Dr. Öğr. ÜyesiFadlı Doğan

Üyelik:
Türk Cerrahi Derneği
Obezite Cerrahisi Derneği
Hepatobilier Cerrahisi Derneği
Türk Tabipler Birliği

 

2014 -Ulusal Cerrahi Kongresi - Sözlü Bildiri Mide Kanseri Ameliyatları Sonrası Sağ Kalımı Etkileyen Parametreler

 2015 -Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi -Poster Laparoskopik SleeveGastrektomi Öncesi Rutin Üst Gastroıntestinal Endoskopik     
 2017 -Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi - Poster  Obezite Tedavisinde Medical ve Davranış Tedavisi