpları
  • Sinüzit
  • Pediatrik KBB
  • Horlama
  • Sinüs hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara)

Deneyim
Dışkapı Yıldırım Beyazıt eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara)-9 yıl
İzmir Asker Hastanesi-1 yıl
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi-7 yıl
Avrasya Üniversitesi Sağlık MYO/Odyometri yarı zamanlı öğretim üyesi-3 yıl
Avrasya Üniveristesi Odyoloji Bölümü-1 yıl

Kurs ve Sertifikalar
Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi   Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği-KBB Okulları- Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu       2013
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Benign paroksismal pozisyonel vertigo eğitsel kursu’’ Ankara, 02.12.2004
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Rinoplasti eğitsel kursu” Ankara, 06.01.2005
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Vertigo, Vestibüler testler ve Değerlendirilmesi eğitsel kursu” Ankara, 03.02.2005
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Kafa tabanı cerrahisi eğitsel kursu” Ankara, 03.03.2005
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Tiroid kanseri cerrahisi eğitsel kursu” Ankara, 07.04.2005
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, KBB eğitimi eğitsel kursu” Ankara, 11.11.2005
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Parotis tümörleri eğitsel kursu” Ankara, 05.01.2006
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, İleri evre larenks kanserlerinde konvansiyonel tedavi eğitsel kursu Ankara, 06.04.2006
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Başağrıları’’Ankara, 04.05.2006
“Onkolojide Araştırıcı Eğitim Programı” Ankara, 23-24 Haziran 2006
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Alerjik rinitte radyofrekans uygulaması eğitsel kursu’’ Ankara, 07.06.2007
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Kolesteatom Cerrahisinde Anterior Yaklaşım eğitsel kursu” Ankara, 04.03.2010
“Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Diseksiyon Kursu” Mersin, 1 Mayıs 2010
“TKBB-BBC Ankara Şubesi, Larenks Konservasyon Cerrahisi eğitsel kursu” Ankara, 14.10.2010
“A’dan Z’ye Timpanoplasti” Ankara, 5.03.2011
“Rhinodays” Ankara, 8-9.09.2012
“Uygulamalı Tiroid Ultrason Kursu” Antalya, 3.Kasım.2013
“Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu” Trabzon, 2-12.Aralık.2013
“Tübitak proje hazırlama kursu” Trabzon, 2014
“Etik kurul üyelerine ve üye adaylarına yönelik klinik araştırmalar eğitimi kursu” Samsun, 8.12.2014

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu
Ankara Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Larengoloji Derneği
Türk Rinoloji Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
Doğu Karadeniz Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Ödüller
2010- Tokgöz Alicura S, Vuralkan E, Sonbay D, Çalışkan M, Saka C, Beşaltı Ö, Akın İ. Sisplatin Ototoksisitesini Önlemede E,B,C Vitaminleri ve Karnitinin Etkisi. 1. Ulusal Otoloji Otonöroloji Kongresi, Gazimagosa, KKTC, 12-16. Mayıs. 2010, Sözel sunu 1.lik ödülü
2010- Saka C, Sonbay D, Vuralkan E, Şimşek G, Akın İ. Sinonazal anatomik varyasyonların paranazal sinüs hastalıklarıyla birlikteliği, 6. Ulusal Rinoloji Kongresi s:19 Antalya, 19-23 Mayıs 2010, Sözel sunu 1.lik ödülü
2010- Vuralkan E, Tokgöz Alicura S, Şimşek g, Köybaşıoğlu F, Han Ü, Çalışkan M, Beşaltı Ö, Akın İ. Ratlarda miringotomi sonrası L-karnitin kullanımının miringoskleroz üzerine etkisi, 32.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi s:31 Antalya, 27-31 Ekim 2010, Otoloji-Nörootoloji Sözel sunu 1.’lik ödülü
2011- Tokgöz Alicura S, Şimşek G, Vuralkan E, Köybaşıoğlu F, Çalışkan M, Beşaltı Ö, Akın İ. Deneysel alerjik rinit modelinde topikal metotreksat uygulamasının etkileri, 7. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 19-22. Mayıs. 2011, Sözel sunu 1.lik ödülü

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kuran G, Vuralkan E, Saka C, Akın İ. Endoscopic sinus surgery of frontal mucocele. Journal of the Pakistan Medical Association. 2007;57(11):570-1

A2.  Şimşek G, Vuralkan E, Ceylan BT, Akın İ, Han Ü. Mucoepidermoid carcinoma in the larynx successfully treated by radiotherapy: a case report” Capsula Eburnea. 2009; 4(30): 123-128

A3. Vuralkan E, Saka C, Akın İ, Hücümenoğlu S, Uzmez Unal B, Kuran G, Öcal B. Comparison of montelukast and mometasone furoate in the prevention of recurrent nasal polyps. Therapeutic Advances in Respiratory Disease. 2012; 6(1) 5–10. DOI:10.1177/1753465811427577

A4.   Saka C, Vuralkan E, Fırat IH, Alicura S, Hücümenoğlu S, Akın I, Ardıç S, Gökler A. The effects of CPAP treatment on nasal mucosa in patients with obstructive sleep apnea. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (ISI). 2012 Sep;269(9):2065-7. doi: 10.1007/s00405-011-1906-2.

A5.   Tokgöz Alicura S, Vuralkan E, Sonbay ND, Çalışkan M, Saka C, Beşaltı Ö, Akın İ. The protective effects of E, B, C vitamins and L-carnitine in the prevention of the cisplatin-induced ototoxicity in rats. The Journal of Laryngology & Otology(ISI). 2012 May;126(5):464-9. doi: 10.1017/S0022215112000382.

A6.    Gunsoy B, Vuralkan E, Sonbay ND, Simsek G, Alicura Tokgoz S, Akin İ. Quality of Life Following Surgical Treatment of Benign Parotid Disease. Indian Journal of Otolaryngology Head & Neck Surgery(ISI). 2013;65: 105-111. DOI: 10.1007/s12070-012-0585-7

A7.   Simşek G, Tokgoz SA, Vuralkan E, Caliskan M, Besalti O, Akin I. Protective effects of resveratrol on cisplatin-dependent inner-ear damage in rats. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (ISI). 2013 May;270(6):1789-93.DOI: 10.1007/s00405-012-2183-4

A8.    Vuralkan E, Alicura Tokgoz S, Simsek G, Koybasioglu F, Han Ü, Caliskan M, Besalti Ö, Akin İ. The effects of L-carnitine local use after myringotomy on myringosclerosis development in rats.  The Journal of Laryngology & Otology(ISI).  2013 May;127(5):468-72. DOI: 10.1017/S002221511300056X

A9.  Sonbay ND, Saka C, Tatlican S, Vuralkan E, Aygener N,  Eren C. Audiologic evaluation in patients with Behcet`s Disease. The Journal of Laryngology & Otology(ISI). 2014 Jul 17:1-4.

A10.  Kuran G, Ide T, Ceylan T, Sirin Y, Yılmazer D, Vuralkan E. The effect of topical phenytoin application on traumatic tympanic membrane perforation. The Journal of International Advanced Otology (ISI). 2013; 9(3): 343-348.

A11. Vuralkan E, Mutlu M, Firat İ. H, Akaydin S, Sagit M, Akin İ, Miser E, Ardic S. Changes in serum levels of MDA and MMP-9 after UPF in patients with OSAS. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (ISI). 2013 Nov 19. DOI: 10.1007/s00405-13-2821-5

A12. Vuralkan E, Cobanoglu HB, Arslan A, Arslan S, Mungan S, Tatar S, Toklu AS. Effects of topical nasal steroids and diclofenac on the nasal mucosa during hyperbaric oxygen therapy: A double-blind experimental study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (ISI). DOI: 10.1007/s00405-013-2863-8

A13. Vuralkan E, Sonbay D, Conkbayır I, Saka C, Alicura Tokgöz S, Akın I, Günsoy B. Flow Evaluation of the Internal Jugular Vein after Neck Dissection. Journal of Otology & Rhinology 2014, 3:3 (doi.org/10.4172/2324-8785.1000155)

A14. Mutlu M, Vuralkan E, Akaydin S, Akin İ, Miser E. Effects of adenoid/tonsillectomy on inflammatory response in snoring children with witnessed apnea. Clinical Otolaryngology (ISI), 2014

A15. Mutlu M, Vuralkan E, Akaydin S, Akin İ, Miser E.  Alteration of serum levels of inflammatory cytokines and polysomnographic indices after uvulopalatal flap surgery in obstructive sleep apnea. Ear Nose & Throat Journal (ISI), 2014 (Accepted in 2014, Ref.: Ms. No. 14-61R1).

A16. Arslan S, Vuralkan E, Çobanoğlu B, Arslan A, Ural A. Giant sialolith of submandibular gland: report of a case. J Surg Case Rep. 2015 Apr 5;2015(4).

A17. Çobanoğlu B, Vuralkan E, Yeğengil Ç, Hemşinli D, Saylan S. What do Head and Neck Surgery and Orthopedics have in Common? An Unusual Case of Metallic Foreign Body. J Trauma Treat 2014, 4:1

A18. HB Cobanoglu, E Vuralkan, A Arslan. Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Cisplatin-Induced Ototoxicity in Rats? Clinical and Experimental Otorhinolaryngology 2018; ceo.2017.01704.

A19. SA Tokgöz, G Şimşek, E Vuralkan. Effects of methotrexate in a toluene diisocyanate-induced allergic rhinitis rat model. ENT 2018;28(1):34-39

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Akın İ, Kuran G, Arslan M, Akçayöz N, Vuralkan E. Clinical approach and results for supraglottic carcinoma patients: A retrospective analysis, 3. Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi, Chieti/Pescara-Italia, 14-17.Ekim.2004

B2. Yılmaz O, Kuran G, Vuralkan E, Sağıt M, Elverici O, Alicura S. Hearing Loss in elderly people. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. Surgery of the Ear - Current Topics, p: 534-536 Antalya, Turkey Jun 15-20,2008.

B3.   Kabukçu T, Vuralkan E, Yıldırım M, Uçan H, Çelik C. The Effectiveness of the Epley Maneuver and Brandt/Daroff Exercises for the Treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, p: 382, Istanbul, Turkey, 13-17 June 2009.

B4. Şimşek G, Akin İ, Vuralkan E, Saka C. Intact canal wall techniques for the treatment of epitympanic cholesteatoma. Sözlü sunu. Surgical Techniques in ENT. Kusadasi, Turkey, 22-24 April 2011.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Akın İ, Vuralkan E. Servikal Özefagus ve Hipofarenks Kanserleri. In: Koç C, ed. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. 2nd ed. Ankara: Güneş Kitabevi,2013. pp:879-95.

C2. Yılmaz O, Vuralkan E, Alicura Tokgöz S. Tükürük Bezi Enfeksiyonları. In: Koç C, ed. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. 2nd ed. Ankara: Güneş Kitabevi,2013. pp:733-53.

C3. Yılmaz O, Vuralkan E, Alicura Tokgöz S. Tükürük Bezi Tümörleri. In: Koç C, ed. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. 2nd ed. Ankara: Güneş Kitabevi,2013. pp:787-803.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Saka C, Kuran G, Sağıt M, Akın İ, Vuralkan E, Serin E. Horlama ve Hafif obstrüktif uyku apne sendromu tedavisinde radyofrekans ile yumuşak damak ablasyonu. KBB-Forum. 2007;6 (4): 132-7.

D2. Akın İ, Vuralkan E, Sağıt M, Ceylan BT, Kuran G. Erken Evre Glottik Karsinomlarda Parsiyel Cerrahi Tedavi. Turk Arch Otolaryngol. 2008; 46 (1): 16-21

D3. Vuralkan E, Akın İ, Kuran G, Saka C, Akçayöz N, Alicura S. Larenks kanserlerinde prognostik faktörler. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2008;18(4): 221-226

D4. Aydın E, Ceylan BT, Vuralkan E, Hücümenoğlu S, Oktay M, Akın İ. Nadir bir benign servikal lenfadenopati nedeni: Kikuchi-Fujimato Hastalığı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2008;28(6):999-1001

D5. Saka C, Kuran G, Vuralkan E, Gökler A, Akın İ. Nazal polipoziste endoskopik sinüs cerrahisinin etkinliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2008;18(5):306-311

D6. Ceylan BT, Akın İ, Ünlü E, Sağıt M, Vuralkan E. Spazmodik disfonilerde botulinum toksin A uygulamasının hasta hayat kalitesi üzerine etkileri. KBB-Forum. 2008;7(3): 75-81

D7. Akın İ, Sağıt M, Kuran G, Salman N, Vuralkan E, Mutlu M, Şahan M. Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklaşımlarımız. Turk Arch Otolaryngol. 2009; 47(2): 83-89

D8. Yılmaz O, Kuran G, Vuralkan E, Sağıt M, Elverici O. Hearing loss in elderly people. Turk J Geriatrics. 2010; 13 (1): 5-7

D9. Simsek G, Vuralkan E, Alicura Tokgöz S, Hudaynazarov U, Akın İ, Köybaşıoğlu F. Atipik yerleşimli bir onkositoma olgusu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012;19(3):181-3.

D10.  Akın I, Vuralkan E, Gunsoy B, Saka C, Akcayoz N, Simsek G. Supraglottik larenks kanserlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlarımız. Journal of Medical Updates 2013;3(1):8-12

D11. Şimşek G, Saka C, Vuralkan E, Serin E, Akın İ. Başağrısının Nadir Bir Nedeni: Süperior Konka Aşırı Pnömatizasyonu. Kocaeli MJ. 2015; 4(2): 41-43

Diğer yayınlar

Kitap bölüm çevirileri:

E1. Sharen J. Knudsen Byron (2011). Bailey Baş & Boyun Cerrahisi-Otolarengoloji, Tıbbi Etik Basamaklar (Çev. Vuralkan E-Çev. Ed. Korkut N). Ankara: Güneş Kitabevi, 2011. pp: 2781-9.

E2. Bowden MT. Otolaryngology and Facial Plastic Surgery Board Review, Baş Boyun Onkolojisi (Çev. Vuralkan E-Çev. Ed: Yılmaz O, Çelik O, Yorulmaz İ). Ankara: Güneş Kitabevi, 2012. pp: 293-343.

E3. Goldenberg D, Goldstein BJ. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı. Havayolu Değerlendirilmesi ve Yönetimi (Çev. Vuralkan E-Çev. Ed: Yılmaz O, Yorulmaz İ). Ankara: Güneş Kitabevi, 2012. pp: 7-22.

E4. Goldenberg D, Goldstein BJ. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı. Genetik ve Sendromlar (Çev. Vuralkan E-Çev. Ed: Yılmaz O, Yorulmaz İ). Ankara: Güneş Kitabevi, 2012. pp: 537-545.