Prof. Dr.Esra Yazar

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1993-1999: İstanbul Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2000-2004: Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Deneyim
2014 - 2019: Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vekaleten Eğitim Sorumlusu
2014- Doçentlik Ünvanı
2010 - 2014: Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor
2007- 2010: Florence Nightingale Gayrettepe Hastanesi   
2006 - 2007: Avicenna Hastanesi,
2005 - 2006: MEDAMERİKAN Polikliniği ve Amerikan Hastanesi Uyku Kliniği

Mesleki Üyelikler
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 
Türk Toraks Derneği
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği 
Avrupa Solunum Derneği (ERS)

Kurs ve Sertifikalar
Mekanik ventilasyon ve yoğun bakım sertifikası
Uyku Bozuklukları Sertifikası
Tütün Bıraktırma Sertifikası
Pulmoner Rehabilitasyon ERS Kursu Sertifikası

 

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
A1) Yazar A, Döven O, Atıs S, Gen R, Pata C, Ertan Yazar E, Kanık A. Systolic pulmonary artery pressure and serum üric acid levels in patients with hyperthyroidism. Archives of Medical Research 2003; 34: 35-40.
A2) Yazar A, Soydinç H, Ertan E, Yasasever V, Taş F, “The role of serum vascular endothelial growth factor and matrix metalloproteinase-9 in predicting response to chemotherapy and prognosis in patients with advanced non-small cell lung carcinoma” Southern Medical Journal, 101, 327-328 (2008).                                                                                                                                          
A3) Esra YE, Aziz Y, Zeki U, Gülşah G, Mert B, Yeşim E, Pinar S, Sevil B. Is chemotherapy-induced nause and vomiting lower in smokers? Int J Clin Pharmacol Ther. 2011 Dec;49(12):709-12.
A4) Yildiz PB, Yazar EE, Gorgun D, Secik F, Cakir G. Predictive role of adenosine 
deaminase for differential diagnosis of tuberculosis and malignant pleural
effusion in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(2):419-23.
A5) Ertan E, Soydinc H, Yazar A, Ustuner Z, Tas F, Yasasever V. Matrix
metalloproteinase-9 decreased after chemotherapy in patients with non-small cell 
lung cancer. Tumori. 2011 May-Jun;97(3):286-9. doi: 10.1700/912.10023.
A6) Sahin F, Yazar E, Yıldız P. Prominent features of platelet count,
plateletcrit, mean platelet volume and platelet distribution width in pulmonary
tuberculosis. Multidiscip Respir Med. 2012 Oct 31;7(1):38. doi:10.1186/2049-6958-7-38.
A7) Esra Yazar, Funda Seçik, Pinar Yildiz. Does Repeating CT-Guided Transthorasic Fine Needle Aspiration Procedure Increase Diagnostic Yıeld And Complication Rate? A Single Institution Experience. Iranian Journal of Radiology (13.02.2013).
A8) Yazar EE. Şahin, F., Aynacı, E., Yıldız, P., Özgül, A.,  Yılmaz, V. The impact of dyspnea and physician-based diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease on smoking cessation behavior. Nobel Med 2013; 9(3):69-73.
A9) Ertan E, Göçer P, Naycı A, Cömelekoğlu U, Atış S, Bozdağan Arpacı R, Ersöz G, 
Körlü S, Umit Talas D. The effect of trapidil and bevacizumab on tracheal anastomotic wound healing. Curr Ther Res Clin Exp. 2013 Dec;75:5-7.
A10) Gunluoglu, G., Yazar, E. E., Veske, N. S., Seyhan, E. C., Altin, S. Mean platelet volume as an inflammation marker in active pulmonary tuberculosis. Multidisciplinary respiratory medicine. 2014; 9(1), 1.
A11) Yazar E, Yildiz P,  Gunluoglu G, Altin S, Yilmaz V, Gencer D, Yazisiz H. Drug resistance trends and patterns of mycobacterium tuberculosis isolates from pulmonary tuberculosis patients at a tertiary care hospital in Turkey. Journal of Tuberculosis Research. 2014;2:155-59.
A12) Gunluoglu, G, Seyhan, E. C, Kazancioglu, R, Gunluoglu, Z, Veske, N. S, Yazar, E. E,  Altin, S. Diagnosing Latent Tuberculosis in Immunocompromised Patients Measuring Blood IP-10 Production Capacity: An Analysis of Chronic Renal Failure Patients. Internal Medicine. 2015; 54(5), 465-472.
A13) Bahadir A, Iliaz S, Yurt S, Ortakoylu MG, Bakan ND, Yazar E. Factors affecting
dropout in the smoking cessation outpatient clinic. Chron Respir Dis. 2016
May;13(2):155-61. 

A14) Güngen AC, Aydemir Y, Güngen BD, Yazar EE, Yağız O, Aras YG, Gümüş H,
Erkorkmaz Ü. Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease. Arch Med Sci. 2017 Aug;13(5):1062-1068

A15) Yazar EE, Aydin S, Gunluoglu G, Kamat S, Gungen AC, Yildiz P. Clinical effects
of cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Chron Respir Dis. 2017 Jan 1:1479972317743757. doi: 10.1177/1479972317743757.
A16) Yazar EE, Özlü T, Sarıaydın M, Taylan M, Ekici A, Aydın D, Coşgun İG, Durmuş Koçak N. Prospective cross-sectional multicenter study on domiciliary noninvasive ventilation in stable hypercapnic COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Aug 10;13:2367-2374. doi: 10.2147/COPD.S164384. 
A17) Ozlu T, Bulbul Y, Aydin D, Tatar D, Kuyucu T, Erboy F, Koseoglu HI, Anar C,
Sunnetcioglu A, Gulhan PY, Sahin U, Ekici A, Duru S, Ulasli SS, Kurtipek E, Gunay
S; RIMPACT Study Investigators. Immunization status in chronic obstructive
pulmonary disease: A multicenter study from Turkey. Ann Thorac Med. 2019 Jan Mar;14(1):75-82.
D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: 
D1) Özgül A, Yıldız P, Küçük B, Ertan E, Yılmaz V. Fiberoptik bronkoskopi uygulanan hastalarda oksijen satürasyonundaki değişiklikler. Toraks Derneği Dergisi 2002; 3: 41-44. 
D2) Yazar Ertan E, Özgül A, Özgül G, Elibol S, Kadakal F, Yılmaz V. Erişkin yaşta tanı konan bir konjenital lober amfizem olgusu. TÜSAD Solunum Dergisi 2005;7:159-162.
D3) Elibol S, Ertan E, Kadakal F, Uysal A, Özgül A, Küçük B, Tutar M, Yılmaz V. Astımlı olgularda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları. Heybeliada Tıp Bülteni 2004;10:14-18. 
D4) Uysal A, Özgül A, Yıldız P, Elibol S, Ertan E, Kadakal F, Yımaz V. Akciğer kanserlerinin bronkoskopik bulguları. Akciğer Arşivi 2005;6:54-57.
D5) Ertan E, Özgül MA, Yıldız P, Kadakal F, Yılmaz V. Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Evrelendirilmesinde Kemik Sintigrafisinin Değeri. Toraks Derneği Dergisi 2006;7:75-78.
D6) Arslan A, Özgül A, Yıldız P,  Ertan E, , Elibol S, Kaya S, Kadakal F, Yılmaz V. Düşük dereceli mükoepidermoid karsinom olgusu. Akciğer Arşivi 2007;  68-70.
D7) Ertan E, Özgül MA, Yıldız P, Güzel A, Kadakal F, Çamlıca H, Yazar A, Yılmaz V. Bronş astımı hastalarında irritabl sendromu prevelansı. Solunum 2006, 8:151-155.
D8) Özgül MA, Turna A, Yıldız P, Ertan E, Kahraman S, Yılmaz V. Risk factors and recurrence patterns in 203 patients with hemoptysis. Tuberküloz ve Toraks Dergisi 2006;54:243-248.
D9) Yazar E, Taş F, Oğuz H, Yazar A, Yasasever V, Özgül A, Yılmaz V. Evre IV küçük hücreli dışı akciğer kanserinde serum vasküler endotelyal büyüme faktörü ve Bcl-2 düzeyleri ve aralarındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi 2007;22:76-81.  
D10) Sahin F, Ertan Yazar E, Paşaoğlu G, Yıldız P. Inverse relation between atopic
status and tuberculin response in adult asthmatics. Tuberk Toraks. 2012;60(3):218-23.
D11) Yazar E, Kahraman S, Özgül A, Büyükpınarbaşı N, Yılmaz V. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozisli İki Olgu ve Literatür Derlemesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;4 (4): 208-211.
D12) Ertan E, Geniş N,  Kocabağ, İ, Yılmaz V, Tutar, M. Mounier Kuhn sendromu: tekrarlayıcı solunum yolu enfeksiyonlarının nadir bir sebebi. Respir Case Rep 2014;3: 130-3.
D13) Gungen A, Dogan H, Dogan B, Yazar, E. E, Yildirim, A, Tekesin A,  Yagiz O. Effect of smoking on disability for multiple sclerosis patients/Multple skleroz hastalarinda sigara icmenin özürlülüğe etkisi. Istanbul Medical Journal 2014; 14(1): 24-27.
D14) Pehlivan E, Yazar E, Balcı A, Kılıç L. Comparison of Compliance Rates and Treatment Efficiency in Home-Based with Hospital-Based Pulmonary Rehabilitation in COPD. Turk Thorac J 2019; 20(3): 192-7. DOI: 10.5152/Turk Thorac J.2019.18060.
D15) Esra Pehlivan, Arif Balci, Esra Yazar, Elif Yelda Niksarlioglu, Lütfiye Kiliç. The effect of body mass index on pulmonary rehabilitation outcomes in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eurasianjpulmonology. February 15, 2019, IP: 10.232.74.23