Dr. Öğr. ÜyesiFahrettin Ege

  • İlgi Alanları
  • Demans
  • Baş ağrısı
  • Santral sinir sistemi enfeksiyonları
  • Periferik sinir hastalıkları
  • Elektrofizyoloji
  • Serebrovasküler hastalıklar
  • Dil konuşma bozuklukları
  • Nörodejeneratif hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
1997 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2003 – Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Deneyim
2009 Ankara Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010 Diyarbakır Asker Hastanesi
2011 Cihanbeyli Devlet Hastanesi
2013 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
2015 Yüzüncü Yıl Hastanesi (Ankara)
2016 Polatlı Can Hastanesi (Ankara)

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği.
Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

ULUSLARARASI YAYINLAR

Ege, Fahrettin & Koçak, Yusuf & Titiz, Ayse & Mungan, Semra & Ozturk, Serefnur & Ozbakir, Senay. (2008). Gabapentin‐Induced myoclonus: Case report. Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society. 23. 1947-8. 10.1002/mds.21911.

Koçak, Yusuf & Ozturk, Serefnur & Ege, Fahrettin & Ekmekci, Hakan. (2012). A Useful New Coma Scale in Acute Stroke Patients: Four Score. Anaesthesia and intensive care. 40. 131-6. 10.1177/0310057X1204000115.

Batur Caglayan, Hale & Ege, Fahrettin & Baştan, Birgül & Cakmakli, Gul & Capraz, Irem & Arsava, Ethem Murat & Topcuoglu, Mehmet & Yilmaz, Arda & Keskin, Ahmet & Yön, Mehmet & Elmacı, Neşe & Uluc, Kayihan. (2014). The Status of the Neurology Education from Resident Perspective: A National Survey in Turkey. Turkish Journal of Neurology. 20. 72-75. 10.4274/tnd.26576.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ

Şerefnur Öztürk and Fahrettin Ege (2011). Encephalitis in Elderly Population, Pathogenesis of Encephalitis, Dr. Daisuke Hayasaka (Ed.), ISBN: 978-953-307-741-3, InTech

Hakan Ekmekci, Fahrettin Ege and Serefnur Ozturk (January 9th 2013). Cerebrospinal Fluid Abnormalities in Viral Encephalitis, Encephalitis, Sergey Tkachev, IntechOpen, DOI: 10.5772/54590. 

ULUSAL YAYINLAR

Fahrettin EGE, Enfeksiyonlar ve İnme; Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics. 2014;7(4):94-101

Ozturk, Serefnur & Ege, Fahrettin & Ekmekci, Hakan. (2014). Language Disorders due to Posterior System Strokes - An Ignored Dysfunction. Noro Psikiyatri Arsivi. 51. 313-317. 10.5152/npa.2014.7348.

Fahrettin EGE, Yusuf KOÇAK, Şerefnur ÖZTÜRK, Şenay ÖZBAKIR; TEK TARAFLI MEDIAL TALAMIK INFARKT VE IZOLE VERTIKAL BAKIŞ FELCI-VAKA SUNUMU. Journal of Neurological Sciences – Turkish (2007).

Fahrettin EGE, Aydın GÜLÜNAY, Şerefnur ÖZTÜRK, Yeşim KARADAĞ, Şenay ÖZBAKIR; YAŞLI BİR HASTADA FRONTAL YERLEŞİMLİ HERPES ENSEFALİTİ. Turkish Journal of Geriatrics. 2010 , Cilt 13, Sayı 2.

Fahrettin EGE, Şerefnur ÖZTÜRK, Gülhan YAPAR, Şenay ÖZBAKIR; METABOLİK SENDROM VE KOMPONENTLERİNİN ALZHEİMER HASTALIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: CİNSİYET FARK YARATIYOR MU?. Turkish Journal of Geriatrics. 2011 , Cilt 14, Sayı 4

Fahrettin EGE, Şerefnur ÖZTÜRK; KURGULANMIŞ BİR DEMANS-MODERN LİTERATÜRDE DEMANS. Turkish Journal of Geriatrics, 2013 , Cilt 16, Sayı 1.

Fahrettin EGE, Şerefnur ÖZTÜRK; Gebelik ve İnme. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics. 2014;7(4):105-8