Prof. Dr.Ertan Yetkin

  • İlgi Alanları
  • Koroner arter
  • Girişimsel kardiyoloji
  • Aritmi
  • Elektrofizyoloji
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Mitral kapak operasyonları

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji- Ankara - Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji- Ankara
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabili Dalı-Malatya
Cardiovascular Research Institude of Maastricht, Department of Vascular and Molecular Cardiology, Maastricht The Netherland
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Bolu
Özel Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji- Mersin
Özel IMC Hastanesi Kardiyoloji- Mersin
Özel Yenişehir Hastanesi Kardiyoljoi- Mersin
İstinye Üniversitesi LİV hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Bahçeşehir İstanbul

180’den fazla yurtdışında yayımlanan makale
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=yetkin+e