Uzm. Dr.Ezgi Kılıç

  • İlgi Alanları
  • Sağlam çocuk izlemi
  • Allerjik rinit
  • Beslenme problemleri
  • Enfeksiyon hastalıkları
  • Febril konvülziyon
  • Çocukluk çağı aşıları

Eğitimi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası

Deneyim
Ağrı Devlet Hastanesi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi

Yabancı Dil
ingilizce

Araştırma ve Yayınlar:
Uzmanlık Tezi:  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Geç Preterm ve Erken Term Bebeklerde Maternal Risk Faktörlerinin Erken Neonatal Dönem Morbiditeleri Üzerine Ekisi
1. Eurasian Pediatrics Congress Poster: A Plasmodium Vivax Case in İstanbul
8. Çocuk Dostları Olgu Sunumu: Neonatal Alloimmun Trombositopeni