Dr. Öğr. ÜyesiEzgi Aktaş Karabay

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Eberhard Karls Universitat Tübingen, Department of Dermatology - Bilimsel gözlemci
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği - Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
Yozgat Kadışehri İlçe Hastanesi, Pratisyen Hekim
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Asistan Doktor
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Uzman Doktor
Şırnak Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Uzman Doktor

Mesleki Üyelikler
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
European Academy of Dermatology and Venereology
İstanbul Tabip Odası

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Aksu Çerman A, Aktaş E, Kıvanç Altunay I, Yalçın Ö, Kabukçuoğlu F. Lymphangioma-like Kaposi’s sarcoma in an elderly woman. J Turk Acad Dermatol 2017; 11(2): 17112c1.
2. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A, Kıvanç Altunay İ, Yalçın Ö. Bullous Pyoderma Gangrenosum with subungual involvement associated with ulcerative colitis. Am J Dermatopathol 2016 Nov 22. [Epub ahead of print]
3. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A, Altunay İK. Serum C-Reactive Protein, Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Uric Acid Levels in Chronic Spontaneous Urticaria. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2016; 26(3):125-31
4. Aksu Çerman A, Aktaş E, Altunay İK, Erkul Arıcı J, Tulunay A, Yener Öztürk F. Dietary glycemic factors, insülin resistance, and adiponectin levels in acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2016
5. Aktaş Karabay E, Küçükünal A, Altunay İK, Aksu Çerman A, Alkım C. Skin findings of patients in the gastroenterology department. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2016;50(4):273-9
6. Aksu Çerman A, Aktaş Karabay E, Altunay İK. Evaluation of neutrophil-lymphocyte ratio and mean platelet volüme in patients with psoriasis. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2016;50(2):137-41
7. Aksu Çerman A, Aktaş Karabay E, Altunay İK, Demirkesen C. Pyoderma Vegetans misdiagnosed as verrucous carcinoma. Am J Dermatopathol 2016;38:148–150.
8. Aksu Çerman A, Aktaş Karabay E, Altunay IK, Yalçın Ö. Bazex-Dupré-Christol Sendromu: Bir olgu sunumu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2016; 26(3):164-7.
9. Aksu Çerman A, Aktaş E, Altunay İK, Demirkesen C. Zosteriform collagen nevus in an infant. Acta Dermatovenereol Croat. 2016; 24: 148-9.
10. Aksu Çerman A, Aktaş Karabay E, Altunay İK. Psoriyazisli hastalarda sistemik tedaviye verilen yanıtın C-reaktif protein ve nötrofil lenfosit oranı ile ilişkisinin değerlendirilmesi: Ön çalışma. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2016;26(2):71-5.
11. Yalçın Ö, Özdemir S, Küçükünal A, Sarıkaya S, Aktaş E, Kabukçuoğlu F, Altunay İK. Soliter kutanöz mastositom. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2015;49(1):76-9
12. Küçükünal A, Altunay İK, Aktaş E, Demirci GT. Psoriasis hastalarının hastalıklarıyla ilgili bilgi, inanış ve tutumları. Türkderm 2013; 47: 103-8)

Kitap Bölümleri:
Aslı Aksu Çerman, İlknur Kıvanç Altunay, Ezgi Aktaş Karabay.  Venous Leg Ulceration in Wound Healing - New insights into Ancient Challenges. Editor Vlad Adrian Alexandrescu. CC BY 3.0, 2016. 
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında yer alan sözlü sunumlar: 
1. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A, Altunay İK. Akne vulgaris hastalarında serum C-reaktif protein düzeylerinin değerlendirilmesi. 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2017.
2. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A, Altunay İK. Serum C-reactive protein, neutrophil-lymphocyte ratio and uric acid levels in chronic spontaneous urticaria. INDERCOS 2016 Congress, İstanbul, Türkiye, 2016.
3. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A, Altunay İK. Otoimmün büllü hastalıklarda komorbiditelerin değerlendirilmesi, retrospektif çalışma. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2016.
4. Aksu Çerman A, Aktaş Karabay E, Altunay İK. Sistemik tedavi alan psoriasis hastalarında tedavilere verilen cevabın serum CRP ve nötrofil lenfosit oranı ile ilişkisinin değerlendirilmesi- Ön sunum. XXII. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2015.

Ulusal ve uluslararası toplantı ve kongrelerde poster sunumlar: 
1. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A, Altunay İK. Serum 25-hydroxy vitamin D levels in patients with acne vulgaris and its association with disease severity. INDERCOS 2017 Congress, İstanbul, Türkiye, 2017.
2. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A, Altunay İK, Yalçın Ö. Deri metastazları ile bulgu veren iki meme kanseri olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2016.
3. Aktaş Karabay E, Deniz F, Aksu Çerman A, Altunay İK, Yalçın Ö. Primer bulgu olarak lineer dağılımlı subkutan nodüllerle ortaya çıkan nadir bir sarkoidoz olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2016.
4. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A, Altunay İK, Yalçın Ö. Ülseratif kolitle ilişkili subungual tutulum gösteren büllöz pyoderma gangrenosum olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2016.
5. Aksu Çerman A, Aktaş E, Altunay İK. Psoriasisli hastalarda nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi. 2. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2016.
6. Aksu Çerman A, Aktaş Karabay E, Altunay İK, Demirkesen C. Verrüköz karsinom olarak yanlış tanı almış bir pyoderma vejetans olgusu. XXII. Prof Dr A Lütfü Tat Sempozyumu. Ankara, Türkiye, 2015.
7. Aksu Çerman A, Aktaş E, Altunay İK, Yalçın Ö. Lenfanjiyoma benzeri kaposi sarkomu: Bir olgu sunumu. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu. Antalya, Türkiye, 2015.
8. Aksu Çerman A, Aktaş E, Altunay İK, Yalçın Ö. Bazex-Dupré-Christol sendromu: Bir olgu sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. Ankara, Türkiye, 2015.
9. Aksu Çerman A, Aktaş E, Erkul Arıcı J, Kıvanç Altunay İ, Tulunay A, Yener Öztürk F. Akne Vulgariste diyetteki glisemik faktörler, insülin direnci ve adiponektin düzeyleri. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. Ankara, Türkiye, 2015.
10. Aksu Çerman A, Aktaş E, Altunay İK, Demirkesen C. Konjenital izole kollajenoma: Bir olgu sunumu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2014.
11. Aksu Çerman A, Aktaş E, Yalçın Ö, Altunay İK. Lupus miliaris disseminatus faciei: Bir olgu sunumu. 9. Ege Dermatoloji Günleri, Marmaris, Türkiye, 2014