Doç. Dr.Evrim Erten

 • İlgi Alanları
 • Depresyon
 • Şizofreni
 • Aile terapisi
 • Psikanaliz
 • Duygudurum bozuklukları
 • Kaygı bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
1991 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
1991-1992- Konya Selçuklu 6 No.lu Sağlık Ocağı pratisyen hekim
1992-1997 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi uzmanlık eğitimi
2015 yılında Doçentlik ünvanını almıştır.

Deneyim
1997- 2015 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Uzman
2016-2018 Bakırköy 3. Psikiyatri Klinik Koordinatörlüğü
1999 Mart-Temmuz aylarında Chicago Üniversitesi’ne bağlı Chicago Center for Family Therapy’de aile terapisi eğitimi
İstanbul Psikanaliz derneğinde 2007’den itibaren  psikanaliz formasyon eğitimine  devam etmektedir

Kurs ve Sertifikalar
Chicago Center for Family Therapy’de aile terapisi eğitimi sertifikası

Mesleki Üyelikler
Türk Psikiyatri Derneği Üyesi
İstanbul Psikanaliz Derneği Üyesi
İstanbul Tabip Odası Üyesi,

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI &SCI-E, SSCI & Arts and Humanities):

 

A1. Özdemir A, Poyraz CA, Erten E, Çırakoğlu E, Tomruk N. Electroconvulsive Therapy in Women: A Retrospective Study from a Mental Health Hospital in Turkey.  Psychiatr Q. 2016 Dec;87(4):769-779.

 

A2. Kiliç A, Erten E, Özdemir A. Tardive Blepharospasm and Meige Syndrome during Treatment with Quetiapine and Olanzapine. Noro Psikiyatr Ars. 2015 Jun;52(2):207-209. doi: 10.5152/npa.2015.7411.

 

A3.Erten E, Alpman N, Özdemir A, Fıstıkcı N. [The impact of disease course and type of episodes in bipolar disorder on caregiver burden]. Turk Psikiyatri Derg.  2014 Summer;25(2):114-23.

 

A4. Erten E, Funda Uney A, Saatçioğlu Ö, Özdemir A, Fıstıkçı N, Çakmak D. Effects  of childhood trauma and clinical features on determining quality of life in patients with bipolar I disorder. J Affect Disord. 2014 Jun;162:107-13. doi: 10.1016/j.jad.2014.03.046.

 

A5.Fistikçi N, Hacioğlu M, Erek Ş, Tabo A, Erten E, Güler AS, Kalkan M, Saatçioğlu Ö. Differences in Affective Temperaments in Anxiety Disorders: Comparison of Panic Disorder and Obsessive Compulsive Disorder. Noro Psikiyatr Ars. 2013 Dec;50(4):337-343. doi: 10.4274/npa.y6464.

 

A6. Erten E, Yenilmez Y, Fistikci N, Saatcioglu O. The relationship between temperament and character in conversion disorder and comorbid depression. Compr Psychiatry. 2013 May;54(4):354-61. doi: 10.1016/j.comppsych.2012.10.007.

 

A7. Karadag F, Akdeniz F,Erten E, Pirildar S,Yucel B, Polat A, Atmaca M. Menstrually related symptom changes in women with treatment-responsive bipolar disoder. Bipolar Disord 2004;6:253-259. DOI:10.1111/j.1399-5618.2004.00112

 

A8. Erten E, Alpman HN, Özdemir A, Fıstıkçı N. Bipolar I Bozukluğu Olan Hastalarda Dönem ve Seyir Özelliklerinin Bakıcı Yüküne Etkisi. DOI:10.5080/u7446 Türk Psikiyatri Dergisi. 2014; 25(2): 114-23

 

A9. Yosmaoğlu A,Fıstıkcı N,Keyvan A, Hacıoğlu M, Erten E, Saatcioglu O, Kora K. Seçici serotonin geri-alım inhibitörü kullanımının vücut ağırlığı ve metabolik parametreler ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Derg / DOI:

 10.5455/apd.36693 2013;14: 245-251

 

A10. Fistikci N, Canturk G, Saatcioglu O, Gokce E, Erten E, Keyvan A, Kalkan M. Clinical and sociodemographic characteristics of the hospitalized psychiatric patients with intellectual disability. Int. Journal of Developmental Disabilities.2016;60(4):243-250. DOI:  10.1179/204738713X13826193314563

 

 

A11. Fıstıkcı N, Hacıoğlu M, Erek Ş, Tabo A, Erten E, Güler AS, Kalkan M, Saatçioğlu Ö. Anksiyete Bozukluklarında Afektif Mizaç Farklılıkları; Panik Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Bozuklukta Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması. Nöropsıkıyatrı Arsıvı-Archıves Of Neuropsychıatry. 2013;50:337-343. doi: 10.4274/npa.y6464

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

 1. Uluslararası   bilimsel  toplantılarda  sunulan  ve  bildiri  kitabında  (Proceedings) basılan bildiriler:

 

B1. Cantürk G, Fıstıkcı N, Saatçıoğlu O, Erten E, Keyvan A, Kalkan M. Thyroidism in Lithium-Treated Patients with Bipolar Disorder: One Year Follow Up Study. 4th World Congress of Asian Psychiatry  (WCAP 2013), Program&Abstract Book, August 20-23, 2013,Bangkok. p:80

 

B2. Yenilmez Y, Erten E, Fistikci N, Saatcioglu O, Kıvrak Y. Anger Expression and Impulsivity in Conversion Disorder, The 21st European Congress of psychiatry, Abstract Book, 6-9 April, 2013, Nice, France. p:654

 

B3.  Fistikci N, Hacioglu M, Erek S, Tabo A, Erten E, Saatcioglu O. Affective Temperament Characteristics And Bipolar Disorder Comorbidity in Obsessive Compulsive Disorder.5th Biennial Conference of the International Society for  Bipolar Disorders, Vol: 14 Supplement: 1, 14-17 March, 2012, İstanbul, Türkiye. p:73-73

 

B4. Fistikci N, Hacioglu M, Erek S, Tabo A, Erten E, Saatcioglu O. Bipolar Disorder Comorbidity and Affective Temperament in Panic Disorder. 5th Biennial Conference of the International Society for  Bipolar Disorders, Vol: 14, Supplement: 1, 14-17 March 2012, İstanbul, Türkiye. p: 82-83.

 

B5. Erten E, Kalkay AF, Saatcioglu O, Çakmak D. Quality of Life in Subgroups of Bipolar I Patients Who Had Childhood Trauma. The 163rd Annual Meeting of The American Psychiatric Association (APA), Abstract Book, New Research, Psychiatry Medical Congress,  22 - 26 May 2010,  New Orleans, USA. p:128.

 

B6. Kalkay AF, Erten E, Saatcioglu O, Oral T, Çakmak D. Effect of Childhood Trauma on The Course of Bipolar Disorder. The 163rd Annual Meeting of The American Psychiatric Association (APA), Abstract Book, New Research, Psychiatry Medical Congress,  22 - 26 May 2010, New Orleans, USA. p:114.

 

B7. Ercan C,Yıldızhan E, Erten E, Tomruk N. Post-stroke abortive seizures during ECT in a bipolar patient: A case report. EFFECT (European Forum for Electroconvulsive Therapy),4th Annual Meeting, Program &Abstract Book, 15 Sep, 2009, İstanbul, Turkey.   p:1

 

B8.Serhadli ZN, Oral ET, Erten E and Kocal N. Computing Bipolarity Index After A Short Evaluation: Helpful Or Not? 3rd Biennial Meeting of ISBD. Bipolar Disorders. Program &Abstract Book 27-30 January, 2008,New Delhi&Agra, India; p:30-90.

 

B9.  Altınbaş K, Oral ET, Kocal N, Hariri A, Kurt E, Erten E, Aran F. Does Antidepressant Treatment Affect  Time to Remission  and Duration Until Next Episode in Bipolar Depression. XIV World Congress of Psychiatry ,Vol 104, Supplementum 2, 20-25 September, 2008, Prague, Czech Republic,  P:1150

 

B.10 Altınbaş K, Oral ET, Kocal N, Kurt E, Erten E, Hariri A,  Aran F. The First Episode:Does It Have Any Affect On Time to Remission And Duration Until Next Episode In Bipolar Depression? 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress, Congress Book, 26-29 September 2008,Antalya, Turkey, page:156

 

B11.  Guloksuz S, Oral ET, Kocal N, Erten E, Kurt E, Hariri A. Suicide in Bipolar Patients: is it possible tp predict & prevent? 16 th European Psychiatry Congress, Abstract Book, 5-9 April, 2008, Nice, France , 23 S192-S303.

 

B12. Hariri A, Deniz N, Özer Ü, Gökalp P, Oral ET, Erten E. Psikiyatrik Hasta Yakını “Olmak ya da Olmamak”  VI. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi , Kongre Kitabı, 12-15 Eylül 2007, İstanbul, Türkiye, P:89

 

B13. Erten E, Hariri A,  Kesgin E,  Koçal N, Kurt E,  Oral ET. Hypnotic Drug Use in Euthymic Bipolar Patients. International Mood Disorders Conference, Program&Abstract Book, 30th March-1st April 2006, İstanbul, Turkey,  P:146

 

B14. Hariri AG, Karadağ F, Erten E, Oral ET. Awareness of sexually-transmitted diseases and risky sexual behavior in bipolar patients. International Mood Disorders Conference, Program&Abstract Book, 30th March-1st April 2006, İstanbul, Turkey,  P:184. 

 

B15. Kesgin E, Erten E,  Kurt E, Koçal N,  Hariri A,  Arısoy Ö, Oral ET. Subsyndromal Symptoms in Euthymic Bipolar Patients and its Effects on Course and Treatment.18th ECNP Congress, Journal of the European Neuropsychopharmacology, 15 (3) ,22-26 October, 2005, Amsterdam, The Netherlands,   S452

B16.  Oral ET, Koçal N,  Erten E,  Arısoy Ö,  Hariri A,  Kurt E.  Drug Administration Patterns of Bipolar I Patients in an Outpatient Psychiatric Unit in İstanbul. 2nd International Affective Disoders Conference ,J Affective Disorders ,78(sup 1), March 2004, Cancun, Mexico, p:142

B17. Toksoy OM, Erten E, Verimli A, Oral ET. Discontinuation of valproate in BP maintenenance:One year follow-up. 15th European College of Neuropsychopharmacology Congress ,Abstract Book, 22-25 September, 2002, Barcelona, Spain, S212

B18. Karadag F, Akdeniz F, Erten E, Pırıldar S, Yucel B, Polat A. Menstrually Related Somatic Changes in Women  with Bipolar Disorder. APA 2002 Annual Meeting of The American Psychiatric Association (APA), Psychiatry Medical Congress, Abstract Book, New Research, , 18 - 23 May, 2002, Philadelphia, USA. p.7

 

B19. Erten E, Karadağ F, Oral ET, Sarılgan G, Hanoğlu L, Verimli A.  Fronto-Parietal Functions in First Episode Manic Patients and Its Relation with the Age of Onset. Second European Stanley Foundation Conference on Bipolar Disorder,  Acta Neuropsychiatrica, Vol 12:3, 21-22 September, 2000  Amsterdam, The Netherlands, P:43

 

Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

Ulusal Kitap Bölümü

 

C2.1- Erten E. Dinamik Psikoterapi. Psikanalitik Psikoterapiler( Temel Kavramlar, Kuramlar ve Yöntemler) (içinde), Ali Algın Köşkdere (ed), TPD Yayınları, Tuna Matbaacılık, Ankara, 2011, 25-32

 

C2.2- Evrim E, Çakır S.  Yaşam Boyu İzlem Çizelgesi. İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu (içinde)( Ed: Ömer Aydemir, Aylin Uluşahin, Fisun Akdeniz) Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları/Bilimsel çalışma Birimleri Dizisi. No:10, Tuna Matbaacılık, Ankara 2010, 183-188

 

C2.3- Evrim Erten. Duygudurum Bozuklukları, Psikiyatri Eğitimi Asistan Kılavuzu (PEAK), (Eds. M Yanık, Ö Saatçioğlu) Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Bakanlık Yayın No:768, 6No’lu CD, 2009, s:83-94

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

D1. Karadağ F, Oral ET, Aran Yalçın F, Erten E. Young Mani Ölçeğinin Türkiye’de Geçerlik ve Güvenirliği. Turk Psikiyatri Derg. 2001, 13(2):107-114. PMID:12794663

 

D2. Yılmaz G, Erten E, Fıstıkçı N, Erek Ş, Saatçioğlu Ö. Antipsikotik kullanımıyla tetiklenen nötropeni olgusunda tedaviye lityum eklenmesi / Addition of lithium therapy in a patient with persistent neutropenia triggered with antipsychotics. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi  -Olgu sunumu / DOI: 10.5350 /DAJPN2014270111/ 2014(1.sayı/Baskıda)

 

D3. Fıstıkcı N, Saatçioğlu Ö, Erten E, Yılmaz G, Çalcı Ç, Keyvan A. Huntington hastalığına bağlı psikotik bozukluk ve tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk. Marmara Medical Journal 2013; 26: 105-107.DOI: 10.5472/MMJ.2013.02753.1

 

D4. Çelik S,Fidan E, Evren C, Can Y, Danışmant BS, Çavaş Ş, Erten E. Beden Dismorfik Bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2011;24: 75-79. DOI: 10.5350/DAJPN2011240110

 

D5. Cesur E , Fıstıkçı N , Dönmezler F G , Çarpar E , Erten E ,  Keyvan A ,  Saatçioğlu İÖ;  Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması,NYS,2015;53(4):11-15, doi: 10.5455/NYS20160314054530

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 1. E1. Bağ S, Çıtak C, Erten E. Bipolar Manide Vecd Hali:Olgu SunumuTürkiye Psikiyatri Derneği 53. Yıllık Toplantısı, Özet Kitabı, 03 - 07 Ekim 2017 Merinos AKKM, Bursa

 

 1. E2.  Subaş E, Onur Özge Ş, Erten E, Yeşilkaya Ü H, Çıtak C. Takayasu Arteritine Bağlı Serebrovasküler Olayın Ardından Ortaya Çıkan Manik Epizod- vaka sunumu . Türkiye Psikiyatri Derneği 53. Yıllık Toplantısı, Özet Kitabı, 03 - 07 Ekim 2017 Merinos AKKM, Bursa

 

 1. E3. Subaş E, Onur Özge Ş, Erten E, Çıtak C. Yeşilkaya Ü H. Tekrarlayan Suisid Girişimleri Olan , Dissosiatif Semptomların Eşlik Ettiği Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olgusu: Vaka Sunumu Türkiye Psikiyatri Derneği 53. Yıllık Toplantısı, Özet Kitabı, 03 - 07 Ekim 2017 Merinos AKKM, Bursa

 

 1. E4.Ercan C, Erten E, Çelik S, Yıldırım E, Çakmak D. 83 yaşında İlk Epizod Bipolar Bozukluk Olgusu.   Türkiye Psikiyatri Derneği 13. Yıllık Toplantısı,  Özet Kitabı, 15-18 Nisan, 2009, Antalya, Türkiye. s:110

 

 1. E5. Altınbaş K, Koçal N, Kurt E, Erten E, Hariri A, Aran F.  Daha Sıkı Takip=Daha Az Belirti ve İlaç mı? Uzmanlaşmış Bir Duygudurum Bozukluğu Birimi İkiuçlu Depresyon Verileri?  Türkiye Psikiyatri Derneği 13. Yıllık Toplantısı, Özet Kitabı, 15-18 Nisan, 2009, Antalya, Türkiye. s:99

 

 1. E6. Altınbaş K, Koçal N, Kurt E, Erten E, Hariri A, Aran F. TPD İki Uçlu Sağaltım Kılavuzuna İki Uçlu Depresyon Tedavisine Ne Kadar Uyulmaktadır?  Türkiye Psikiyatri Derneği 13. Yıllık Toplantısı, Özet Kitabı, 15-18 Nisan, 2009, Antalya, Türkiye. s:132

 

 1. E7. Altınbaş K, Koçal N, Kurt E, Erten E, Hariri A, Aran F.  İkiuçlu Depresyonda Antidepresan Tedavi Etkisiz mi?   Türkiye Psikiyatri Derneği   12. Yıllık Toplantısı, Özet Kitabı, 23-27 Nisan, 2008 ,Fethiye, Muğla, Türkiye. s:104

 

 1. E8. Oral ET, Serhadlı NA, Erten E, Koçal N. Bipolar Hastalar En Kısa Sürede Nasıl  En Doğru Değerlendirilir? Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı Özet Kitabı, 23-27 Nisan, 2008, Fethiye, Muğla, Türkiye.  s:93

 

 1. E9. Ercan C, Yıldızhan E, Erten E, Özer Ş. Elektrokonvülzif Tedavi ile Nöbet Geçirmeyen İkiuçlu Duygudurum Bozukluğu Hastası:Olgu sunumu. 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, Kongre Özet Kitabı, 14- 19 Ekim 2008 Antalya, Türkiye. s:130

 

 1. E10.  Bilik E, Hıdıroğlu C, Oğuz M, Akdede BB, Tunca Z, Oral T, Hariri A, Erten E, Özerdem A. Bipolar Tanılı Ötimik Hastalarda Bilişsel İşlevlerin Tekli ve Çoklu İlaç Kullanımına Göre Kontrollerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.  44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, Kongre Özet Kitabı,14- 19 Ekim, 2008 Antalya, Türkiye.  s: 133

 

 1. E11.  Hariri A G, Karadag F, Erten E, Oral ET. Bipolar Hastalardaki Dissosiatif Yaşantıların Çocukluk Çağı Travmaları ile İlişkisi 5. Ulusal Anksiyete Kongresi, Kongre Kitabı, 5-9 Mart, 2008, Bursa, Türkiye. s:189

 

 1. E12.  Kocal N, Işıngör M, Erten E, Hariri A, Kurt E, Oral ET. Duygudurum Bozukluklarının Akut ve Koruyucu Tedavisinda Lamotrijin. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 14-17 Aralık, 2005 İstanbul, Türkiye. s:277

 

 1. E13.  Işıngör M, Erten E, Kocal N, Hariri A,  Oral ET Özelleşmiş Duygudurum  Bozuklukları Biriminde Klozapin İle İzlenen Bipolar Bozukluk Olguları. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. Bildiri Özet Kitabı,14-17 Aralık, 2005, İstanbul, Türkiye. s:278

 

 1. E14.Toksoy OM, Erten E, Oral ET, Verimli A. Akut Tedavi İçin Başlanan Valproatın Kesilmesi: Bir Yıllık İzlem Çalışması. 37.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Özet Kitabı, 2-6 Ekim, 2001, İstanbul, Türkiye. S:1

 

 1. E15.Karadağ F, Akdeniz F, Erten E, Pırıldar Ş. İkiuçlu Duygudurum Bozukluğu (İUDDB) Olan Kadınlarda Adet Döngüsü ile İlgili Değişiklikler- Ön Çalışma. 37.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Özet Kitabı, 2-6 Ekim,2001, İstanbul, Türkiye. s:5

 

F.Diğer Yayınlar:

 

F1. Kongre Konuşmaları ve Kurslar

 

F1.1. E Erten. Kıssadan Hisse:Bipolar Bozukluk, Bipolar Depresyonun Ayırıcı Tanısı (Panel) 2. Psikiyatri Zirvesi & 9. Ulusal Anksiyete Kongresi , 8-12 Mart, Antalya, 2017

 

F1.2. E.Erten. Depresyon Tedavi Klavuzu. Tedaviye Dirençli Depresyon. (Panel) 54.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim 2017 Bursa

 

F.1.3. E Erten. Bipolar Bozuklukta ajitasyonla başa çıkma (Panel) 3. Psikiyatri Zirvesi & 10. Ulusal Anksiyete Kongresi ,15-18 Mart, Antalya, 2018

 

 

F1.4. E Erten. Travmatik Yaşam Olaylarının Posttravmatik Stres Bozukluğu Dışındaki Psikiyatrik Bozukluklarda Etkileri,  Bipolar Bozukluk ve Travma.(Panel) 19.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 5-7 Eylül Edirne, 2012

 

F1.5. E Erten. Kadına Yönelik Şiddet, Psikiyatrik Hastalığı Olan Kadınlara Yönelik Şiddet, (Panel)Adli Tıp Kongresi 22-24 Kasım, İstanbul, 2012

 

F1.6. E Erten. Bipolar Bozuklukta Zor Tedavi Edilen Durumlar, Hızlı Döngülü Bipolar Bozukluk ve Tedavisi, (Panel)43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 23-27 Ekim, İstanbul, 2007

 

F1.7. E Erten. Bipolar Bozuklukta Tanı, Tedavi ve Komorbid Durumlar Açısından Zor Vakalar (Çalışma Grubu) 11-14 Haziran, Zonguldak, 2008 

 

F1.8. E Erten. State of art in the diagnosis and treatment of bipolar disorders: Expert opinions on different cases. Case presentation. International Conference on Mood disorders. 30th March- 1st April, İstanbul, 2006

 

F2. Meslek içi eğitimler

 

F2.1. İstanbul Psikanaliz Derneği: Dernek üyesi olup 2007 yılından bu yana Uluslararası Psikanaliz Birliği bünyesinde psikanaliz formasyonuna devam etmektedir.

 

F2.2. Chicago Center for Family Health : March- June 1999, Intervention with Children and Families- Intervention with Adolescents &  Families- Systemic Approaches with Loss- Assesment and Treatment  of Sexual Disorders- Narrative Approaches To Family Therapy- Families, Illness& Disability:An Integrative Approach, Case Consultation Group : Child , Adolescent & Family Therapy, Couples Therapy.

Bilimsel Danışmanlık

Türk Psikiyatri Dergisi

Yeni Sempozyum Dergisi

Nordic Journal Of Psychiatry