Uzm. Dr. Eser Buluş

  • Uzmanlık Alanları: Baş ağrısı, Epilepsi, EEG, Uyku Tıbbı, Demiyelinizan Hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Nöroloji - Uzmanlık

Sertifikalar
Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikası – 2013
Türk Nöroloji Yeterlik Belgesi – 2013

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Türk Uyku Tıbbı Derneği
Türk Tabibler Birliği

Kurs Bilgileri
1-Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği EEG ve EMG İnteraktif Temel Eğitim Kursu - 2014
2-Türk Uyku Tıbbı Derneği 16. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasyon Kursu – 2013
3-Türk Nöroloji Derneği 7. Nöroloji Yeterlik Kursu – 2013
4-Pratikte EEG Yorumlama Kursu - 2013

A.    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1: Bolukbası F, Delil S, Bulus E, Senturk A, Yeni N, Karaagac N. End of the barbexaclone era: an experience of treatment withdrawal. Epileptic Disord. 2013 Sep;15(3):311-3.
B.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:  

B1: Buluş E, Şenel Benbir G, Yeni SN. Epilepsi Hastalarında Anket Kullanarak Refleks Nöbet Uyaran Taraması. 31.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 2015.
B2: Buluş E, Şenel Benbir G, Yeni SN. Epilepsi Hastalarında, Refleks Nöbet Uyaranı Varlığında, Kognitif Fonksiyonların İnteriktal EEG Üzerine Etkisinin Araştırılması. 31.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 2015 – Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
B3: Dikkaya F, Yıldırım R, Buluş E, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Göz Bulgularının Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi. 2014.
B4: Buluş E, Nalbantoğlu M, Gündüz A, Adatepe N, Kızıltan M. Akut Transvers Miyelit Ve Guillain-Barre Overlap Sendromu Nedenli Spinal Segmental Miyoklonus: Olgu Sunumu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2013.
B5: Buluş E, Çelik Gözübatık G, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromu hastalarında sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisi öncesi ve sonrası polisomnografi tetkikinde uykuda periyodik bacak hareketlerinin analizi. 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi. 2013- Sözel Bildiri Dördüncülük Ödülü
B6: Uygunoğlu U, Buluş E, Benbir G, Saip S, Kaynak H, Siva A. Beyinsapı Tutulumu Olan ve Olmayan Behçet Hastalarında Klinik ve Polisomnografik Özellikler. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2012.
B7: Çelik Gözübatık G, Buluş E, Menkü FŞ, Mestanzade T, Yılmaz B, Uludüz D, Göksan B. Atipik Klinikli Bir Oksipital Nevralji Olgusu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2012.
B8: Değirmenci E, Buluş E, Yılmaz B, Zeydan B, Uludüz D, İnce B, Göksan B. Mevsimsel Değişikliklerin İskemik İnme Sıklığı ve Lokalizasyonuna Etkisi. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2012.
B9: Uygunoğlu U, Buluş E, Taşçılar K, Uludüz D, Saip S. Adalimumab Tedavisi Sırasında Multipl Skleroz Gelişen Bir Ankilozan Spondilit Olgusu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2012.
B10: Buluş E, Şentürk A, Gözükırmızı E. Nörolojik Tutulumla Prezente Olan Taşlı Yüzük Hücreli Mide Kanseri: Olgu Sunumları. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2011.
B11: Şentürk A, Buluş E, Uygunoğlu U, Yeni SN. Barbeksaklon Kesimi Sonrası Nöbet Sıklığı Artan Hastaların Klinik Takibi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2011.
C.    Yazılan ulusal/ uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1: Buluş E, Saip S. Gebelik, Emzirme ve Multipl Skleroz. Olgularla Multipl Skleroz tanı, ayırıcı tanı ve tedavi. TND Çalışma Grubu. 2011.
D.    Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1: Buluş E, Menkü FŞ, Delil Ş, Özkara Ç, Yeni SN. Maluliyet Belirlenmesi Amacıyla Hastanede Yatırılan Epilepsi Hastalarına Yaklaşım. Epilepsi. 2015;21(1):29-33.
D2: Çelik Gözübatık G, Buluş E, Uludüz D, Göksan B. Atipik Özellikli Semptomatik Oksipital Nevralji Olgusu. Türk Nöroloji Dergisi 2014;20:135-137.
D3: Bulus E, Nalbantoglu M, Celik Gozubatık G, Gunduz A, Adatepe Uzun N. An Unusual Sensory Trick In A Case of Cervical Dystonia. Journal of Neurological Sciences. 2014;31(3):601-603.
E.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
E1: Bulus E, Uygunoglu U, Benbir G, Saip S, Kaynak H, Siva A. Evaluation of sleep disorders and polisomnographic findings in Behcet and Neurobehcet disease. 65th Annual Meeting of the American Academy of Neurology. 2013.
E2: Bulus E, Benbir G, Karadeniz D. Periodic leg movements in sleep before and after continuous positive airway pressure treatment in patients with obstructive sleep apnea. 5th World Congress on Sleep Medicine. 2013.