satır arası

evde-saglik-hizmetleri

Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmeti Nedir? 

Evde sağlık hizmeti, çeşitli tıbbi problemler nedeniyle ev ortamında sağlık hizmeti alması uygun olan bireyler için danışmanlık, muayene, tetkik, tedavi ve takip işlemlerini kapsar. Kişinin kendi ev ve aile ortamında tıbbi açıdan hizmet almasına imkan sağlayan bu uygulama ile birçok hastalığın tanı ve tedavi süreçleri yürütülür. Tanı aşamasında gerekli görülen tetkikler, hastane ve diğer sağlık kurumlarına gitmek gerekmeksizin ev ortamında gerçekleştirilebilir. Tedavide ise doktor kontrolünde başlanılan programların ev şartlarında da devam ettirilmesi mümkün olur. İlaç tedavilerine ek olarak fiziksel terapi yöntemleri de evde uygulanabilir. Bununla birlikte, tedavi boyunca sağlık durumundaki gelişmeler de hekim tarafından yapılan muayeneler ve ek testler aracılığıyla takip edilir. Tüm süreçte ise hem bireyin kendisine hem de yakınlarına yönelik olarak sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.

Böylece, kişinin ihtiyacı olan tüm sağlık hizmetlerine mümkün olduğu kadar doğru ve pratik bir biçimde erişimi hedeflenir. Bunun önemi ise özellikle bazı tıbbi problemlerden ötürü sağlık erişimi kısıtlı olan bireyler için de tüm tetkik ve tedavi süreçlerinin eksiksiz olarak gerçekleştirilebilmesidir. Evde sağlık hizmetlerine ek olarak, kişisel bakımını tek başına idare etmesi zor olan bireyler için de ev koşullarında bakım hizmeti sunulur. Beslenme, hijyen ve diğer kişisel bakım uygulamalarının ise sağlık açısından önemi mevcuttur. Bahsedilen bu konularda kendi kendine bakımını sürdürmekte zorlanan bireylerin ileri sağlık problemleri ile karşılaşmaması açısından desteğe ihtiyaçları olabilir. Evde bakım hizmetleri sayesinde kişilerin günlük yaşantıları daha konforlu bir hale getirilebilir ve kişisel bakımları için gerekli olan işlemler profesyonel bir biçimde tamamlanabilir.

Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir? 

Evde sağlık ve evde bakım hizmetleri, özellikle kendi öz bakımını sürdürmekte zorlanan veya tıbbi erişimi güç olan bireyler için önemli bir alternatif oluşturur. Erişimi kolaylaştıran evde sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanılabilen durumlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Geriatrik bireyler: İleri yaş grubundaki bazı kişiler için sağlık kurumuna ulaşım zorlaşabilir. Bununla birlikte, doktor tarafından önerilen tedavi programlarının izlenmesinde de problemler ile karşılaşılabilir. İleri yaş ile birlikte artan beslenme, kişisel bakım eksiklikleri de bu gruptaki bireylerin sağlığı açısından önemli bir faktördür. Dolayısıyla özellikle işlevsel açıdan kendi başına gerekli bakım faaliyetlerini yapması zor olan bireyler için evde sağlık ve evde bakım hizmetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Fiziksel engelliler: Fiziksel açıdan engelli bireyler de sağlık kurumlarına erişim konusunda sıkıntı yaşanılabilir. Ek olarak gün içerisinde yapmaları gereken kişisel bakım faaliyetlerinde de aksaklıklar gözlenebilir. Bu nedenle, fiziksel açıdan herhangi bir kısıtlılığı olan kişiler için evde sağlık ve evde bakım hizmetleri mevcuttur. Fiziksel engel oluşturan bazı tıbbi durumlarda ise ev ortamında gerçekleştirilen fizik tedavi uygulamalarının faydası bulunur.
 • Zihinsel engelliler: Zihinsel işlevlerde problemi olan bireylerin günlük kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları zor olabilir. Bazı kişiler ise sağlık kurumlarına başvurmaktan istemsiz veya istemli olarak çekinebilirler. Bu tür durumlarda, bireyin ve yakınlarının doğru şekilde yönlendirildiği bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulabilir. Evde bakım ve sağlık hizmetleri sayesinde zihinsel engelli bireyler için birçok tıbbi tetkik ve tedavi işlemi, ev ortamında gerçekleştirilebilir.
 • Bakıma ihtiyaç duyan bireyler: Bazı sağlık problemleri, uzun bir iyileşme dönemine sahip olabilir. Hamilelik ve doğum gibi süreçlerde ise annenin dikkatli bir şekilde takip edilerek bakımının aksatılmaması gereklidir. Bu nedenle bireylerin evde istirahat ettikleri süre boyunca izlemlerinin ve gerekli bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla evde sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir.
 • İzolasyon gereken durumlar: Güncel anlamda Covid-19 virüsü başta olmak üzere birçok enfeksiyöz hastalıkta hastane veya ev ortamında izolasyon gerekebilir. Tıbbi açıdan ciddi riski bulunmayan fakat izole şartlarda bulunması gereken bireyler için ise ev ortamı tercih edilebilir. Evde sağlık ve evde bakım hizmetleri sayesinde bireylerin ev izolasyonları boyunca ihtiyaç duydukları birçok tıbbi hizmetten yararlanmalarına imkan tanınır.

Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmetlerinin Avantajları

Sağlık kurumlarına kolay erişimi bulunmayan ve çeşitli sebeplerden dolayı kendi öz bakımını yerine getiremeyen bireyler için evde sağlık ve bakım hizmetleri devreye girer. Evde uygulanabilen bu sağlık işlemleri sayesinde toplumda her bireyin eşit imkanlar ile tıbbi hizmete erişebilmesi hedeflenir. Doktor kontrolünde ve deneyimli hemşire, sağlık ekibi bünyesinde sunulan bu hizmetler ile kişiler için gerekli olan tanı ve tedavi süreçleri aksatılmadan sürdürülerek tamamlanabilir. Bu sayede bireyler için ev ve aile ortamında konforlu bir şekilde iyileşme imkanı sunulur. Sağlık problemlerinden ötürü kişisel bakımını aksatan kişiler için ise gündelik ihtiyaçlarına uygun şekilde bakım hizmeti verilir. Bakım hizmetleri ile bireyin sağlığı bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak desteklenir. Evde sağlık hizmetleri sırasında rutin bir şekilde takip edilen kişilerin genel sağlık durumları da izlenebilir. Böylelikle olası ek bir hastalık veya problem için hızlı bir şekilde yönlendirme yapılabilir. Gerek görüldüğünde bireyin uygun merkezlere ulaştırılarak ileri sağlık hizmetlerinden yararlandırılması söz konusudur. Tüm bu özellikleri ile evde sağlık ve evde bakım hizmetleri, işlevsel etkenler dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan bireylerin kendi ev ortamlarında tıbbi tetkik, tedavilerinin aksatılmaması açısından önem taşır.

Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri Nelerdir? 

Evde sağlık hizmetleri sırasında, tanısal ve tedavisel tıbbi işlemlere ek olarak bireyin kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik de birçok uygulama gerçekleştirilebilir. Evde sağlık ve evde bakım kapsamında sunulan tüm hizmetler aşağıdaki gibidir:

1.PCR Testi 

Özellikle Covid-19 başta olmakla birlikte birçok enfeksiyon ve nitelikli hastalığın tanısında kullanılabilen gelişmiş bir test yöntemidir. Polimeraz zincir reaksiyonu teriminin kısaltması olan bu tetkik için kişiden az bir miktar örnek alınması yeterlidir. Covid-19 için genellikle boğaz sürüntüsü ile alınan örnekler tercih edilir. Evde PCR testi sırasında kişiden ev ortamında örnek alınır. Alınan örnekler, uygun koşullarda muhafaza edilerek ilgili tıbbi laboratuvarlara ulaştırılır. Bu sayede, bireyin her test için sağlık merkezine başvurma zorunluluğu da ortadan kaldırılır. PCR testi, hastalıkların hem tanısında hem de izleminde kullanılır.

2. Evde Dikiş Alımı

Fiziksel yaralanma veya operasyona bağlı olarak uygulanan dikişler, farklı iplik materyallerine sahiptir. Doktor, bu materyallerden birey için uygun olanını tercih eder. Bazı dikiş türleri kendi kendine eriyen özelliktedir. Çevredeki dokuların güçlü bir şekilde sabitlenmesinin gerektiği durumlarda ise genellikle erimeyen türde materyal kullanıldığından, belli bir süre sonra dikişlerin alınması gerekir. Evde dikiş alımı sayesinde henüz iyileşme sürecinde olan bireylerin, hastane ortamına gerek kalmaksızın evlerinde dikişleri çıkarılabilir. Evde dikiş alımı sırasında doktor ve uzman ekip tarafından hijyen koşulları takip edilir. Dikiş alımının ardından, ilgili bölgeye uygun şekilde pansuman yapılır ve işlem tamamlanır.

3. Evde EKG (Elektrokardiyografi) Çekimi

EKG, kalbin çalışma ritminin görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu teknikte, kişinin vücuduna yerleştirilen birkaç prob kullanılır. Problar sayesinde, kalp kasılması sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteler ekrana yansıtılır. Ardından, uygun çekim tekniği ile birlikte elde edilen görüntüler kaydedilerek analiz edilir. EKG çekimi ile kalbin kasılma gücü, ritmi, iletim fonksiyonları gibi birçok özelliği değerlendirilebilir. Böylece, aritmi, kalp yetmezliği gibi birçok kronik rahatsızlığın izlemi gerçekleştirilebilir. Miyokard enfarktüsü olarak geçen kalp krizinde ise EKG yardımıyla tanı konularak hızlı bir şekilde tedaviye başlanabilir. Evde EKG çekimi sayesinde, bireylerin kendi ev ortamlarında, stres altında kalmadan tetkik edilmelerine imkan oluşturulur.

4. Holter Takılması

Holter takibi, kişilerin kalp ritimlerinin veya tansiyonlarının gün boyunca gözlemlenebilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Kalp ritimlerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan holter için, bireyin vücuduna yerleştirilen birkaç elektrot kullanılır. Tansiyon takibi için ise üst kol hizasında bir manşon yerleştirilir. Holter monitörizasyon ile muayene esnasında ölçülen ritim ve tansiyon değerlerinin gün boyunca ve uyku sırasında da takibi yapılabilir. Böylece gün içinde değişken karakterdeki ritim bozuklukları ile yüksek veya düşük tansiyon için de doğru tanı konulabilir.

5. Evde Kan Alma

Hem tanı hem de izlem amaçlı olarak faydalanılabilen kan tahlilleri, bireyden alınan kanın çeşitli biyokimyasal, mikrobiyolojik, immünolojik ve metabolik testlere sokulması ile gerçekleştirilir. Kan tahlili sayesinde kişinin genel sağlık durumu hakkında kapsamlı bir bilgi elde edilebilir. Ek olarak, birtakım hastalıklara özgü değişen kan değerleri de bu yöntem ile takip edilebilir. Kan tahlilleri için genellikle kişinin toplardamarından alınan kan kullanılır. Sağlık merkezlerine erişimi zor olan bireyler için ise bu işlemler, evde gerçekleştirilebilir. Evde kan alma sırasında, ilgili hemşire ve sağlık ekibi tarafından alınan kan, uygun şartlarda muhafaza edilir ve hızlı bir şekilde laboratuvara ulaştırılır.

6. Evde Lavman Uygulamaları 

Lavman, bağırsakların temizlenmesi ve boşaltılması amacıyla uygulanan bir işlemdir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak kabızlık ve gaz birikimi gibi problemler gözlenebilir. Bu tür sorunlara yönelik olarak doktor tarafından gerekli durumlarda lavman yapılması önerilebilir. Lavmanda, kullanım amacına yönelik olarak farklı etken ilaç türleri ve uygulama süresi söz konusudur. Bağırsak hareketlerinin artırılması ve atıkların hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla boşaltıcı lavman uygulanır. Birtakım hastalıklarda ise gerekli ilacın doğrudan bağırsağa yönlendirilmesi, bağırsakta kalma süresinin uzaması ve tuvalet ihtiyacının daha aza indirgenmesi için tedavi edici lavmanlar yapılır. Evde lavman uygulamaları, özellikle belli aralıklar ile bu işleme gerek duyulan kronik rahatsızlıklarda kolaylık sunan bir hizmettir.

7. Pansuman Hizmeti

Pansuman, fiziksel travma veya operasyon sonrası oluşan açık cilt dokusunun enfeksiyon kapmasının önlenmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bölgedeki yaranın niteliğine göre farklı antiseptik, antibiyotik ve nemlendirici etken maddelerle pansuman gerçekleştirilebilir. Evde pansuman hizmeti sayesinde iyileşme dönemi boyunca aksatılmaması gereken yara bakımının, eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasına olanak tanınır. Etkilenen bölgenin genişliğine göre küçük veya büyük nitelikte evde pansuman hizmeti sunulur.

8. Evde Serum ve İlaç Uygulamaları 

Doktor tarafından damar yolu ile verilmesi önerilen ilaçların uygulanmasında serumlardan faydalanılır. Serum, birey için gerekli temel ilaçları ve maddeleri içeren bir sıvı çözeltidir. Evde serum hizmetleri sayesinde hekim tarafından önerilen tedaviler uygun süre boyunca gerçekleştirilebilir. Evde sağlık ekibi, 6 saate kadar varan süreler boyunca bireyin tedavisini uygulayarak gözlemler. Böylece tedavinin aksatılmadan ev şartlarında da sürdürülmesi sağlanır. Evde serum ve ilaç uygulamaları, etken hastalığa göre değişken tekrarlarda ve süre ile yapılır. Özellikle hastaneye erişimi güç olan fakat düzenli aralıklar ile serum tedavisi alması gereken bireyler için ise oldukça önemli bir sağlık hizmetidir.

9. Banyo Hizmeti

Kişisel bakımlarını gerçekleştirmekte zorlanan bireyler için evde banyo hizmeti bulunur. Bunun için alanında deneyimli bir ekip tarafından hastaya banyo yaptırılır. Evde bakım kapsamında sunulan banyo hizmeti sayesinde, özellikle düşme riski bulunan veya hareket kısıtlılığı bireylerin düzenli bir şekilde banyo yapmalarına yardımcı olunur. Böylece kişisel hijyenleri ön planda tutularak rutin bakıma katkıda bulunulur. Evde banyo hizmeti, yenidoğan bireyler de dahil olmak üzere her yaş grubu için uygun bir işlemdir. Yaşlı bireylerde genellikle düşme ve sakatlık riski sebebiyle tercih edilen bu uygulama, yenidoğan döneminde ise deneyim ve uzmanlık çerçevesinde ebeveynlere destek amacıyla yapılabilir.

10. Stoma Bakımı ve Eğitimi

Stoma, operasyon ile vücudun herhangi bir kısmının dış ortam ile bağlantılı hale getirildiği açıklıktır. Stoma terimi, genellikle kalın bağırsağın dışarıya ağızlaştırıldığı kolostomi terimi yerine kullanılır. Bununla birlikte jejunostomi, nefrostomi gibi farklı stoma türleri de mevcuttur. Stoma bölgesine yerleştirilen torba ve diğer materyallerin, düzenli olarak temizlenmeleri ve değiştirilmeleri gerekir. Bu sayede dış ortamdan gelen enfeksiyonlardan kaçınılabilir. Evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulan stoma bakımı ve eğitimi, stomanın nasıl değiştirilmesi ve temizlenmesi gerektiğinin uygulamalı bir şekilde gösterilmesidir. Böylece, bireyin kendisi veya yakınları tarafından doğru bir şekilde stoma bakımının yapılabilmesi için gerekli eğitim sağlanır. Ek olarak, bireyin kendisi veya yakınları tarafından stoma bakımının yapılamadığı durumlar için de hizmet sunulur.

11. Evde Mesane Sondası Takılması

Toplumda sonda olarak da bilinen üriner kateter, mesanedeki idrarın boşaltılması amacıyla takılır. İmmobilizasyonu olan, tuvaletini kendisi yapamayan veya bazı özel durumlar sebebiyle mesane sondası uygulanabilir. Bununla birlikte, enfeksiyon riskinden kaçınabilmek için mesane sondasının steril koşullarda takılması gerekir. Dolayısıyla da uzman ekip tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir işlem niteliğindedir. Evde sağlık hizmetleri dahilinde olan bu uygulama, kişinin kendi ev ortamı içinde üriner kateterinin yerleştirilmesini kapsar. Mesane sondası sayesinde bireyin tuvalete gitmesine gerek kalmadan idrar boşaltımına yardımcı olunur. Ek olarak, dışarı atılan idrar miktarının da takip edilebilmesine imkan oluşturulur.

12. Fizyoterapi Hizmeti 

Fiziksel tedavi veya fizyoterapi, herhangi bir işlevsel bozukluğa yönelik olarak ortaya çıkan fiziksel problemlerin tanınması ve giderilmesi amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri içerir. Bazı hastalıklarda, iyileşme dönemi boyunca düzenli aralıklarla fizyoterapi gereksinimi bulunur. Hekim tarafından tavsiye edilen biçimlerde ve uzman ekip tarafından gerçekleştirilen fiziksel tedavi seanslarının, bireylerin iyileşme süreçlerine belirgin katkısı olur. Fizyoterapi, operasyon ve ilaç tedavilerini destekleyici olarak kullanılabildiği gibi tek başına da tedavi amaçlı uygulanabilir. Evde sunulan fizyoterapi hizmetleri sırasında, doktor tarafından planlanan program çerçevesinde uzman fizyoterapistler eşliğinde gerekli aktiviteler yapılır. Böylece bireylerin herhangi bir sağlık merkezine gitmelerine gerek kalmaksızın kendi evlerinde düzenli olarak fizik tedavi almaları sağlanır.

13. Evde Hemşirelik Hizmetleri 

Evde hemşirelik hizmeti sayesinde bireylerin hastalıklar için gerekli ilaç ve tedavi uygulamaları, tıbbi bakımları ve izlemleri, kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. 6, 12 veya 24 saat gibi farklı süre paketleri ile evde hemşirelik hizmetlerinden yararlanılabilir. Bu süreler boyunca görev yapan hemşireler, ev ortamı içerisinde bireyin tüm tıbbi bakımlarını üstlenerek onları yakından takip ederler.

14. Evde Doktor Muayenesi

Evde doktor muayenesi, hastane ve diğer sağlık kurumlarına erişimi zor olan veya çeşitli sebeplerden ötürü tercih etmeyen bireyler için ev ortamında muayene imkanı sunan bir sağlık hizmetidir. Bu hizmet kapsamında, aşağıdaki tıbbi bölümlerde yer alan uzman hekimler tarafından evde doktor muayenesi gerçekleştirilir:

 • Genel cerrahi
 • Göğüs hastalıkları
 • İç hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Ortopedi
 • Nöroloji
 • Üroloji 
 • Dermatoloji 
 • Fizik Tedavi

15. Evde Bakım Destek Personeli Hizmeti

Evde bakım destek personeli hizmeti, herhangi bir işlevsel kısıtlılığı bulunan ve bu sebepten ötürü bakım gereksinimi olan bireyler için bu alanda deneyimli destek ekipleri tarafından sunulan bir hizmettir. Yaşlılık, kronik rahatsızlıklar veya operasyon sonrası iyileşme dönemi gibi farklı sebepler ile destek personeli hizmetlerinden yararlanılabilir. Destek personeli hizmeti, kişinin tek başına gerçekleştirmekte güçlük çektiği günlük temel aktivitelerinin tamamlanmasında yardımcı olunan ve bu süreçte bireyin gözlemlenebildiği bir hizmet türüdür. Destek personeli, 8 veya 12 saatlik süreler boyunca evde hizmet sağlayarak kişinin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunur.

16. Covid Paketleri

Covid-19 enfeksiyonu geçiren bireylerin izolasyon sürecinde ev ortamında takip edilerek hastane gereksinimini azaltan bu hizmet sayesinde 8 veya 24 saat paketlerine göre bireyin temel tıbbi tetkik ve tedavileri uygulanır ve gözlemlenir. Hizmet kapsamında Covid-19 enfeksiyonlu bireyler doktorları tarafından takip edilirler. Ek olarak düzenli aralıklar ile kan alma ve vital ölçümleri gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda konsantratör cihazı ile oksijen desteği de uygulanabilir. Tüm süre boyunca ise kapsamlı hemşirelik hizmeti yer alır.

786

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.