Dr. Öğr. ÜyesiFadlı Doğan

  • İlgi Alanları
  • Obezite cerrahisi
  • Metabolik cerrahi
  • Onkolojik cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
2007 - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi  -Tıp Eğitimi
2014 - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD –Uzmanlık
2018 - İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi  - Dr. Öğretim Üyesi

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Obezite Cerrahisi Derneği
Hepatobilier Cerrahisi Derneği
Türk Tabipler Birliği
 

2014 -Ulusal Cerrahi Kongresi - Sözlü Bildiri Mide Kanseri Ameliyatları Sonrası Sağ Kalımı Etkileyen Parametreler

 2015 -Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi -Poster Laparoskopik SleeveGastrektomi Öncesi Rutin Üst Gastroıntestinal Endoskopik     
 2017 -Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi - Poster  Obezite Tedavisinde Medical ve Davranış Tedavisi