• İlgi Alanları: Genel Dahiliye, Hipertansiyon, Tiroid Hastalıkları, Diyabet

Eğitim ve Uzmanlık
2001 – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi –Tıp Eğitimi
2011-  Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi-Uzmanlık Eğitimi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği

GENEL DAHİLİYE DİABETES MELLİTUS ,HİPERTANSİYON,TİROİD HASTALIKLARI