• Uzmanlık Alanları: Pediatrik yoğun bakım, Çocuk hastalıkları, Yeni doğan, Bulaşıcı hastalıklar
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Lütdi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
 

Prematüre Yenidoğanlardsa ROP gelişme İnsidansı ve ROP Gelişimi ile ilişkili Risk Faktörkleri ; Ailesel Akdeniz Ateşi Tanılı Olgulaarımız ; venöz sinüs trombozu ve serebellar abse birlikteliği