Op. Dr.Esma Sehovıc Kecık

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik kasık fıtığı cerrahisi
  • Laparoskopik gastroözofageal reflü cerrahisi
  • Laparoskopik apandisit cerrahisi
  • Yenidoğan sünneti
  • Yenidoğan cerrahisi
  • İnmemiş testis
  • Hipospadias
  • Kolorektal cerrahi

Laparoskopik cerrahi, minimal invaziv cerrahi tekniklerinden biridir ve genellikle küçük kesi veya deliklerden özel cerrahi aletler ve bir kamera yardımıyla gerçekleştirilir. Çocuklarda laparoskopik cerrahi, çocuklarda büyük açık cerrahi müdahalelerine göre birçok avantaj sunabilir. Ameliyat sonrası ağrı daha azdır, iyileşme daha hızlıdır, hastanede kalış süresi daha kısadır ve daha küçük izler bırakır. Çocuklarda laparoskopik cerrahi yöntemiyle tedavi edilen en sık hastalıklar arasında apandisit, kasık fıtığı, safra kesesi taşları ve gastroözofageal reflü hastalığı ameliyatları yer almaktadır. Ancak her durumda olduğu gibi, cerrahi girişimin uygunluğu ve hangi yöntemin kullanılacağı, hastanın durumu ve cerrahi ekibin değerlendirmesi sonucunda belirlenmelidir.

Eğitim ve Uzmanlık
2008-2014  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
2015-2021 Şişli Hamidiye Etfal EAH Çocuk Cerrahisi Kliniği, Uzmanlık

Deneyim
2021- 2023 Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Dragos Hastanesi, Çocuk Cerrahisi 

Kurs ve Sertifikalar
1. 4. Çocuk Dostlar Kongresi Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu 24-26 Mart 2016
2. 10th EUPSA Central & Eastern European Course İn Pediatric Surgery CHALLENGES IN PEDIATRIC GASTROINTESTINAL SURGERY 17-18 February 2017
3. 12th EUPSA Central & Eastern European Course İn Pediatric Surgery Minimally İnvasive &Neonatal Surgery 22-23 March 2019
4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim dalı, 26 eylül - 2 Ekim 2022 İleri düzey endoskopik ve robotik cerrahi eğitimi
5.Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Çocuklarda Cerrahi Göğüs Hastalıkları Kursu, 18-19 Kasım 2023

Mesleki Üyelikler
1. European Paediatric Surgeons  Association üyesi
2. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği üyesi
3. Türk Tabipleri Birliği üyesi

Bilimsel Etkinlikler,Katıldığı Kongre ve Sempozyum
1. 2021 28th International meeting of the Pediatric Colorectal Club Sözlu Bildiri: Postoperative complications of Hirschsprung disease other than enterocolitis
2. 2021 38.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Sözlü Bildiri : Safra kesesi taşı olan çocuklarda cerrahi tedavi endikasyonu ve laparoskopik kolesistektominin uzun dönem sonuçları
3. 2019 EUPSA POSTER Value of laparoscopy in pediatric patients with undiagnosed tuberculous peritonitis
4. 2019 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Sözlü Bildiri Hirschsprung's Hastalığı nedeniyle ameliyat edilen hastalarımızda enterokolit dışı komplikasyonlar
5. 2016 WOFAPS Video Abstracts Thoracoscopic repair of bilateral diaphragmatic rupture
6. 2016 ESPES SÖZLÜ BİLDİRİ İntrauterine adnexial torsions and autoamputation
7. 2016 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Poster İntrauterin adneksiyel torisyonu ve otoamputasyon

Araştırma ve Yayınlar
Demir M, Keçik ES, Akın M, Kaba M, Sever N, et al. Minimally İnvasive Treatment of Renal Pelvis Stones in Children: A Case Report. Int J Innov Surg. 2021; 4(1): 1018. PRESS