• Uzmanlık Alanları: İnfertilite, Perinataloji, Riskli gebelik takibi, Gebelik takibi, Menapoz, Doğum, Polikistik Over Sendromu, Tekrarlayan Gebelik kayıpları, Endoskopik Cerrahi işlemler
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı - Uzmanlık
 
Ödüller
Dr.F. Yanık,Dr E.Öztürk, "İn Vitro Ortamda Preeklamptik Plasenta Kültürlerine Eklenen Glikokortikoidlerin IL-1A,VEGF ve VEGFR-1Üretimi Üzerindeki Etkileri "6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,Antalya,2008, İKİNCİLİK ÖDÜLÜ .
 
Yurtiçi Kongre Bildirileri
1- 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi(20-25 Nisan Kemer/Alanya) Başlık:The Outcome of Amniocentesis Performed Over The Past Two Years(OralSunum)Dr.D.Eroğlu,Dr.A.Lembet,Dr.Z.Yılmaz,Dr.F.Şahin, Dr.E.Öztürk,Dr.E.Kuşçu.
2- 1.Jinekoloji ve Endoskoskopi Kongresi(18-21 Mart Ankara) Başlık.Endometriosis Olgularının Laparaskopik Değerlendirilmesi (Oral Sunum)Dr.H.B.Zeyneloğlu,Dr.M.Öktem,Dr.H.Karahan,Dr.E.Öztürk, Dr.E.Kuşçu.
3- Dr.F. Yanık,Dr E.Öztürk, "İn Vitro Ortamda Preeklamptik Plasenta Kültürlerine Eklenen Glikokortikoidlerin IL-1A,VEGF ve VEGFR-1Üretimi Üzerindeki Etkileri "6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,Antalya,2008.
 
Katıldığı Kurslar
Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ –Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.