sat─▒r aras─▒

evlilik-fobisi-nasil-yenilir

Evlilik, birçok kültürde ailenin kurulu┼č sözle┼čmesi say─▒lan kar┼č─▒ cinsten iki ki┼činin belirli beklentilerle gereksinimlerini kar┼č─▒lamak amac─▒ ile yapt─▒klar─▒ ritüellerdir.

Evlili─čin yap─▒s─▒ ve ┼čekli dönemsel de─či┼čikliklere u─črasa da aile ve evlilik kavramlar─▒ günümüzde halen toplumlar─▒ olu┼čturan temel birimlerden say─▒l─▒r.

Bireyler hayatlar─▒n─▒ birle┼čtirecekleri ki┼čiyi arama a┼čamas─▒nda evlilikten sonraki ya┼čamlar─▒nda meydana gelecek belirgin de─či┼čikliklerden ve sorumluluklardan dolay─▒ tedirgin olmaktad─▒rlar.

Kad─▒nlarda evlilik korkusu erkeklere oranla daha fazla meydana gelmektedir. Al─▒nan evlilik karar─▒n─▒n bir dönüm noktas─▒ niteli─činde olmas─▒ sebebi ile evlilik meselesi baz─▒ ki┼čilerde korkulacak bir durum haline gelmekte hatta fobiye dönü┼čmektedir.

T─▒p dilinde “gametofobi” olarak bilinen evlilik korkusunun kesin nedenleri saptanamam─▒┼čt─▒r. Fakat bu korkuya sebep olabilecek 2 önemli faktörün ki┼činin savunmas─▒z hissetmesinin ve güven duyma zorlu─ču ya┼čamas─▒n─▒n oldu─ču dü┼čünülmektedir.

Baz─▒ psikoterapist görü┼člerine göre ise evlilik korkusu ya┼čanan kötü travmalara ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan bir tepki ┼čeklidir.

Evlilik Korkusu (Evlilik Fobisi) Nedir?

Evlilik Fobisi (Evlilik Korkusu) Nedir?

 

Evlilik insanl─▒─č─▒n ba┼člang─▒c─▒ndan bu yana varl─▒─č─▒n─▒ koruyan bir birliktelik çe┼čididir. Evlili─čin formu ve ┼čekli de─či┼čse de toplum taraf─▒ndan halen ciddi ve önemli bir kurum olarak tan─▒nmaktad─▒r.

─░nsanlar hayatlar─▒n─▒n geri kalan─▒n─▒ beraber geçirmek istedikleri ki┼čiler ile evlilik yoluna girmeyi kendi istekleriyle tercih etmektedirler. Fakat baz─▒ faktörlerin varl─▒─č─▒ insanlar─▒n evlilik konusunda yanl─▒┼č inan─▒┼č ve dü┼čüncelere sahip olmas─▒na ve evlili─če dair kayg─▒, korku olu┼čturmas─▒na sebep olabilmektedir.

Ki┼činin beklentilerinin kar┼č─▒lan─▒p kar┼č─▒lanmayaca─č─▒na dair ┼čüphelerinin olmas─▒, ba─članma stilleri, geçmi┼čte ya┼čanm─▒┼č kötü tecrübelerinin olmas─▒, kendisinden önce evlenen insanlar─▒n yapt─▒klar─▒ yönlendirmeler gibi durumlar ki┼čide evlilik fobisinin olu┼čmas─▒na sebep olabilmektedir. Evlilik yapma dü┼čüncesine kar┼č─▒ olu┼čan bu kayg─▒ ve korku duyma durumu evlilik fobisi olarak adland─▒r─▒lmaktad─▒r.

Evlilik korkusu s─▒kl─▒kla ba─članma korkusuyla bir arada bulunmaktad─▒r. Hatta evlilik korkusu olan insanlar─▒n genellikle yüksek anksiyeteye sahip oldu─ču ve fobik bozukluklara yatk─▒nl─▒k gösterdi─či yap─▒lan çal─▒┼čmalarla ortaya konmu┼čtur. Ayr─▒ca evlilik korkusunun hemen her ya┼čtan, inan─▒┼čtan ve etnik kökenden insan─▒ etkileyebilece─či bilinmektedir.

Evlilik korkusu kontrol alt─▒na al─▒nmad─▒─č─▒ müddetçe zamanla ki┼činin ikili sosyal ili┼čkilerde sorunlar ya┼čamas─▒na ve ileti┼čimi kurma ile sürdüme davran─▒┼č─▒nda s─▒k─▒nt─▒lar meydana gelmesine sebep olmaktad─▒r.

Bu insanlar zamanla toplumdan izole olmaktad─▒rlar ve yaln─▒zl─▒k duygusuyla zihinsel ve fiziksel olarak sa─čl─▒ks─▒z hale gelmektedirler. Bu yüzden bu fobinin bir an önce profesyoneller taraf─▒ndan evlilik korkusu testi ile te┼čhis edilmeli, kontrol alt─▒na al─▒nmal─▒ ve ki┼činin toplumdan ayr─▒┼čmas─▒ önlenmelidir.

Evlilik Korkusu (Evlilik Fobisi) Neden Olur?

Evlilik korkusunun neden olu┼čtu─čuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktad─▒r. Fakat bu korkunun olu┼čumunu tetikleyebilecek baz─▒ risk faktörleri tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Bunlar─▒n ba┼č─▒nda ya┼čanan travmalar ve kötü deneyimler gelmektedir. “Evlilik korkusu neden olur?” sorusuna verilebilecek di─čer cevaplar ise ┼čunlard─▒r:

 • Ki┼činin, güvenli─čiyle alakal─▒ endi┼čelerinin olmas─▒ ve savunmas─▒z hissetmesi,
 • Evlili─čin getirece─či sorumluluklar─▒n a─č─▒r gelmesi,
 • Fobik bozukluklara genetik yatk─▒nl─▒─č─▒n bulunmas─▒,
 • Daha önce olumsuz bir ili┼čki veya evlilik ya┼čam─▒┼č olmak,
 • Anksiyeteye sahip olmak,
 • Ba─čl─▒l─▒k korkusuna sahip olmak,
 • Evlili─če dair kültürel ve toplumsal tutumlar,
 • Anne baban─▒n bo┼čanma öyküsü,
 • Beklentilerin kar┼č─▒l─▒ks─▒z kalaca─č─▒ dü┼čüncesi,
 • Bak─▒c─▒dan ayr─▒lma gibi çocukluk ça─č─▒ travmatik ba─članma kal─▒plar─▒na sahip olmak,
 • Evlilik öncesi ni┼čan, k─▒na, dü─čün gibi evlili─če haz─▒rl─▒k a┼čamalar─▒nda olu┼čan stres,
 • Ki┼činin e┼č seçimi konusunda daima daha iyilerini bulabilece─čini dü┼čünmesi,
 • Ki┼činin evlilikten dolay─▒ hayat─▒nda baz─▒ k─▒s─▒tlamalar olaca─č─▒n─▒ dü┼čünmesi.

Evlilik Korkusu (Evlilik Fobisi) Belirtileri Nelerdir?

Evlilik Fobisi (Evlilik Korkusu) Belirtileri Nelerdir?

Evlilik korkusu olan insanlar di─čer fobilerdekinin ve psikolojik rahats─▒zl─▒klardakinin aksine genellikle bu korkular─▒n─▒n varl─▒─č─▒n─▒ kabul ederler, hatta bundan utanç duyarlar. Evlilik fobisi olan insanlarda görülen di─čer belirtiler aras─▒nda ise ┼čunlar yer al─▒r:

 • Ciddi bir ili┼čki içinde bulunmaktan kaç─▒nmak veya bu ili┼čkide yo─čun kayg─▒ ve korku duymak,
 • Evlilikle ilgili tetikleyici faktörlerin varl─▒─č─▒nda gö─čüs a─čr─▒s─▒ ve s─▒k─▒┼čmas─▒ hissetmek, bo─čuluyormu┼č hissine kap─▒lmak, ba┼č dönmesi ve mide bulant─▒s─▒ ya┼čamak,
 • Evlili─či an─▒msatan her durumdan ve ki┼čiden uzakla┼čma,
 • Evlilik korkusuna ba─čl─▒ içe kapanmak ve sosyal hayattan k─▒s─▒tlanmak,
 • Tetikleyicilere maruz kald─▒─č─▒nda terleme, titreme veya h─▒zl─▒ kalp at─▒┼č─▒ gibi fiziksel belirtilere sahip olmak,
 • Evlili─če dair olumsuz tutum veya inançlara sahip olmak.

Evlilik Korkusu (Evlilik Fobisi) Nas─▒l Yenilir?

Evlilik fobisinin önlenmesi ki┼činin sosyal hayat─▒n─▒ sürdürebilmesi aç─▒s─▒ndan oldukça önemlidir “Evlilik korkusu nas─▒l geçer?” sorusunun cevab─▒ özellikle ileri ya┼čta bulunan fakat evlenecek cesareti ve psikolojik durumu kendinde bulamayan ki┼čiler taraf─▒ndan s─▒kl─▒kla ara┼čt─▒r─▒lmaktad─▒r.

Evlilik korkusunu önlemek ad─▒na yap─▒labilecekler aras─▒nda ┼čunlar yer almaktad─▒r:

 • Mutlu ve güçlü ba─člara sahip evlili─či olan insanlarla ileti┼čimde kalmak ve onlar─▒n te┼čviklerine aç─▒k olmak,
 • Ba─čl─▒l─▒k duygusunun olumlu yönleri hakk─▒nda e─čitimler almak,
 • Evlilik veya ili┼čkilerle ilgili olumsuz veya kat─▒ dü┼čünce kal─▒plar─▒na meydan okumak,
 • Olumlu kendi kendine konu┼čmay─▒ te┼čvik etmek ve kendini kabul etmeyi te┼čvik etmek
 • Dü┼čünceleri ve duygular─▒ yaz─▒ya dökmek ki┼činin hem kendini açmas─▒ konusunda hem de kendini kabullenip aksiyon almas─▒ konusunda tetikleyici oldu─čundan günlük tutmak,
 • Nefes egzersizi, meditasyon gibi rahatlat─▒c─▒ ve olumsuz dü┼čüncelerden uzakla┼čt─▒r─▒c─▒ gev┼čeme tekniklerini uygulamak.

Evlilik Korkusu (Evlilik Fobisi) Tedavisi

Evlilik Fobisi (Evlilik Korkusu) Tedavisi

Evlilik korkusunun tedavisi ya tek ba┼č─▒na terapi yöntemleri ile ya da ilaçl─▒ tedavi ve terapilerin birle┼čimi ile kompleks ┼čekilde yap─▒lmaktad─▒r. Yap─▒lacak evlilik korkusu testi ile kesin tan─▒ alan ki┼čiler için uygun tedavi yöntemi profesyoneller taraf─▒ndan belirlenmektedir. Evlilik korkusunun tedavisi için kullan─▒lan yöntemler aras─▒nda ┼čunlar yer almaktad─▒r:

 • Bili┼čsel-davran─▒┼čç─▒ terapi (CBT): Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi evlili─če dair olumsuz dü┼čünceleri de─či┼čtirmeyi amaçlayan bir psikoterapi türüdür. Olumsuz dü┼čüncelerin olumlular─▒yla de─či┼čtirilmesi esas─▒na dayanan bu terapi, insanlar─▒n ba─članma korkular─▒n─▒ azaltmay─▒, ba┼ča ç─▒kma becerilerini geli┼čtirmeyi ve ili┼čki kurmada ya┼čad─▒klar─▒ zorluklar─▒ gidermeyi amaçlar. Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi, maruz kalma terapisi ┼čeklinde uygulanabilmektedir. Maruz kalma terapisi bir tür yüzle┼čmeyi içeren,

ki┼čileri yava┼č yava┼č korkular─▒na maruz b─▒rakarak, ili┼čkilerde ve ba─čl─▒l─▒kta ya┼čad─▒klar─▒

sorunlar─▒ a┼čmalar─▒na yard─▒mc─▒ olan bir tedavidir.

 • Grup terapisi: Benzer korkular─▒, kayg─▒lar─▒ ve tecrübeleri olan ba┼čka insanlarla beraber terapiye girme f─▒rsat─▒ yaratan grup terapisi, hem sosyal etkile┼čimi güçlendirmekte hem de ki┼čilerin kendilerini yaln─▒z hissetmemelerini sa─člamaktad─▒r. Özellikle kad─▒nlarda evlilik korkusu varl─▒─č─▒nda grup terapileri oldukça ba┼čar─▒l─▒ sonuçlar vermektedir.
 • ─░laç Tedavisi: Evlilik fobisinin tedavisinde baz─▒ durumlarda psikoterapinin yan─▒nda ilaç tedavisine ihtiyaç duyulabilmektedir. Anksiyete ve kayg─▒ seviyesini azaltmaya yarayan sakinle┼čtirici ilaçlar fobiden kaynakl─▒ aç─▒─ča ç─▒kan semptomlar─▒n bask─▒lanmas─▒n─▒ sa─člamaktad─▒r.

Evlilik Korkusu (Evlilik Fobisi) Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Evlilik Korkusu (Evlilik Fobisi) Hastal─▒─č─▒ için Hangi Bölüme Gidilir?

Evlilik korkusu zamanla ki┼činin ili┼čki kurma becerilerini zedeleyerek ki┼činin toplumdan izole olmas─▒na ve fobisiyle ba┼č ba┼ča kalmas─▒na sebep olabilmektedir. Bu yüzden “evlilik korkusu nas─▒l geçer?” sorusunun cevab─▒n─▒ ki┼čiler tek ba┼č─▒na aramamal─▒ psikiyatrist ya da psikologlardan profesyonel yard─▒m almal─▒d─▒rlar. Psikiyatrist ile görü┼čmek isteyen ki┼čiler ruh ve sinir hastal─▒klar─▒ bölümünden randevu alabilirler.

Evlilik Korkusu (Evlilik Fobisi) Yenmek ─░çin Ne Yapmal─▒y─▒m?

Evlilikle ilgili do─čru bilgiler edinmek,evlili─čin veya ili┼čkilerin olumlu yönlerini ö─črenmek ve hatta bu konuyla ilgili e─čitimler almak evlili─če dair korku veya tiksintiyi azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilir. “Evlilik korkusu nas─▒l yenilir?” sorusuna evlilik konusunda korkular─▒ ve kayg─▒lar─▒ olan ki┼čilerle bir araya gelerek bilgi payla┼č─▒m─▒nda bulunup tecrübe aktar─▒m─▒ yapmak evlilik korkusunun yenilmesi ad─▒na faydal─▒ olabilir cevab─▒ verilebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
Sinem Duman
Psikoloji
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
1034

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.