Uzm. Dr.Erol Sevim

Deneyim
Afyonkarahisar Çay ilçesi Koçbeyli Kasabası Sağlık Ocağı (1996-1997)
Şırnak Güçlükonak ilçesi Fındık Köyü Askeri 40 Yataklı Reviri (1997-1998)
Afyonkarahisar Çay ilçesi Devlet Hastanesi Acil Polikliniği (1998-2001)
Elazığ Fırat Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. (2001-2006)
Bitlis Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği  (2006-2008)
Şifa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Başkanlığı (2008-2016)
Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi (2016-2017)

Kurs ve Sertifikalar
‘’Magic View 1000, Magic Web ve Magic View 300’’ Kursu, Özel Şifa Hastanesi Basmane Toplantı Salonu, İzmir, 7-9 Mayıs 2008
‘’4. Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi’’ Kursu, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, 2012
T.C Sağlık Bakanlığı ‘’Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği’’ Sertifikasyonu, Ankara, 2012
T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Kan Bankacılığı Uygulamaları Eğitim Sertifikasyonu, Ege Üniversitesi Kan Merkezi, İzmir, Ekim-Kasim 2012. Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında Toplam Kalite Yönetimi ve Hemovijilans üzerine Eğitim Programı, Ankara Plaza Hotel, 23 – 24 Mayıs 2013.
VII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu, Maritim Pine Beach Resort Hotel,  Antalya,  2- 6 Aralık 2014

Mesleki Üyelikler
Tabipler Odası
KLİMİK Derneği
VHDS (Viral Hepatit)  Derneği
DAS (Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilizasyon) Derneği
HİDER (Hastane Enfeksiyonları Derneği)
EKMUD Derneği

Ödüller
1.‘’Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Güncel Etken Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıklar; Bir Çok Merkezli Prospektif Çalışma, “Turk-Day”,  Vedat TURHAN, Günalp UZUN, Mustafa HATİPOGLU, Mesut MUTLUOĞLU, Erol SEVİM, Hayati DEMİRASLAN, Esma ERYILMAZ, Cem ÖZUĞUZ, Ali MEMİŞ, TURK-DAY Çalışma Grubu, ‘’5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu’’ SB - 12, Sheraton Çeşme Otel, İzmir, 1-4 Nisan 2015. Sözel Bildiri Dalında Birincilik Ödülü
2.Hekimlerin Sepsise Yaklaşımının Belirlenmesi, Durmuş G, Batırel A, Karabay O, Ak Ö, Sevim E ve ark. Çok Merkezli Çalışma. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ: Antalya; 11 – 15 Mayıs 2016

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan Bildiriler:

1)         Ağır Trombositopeni ve Hiponatremi Saptanan Falcifarum Sıtma Vakası Murat Yalçın, Erol Sevim, Arzu Duran, Muammer Karadeniz. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri  konferansı dahilinde " İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki " Ağır Trombositopeni ve Hiponatremi Saptanan Falcifarum Sıtma Vakası ", PS69, Klassis Resort  Hotel, 2012

2)         Kalp Damar Cerrahisi Geciren Hastalarda Cerrahi Alan İnfeksiyonu. Erol SEVİM, Faik Fevzi OKUR, Yıldız ULU, Nermin POYANLI, Şükran KÖSE.   4th EKMUD Congress (Infectious Diseases & Clinical Microbiology) dahilinde .4th EKMUD Congress (Infectious Diseases & Clinical Microbiology) Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki " Kalp Damar Cerrahisi Geciren Hastalarda Cerrahi Alan İnfeksiyonu,PS-171, Green Park Hotel, 2012.

3)         Özel İzmir Şifa Hastanesi 2008-2011 Yılları Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları, Erol SEVİM, Nazime ŞEN, Arzu DURAN, Zahide DOĞRUÖZ, 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi özet ve bildiri kitapçığı P52, Kuşadası, Pine Bay Otel, 2012

4)         İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2009-2012 yılları arasında cerrahi alan hızlarının değerlendirilmesi,  Şükran Köse, Gülgün Akkoçlu, Melda Türken, Erol SEVİM, Feyza ASLAN, XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Klimik 2013), Kervansaray Lara Hotel, Antalya, 13-17 Mart 2013.

5)         Özel Bornova Şifa Hastanesi 2008-2012 Yılları Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları, Erol Sevim, Arzu Duran, Nazime Şen, Fatma Kasapoğlu, 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri ‘’Yaşlılık ve Enfeksiyon’’ Sempozyumu Özet ve bildiri kitapçığı P- 28, Paloma Pasha Resort, İzmir, 25 - 29 Ekim 2013    

6)         Özel İzmir Şifa Hastanesi 2008-2012 Yılları Cerrahi Alan Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları, Erol SEVİM, Zahide DOĞRUÖZ, Gülperi OLGUN, P-45, Pine Bay Holiday Resort Otel, Kuşadası,21-24 Kasım 2013

7)         Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Antibiyotik Maliyeti, Zahide DOĞRUÖZ, Erol SEVİM, Ayşe IDMANLI, “2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi” özet ve bildiri kitapçığı PS-153, Susesi Hotel Antalya,  6-9 Kasım 2014

8)         Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Güncel Etken Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıklar; Bir Çok Merkezli Prospektif Çalışma, “Turk-Day”,  Vedat TURHAN, Günalp UZUN, Mustafa HATİPOGLU, Mesut MUTLUOĞLU, Erol SEVİM, Hayati DEMİRASLAN, Esma ERYILMAZ, Cem ÖZUĞUZ, Ali MEMİŞ, TURK-DAY Çalışma Grubu, ‘’5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu’’ Bildiri Kitabı SB - 12, Sheraton Çeşme Otel, İzmir, 1-4 Nisan 2015 

9)         Diyabetik Ayak Enfeksiyonları: Mikrobiyoloji, Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Yaklaşım, Erol SEVİM, Cenk MELİKOĞLU, Ali SAKLAMAZ, Veysel ŞAHİN, Ayşe GÖKDUMAN, ‘’5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu’’ Bildiri Kitabı PB – 096, Sheraton Çeşme Otel, İzmir, 1-4 Nisan 2015

10)       Bir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2014 yılı Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Tuba ŞAHBAZLAR, Fatma KASABOĞLU, Erol SEVİM, P-046, Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-190

11)       Sağlık Çalışanlarının Hepatit B Taraması Yaptırma ve Aşılanma Durumlarının Belirlenmesi, Zahide DOĞRUOZ, Erol SEVİM, Neşe KOP, P-045, Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-190

12)       Current Bacterıal Etıology And Antımıcrobıal Resıstance In Dfıs; A Multıcenter Prospectıve Trıal Of “Turk-Day”, Col Vedat Turhan, MD, Lıt Col Günalp Uzun, MD, Capt Mustafa Hatipoglu, MD , Lıt Col Mesut Mutluoğlu, MD , Erol Sevim, MD , Hayati Demiraslan, MD , Esma Eryılmaz, MD , Col Cem Özuğuz, MD , Maj Ali Memiş, MD , Turk-Day Collob. Group8, 20th Congress of Balkan Military Medical Committee “20 years of BMMC. Past, present, future”, OP039, June, 8th -11th 2015, Hotel Porto Palace, Athens, Greece

13)       Romatoid Artrit Hastasında Diyabetik Ayak Ülserini Taklit Eden Nöropatik Ülser, Cenk Melikoğlu, Erol SEVİM, Barış KEKLİK, Ali SAKLAMAZ, Fikret EREN, P-38, “12. Metabolik Sendrom Sempozyumu“  Bildiri Kitabı, Hilton Türkbükü Hotel, Bodrum, 3-6 Eylül 2015

14)       Liposakşın Sonrası Diyabetik Bir Hastada Alt Extremitede Bilateral gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Sellülit, Cenk Melikoğlu, Ali SAKLAMAZ, Erol SEVİM, Barış KEKLİK, Fikret EREN, P-54, “12. Metabolik Sendrom Sempozyumu“  Bildiri Kitabı, Hilton Türkbükü Hotel, Bodrum, 3-6 Eylül 2015

15)       Diyabetik Hastalarda Kardiyak Cerrahi Sonrası Gelişen ‘Sternal Dehisens’ Onarımında M.Pectoralis Major Kas Flebinin Kullanımı, Cenk Melikoğlu, Erol SEVİM, Barış KEKLİK, Ali SAKLAMAZ, Fikret EREN, P-57, “12. Metabolik Sendrom Sempozyumu“  Bildiri Kitabı, Hilton Türkbükü Hotel, Bodrum, 3-6 Eylül 2015

16)       Diyabetik Hastalarda Fournier Gangreni Sonrası Gelişen Geniş Skrotal Defektin Onarımında Güvenli bir yöntem: Süperio-Medial Thigh Flebi, Cenk Melikoğlu, Erol SEVİM, Barış KEKLİK, Ali SAKLAMAZ, Fikret EREN, P-55, “12. Metabolik Sendrom Sempozyumu“  Bildiri Kitabı, Hilton Türkbükü Hotel, Bodrum, 3-6 Eylül 2015

17)       Hastane Enfeksiyon ve Çalışan Sağlığı Risk Yönetimi Uygulaması: Multidisipliner Yaklaşım, Erol SEVİM, Fikri ÖNAL, Tuba ŞAHBAZLAR P-23, ‘’BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu Bildiri Kitabı’ ’Hilton Dalaman Resort SPA, 4-8 Kasım 2015, Dalaman-Muğla

18)       Epidermal Büyüme Faktörü İle Tedavi Edilen Bir Diyabetik Ayak: Olgusu Sunumu, Erol SEVİM, Cenk MELİKOĞLU, Ali SAKLAMAZ, Arslan MAYDA, P-26, ‘’BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu Bildiri Kitabı’’Hilton Dalaman Resort SPA, 4-8 Kasım 2015, Dalaman-Muğla

19)       Bir Yoğun Bakım Ünitesi’nde Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlar, Etkenler, Tuba ŞAHBAZLAR, Erol SEVİM, P-81, ‘’BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu Bildiri Kitabı’’Hilton Dalaman Resort SPA, 4-8 Kasım 2015, Dalaman-Muğla

20)       Cerrahi Kliniklerine Başvuran Hastalarda HIV Prevalansı ve Cerrahi Tedavi Uygulanma Oranının İncelenmesi, Erol SEVİM, Zahide DOĞRUÖZ, P-112, ‘’BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu Bildiri Kitabı’’Hilton Dalaman Resort SPA, 4-8 Kasım 2015, Dalaman-Muğla

21)       Sağlık Çalışanlarının 2014 Yılı Kesici-Delici Alet İle Yaralanmalarının Değerlendirilmesi, Erol SEVİM, Nazlı BAYKUŞ, Zahide DOĞRUÖZ, P-118 , ‘’BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu Bildiri Kitabı’’Hilton Dalaman Resort SPA, 4-8 Kasım 2015, Dalaman-Muğla

22)       HIV Enfeksiyonu Olgu Sunumu, Erol SEVİM, Ege Üniversitesi HIV/AIDS, Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEHAUM) the Training and Resoruce Initiative (JUSTRI) ve International HIV Partnerships (IHP) , 4-5 Mart 2017,  Anemon Ege Oteli, İzmir

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan Makaleler:

 

  1. Hastane Kökenli Acinetobacter Suşlarına Karşı Çeşitli Dezenfektanların Etkinliği;     

     M. CİHANGİROĞLU,  Y. BAYINDIR, İ. ÇELİK, A. DENK, E. SEVİM ve A. AKBULUT, Flora 9, 209-213 (2004).

  1. Sağlık Çalışanlarının Burunlarından İzole Edilen Koagülaz Pozitif ve Negatif Stafilokoklarda Metisilin Direnci ve Slime Pozitifliği;                                                                                                             İlhami ÇELİK, Mustafa CİHANGİROĞLU, Erol SEVİM, Mehmet ÇABALAK, Ayhan AKBULUT Fırat Tıp Dergisi 2005;10(3): 123-126
  2. Hastane kaynaklı Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Fosfomisin Duyarlılığı;                                   llhami ÇELİK, Mustafa CİHANGİROĞLU, Mehmet ÇABALAK, Erol SEVİM, Ayhan AKBULUT, S.Sırrı KILIÇ ANKEM Dergisi 2005;19(3):139-143.
  3. Prevalence of Hospital Acquired Infections in Anesthesiology Intensive Care Unit                        İlhami ÇELİK, Nuran İNCİ, Affan DENK, Erol SEVİM, Demet YAŞAR, M. Akif YAŞAR, Fırat Tıp Dergisi 2005;10(3): 132-135
  4. Fırat Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal Sepsiste Mortalite İçin Risk Faktörleri Erol SEVİM, İlhami ÇELİK, Gülden ESER KARLIDAĞ, Fırat Tıp Dergisi 2011; 16(2): 71-77
  5. Artemether-Lumefantrine ile Tedavi Edilen Beş P. falciparum Sıtma Vakasının Hiponatremi ve Trombositopeni Açısından İrdelenmesi Murat Yalçın, Erol Sevim, Arzu Duran, Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 155-8

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1. Preoperative CRP levels is not predictive early renal dysfunction after coronary artery bypass surgery. Veysel Sahin, Mehmet Besir Akpinar, Erol Sevim, Ihsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacilar, Halil Uc, Funda Tetik, Ertan Damar, Faik Fevzi Okur, Emin Alp Alayunt. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 01/2015; 8(3):4146-51.