sat─▒r aras─▒

Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik sürecindeki anne adaylar─▒n─▒n en çok merak etti─či konulardan birisi bebeklerinin cinsiyetidir. Geçmi┼č dönemlerde anne adaylar─▒n─▒n, bebeklerinin cinsiyetinin ne olaca─č─▒n─▒ anlamalar─▒ için uygulanan baz─▒ yöntemler vard─▒.

Bu yöntemler günümüzde bat─▒l inançlar olarak kabul edilir. Fakat bunlar her ne kadar bat─▒l inanç olarak bilinse de hala bu yöntemleri deneyen ki┼čiler bulunur.

Özellikle köylerde baz─▒ yöntemler ile bebeklerin cinsiyetleri hakk─▒nda tahminde bulunulmaya devam edilir.

Erkek bebek belirtileri ve k─▒z bebek belirtileri göz önüne al─▒narak tahminler yürütülür. Örne─čin hamile bir kad─▒n─▒n karn─▒n─▒n hangi pozisyonda oldu─čuna bak─▒larak cinsiyet tahmininde bulunulur.

Bu bilgiye göre anne aday─▒n─▒n göbe─či daha a┼ča─č─▒da ise erkek bebek belirtilerinden birisi olarak kabul edilir. 

Ayn─▒ zamanda annenin sabah bulant─▒s─▒ndan a┼čerdi─či yemeklere kadar birçok belirti göz önüne al─▒n─▒r. Böylelikle bebe─čin k─▒z m─▒ erkek mi olaca─č─▒ anla┼č─▒l─▒r.

Bu yöntemler t─▒bbi kesinlik içermez. Fakat birçok ki┼či bu uygulamalara devam etti─či için oldukça popüler yöntemler aras─▒nda yer al─▒r.

Çin takvimine göre de bebe─čin cinsiyetini ö─črenmenin baz─▒ yollar─▒ oldu─čuna inan─▒l─▒r. Bilimsel olmayan veriler göz önüne al─▒nd─▒─č─▒nda, Çin takvimine göre anne aday─▒ 18 ya┼č─▒ndaysa yüksek ihtimalle erkek bebe─činin olaca─č─▒na inan─▒l─▒r.

Çin takvimine göre yap─▒lan bu hesaplamalar 700'lü y─▒llardan beri kullan─▒l─▒r.

Bunlar─▒n haricinde ise ipe yüzük ba─člamak gibi baz─▒ yöntemler denenir. Hamile bireyler bir ipin ucuna alyans─▒n─▒ ba─člar.

Yüzü─čün dönü┼č ┼čekline ve yönüne ba─čl─▒ olarak bebe─čin cinsiyeti tahmin edilir. Bu yöntemler hamilelik sürecinde kesin bilgiler elde etmenize imkan sa─člamaz.

Bu nedenle bebe─čin düzenli olarak ultrasonda görüntülerine bak─▒lmas─▒ gerekir. Böylelikle daha do─čru bilgiler ortaya ç─▒kar.

Hamilelikte Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir?

Hamilelikte Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik sürecinde erkek bebek mi yoksa k─▒z bebek mi dünyaya getirilece─či merak konusudur. Anne adaylar─▒ ve annenin çevresindeki birçok ki┼či anne aday─▒n─▒n hamilelik sürecinde ya┼čam─▒┼č oldu─ču belirtileri gözlemler.

Böylelikle annede erkek bebek belirtileri mi yoksa k─▒z bebek belirtileri mi oldu─ču incelenir.

Bu yöntemlerin t─▒bbi aç─▒dan herhangi bir netli─či yoktur. Birçok ki┼či bu yöntemlere ba┼čvurarak do─čru sonuçlar elde etti─čini belirtir.

Eski dönemlerde t─▒bbi destek alma imkan─▒ günümüze k─▒yasla oldukça zordu. Bu nedenle de geçmi┼č dönemlerde ya┼čayan insanlar deneme yan─▒lma yöntemi ile bu tarz tahminlerde bulunurdu.

Hamilelikte erkek bebek belirtileri aras─▒nda annenin yüzünün daha da güzelle┼čmesi yer al─▒r.

Kad─▒n güzelle┼čmeye ba┼člad─▒─č─▒nda bebe─činin erkek do─čaca─č─▒na inan─▒l─▒r. Bunun haricinde ise hamilelikte erkek bebek belirtileri aras─▒nda ┼ču maddeler yer al─▒r;

 • Anne karn─▒n─▒n ┼či┼čmesi ve sivri bir görünümü olmas─▒
 • Kar─▒n bölgesinin dü┼čük olmas─▒
 • Hamileli─čin ilk dört haftas─▒n─▒n rahat geçirilmesi
 • Annenin ayaklar─▒n─▒n ü┼čüyor olmas─▒ 
 • Meme ucunun renginde de─či┼čim
 • Sabahlar─▒ mide bulant─▒s─▒ ya┼čanmamas─▒
 • Tuzlu yiyeceklere a┼čerme 
 • Ellerde kuruluk meydana gelmesi
 • ─░drar renginin sar─▒ renkte ve parlak olmas─▒
 • Saçlar─▒n h─▒zl─▒ uzamaya ba┼člamas─▒
 • Bebe─čin az hareket etmesi
 • Annenin sol tarafa daha çok yatma iste─či

Ultrasonda Erkek Bebek Belirtileri Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Bebeklerin cinsiyetinin ö─črenilmesi için en etkili ve en do─čru yöntem ultrasondur. Gebeli─čin ba┼člar─▒nda bebe─čin cinsiyetini ö─črenmek mümkün de─čildir. Bebek geli┼čmeye ba┼člad─▒kça baz─▒ organlar─▒ ve uzuvlar─▒ daha net belli olmaya ba┼člar. Böylelikle erkek bebek belirtileri olup olmad─▒─č─▒ ortaya ç─▒kar.

Baz─▒ durumlarda anneler için detayl─▒ ultrason çekimi yap─▒l─▒r. Böylelikle bebe─čin sa─čl─▒k durumu hakk─▒nda bilgi edinmek de mümkün hale gelir. Bebe─čin cinsel organ─▒na ba─čl─▒ olarak cinsiyeti belli olur.

Anne adaylar─▒n─▒n ultrasonda bebe─činin cinsiyetini ö─črenebilmesi için hamileli─čin 12. haftas─▒n─▒ beklemesi gerekir.

Genellikle cinsiyetin net bir ┼čekilde belli olmas─▒ ise 16. haftay─▒ bulabilir.

Erkek Bebek Belirtileri Ne Zaman Ba┼člar?

Erkek bebek belirtilerinin ya da k─▒z bebek belirtilerinin net olarak ba┼člad─▒─č─▒ bir dönem yoktur. Belirtiler tamamen annenin sa─čl─▒k durumuna ya da hamilelik sürecine göre de─či┼čiklik gösterir. Halk aras─▒nda bilinen erkek bebek belirtileri ise her zaman do─čru sonuçlar ortaya ç─▒karmaz.

Bu nedenle t─▒bbi olmayan yöntemler ile bebe─činizin cinsiyetini ö─črenmeniz pek mümkün de─čildir. Anne adaylar─▒n─▒n hamilelik sürecinin ilk dönemlerini rahat geçiriyor olmas─▒ halk aras─▒nda erkek bebek belirtisi olarak kabul görür.

Gerçekli─če dayanmayan bu bilgiler göz önüne al─▒nd─▒─č─▒nda ise hamileli─čin üç ay─▒ndan sonra erkek bebek belirtilerinin ortaya ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ söylemek mümkün.

Erkek bebeklerin daha az hareket etti─či dü┼čünülür. Bu nedenle anne adaylar─▒n─▒n hamileli─čin 15. haftas─▒nda bebeklerin hareketlerine hissetmeye ba┼člad─▒─č─▒ hakk─▒nda da baz─▒ bilgiler vard─▒r.

Bu inançlar do─črultusunda erkek bebek belirtilerinin, hamileli─čin 15. haftas─▒nda ortaya ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ belirtmek do─čru olur.

Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir? Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir? Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Erkek bebek belirtilerinden birisinin de annelerin tatl─▒ yeme iste─činin olmas─▒ olarak dü┼čünülür.

Ek┼či tüketen annelerin ise k─▒z bebe─či olaca─č─▒na inan─▒l─▒r. Anne aday─▒n─▒n hamilelik sürecinde yüzünde akne olu┼čumunun ba┼člamas─▒ da yine erkek bebek belirtilerinden birisi olarak kabul edilir.

Erkek bebek belirtileri nelerdir sorusuna t─▒bbi gerçekli─če dayanmayacak ┼čekilde verilebilecek yan─▒tlar ┼ču ┼čekildedir;

 • Anne adaylar─▒ bu süreçte daha sinirli bir ruh haline bürünebilir
 • Gebeli─čin son dönemlerinde kas─▒k a─čr─▒s─▒ ba┼člar
 • Göbek çizgisinin göbek deli─činin alt─▒nda ve üstünde olmas─▒ (k─▒z bebekte sadece göbek deli─činin alt─▒nda çizgi olu┼čur)
 • Mayalar─▒n yöntemleri göz önüne al─▒nd─▒─č─▒nda annenin hamile kald─▒─č─▒ aya ve hamile kald─▒─č─▒ ya┼ča bakmak gerekir. Bu yöntemde annenin hamile kald─▒─č─▒ ay─▒n ya da ya┼č─▒n birinin tek birinin çift say─▒ olmas─▒, bebe─čin erkek olaca─č─▒n─▒n i┼čareti olarak kabul görür
 • Macarlara göre ise anne parma─č─▒ ile örümcek a─č─▒n─▒ deler. Örümcek deli─či onarmaya ba┼člarsa bebek erkek olacak denir
 • Frans─▒zlara göre anne sa─č aya─č─▒ ile ilk ad─▒m─▒n─▒ atarak yürüyorsa bebek erkek olur
 • Bebe─čin nabz─▒ dakikada 140'tan dü┼čük ise bebek erkek olur inanc─▒ da vard─▒r

Erkek Bebek Belirtileri Gö─čüsten Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Bilimsel olarak geçerlili─či olmayan ve t─▒bbi deliller ile desteklenmeyen baz─▒ bilgilere göre kad─▒nlar─▒n gö─čüslerinden bebe─čin cinsiyetini anlamak mümkündür.

Hamilelik sürecindeki kad─▒nlar─▒n meme uçlar─▒ndaki renk de─či┼čimi göz önüne al─▒n─▒r.

Renk koyula┼čm─▒┼č ise bebe─čin erkek, renk aç─▒lm─▒┼č ise k─▒z olaca─č─▒ dü┼čünülür. Ayn─▒ zamanda gö─čüslerin boyutu da bebe─čin cinsiyetini anlaman─▒n farkl─▒ bir yolu olarak kabul edilir.

Erkek bebe─če hamile olan annelerin sa─č memesinin sol memesinden büyük oldu─ču dü┼čünülür. Sol memesi, sa─č memesinden büyük olan ki┼čilerin ise k─▒z bebe─či olaca─č─▒na dair bir inanç vard─▒r. Anne aday─▒n─▒n gö─čüs yap─▒s─▒ ve rengi incelendi─činde, bu bilgiler do─črultusunda bebe─čin cinsiyeti ile ilgili tahminde bulunmak mümkün hale gelir.

Erkek Bebek Belirtileri Aras─▒nda Uyku Hali Bulunur mu?

Erkek Bebek Belirtileri Aras─▒nda Uyku Hali Bulunur mu?

Anne adaylar─▒ hamilelik sürecinde daha çok yorulur. Bunun nedeni ise bebe─čin olu┼čum süreci ve hareketleridir. Ayn─▒ zamanda anne adaylar─▒ bu süreçte ruhsal de─či┼čimler de ya┼čamaya ba┼člar. Kilo al─▒m─▒ görülür ve vücutlar─▒nda ekstra bir a─č─▒rl─▒k olu┼čmaya ba┼člar.

Bu gibi durumlar annelerin yorgun dü┼čmesine neden olur. Yorgunluk ile birlikte uyku hali de görülmeye ba┼člar. Hamilelik sürecinde anne adaylar─▒n─▒n uyku haline sahip olmas─▒ ve uyuma isteklerinin bulunmas─▒, bebe─čin cinsiyetini belirleyen faktörler aras─▒nda yer almaz.

Bu durum tamamen annenin yorgunlu─ču ile ilgilidir. Bebe─čin cinsiyeti ne olursa olsun hamilelik sürecindeki kad─▒nlar─▒n, hamile olmad─▒klar─▒ döneme k─▒yasla daha fazla uykusunun geldi─či bilinir.

Erkek Bebek Belirtileri Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Anne Karn─▒ndaki Bebe─čin Cinsiyetini Ö─črenme Yöntemleri Nelerdir?

Anne karn─▒ndaki bebe─čin cinsiyetini ö─črenmenin en etkili yöntemlerinden birisi ultrason yöntemi olarak bilinir. Bunun haricinde ise uygulanabilecek baz─▒ farkl─▒ yöntemler vard─▒r. Bu yöntemlerin en ba┼č─▒nda amniyosentez tekni─či yer al─▒r. Uygulanabilecek bu yöntem sayesinde anne karn─▒ndan s─▒v─▒ al─▒m─▒ gerçekle┼čir.

Anne karn─▒ndan al─▒nan s─▒v─▒ laboratuvar ortam─▒nda incelenir. Bu i┼člem genellikle bebe─čin ilerde ya┼čayabilece─či hastal─▒klar─▒n incelenmesi ve ö─črenilmesi için uygulan─▒r. Kal─▒tsal hastal─▒klar─▒n ortaya ç─▒kma ihtimali bu yöntem ile incelenir. Amniyosentez tekni─či sayesinde bebeklerin cinsiyetinin ö─črenilmesi de mümkün hale gelir.

Bu süreçte uygulanabilecek di─čer yöntemlerden bir di─čeri ise kordosentez tekni─čidir. Bu teknik sayesinde kromozom incelemesi yap─▒l─▒r. Ayn─▒ zamanda kordosentez tekni─či uygulanarak bebe─čin cinsiyetinin ö─črenilme ihtimali de bulunur. ─░kili tarama testi sayesinde de bebeklerin cinsiyetinin ö─črenilmesi mümkündür.

Bu test genellikle bebeklerde down sendromu riskinin olup olmad─▒─č─▒n─▒ ö─črenmek amac─▒ ile uygulan─▒r. Fakat ikili tarama testi ile ö─črenilen cinsiyetin kesinli─či yoktur. Bu testin as─▒l amac─▒ sendrom tespiti oldu─ču için cinsiyet konusunda yan─▒lma pay─▒ yüksektir. Bu t─▒bbi yöntemlerin haricinde ise bat─▒l inanç olarak kabul edilen, geçmi┼č dönemlerde uygulanan ve kesinli─či olmayan baz─▒ yöntemler ile bebeklerin cinsiyeti hakk─▒nda tahmin yürütmek de mümkündür.

Bebe─čin Erkek Olmas─▒ için Hangi Dönemde Hamile Kal─▒nmas─▒ Gerekir?

Bebe─čin erkek olarak dünyaya gelebilmesi için hamile kal─▒nacak herhangi bir dönem t─▒bbi aç─▒dan yoktur. Fakat Çin takvimini göz önüne alarak hamilelik sürecinde cinsiyetin nas─▒l belirlendi─čine dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Fakat ┼čunu unutmamak gerekir ki bu bilgiler ─▒┼č─▒─č─▒nda hamilelik sürecinizi hesaplad─▒─č─▒n─▒z zaman bebe─činizin erkek olmas─▒n─▒n herhangi bir kesinli─či yoktur.

Farkl─▒ kültürlerde uygulanan bu t─▒bbi olmayan yöntemler baz─▒ ki┼čilerde istenilen sonucun elde edilmesini sa─člar. Ancak bu uygulamalar ile net bir sonuç elde etmenizin mümkün olmad─▒─č─▒n─▒ belirtmekte fayda vard─▒r. Öncelik bebeklerin cinsiyetinin ne oldu─ču de─čildir. As─▒l önemli olan nokta dünyaya gelecek olan bebe─činizin sa─čl─▒k durumudur. Sizlerde ┼čans─▒n─▒z─▒ denemek isterseniz bu tarz t─▒bbi olmayan yöntemler ile erkek çocuk sahibi olmay─▒ deneyebilirsiniz.

Erkek Bebek Belirtileri Bilimsel Olarak Do─čru mudur?

Bilimsel olarak annelerin hamilelik süreci incelendi─činde bu belirtilerin baz─▒lar─▒ do─čru kabul edilebilir. Fakat bunlar─▒n bilimsel hiçbir dayana─č─▒ yoktur. Örne─čin annenin can─▒n─▒n tatl─▒ çekmesi baz─▒ inançlarda erkek bebek olaca─č─▒na i┼čarettir. Fakat bilimsel aç─▒dan bu durum incelendi─či zaman annenin tatl─▒ yeme iste─činin hormonal de─či┼čimlere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ görülür.

Ayn─▒ zamanda erkek bebek belirtilerinden birisi de anne aday─▒n─▒n sinirlilik halidir. Bilimsel aç─▒dan bak─▒ld─▒─č─▒nda annenin sinirlilik hali tamamen ki┼činin hormonlar─▒, ruh hali ve karakteri ile ilgilidir.

Daha detayl─▒ bir ┼čekilde incelemek gerekirse; gö─čüs boyutlar─▒n─▒n farkl─▒ olmas─▒na göre cinsiyetin belli oldu─čuna inan─▒l─▒r. Hamile kad─▒nlar─▒n gö─čüsleri aras─▒ndaki boyut fark─▒n─▒n da cinsiyet ile hiçbir ilgisi yoktur.

Normal ┼čartlarda da kad─▒nlar─▒n bir gö─čsü di─čerinden daha büyüktür. Fakat bu durum fark edilemeyecek bir boyut fark─▒ olarak bilinir. Ancak ki┼činin hamile kalmas─▒ ile aradaki bu boyut fark─▒ gözle görülür bir hal al─▒r. Bunun nedeni ise hamileli─če ba─čl─▒ olarak kad─▒n vücudundaki kan hacminin art─▒┼č göstermesidir.

Ayn─▒ zamanda hamilelik ile birlikte gö─čüslerde süt üretimi de ba┼člar. Süt üretimi ise gö─čüslerin büyümesini ve belirgin hale gelmesini sa─člar. Gö─čüslerin belirginle┼čmesi ile de aradaki boyut fark─▒ görülmeye ba┼član─▒r. K─▒sacas─▒ cinsiyet ile ilgili öne sürülen bilgilerin bilimsel bir kan─▒t─▒ yoktur.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
G├╝l┼čah Bal─▒k
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
Medical Park Y─▒ld─▒zl─▒
53233

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.