• Uzmanlık Alanları: Kardiyovasküler cerrahi anestezisi, Pediatrik yenidoğan anestezisi, Geriatrik anestezisi, Kadın doğum anestezisi, Ağrısız doğum, Postop analjesi, Yoğun bakım, Spinal Epidural Anestezi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
 
Üye Olduğu Dernekler
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği