Prof. Dr.Eyüp Hazan

  • İlgi Alanları
  • Bypass
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Varis tedavisi
  • Periferik damar cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi
 
 
1- Silistreli E, Uğurlu B, Çatalyürek H, Kuserli Y, Gençpınar T, Hazan E, Sarıosmanoğlu O, Açıkel Ü,"The Effects of Pulsatile Flow Characteristics on Haemolysis, Transfusion Requirement and Haemostasis in Open Heart Operations", Turkish J Cardiovasc Surg, TGKDC-2011-E5728, 2011.
2- Mehmet Guzeloglu, Fatih Yalçınkaya, Soner Atmaca, Alper Bagrıyanık, Suleyman Oktar, Oguz Yuksel, İyad Fansa, Eyup Hazan,"The beneficial effects of tadalafilon renal ischemia-reperfusion injury in rats", rologia Internationalis, 2010.
3- Mehmet Guzeloglu, Mustafa Kir, Nejat Sariosmanoglu, Nurettin Ünal, Eyüp Hazan,"An unusual catheter fragmentation site and infective endocarditis in a child: a case report", Fleboloji Dergisi,12/3/24-6/2010.
4- Kasap B, Türkmen M, Soylu A, Akan M, Hazan E, Köroğlu T, Duman N, Kavukçu S,"A recent experience about pediatric acute dialysis in our center", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 19/2/113-120/2010.
5- Hazan E, Güzeloğlu M, Sarıosmanoğlu O, Uğurlu Ş, Keskın V, Ünal N,"Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture", Texas Heart Institute Journal, 36/3/252-254/2009.
6- Guzeloglu M, Catalyurek H, Oktay G, Altun Z, Silistreli E, Sariosmanoglu O, Acikel U, Hazan E,"Exploring at the molecular level the effects of blood and blood-insulin cardioplegias used openheart surgeries on myocardial prevention", J Cardiovasc Surg (Torino), 49/12/ 809-16/2008.
7- Sariosmanoglu N, Ugurlu B, Turgut NH, Demirkan F, Ozsan H, Ergor G, Gulay Z, Hazan E, Oto O,"use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia.", the journal of international medical research, 36 (5), 1103-1111, 2008.
8- Sarıosmanoğlu O, Uğurlu Ş, Çomaklı H, Hazan E,"Derin Ven trombozu başvurularında mevsimsel dağılım var mıdır?", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008,
9- Çatalyürek H, Oktay G, Güzeloğlu M, Çavdar Z, Açıkel Ü, Silistreli E, Hazan E,"Insulin-blood Cardioplegia Decreases Matrix Metalloproteinase Activity in Ischaemia-reperfusion Injury During Coronary Artery Bypass Surgery", J Int Med Res, 36/551-558/2008,
10- Hazan E, Şişli E,"Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinin Yapısal Özellikleri", Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi, Postoperatif Bakım Özel Sayısı, 2007, 3(27):1-5.
11- Demir L, Sarıosmanoğlu N, Akdede BB, Cimilli C, Hazan E, Oto Ö, Fadıloğlu M,"Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile bilişsel işlevler arasındaki ilişki", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1):7-17, (2007)
12- Serbest MO, Soner BC, Sariosmanoğlu ON, Kalkan S, Guven H, Ugurlu B, Hazan E, Oto O,"Vasorelaxant effect of Iloprost on isolated human internal mammarian artery", Fundam ClinPharmacol, 21(1):75-79, (2007),
13- Kazaz H, Hazan E, Oto O, Sarıosmanoglu N, Dereli NA,"Postcardiotomy extracorporeal life support", Asian Cardiovasc Thorac Ann., 2006 Dec;14(6):485-8., 2006,
14- Levent Doğanay, Hakan Alp Bodur, Eyüp Hazan,"Santral katetere bağlı sağ atrial trombüslü olgu",toraks dergisi, 2006; 7(3):212-215, 2006,
15- Hazan E, Şişli E,"Hipoplastik Sol Kalp Sendromu", Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, Pediatrik Kalp Cerrahisi Özel Sayısı, 2006 (2)12: 64-67, 2006.
16- Kıvanç Metin, Baran Uğurlu, Birol Kabakçı, Osman Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Öztekin Oto,"Surgical resection for successful treatment of invasive pulmonary aspergillosis: report of 3 cases", Scand J Infect Dis, 37(9):694-696, (2005)
17- Baran Uğurlu, Kıvanç Metin, Nejat Sarıosmanoğlu, Öztekin Oto, Eyüp Hazan, Şebnem Paytoncu, Gül Saylam, Nurettin Ünal,"Tip I-II trunkus arteriozuslu çocuklarda cerrahi uygulama sonuçlarımız: yedi olgunun değerlendirilmesi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 13(3):1-5, (2005),
18- Kıvanç Metin, Baran Uğurlu, Öztekin Oto, Osman Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Nurettin Ünal, Gül Saylam, Adnan Akçoral, Çitim Dontlu,"Fresh homografts obtained through a national organ sharing programme for repair of congenital heart disease", J Int Med Res, 33(1):123-131, (2005),
19- Uzuner N, Anal Ö, Karaman Ö, Sevinç C, Türkmen M, Canda T, Hazan E,"Endobronchial tuberculosis complicated with staphylococcus aureus pneumoniae and empyema in a child", The Turkish Journal of Pediatrics, 45:254-57., 2003,
20- Hakkı Kazaz, Öztekin Oto, Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan,"The effects of heparin coated circuits on pulmonary injury", J Cardiovasc Surg (Torino), 44(5):611-615, (2003).
21- Silistreli E, Çatalyürek H, yürekli, albayrak g, Hazan E, Oto Ö, Açıkel Ü,"Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız", Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi dergisi, 4, 144-147 (2003)
22- Kıvanç Metin, Öztekin Oto, Baran Uğurlu, Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Adnan Akçoral, Gül Saylam, Nurettin Ünal,"Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: greft seçimi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 11(3):188-189, (2003).
23- SECIL M, SARISOY T, HAZAN E, GOKTAY AY,"Iliac artery aneurysm presenting with lower extremity deep vein thrombosis.", J Emerg Med, 2003; 24:65-67, 2003.
24- Baran Uğurlu, Hakkı Kazaz, Öztekin Oto, Eyüp Hazan, Nejat Sarıosmaoğlu,"Low dose systemic thrombolytic therapy for treatment of deep venous thrombosis", J Cardiovasc Surg (Torino), 43(6):881-885, (2002).
25- Baran Uğurlu, Nejat Sarıosmanoğlu, Kıvanç Metin, Eyüp Hazan, Öztekin Oto,"Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock Taussig shunt", Ann Thorac Surg, 73(5):1638-1640, (2002).
26- Eyüp Hazan, Baran Uğurlu, Kıvanç Metin, Nurten Saydam, Erdem Silistreli, Nejat Sarıosmanoğlu, Mehmet Ateş, Gül Güner, Ünal Açıkel, Öztekin Oto,"Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 10(3):131-134, (2002)
27- Kıvanç Metin, Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Baran Uğurlu, Öztekin Oto,"Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invazif teknikler: mini sternotomiler", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 10(2):63-66, (2002).
28- Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Kıvanç Metin, Hakkı Kazaz, Öztekin Oto,"Intrapericardial diphragmatic hernia and atrial septal defect in adults", J Thorac Cardiovasc Surg, 123(2):353-354, (2002).
29- Y. Yeniçerioğlu, A. Çelik, A. Sifil, R. Ersoy, C. Çavdar, Y. Gökay, E. Hazan, E. Silistreli, T.Çamsarı,"Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 10(3):179-181;2001.
30- Ugurlu BS, Hazan E, Badak Ö, Yörükoğlu K, Oto Ö,"Dissection of the ascending aorta due to metastatic carcinoma.", Annals of Thoracic Surgery, 2001;72:614-5., 2001.
31- Uğurlu B, Hazan E, Oto Ö,"Akut koroner sendromlar ve koroner bypas cerrahisi", Türk Kardiyoloji Seminerleri, 1,3;90-96,2001.
32- Usal C, Uysal K, Kovanlıkaya A, Çakmakcı H, Hazan E,"Quiz case of the month. Partially thrombosed aneurysm of the extracranial carotid artery?,", Eur Radiol, 2001;11(2):349-50, 2001.
33- Baran Uğurlu, Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel, Nurettin Ünal, Öztekin Oto,"Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalıklıinfantların tedavisinde modifiye Blalock-Taussig şantının yeri", Yeni Tıp Dergisi, 17(6):332-335, (2000).
34- Öztekin Oto, Kıvanç Metin, Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Erdem Silistreli,"Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction", Asian Cardiovasc Thorac Ann.,8(4):369-371, (2000).
35- Okutan H, Oto Ö, Uğurlu B, Ünal N, Açıkel Ü, Hazan E,"Aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül kitle değişikliklerinin küçük çaplı St. Jude medical ve CarboMedics protezlerinde karşılaştırılması", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 8;663-7,2000.
36- Baran Uğurlu, Öztekin Oto, Hüseyin Okutan, Kürşad Kutluk, Erdem Silistreli, Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Aydanur Kargı,"Stroke and Myxoma", Asian Cardiovasc Thorac Ann., 8(2):130-133, (2000).
37- Uğurlu Ş, Oto Ö, Kazaz H, Açıkel Ü, Hazan E,"Amiodaron ile propafenon'un koroner bypas sonrası görülen atriyal fibrilasyonun tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması", Turkish Jounal of Cardiology, 3;148-151,2000,
38- Sevinç C, Kargı A, Çımrın A, Çamsarı T, Tutucu K, Kurtoglu B, Hazan E, Uçan E, Akkoçlu A,"Pulmoner nokardiozis: bir olgu nedeniyle", Tüberküloz ve Toraks, 1999; 47 (4): 468-471.
39- Erdem Silistreli, Hüdai Çatalyürek, Nejat Sarıosmanoğlu, Ünal Açıkel, Eyüp Hazan, Öztekin Oto,"Effects on the endocrine system of pulsatile and nonpulsatile perfusion in heart surgery", Asian Cardiovasc Thorac Ann., 7/1/18-22/1999.
40- Çatalyürek H, Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Silistreli E, Ay N, berber b, özmen ö,"Desmopressin ve düşük doz aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperatif drenaj üzerine etkileri", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7, 75-8 (1999).
41- Çatalyürek H, Oto Ö, örer A, Hazan E, Açıkel Ü,"Farklı hasta gruplarında vücut kitle indekslerinin karşılaştırılması", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7, 71-4 (1999).
42- Çatalyürek H, narin c, Özer E, Hazan E, Açıkel Ü, Oto Ö,"Konjenital kalp hastalıklarında timustaki histopatolojik değişiklikler", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7, 17-20 (1999).
43- Ünal Açikel, Erdem Silistreli, Ozelsancak N, Özalp Karabay, Eyüp Sabri Uçan, Eyüp Hazan, Öztekin Oto,"Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management", Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 7,49-51 (1999).
44- Sevinç C, Kargı A, Çımrın AH, Çamsarı T, Tutucu K, Lebe B, Hazan E, Uçan ES, Akkoçlu A,"Pulmoner nokardiozis (bir olgu nedeniyle)", Tüberküloz ve toraks dergisi, 47 (4), 468-471, 1999.
45- Uğurlu B, Oto Ö, Kazaz H, Dicle O, Açıkel Ü, Hazan E,"Derin ven trombozu tedavisinde sistemik trombolitik tedavi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7,251-256,1999.
46- İşlekel G, Uğurlu B, Hazan E, Saydam N, Saydam O, Oto Ö, Güner G,"Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant status in myocardial tissue and coronary sinus blood of patients undergoing cardiopulmonary bypass", Biyokimya Dergisi, 24,4,1-10,1999.
47- Erdem SİLİSTRELİ, Mustafa KARAÇELİK, Atilla BÜYÜKGEBİZ, Nuran Ay Dereli, Ömür ÖZMEN, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO,"Diyabetik hastalarda yapılan açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve nonpulsatil dolaşımın İnsülin-Glukoz metabolizması üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması", GKDC Dergisi, 7, 11-16 (1999).
48- Öztekin Oto, Hüdai Çatalyürek, Hüseyin Okutan, Egemen Tüzün, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel, Nejat Sarıosmanoğlu, Erdem Silistreli,"Behçet hastalığında femoral psödoanevrizma", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7/48-51/1999.
49- Öztekin Oto, Cüneyt Narin, Ünal Açıkel, Hakkı Kazaz, Eyüp Hazan, Baran Uğurlu, Nejat Sarıosmanoğlu, Hüdai Çatalyürek, Erdem Silistreli, Kıvanç Metin,"Pediatrik kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7/200-204/1999.
50- Nejat Sarıosmanoğlu, Öztekin Oto, Hakkı Kazaz, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel, Hüdai Çatalyürek, Erdem Silistreli,"Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7/1-6/1999.
51- Egemen TÜZÜN, Eyüp Hazan, Güldal Kırkalı, Erdem Silistreli, Ünal Açıkel, Öztekin Oto,"Koroner Bypass ameliyatlı erkek ve kadınlarda, Lipoprotein ve Apolipoprotein düzeylerinin koroner arter hastalığının yaygınlığı ile karşılaştırılması", GKDC Dergisi, 6, 95-103 (1998).
52- Öztekin Oto, Murat Ertürk, Ünal Açıkel, Eyüp Hazan, Erdem Silistreli, Nilgün Özelsancak,"Kardiyopulmoner Bypass sırasında frenik sinir korunması", GKDC Dergisi, 6, 130-133 (1998).
53- Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO,"Koroner Bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyon?un kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside etkinliğinin karşılaştırılması", GKDC Dergisi, 6, 190-197 (1998)
54- Öztekin OTO, Eyüp Hazan, Ünal AÇIKEL, Murat ERTÜRK, Erdem SİLİSTRELİ, Hakkı KAZAZ,"Ravitch operasyonu deneyimlerimiz", GKDC Dergisi, 6, 357-361 (1998)
55- Oto Ö, Hazan E, Silistreli E, ertürk m, Çatalyürek H, Açıkel Ü,"Lung-volume reduction in parallel with coronary heart surgery: A case report", J Int Med Res, 26/266-9/1998.
56- Öztekin Oto, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel, Erdem Silistreli, Baran Uğurlu, Hüdai Çatalyürek, Nejat Sarıosmanoğlu,"Ligation of patent ductus arteriosus by the method of video assisted thoracoscopic surgery and our VATS experiences", J Cardiovasc Surg (Torino), 39/3/379-381/1998.
57- Oto Ö, Açıkel Ü, Karabay D, kazaz h, Hazan E, Silistreli E, Çatalyürek H, Çamsarı T, Güneri S,"Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6, 198-204 (1998).
58- Çatalyürek H, Oto Ö, Hazan E, metin k, Silistreli E, Güner G, Açıkel Ü,"Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot uygulaması: her zaman gerekli mi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6, 457-464 (1998).
59- Ö Oto, Ü Açıkel, E Hazan, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, E Silistreli, F Maltepe,"Çocukluk ÇağındaKalp ve Akciğer Transplantasyonu: Ülkemizde İlk Uygulama", Türk Kardiyol Dern Arş, 26/446-448/1998.
60- Öztekin Oto, Hüseyin Okutan, Kürşad Kutluk, Hüdai Çatalyürek, Erdem Silistreli, Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Aydanur Kargı,"Strok ve miksoma", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6/493-497/1998.
61- Öztekin Oto, Eyüp Hazan, Murat Ertürk, Mustafa Karaçelik, Nejat Sarıosmanoğlu, Baran Uğurlu, Ünal Açıkel, Hüdai Çatalyürek,"Pediatrik kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6/279-283/1998.
62- Erdem Silistreli, Eyüp Hazan, Hüdai Çatalyürek, Baran Uğurlu, Nejat Sarıosmanoğlu, Ünal Açıkel, Öztekin Oto,"Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etkilerinin araştırılması", Türk Kardiyol Dern Arş, 26/98-104/1998.
63- Murat Ertürk, Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Oğuz Dicle, Ünal Açıkel, Öztekin Oto,"Akut arteriyel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriyel by-pass", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6:41-44, (1998).
64- Tuncok Y, Hazan E, Oto O, Guven H, Catalyurek H, Kalkan S,"Relationship between high serum digoxin levels and toxicity", Int J Clin Pharmacol Ther, 35/9/366-8/1997.
65- Açıkel Ü, Baran Uğurlu, Eyüp Hazan, Ergun Salman,"Cervical aortic arch:a case report", Angiology, 48;659-62,1997.
66- Oto Ö, Hazan E, Karabay D, Çatalyürek H,"Torasik outlet sendromunun geç komplikasyonlarında minimal invazif yöntemlerle başarılı arteriyel rekonstrüksiyon", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 5, 306-9 (1997).
67- Ünal Açıkel, Eyüp Hazan, Nejat Sarıosmanoğlu, Hüdai Çatalyürek, Erdem Silistreli, Gül Güner, Nurten Saydam, Yeşim Tunçok, Hülya Güven, Özalp Karabay, Öztekin Oto,"Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart", J Cardiovasc Pharmacol Ther, 2/4/285-290/1997.
68- Oto,Ö, Hazan, E, Okutan, H, Olgun, N, Uysal, K.M, Kargı, A, Cetingoz, R, Catalyurek,H, Silistreli, E, Kazaz, H,"Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing's sarcoma", Journal of Balkan Union of Oncology, 3/ 269-272/1997.
69- Nejat Sarıosmanoğlu, Öztekin Oto, Mine Yücesoy, Hakkı Bahar, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel, Hüdai Çatalyürek, Erdem Silistreli, Hakkı Kazaz,"Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünden karşılaştırılması", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 5/164-167/1997.
70- Kargı A, Aktaş S, Uçan S, Hazan E, Akpinar O, Abatoglu O,"An unusual Case of a localized Reactive Inflamatory lesion in Lung: A Localise Form of Intersisial Pneumonia or a Pseudolymphoma", Turkish Journal of Neoplasia, 5(1),66-68 (1997).
71- Hazan E, Uğurlu B, Ertürk M, Karabay D, Oto Ö,"Popliteal arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgunun sunumu.", Ege Tıp Dergisi, 36:79-82;1997.
72- Öztekin OTO, Eyüp HAZAN, Hüseyin OKUTAN, Nur OLGUN, Kamer M. UYSAL, Aydanur KARGI,Rıza ÇETİNGÖZ, Hüdai ÇATALYÜREK, Erdem SİLİSTRELİ,"Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım", Heybeliada Tıp Bülteni, 3/1/13-17/1997.
73- Kargı A, Sarıoğlu S, Kırımca F, Tuna B, Kılınç O, Hazan E,"İmmünsüprese olmayan hastalarda transbronşial biopsi(TBB) ve akciğer parankim biyopsisinin(ACB) tanısal değer", dokuz eylül tıp fakültesi dergisi, 11/1/55-59/1997.
74- Eyüp Hazan, Hüdai Çatalyürek, Hüseyin Okutan, Ünal Açıkel, Nejat Sarıosmanoğlu, Erdem Silistreli, Nurettin Ünal, Adnan Akçoral, Öztekin Oto,"Macleod sendromu: olgu sunumu", Heybeliada Tıp bülteni, 3/103-106/1997.
75- Nejat Sarıosmanoğlu, Eyüp Hazan, Özalp Karabay, Hüdai Çatalyürek, Erdem Silistreli, Hakkı Kazaz, Ünal Açıkel, Öztekin Oto,"Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 5/393-398/1997.
76- Özalp Karabay, Nejat Sarıosmanoğlu, Hüdai Çatalyürek, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel, Öztekin Oto,"Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperatif izlem üzerine etkileri", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 5/311-314/1997.
77- Ünal Açıkel, Eyüp Hazan, Özalp Karabay, Nejat Sarıosmanoğlu, Kıvanç Metin, Hüdai Çatalyürek,Erdem Silistreli, Öztekin Oto,"Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu", Damar Cerrahisi Dergisi,3/101-104/1997.
78- Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü, Uğurlu Ş, Çatalyürek H, Metin K, Okutan H,"Diyafragma evantrasyonu",İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 10: 28-32,1996.
79- Çatalyürek H, Açıkel Ü, Uğurlu Ş, Hazan E, Oto Ö,"Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-karnitinin miyokard korunması üzerindeki etkileri", Türk Kardiyol Dern Arş, 24, 399-404 (1996)
80- Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü, Uğurlu Ş, Çatalyürek H, Metin S, H Okutan,"Diyafragma evantrasyonu", İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 10(1), 28-32 (1996)
81- Hazan E, Açıkel Ü, Uğurlu Ş, Çatalyürek H, Oto Ö,"Penetran kalp yaralanmalarında acil girişimin önemi", Ege Tıp Dergisi, 35(1-2), 77-9 (1996)
82- Eyüp Hazan, Öztekin Oto, Ünal Açıkel, Baran Uğurlu, Hüdai Çatalyürek, Nejat Sarıosmanoğlu, Nurettin Ünal, Adnan Akçoral,"Tip IV Trunkus'da başarılı cerrahi tedavi: olgu bildirisi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 1/78-80/1996.
83- Öztekin Oto, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel, Erdem Silistreli, Aylin Örer, Baran Uğurlu, Hüdai Çatalyürek, Nejat Sarıosmanoğlu,"Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrah yöntemi ile açık duktus arteriyozus ligasyonu", Türk Kardiyol Dern Arş, 24/1/554-557/1996.
84- Eyüp Hazan, Baran Uğurlu, Nejat Sarıosmanoğlu, Ünal Açıkel, Hüdai Çatalyürek, Öztekin Oto,"Çocuklarda ve adölesanlarda prostetik kapak replasmanı", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 1/54-57/1996.
85- Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Uğurlu b, Çatalyürek H,"Lokal anestezi altında subklavyo- subklaviyan bypass", Damar Cerrahisi Dergisi, 4, 79-81 (1995).
86- Eyüp Hazan, Ünal Açıkel, Baran Uğurlu, Hüdai Çatalyürek, Nejat Sarıosmanoğlu, Nurettin Ünal, Adnan Akçoral, Öztekin Oto,"Pulmoner hipertansiyon: inoperabilite kriteri nedir?", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 3/259-262/1995.
87- İlhan Günay, Baran uğurlu, Eyüp Hazan, Süheyla Özkutlu,"An unusual case of cor triatriatum", Pediatric Cardiology, 14:56-7,1993.