sat─▒r aras─▒

Ertesi G├╝n Hap─▒ Zararlar─▒

Ertesi gün hap─▒ korunmas─▒z ili┼čki sonras─▒ olas─▒ hamileli─či engellemek için tercih edilen bir yöntemdir. Haplar─▒n etkisi a┼č─▒nd─▒─č─▒ süreye ba─čl─▒ olarak artar faydas─▒ oldu─ču kadar ertesi gün hap─▒ zararlar─▒ da mevcuttur.

Acil durumlar için kurtar─▒c─▒ bir rol üstlenen hap, düzenli bir do─čum kontrol yöntemi olarak de─čerlendirilmemelidir. Kullan─▒ld─▒─č─▒nda hafif kanama veya menstrüasyon döneminin birkaç gün ertelenmesi gibi yan etkiler meydana gelebilir. Bu hap cinsel ili┼čki sonras─▒ mümkün olan en k─▒sa sürede al─▒nd─▒─č─▒nda gebelik riskini azalt─▒r.

Ertesi Gün Hap─▒ Nedir?

Ertesi G├╝n Hap─▒ Nedir?

Ertesi gün hap─▒, cinsel korunma önleminin ba┼čar─▒s─▒z oldu─ču ya da hiç kullan─▒lmad─▒─č─▒ durumlarda gebeli─či engellemek amac─▒yla tercih edilen acil do─čum kontrol yoludur. Progesteron benzeri etkili maddeler içeren ilaç ola─čanüstü durumlar için üretilmi┼čtir.

Hap yüksek etkinlik oran─▒na sahip olup korunmas─▒z ili┼čkiden sonraki ilk saatlerde al─▒nd─▒─č─▒nda en yüksek korumay─▒ sa─člar. Ertesi gün hap─▒ yan etkileri aras─▒nda hafif lekelenme ve adet döngüsünde gecikme gözlemlenebilir.

Ertesi gün hap─▒ sadece acil durumlarda tercih edilmelidir. Standart do─čum kontrol yöntemlerinin yerini alacak bir alternatif olarak görülmemelidir. Cinsel ili┼čki esnas─▒nda meydana gelen beklenmedik aksilikler sonucunda, örne─čin kondomun y─▒rt─▒lmas─▒ gibi, ertesi gün hap─▒ güvenilir bir çare sunar. Ancak düzenli kullan─▒m için de─čil, yaln─▒zca nadiren ve ihtiyaç halinde kullan─▒lmas─▒ tavsiye edilir.

Ertesi gün hap─▒ HIV ba┼čta olmak üzere cinsel yolla bula┼čan hastal─▒klara kar┼č─▒ koruma sa─člamaz. Dolay─▒s─▒yla ertesi gün hap─▒ al─▒nm─▒┼č olsa bile cinsel sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan risklerin fark─▒nda olunmal─▒ ve gerekli önlemler al─▒nmal─▒d─▒r. ─░laç kullan─▒m─▒ beklenmedik durumlar için bir güvence sa─člasa da sa─čl─▒kl─▒ cinsel ya┼čam─▒n önemi her zaman göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r.

Ertesi Gün Hap─▒ Zararlar─▒ Nelerdir?

Ertesi gün hap─▒ kullan─▒m─▒ beklenmedik korunmas─▒z cinsel ili┼čkinin ard─▒ndan gebelik riskini minimuma dü┼čürmek için ba┼čvurulan geçici bir çözümdür. Bu yöntem korunma olmaks─▒z─▒n gerçekle┼čen ili┼čkiler sonras─▒ tercih edilir.

Genelde bu haplar yüksek dozda hormon içererek ovülasyon sürecini geciktirme yoluyla hamileli─či önleme amac─▒ güder. Ertesi gün hap─▒ zararlar─▒ nelerdir sorusunun yan─▒t─▒, kullan─▒m─▒n─▒n s─▒kl─▒─č─▒ artt─▒kça daha fazla önem kazan─▒r.

Gebelik önleyici ilac─▒n s─▒k kullan─▒m─▒, ertesi gün hap─▒ zararlar─▒ ile ba─člant─▒l─▒d─▒r. Öncelikle geciktirici hap─▒n ili┼čki sonras─▒ hemen al─▒nmas─▒ gerekir. Bunun nedeni zaman geçtikçe etkisinin azalmas─▒d─▒r. Ayr─▒ca hap rutin do─čum kontrol yöntemleriyle ayn─▒ etkiyi göstermez.

Özellikle a┼č─▒r─▒ kullan─▒ld─▒─č─▒nda hormonal dengesizli─če ve adet düzensizli─čine yol açabilir. Ertesi gün hap─▒ zararlar─▒ nelerdir sorusunun yan─▒t─▒na; mide bulant─▒s─▒, ba┼č dönmesi, yorgunluk gibi yan etkilerin yan─▒ s─▒ra s─▒k kullan─▒mda ilac─▒n koruyucu etkinli─činin azalmas─▒ ve hormonal dengede ciddi bozulma meydana gelmesi, denilebilir.

Haplar─▒n a┼č─▒r─▒ kullan─▒m─▒ adet döngüsünde düzensizli─če, beklenmeyen kanamalara ve uzun vadede hormonal de─či┼čikli─če sebep olabilir. Dahas─▒ bu yöntem cinsel yolla bula┼čan hastal─▒klardan koruma sa─člamaz. Dolay─▒s─▒yla bu tür risklere kar┼č─▒ dikkatli olmak gerekir. Ertesi gün hap─▒n─▒n etkile┼čime girebilece─či di─čer ilaçlarla birlikte kullan─▒m─▒ da dikkatle yönetilmelidir. Ertesi gün hap─▒ zararlar─▒ nelerdir sorusuna belirtilen yan etkilerin ┼čiddetlenmesine neden olabilir, demek mümkündür.

Obezite durumunda hap─▒n etkisi azalabilir. Bu durum dikkate al─▒narak acil korunma yöntemi olarak kullan─▒m öncesi bir sa─čl─▒k çal─▒┼čan─▒na dan─▒┼čmak gerekebilir. Ertesi gün hap─▒ nadiren ve gerçekten gerekli oldu─čunda kullan─▒lmal─▒d─▒r.

Kad─▒nlarda Ertesi Gün Hap─▒ Zararlar─▒

Kad─▒nlarda Ertesi G├╝n Hap─▒ Zararlar─▒

Ertesi gün hap─▒ zararlar─▒, korunmas─▒z cinsel ili┼čki sonras─▒ acil durumlarda kullan─▒lan hap─▒n baz─▒ olumsuz etkileri olabilece─či anlam─▒na gelir. En s─▒k rastlanan olumsuz etkiler aras─▒nda menstrüasyon düzenindeki de─či┼čiklikler yer al─▒r.

Bunun yan─▒ s─▒ra kad─▒nlarda mide rahats─▒zl─▒─č─▒ ve kusma da gözlenebilir. ─░laç al─▒nd─▒ktan sonra k─▒sa süre içinde kusma ya┼čan─▒rsa ilac─▒n vücutta yeterince emilmedi─či ve bu nedenle etkisinin dü┼čük olabilece─či dü┼čünülebilir. Bu durumda ilac─▒n prospektüsü dikkatlice okunmal─▒d─▒r.

Kad─▒nlarda ertesi gün hap─▒ zararlar─▒ aras─▒nda geçici olan ba┼č dönmesi, yorgunluk hissi ve duygusal dalgalanmalar da yer al─▒r. Ba┼č a─čr─▒s─▒, gö─čüste meydana gelen hassasiyet ve hafif kanamalar da olas─▒ yan etkiler aras─▒ndad─▒r. Ayr─▒ca baz─▒ kad─▒nlar alt kar─▒n bölgesinde kramp ya da a─čr─▒ ya┼čayabilir. Bu yan etkiler ilac─▒n al─▒nmas─▒ndan sonraki birkaç gün içinde görülür ve ço─ču zaman kendi kendine geçer.

Ertesi gün hap─▒ zararlar─▒ aras─▒nda say─▒lan bu etkiler her kad─▒n─▒n vücut yap─▒s─▒na ve sa─čl─▒k durumuna göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. ─░lac─▒n kullan─▒lmas─▒ sonras─▒nda ┼čiddetli veya uzun süreli yan etkiler ya┼čan─▒rsa bu durum derhal bir sa─čl─▒k çal─▒┼čan─▒na bildirilmelidir. ─░lac─▒n etkile┼čime girebilece─či di─čer ilaç ve sa─čl─▒k ko┼čullar─▒ da göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r.

Ertesi gün hap─▒n─▒n hamileli─či önlemek için geçici bir çözüm sundu─čunu unutmamak gerekir. Haplar─▒n s─▒k kullan─▒m─▒ önerilmez ve güvenilir bir do─čum kontrol yöntemi ile de─či┼čtirilmelidir. Kad─▒nlarda ertesi gün hap─▒ zararlar─▒n─▒ en aza indirmek için ilaç kullan─▒m─▒n─▒n ard─▒ndan durum dikkatle izlenmeli ve herhangi bir sa─čl─▒k sorunu fark edildi─činde hemen hastaneye gidilmelidir.

Ertesi Gün Hap─▒ Yan Etkileri

Ertesi G├╝n Hap─▒ Yan Etkileri

Ertesi gün hap─▒ yan etkileri geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Haplar─▒n kullan─▒m─▒n─▒n ard─▒ndan baz─▒ kad─▒nlarda yan etki görülebilir. Bunlar aras─▒nda adet takviminde meydana gelen de─či┼čiklik, rastgele kanama, mide bulanmas─▒, kusma hissi, gö─čüs bölgesinde artan duyarl─▒l─▒k ve kar─▒n bölgesinde rahats─▒zl─▒k hissi bulunur.

Ertesi gün hap─▒ acil durumlar için üretilmi┼č bir do─čum kontrol yöntemi oldu─ču için bu yan etkiler beklenen durumlar aras─▒nda yer al─▒r.

Hap─▒n kullan─▒m─▒ esnas─▒nda kar┼č─▒la┼čabilece─činiz ertesi gün hap─▒ yan etkileri içerisinde ba┼č gönmesi, genel bir yorgunluk hali ve meme dokusunda a┼č─▒r─▒ hassasiyet de s─▒kça rapor edilenler aras─▒ndad─▒r. Baz─▒ kad─▒nlar ilaç al─▒nd─▒ktan sonra alt kar─▒n bölgesinde kramp veya a─čr─▒ ya┼čayabilir.

Ertesi gün hap─▒ progesteron hormonunun etkisiyle ovülasyonu erteleyerek ve döllenmeyi engelleyerek çal─▒┼č─▒r. Bu da menstrüal döngü üzerindeki de─či┼čikliklere yol açabilir.

Ertesi gün hap─▒ kullan─▒ld─▒ktan sonra baz─▒ kad─▒nlar adet döneminin beklenenden erken veya geç gelmesini tecrübe edebilir. Bu durum hap─▒n menstrual döngüye olan müdahalesinin bir sonucudur.

E─čer bu yan etkiler ya┼čan─▒rsa durum genellikle kendi kendine çözülür. Tüm yan etkiler genel olarak 3 gün civar─▒ devam edebilir. Adet düzensizli─či durumu ise bazen 1 ay, bazen de birkaç ay devam edebilir. Ancak devam eden veya ┼čiddetli semptomlar söz konusu oldu─čunda bir doktora dan─▒┼čmak gerekir.

Ertesi Gün Hap─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular Nelerdir?

Ertesi Gün Hap─▒ Kilo Ald─▒r─▒r m─▒?

Ertesi gün hap─▒ ulipristal asetat içeri─či sayesinde acil durumlar için tercih edilen bir korunma yöntemdir. Gebeli─či engelleme sürecinde progesteron hormonunu hedef al─▒r. Yüksek doz progesteron kad─▒nlarda i┼čtah açmaya ve bunun sonucunda kilo almaya neden olabilir.

Ertesi Gün Hap─▒n─▒n Etkisi Ne Kadar Sürer?

Ertesi gün haplar─▒n─▒n maksimum faydas─▒ ili┼čki sonras─▒ ilk 72 saat içinde görülür. Yine de baz─▒ ilaç çe┼čitleri 5 güne kadar (120 saat) koruma sa─člayabilir.

Ertesi Gün Hap─▒ Adeti Ne Kadar Geciktirir?

Ertesi gün hap─▒ içerdi─či hormonlar nedeniyle adet döngüsünde geçici de─či┼čikli─če sebep olabilir. Bu da adetin beklenenden önce ya da sonra gelmesine yol açabilir. Adetin zamanlamas─▒ndaki bu de─či┼čiklikler ilac─▒n al─▒nmas─▒ndan sonra birkaç ay sürebilir. Ancak genelde vücudun hormonal dengesi kendi kendine düzelir. Düzelmeme durumu halinde ise mutlaka bir hekime gözükmek gerekir.

Op. Dr.
Fatih ┼×ahin
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
7376

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.