Op. Dr.Fahri Emre

  • İlgi Alanları
  • Spor yaralanmaları
  • Diz artroskopisi
  • Omuz artroskopisi
  • Ayak bileği artroskopisi
  • Tamamlayıcı tıp uygulamaları
  • Diz protezi
  • Kalça protezi
  • Travma

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - İnönü Üniversitesi – Tıp eğitimi
2012 - Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Deneyim
2012 - Gölbaşı Devlet Hastanesi-Adıyaman      
2013 - 2018 - Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Ankara  
2018 - 2022 - Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Ankara

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Çağlar C, Yağar H, Emre F, Uğurlu M. Mid-term outcomes of arthroscopic suture fixation technique in tibial spine fractures in the pediatric population. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021 Sep;27(5):571-576. English. doi: 10.14744/tjtes.2020.25905. PMID: 34476785.

A2. Çağlar C, Akcaalan S, Özaslan Hİ, Bozer M, Emre F, Uğurlu M. Comparative Analysis of Single Lateral Locked Plate and Double Locked Plate Application in the Treatment of Bicondylar Tibial Plateau Fractures. Cureus. 2021 Nov 5;13(11):e19298. doi: 10.7759/cureus.19298. PMID: 34877228; PMCID: PMC8645974.

A3. Uluyardimci E, Isik C, Tahta M, Emre F, Cepni S, Oltulu I. The Combination of Inlay Patellofemoral Arthroplasty and Medial Unicompartmental Knee Arthroplasty Versus Total Knee Arthroplasty for Mediopatellofemoral Osteoarthritis: A Comparison of Mid-Term Outcomes. J Arthroplasty. 2019 Nov;34(11):2614-2619. doi: 10.1016/j.arth.2019.06.043. Epub 2019 Jun 26. PMID: 31320188.

A4. Emre F, Başak MA, Aslantaş B, Ertaş S E, Öztürk R, Aytekin N M. Effects of PRP and HA injections with intervals on pain and function in knee OA. Ann Clin Anal Med 2020; DOI: 10.4328/ACAM.20185

A5. ÇAĞLAR C, Emre F. "Radiological and functional comparison of conservative and percutaneous methods in calcaneus fractures with severe soft tissue injury and edema." Medicine Science 9.3 (2020): 749-751.

A6. Aytekin N M, Emre F and Kapıcıoğlu S. Femoral Lenghtening with Precice Magnetic Nail in a 42 Year Old Patient (case report) Global Journal of Orthopedics Research 19-CR-519

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Kaya, Ö., Uysal, Ö. S., Emre, F., Kılıç, E., & Bozkurt, M. The Effect of Bone Marrow Aspirate Concentrate on Clinical Results Used with Open Wedge High Tibial Osteotomy. 2. İnternational Knee Day 18-19 March 2021(sözlü sunum)

B2. Emre F Results of Surgically Treated Dıstal Radıus Fractures Gevher Nesibe 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 3-4 Mayıs 2019  Malatya (sözlü sunum)

B3. Emre F. Erdem Y. Ertaş E.S. The Effect Of Prosthetic Head Diameter On Protrusio Acetabuli After Bipolar Hip Hemiarthroplasty Gevher Nesibe 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 3-4 Mayıs 2019 Malatya (sözlü sunum)

B4. Emre F Çağlar C The Effect Of Medıal Buttress Plate On Unıon In A Patıent Who developed Nonunıon After Introchanterıc Femur Fracture: A Case Report 2. Sanal Ortopedik Travma Kampı 20-21 Mart 2021 (sözlü sunum)

B5. Emre F Çağlar C Clınıcal, Functıonal And Radıographıc Evaluatıon Of Tıbıa Shaft Fractures In Pedıatrıc Populatıon Treated Wıth Tıtanıum Elastıc Naıl 2. Sanal Ortopedik Travma Kampı 20-21 Mart 2021(sözlü sunum)

B6. Emre F Çepni Ş İntramedüller Çıvı Ile Tedavı Edılen Tıbıa Dıafız Kırıklarında Sağlam Fıbula Dızılımı Ve Kaynamayı Etkıler Mı? 1.Sanal Ortopedik Travma Kampı 14-15 Kasım 2020

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Aytekin MN, Emre F, Öztürk R. Comparison of the Results of Glassbone and Tricalcium Phosphate Graft Used in Bone Tumors. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 332-336

C2. Erşen, Ö., Özgür, A., Başak, A. M., Emre, F., & Ege, T. (2021). The Fate Of Abstracts Presented At Turkısh Spıne Congresses In 2015 And 2017. Journal of Turkish Spinal Surgery32(3), 127-130.

C3. Işık Ç, Emre F, Ertaş E S. Aseptik Gevşeme TOTBİD Dergisi 2019; 18:163–169 https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2019.19

C4. Emre F, Uluyardımcı E, Işık Ç. Total kalça artroplastisinin başarısız olma mekanizmaları TOTBİD Dergisi 2021;20:638–643

C5. Çağlar C; Emre F. Clinical and radiographic evaluation of femoral shaft fractures in a pediatric population treated with titanium elastic nails. Ege Tıp Dergisi, 2021, 60.4: 324-331.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Işık Ç, Şimşek ME, Bozkurt M, Tecimel O, Fırat A, Şahin A, Emre F. Humerus cisim kırıklarının çift plak-vida ile tedavisi Kemik Eklem 2015 Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya, S10, (Sözlü Sunum)

D2.  17. Ulusal Türk el ve üst ektsremite cerrahisi kongresi 6. Ulusal el cerrahisi kongresi ‘ Nadir bir olgu sunumu;3. Metekarpta kemiğin dev hücreli tümörü dr ş çepni,dr fahri emre, (Sözlü Sunum)