• Uzmanlık Alanları: Astım, Koah, Tüberküloz, Bronkoskopi, Solunum fonksiyon testi
Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Süreyyapaşa - Göğüs Hast.ve Cerr. Eğ.ve Araştırma Hastanesi