• İlgi Alanları: İnfertilite, Perinataloji, Riskli gebelik takibi, Gebelik takibi, Menapoz, Doğum, Polikistik Over Sendromu, Tekrarlayan Gebelik kayıpları, Endoskopik Cerrahi işlemler
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı - Uzmanlık
 
Ödüller
Dr.F. Yanık,Dr E.Öztürk, "İn Vitro Ortamda Preeklamptik Plasenta Kültürlerine Eklenen Glikokortikoidlerin IL-1A,VEGF ve VEGFR-1Üretimi Üzerindeki Etkileri "6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,Antalya,2008, İKİNCİLİK ÖDÜLÜ .
 
Yurtiçi Kongre Bildirileri
1- 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi(20-25 Nisan Kemer/Alanya) Başlık:The Outcome of Amniocentesis Performed Over The Past Two Years(OralSunum)Dr.D.Eroğlu,Dr.A.Lembet,Dr.Z.Yılmaz,Dr.F.Şahin, Dr.E.Öztürk,Dr.E.Kuşçu.
2- 1.Jinekoloji ve Endoskoskopi Kongresi(18-21 Mart Ankara) Başlık.Endometriosis Olgularının Laparaskopik Değerlendirilmesi (Oral Sunum)Dr.H.B.Zeyneloğlu,Dr.M.Öktem,Dr.H.Karahan,Dr.E.Öztürk, Dr.E.Kuşçu.
3- Dr.F. Yanık,Dr E.Öztürk, "İn Vitro Ortamda Preeklamptik Plasenta Kültürlerine Eklenen Glikokortikoidlerin IL-1A,VEGF ve VEGFR-1Üretimi Üzerindeki Etkileri "6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,Antalya,2008.
 
Katıldığı Kurslar
Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ –Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)