Dr. Öğr. ÜyesiEsma Erbudak Dinç

  • İlgi Alanları
  • Dermatolojik cerrahi
  • Dermokozmetik uygulamalar

Eğitim ve Uzmanlık
istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Deneyim
Kırklareli Devlet hastanesi Deri ve Zührevi hastalıklar Kliniği
İstanbul Özel Reyap hastanesi

Yazganoğlu K.D, Erbudak E, Büyükbabani N, Baykal C. Beyaz Süngersi Nevus. Türk Dermatoloji Dergisi. Olgu Sunumu. 2010.s.114-6.

Baykal C, Yazganoğlu K.D, Büyükbabani N, Erbudak E. Pigmente Trikoblastom. Türk Dermatoloji Dergisi. Olgu Sunumu. 2011.s.107-9.

Ayak miçetoması ve karakteristik görüntüleme bulguları: olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi. Turna Ö, Aybar MD, Karagöz Y, Tuzcu G, Erbudak E, Dinç E. Pam tıp Derg 2013; 6: 162-166.

Özkaya E, Atcı T, Erbudak E, Elinç Aslan M. S, Erythema Annulare Centrifugum Darier: A Unique Case Showing Remission During Two Pregnancies and Flares in Between. JDDG- 2016- LE-259.R1.

Akdağ Köse A, Yazganoğlu KD, Yazıcı S, Küçükoğlu R, Büyükbabani N, Erbudak E, Balcıoğlu G. Kronik lenfositik lösemili bir hastada immunolojikolarak pemfigusu taklit eden pikür benzeri reaksiyon. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, (16-20 Kasım 2011, Ankara), Bildiri Kitabı: 140-141 (P293).(Poster)

Baykal C, Büyükbabani N, Erbudak E, Yazganoğlu KD. Nadir görülen bir saçlı deri tümörü: Pigmente trikoblastom. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19- 23 Ekim 2010, Antalya), Bildiri Özetleri Kitabı: 91 (P80). (Poster)

Yazganoğlu KD, Umarova M, Yazıcı S, Erbudak E, Özkaya E, Özarmağan G. Palmoplantar dermatozlar ve lokal PUVA. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya), Bildiri Özetleri Kitabı: 101 (P100). (Poster)

Akdağ Köse A, Akıntürk S, İşsever H, Umarova M, Erbudak E, Balcıoğlu G. Fokal ve generalize vitiligo tanısı alan 84 olguda direct immunfloresan inceleme; Liken ve sağlıklı olgularla kontrollu retrospektif bir çalışma. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu’’Güncel Konular’’ 16-20 Kasım 2011 Ankara. Bildiri Kitabı.’’SB37’’s:42.

Özkaya E, Erbudak E. Enoksaparine bağlı ekzema tipi ilaç reaksiyonu; Olgu sunumu. 7. Ege Dermatoloji Günleri (9-13 Mayıs 2012, İzmir). Bildiri Özetleri Kitabı: 20 (P151). (Poster)

Özkaya E, Erbudak E. Ornidazole bağlı fiks ilaç reaksiyonu Olgu sunumu. 7. Ege Dermatoloji Günleri (9-13 Mayıs 2012, İzmir). Bildiri Özetleri Kitabı: 21 (P152). (Poster)