Dr. Öğr. ÜyesiFatih Atik

  • İlgi Alanları
  • Edinsel kalp hastalıkları
  • Ritim bozuklukları
  • Doğuştan kalp hastalıkları
  • Pulmoner hipertansiyon
  • Kalp damar hastalıkları

Çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları; kalpte delikler, kalp kapakçıklarında ve damarlarda anormallikler şeklinde karşımıza çıkar. Bu hastalıkların bir çoğu gebeliğin erken dönemlerinden itibaren fetal ekokardiyografi ile saptanabilmektedir. Bu hastalıkların bir kısmında tedavisiz izlemek yeterli olurken bir kısmına doğar doğmaz ya da ilerleyen zamanlarda müdahale etmek gerekliliği vardır. Günümüzde teknolojinin de katkısıyla birçok kalp defekti ameliyatsız tedavi edilebilmektedir. Merkezimizde de en son gelişmelerin ışığında doğumsal kalp hastalıkları erken dönemlerde teşhis ve tedavi edilebilmektedir. Bunun yanı sıra edinsel kalp hastalıkları, ritim bozuklukları ve erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalığı olan hastalarımız için en güncel tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi - Başasistanlık:
Ufuk Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü - Yan Dal Uzmanlık:
Ufuk Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü - Yardımcı Doçentlik:
Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü - Zorunlu Hizmet: Trabzon
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü - Zorunlu Hizmet Sonrası
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk kardiyoloji Bölümü
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü

Mesleki Üyelikler
Milli Pediatri Derneği
Türk Pediatri Kurumu
Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Çocuk İleri Yaşam Derneği (Sertifikalı Uygulayıcı ve Eğitmen)
Yenidoğan Resüsitasyon Programı (NRP –  Sertifikalı Uygulayıcı ve Eğitmen)
Türk Tabipler Birliği
European Society of Cardiology

1.    Topal Y, Kunak B, Baş AY, Atik F, Köksal AO. Canavan Hastalığı; bir vaka nedeniyle. The Med Health Journal 2000;4:179 – 181.
2.     Baş AY, Kunak B, Ertan Ü, Lüleci T, Atik F. Griscelli Sendromu. Yeni Tıp Dergisi 2002;19(4):211 – 213.
3.    Atik F, Arslan Z, Zorlu P, Baş AY, Topal Y. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Eğitimin Rasyonel Klinik Yaklaşım ve Akılcı Antibiyotik Kullanımına etkisi. Yeni Tıp Dergisi 2002;19
4.    Akın A, Atik F, İpek MŞ, Sönmez P, Zorlu P. Olgu Sunumu: Oculocerebrorenal Sendrom (Lowe Sendromu). Yeni Tıp Dergisi. 2003;20:229 – 230.
5.    Karacan C, Baş AY, Yılmaz G, Özkasap S, Atik F, Ertan Ü. Hemihypertrophy: Experience with five case. Yeni Tıp Dregisi 2004;21(2): 123 – 126.
6.    Atik F, Karacan C, Teoman P, Baş AY, Özkasap S, Ertan Ü. Çocukluk çağı tekrarlayan karın ağrılarına etiyolojik yaklaşım. Klinik Bilimler ve Doktor. 2004;10(3):317 – 321.
7.    Atik F, Polat E, Hirfanoğlu İM, Kara M, Bilgehan F, Zorlu P. Hiperimmunglobulin M Sendromu: olgu sunumu. Yeni Tıp Dergisi. 2004;21:217 – 219.
8.    Atik F, Sarı FN, Zorlu P, Oksal A. Tip I Glikojen Depo Hastalığı (Von Gierke Hastalığı). Yeni Tıp Dergisi 2004;21(4):219 – 220.
9.    Semerci CN, Bahce M, Atik F, Candemir Z, Kiraz IK, Zorlu P, Gül D. Partial
trisomy 18q11.2-->qter due to de novo unbalanced translocation of chromosomes 15 and 18 analyzed by fluorescence in situ hybridization. Ann Genet. 2004
Oct-Dec;47(4):393-8. PubMed PMID: 15581838.
10.    Kondolot M, Atik F, Pelin Zorlu. Olgu sunumu: Herediter Fruktoz İntoleransı. Yeni Tıp Dergisi. 2005;
11.    Yılmaz S, Sungur M, Karakurt C, Atik F, Karademir S, Öcal B, Oğuz D, Şenocak F. Yenidoğan ünitelerinde doğumsal kalp hastalığı tanısında fizik inceleme ve ekokardiyografinin değeri. V. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006
12.    Atik F, Kara M, Güneş R, Sivri G, Zorlu P. Vasküler Ring Anomalisi Tespit Edilen İki Olgu Sunumu. Yeni Tıp Dergisi. 2006;23:178 – 180.
13.    Karademir S, Demirçeken FG, Nalçacıoğlu H, Atik F, Şenocak F. Salisilatin indüklediği Hepatotoksisite: idiyosenkratik Bir Reaksiyon mu? II. Uludağ Pediatri. 2006; P: 73
14.    Atik F, Kara M, Zorlu P. Niemann Pick Hastalığı Olan Bir Olgu. Yeni Tıp Dergisi. 2006;23:238 – 239.
15.    Atik F, Karademir S, Şenocak F, Karakurt C, Oğuz D, Öcal B. Tuberoskleroz ve kardiyak tutulum. V. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006
16.    Atik F, Karademir S, Sungur M, Oğuz D, Öcal B, Şenocak F. Bilateral kongenital anoftalmi ve patent duktus arteriozus: Olgu Sunumu. V. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006
17.    Şen A, Konuk BY, Atik F, Berber M, Liehr T, Baltacı V. MCB konfirme 7q31.1 delesyon vakasında multisistemik bulgular. Endokrin Hastalıklar ve Genetik Kongre Kitabı: PS – 05.
18.    Balci S, Yuksel Konuk B, Atik F, Oguz AK, Ergun MA, Baltaci V, Kosyakova N,
Liehr T. Partial deletion of the long arm of chromosome 13 (q32q33.2) associated
with mental retardation, choanal atresia and fish mouth. Genet Couns.
2010;21(3):317-24. PubMed PMID: 20964123.
19.    Atik F, Ekici B, İş G, Çehreli S, Töre HF, Ekici E. Yetişkin hastada Criss Cross Kalp: Olgu Sunumu. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2010; P: 269
20.    Ekici B, Demir GG,  Erkan AF, Atik F,  Sahin M, Karagoz H, Çehreli S, Ekici E. Asymptomatic female patient with ruptured sinüs valsalva aneurysm: a case report . Eastern Journal Of Medicine;2011: - Kabul Edilmiş, Yayınlanmamış.
21.    Akyüz U, Atik F, Turan T İleri Yaşta Tanı Koyulan Patent Duktus Arteriyozuslu Olgunun Perkütan Yol ile Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu MN Kardiyoloji  Aralık 2013 Cilt 20 Sayı 4 202- researchgate.net
22.    Çeliker A, Atik F. Transcatheter Closure of a Muscular Ventricular Septal Defect By Amplatzer Ductal Occluder II. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;4(1): 43 – 46. http://hdl.handle.net/11443/277
23.    Kavurt AV, Paç FA, Yiğit H,Mıhçıoğlu AM, Koca S, Atik F, Bağrul D.  Evaluation of Right ventricular Function in patients operated for Tetralogy of Fallot by 2D Strain: Comparison with Magnetic Resonance İmaging. Cardiol In Young 2014;24(1):115 – 16
24.    Atik F, Pac  F A, Alhan A, Ekici E. Impact of Gestational Diabetes Mellitus on Fetal Cardiac Morphology and Performance. Cardiol In Young 2014;24(1):81
25.    Koca S, Paç A F, Kavurt VA, Mutlu Mıhçıoğlu A, Bağrul D, Atik F. Aort Koarktasyonunun Stent ile Tedavisinde Nadir Bir Komplikasyon: Tam AV Blok. Mart 2014. ISSN: 2148-4910
26.    Koca S, Paç A F,Topaloğlu S, Kavurt VA, Mutlu Mıhçıoğlu A, Bağrul D, Atik F. Çocuk Hastalarda Aritmi Tedavisinde Ablasyonun Başarısı. Mart 2014. ISSN: 2148-4910
27.    Koca S, Paç A F,Kervan Ü, PAÇ M, Kavurt VA, Mutlu Mıhçıoğlu A, Bağrul D, Atik F. Nakil Sonrası Alıcı Kalbinde Histolojik Olarak Saptanan Kondroid Metaplazi: Olgu Sunumu. Mart 2014. ISSN: 2148-4910
28.    Koca S, Paç A F,Çay S, Paç M, Topaloğlu S,Kavurt VA, Mutlu Mıhçıoğlu A, Bağrul D, Atik F. Adenozin Duyarlı Non-Koroner Aortik Kusp Kaynaklı Sürekli Atriyal Taşikardili Çocuk Hastada Elektroanatomik Haritalama Eşliğinde Başarılı Radyofrekans Ablasyon. Mart 2014. ISSN: 2148-4910
29.    Koca S, Paç A F, Kavurt VA, Mutlu Mıhçıoğlu A, Bağrul D, Atik F. Kalp Nakli Planlanan Non compactiona Bağlı Dekompanse Kalp etmezliği olan Olguda PDA nın Transkateter Kapatılması Sonrası Nakil İhtiyacının Ortadan Kalkması ve Klinikte Belirgin Düzelme: Olgu Sunumu. Mart 2014. ISSN: 2148-4910
30.    Atik F, Bağrul D, , Paç A F, Kavurt VA, Koca S, Mutlu Mıhçıoğlu A. Fallot tetralojisi ile parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş birlikteliği.  Mart 2014. ISSN: 2148-4910
31.    Bağrul D, Atik F, Paç A F, Kavurt VA, Mutlu Mıhçıoğlu A, Koca S. Rubinstein taybi sendromu ve abdominal venöz sistem anomalisi birlikteliği. Mart 2014. ISSN: 2148-4910
32.    Paç A F, Atik F, Bağrul D, Kavurt VA, Koca S, Mutlu Mıhçıoğlu A,. Erişkinlerde konjenital kalp hastalığı  tek merkezde 5 yıllık deneyim. Mart 2014. ISSN: 2148-4910
33.    Koca S, Paç FA, Kavurt V, Atik F, Bagrul D Left ventricular torsion in our first four heart transplant recipients; a preliminary report Presentation Number: PP-169 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), March 2015, İstanbul. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2015.01.526
34.    Atik F, Pac FA, Koca S, Kavurt V, Bağrul D. Pediatric Pulmonary Arteriel Hypertension: A Single Center Experience? SCAI April 2015 Poster Presentation, San Diego, USA
35.    Atik F, Pac FA, Koca S, Kavurt V, Bağrul D. Echogenic Focus in Fetal Heart; Is it still a dilemma? Cardiol In Young 2015;
36.    Koca S, Paç A F, Kavurt VA, Atik F. Sinus Node Dysfunction in Pediatric Patient Correspondingly Developed by the Use of Topical Minoxidil. The Ann Pharmacot
37.    Pac A, Atik F, Koca S, Kavurt V, Bagrul D Evaluation of First Year Outcomes of First Line Pediatric Pulmonary Arteriel Hypertension Therapy OP-163 … - American Journal of …, 2015 - ajconline.org PlumX Metrics DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2015.01.314
38.    Atik F, Şanlı C, Ergür AT, Alpcan A Impact of childhood obesity on cardiac structure and functions - 2017 - acikerisim.kku.edu.tr
39.    Koca S, Kavurt AV, Bağrul D, Atik F, et al. The Classic ‘T on P’ Phenomenon. touchcardio.com 2017.  DOI: https://doi.org/10.17925/EJAE.2017.03.01.19
40.    Atik F, Şanlı C, Ergür AT, Alpcan A. Çocukluk çağı obezitesinin kardiyak yapı ve fonksiyonlara etkisi. Turkish Journal of Clinics and … - dergipark.org.tr https://doi.org/10.18663/tjcl.297946
41.    Eraslan AN, Görücü RA, Atik F. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda kullanılan ilaç tedavisinin kardiyolojik açıdan güvenilirliğinin incelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi dergipark.org.tr https://doi.org/10.36731/cg.703183
42.    Öktem A, Atik F Yardımcı üreme tekniklerinin neonatal kardiyak anomali sıklığı ve sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi - dergipark.org.tr https://doi.org/10.20492/aeahtd.670514
43.    Mansiz-Kaplan B, Ayhan FF, Cagli M, Atik F A preliminary study of the child abuse and central sensitization in adolescent patients with chronic non-organic chest pain and an overlooked condition: juvenile fibromyalgia syndrome Pediatric Rheumatology (2020) 18:28 https://doi.org/10.1186/s12969-020-00421-0
44.    Yalaki Z, Atik F, Gökçeoğlu AU A Case of Septic Shock Developing Atypical Kawasaki. Z Yalaki, F Atik, AU Gökçeoğlu - Journal of Pediatric Infection 2020 - search.ebscohost.com DOI:10.5578/ced.687l8
45.    Bagrul D, Atik F Association of vitamin D deficiency with ventricular repolarization abnormalities.  Kardiologia polska, 2019 - europepmc.orgDOI: 10.33963/kp.14888 PMID: 31289258
46.    Gokceoglu AU, Atik F, Ece I Left ventrıcular hypertrophy ın pedıatrıc essentıal hypertensıon PEDIATRIC …, 2018 - … 233 SPRING ST, NEW YORK, NY …


2.    Atıflar (2020 Taraması)
1.    [ALINTI] Haddad MR,  Mignon-Ravix C, Cacciagli P, Mégarbané A, Villard L. Characterization of a de novo balanced translocation in a patient with moderate mental retardation and dysmorphic features  European Journal of Medical Genetics 2009;52(4): 211-217
2.     [ALINTI] Molekularzytogenetische Charakterisierung eines Deletions-bzw. Duplikationssyndroms im proximalen 15q-Arm. MS Hohner -  - d-nb.info. Zielsetzung: Bei zwei Probanden mit Entwicklungsstörungen und unklaren Dysmorphiesyndromen wurden zytogenetisch nachgewiesene Aberrationen− eine Deletion, welche die mit dem Prader-Willi Syndrom assoziierte Region mit einbezieht, sowie eine ...İlgili makaleler
3.    [HTML] A novel deletion cluster at 13q14. 2-q21. 33 in an 80-year man with  late onset leukemia: Clinical and molecular findings.K Kumar, S Maiti, CA Castellani, R O'Reilly… - Indian Journal of …, 2013 – Medknow. ... Back to cited text no. 2. 3. Balci S, Yuksel Konuk B, Atik F, Oguz AK, Ergun MA, Baltaci V, et al. Partial deletion of the long arm of chromosome 13 (q32q33.2) associated with mental retardation, choanal atresia and fish mouth. Genet Couns 2010;21:317-24. Back to cited text no. 3. ...
4.    [ALINTI] De novo 13q31.1–q32.1 interstitial deletion encompassing the miR‐17‐92 cluster in a patient with Feingold syndrome‐2 E Tassano, M Di Rocco, S Signa… - American Journal of …, 2013 - Wiley Online Library
5.    A novel microdeletion involving the 13q31. 3–q32. 1 region in a patient with normal intelligence JM Valdes-Miranda, JR Soto-Alvarez… - European journal of …, 2014 – Elsevier
6.    [PDF] Interstitial deletion of 13q22-q32: a case with choanal atresia and mega-cisterna magna and review of the literatüre Z Cetin, E Mihci, S Yakut, K Karaali, G Luleci… - Genetic …, 2011 - researchgate.net
7.    [HTML] A novel deletion cluster at 13q14. 2-q21. 33 in an 80-year man with late onset leukemia: clinical and molecular findings K Kumar, S Maiti, CA Castellani, R O'Reilly… - Indian journal of …, 2013 - ncbi.nlm.nih.gov
8.    7 号染色体末端三体和 13 号染色体末端单体致胎儿多发畸形的产前诊断 周静, 张菁菁, 曹荔, 吴云, 王艳, 马定远, 秦岭, 李璃… - 现代妇产科进展, 2014 - cqvip.com
9.    [HTML] Exploration of the risk factors of generalized and central obesity among adolescents in North Lebanon G El-Kassas, F Ziade - Journal of Environmental and Public Health, 2017 - hindawi.com
10.    [PDF] Karın ağrısının nadir bir nedeni: Niemann-Pick tip-B zemininde masif splenomegali ve hipersplenizm Z Arıkanoğlu, F Taşkesen, İ Aliosmanoğlu, M Gül… - ejmanager.com
... 5. Chen Z, Chen Z, Wu S, Wang X. Niemann–Pick disease resulting in spontaneous
splenic rupture in an adult: report of a case. Surg Today 2008;38(5):473-5. 6. Atık
F, Kara M, Zorlu P. Niemann-Pick hastalığı olan bir olgu. ...

11.    Çocuklarda ilaç ilişkili döküntüler; tek merkez deneyimi. S Özmen, M Şahin, A Yöney, N Arda… - … Archive/Turk Pediatri …, - search.ebscohost.com ... reactions. Clin Exp Allergy 1998; 28: 61-2. (Abstract) 18. Atik F, Aslan Z, Zorlu P. Üst solunum yolu enfeksiyonlar›nda e¤itimin rasyonel klinik yaklafl›m ve akılcı antibiyotik
kullanımına etkisi. Yeni Tıp Dergisi 2002; 19: 266-9. 19. ...


3.    Kongre – Kurs ve Bilimsel Faaliyetler
1.    Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, Ankara
2.    Türk Pediatri Kurumu Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu, Ankara, 1999
3.    Türk Pediatri Kurumu Neonatal Hemostaz ve Tromboz Kursu, Ankara, 1999
4.    Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu
5.    XXXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002
6.    Çocuk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Eğitim Toplantıları, Ankara, 2003
7.    XXXXVII. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003
8.    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Gastroenteroloji Sempozyumu, Ankara, 2003
9.    Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Kursu, Ankara, 2003
10.    Güven Hastanesi Tıp Günleri Toplantısı, Ankara, 2005
11.    Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı, Uygulayıcı Kursu, Ankara, 2008
12.    Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı, Eğitici Kursu, Mersin, 2008
13.    VIII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2009
14.    IX. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 2010
15.    Doğumsal Kalp Hastalıklarında Kalp Kateterizasyonu Kursu, Eskişehir, 2010
16.    X. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 2011
17.    XLV Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology İstanbul 2012
18.    XII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, 2013
19.    XLVI Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology 2014 Helsinki
20.    XIII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014
21.    XIV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Denizli, 2015
22.    XLVII Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Prag, 2015
23.    XV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015
24.    8th Annual Central European PH Meeting, Viyana, 2016
25.    9th Annual Central European PH Meeting, Viyana, 2017
26.    XLIX Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Athens, 2018
27.    10th Annual Central European PH Meeting, Viyana, 2018
28.    11th Annual Central European PH Meeting, Viyana, 2019
29.    European Society of Cardiology Congress, Paris, 2019


4.    Hakemli Editörlük
1.    Ulusal Hakemli Dergi Editörlüğü – Hakemlik
4.1.i.    Anadolu Kardiyoloji Dergisi Hakemlik
4.1.ii.    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
4.1.iii.    Balkan Journal Of Medicine


5.    Eğitim Öğretim ve Araştırma Raporları
1.    Sonlandırılmış Tezler
5.1.i.    Tıpta Uzmanlık Tezi: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Hizmet İçi Probleme Yönelik Eğitimin Kısa Dönemdeki Etkilerinin Araştırılması, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2002
5.1.ii.    Gestasyonel Diyabetin Fetal Kardiyak Morfoloji ve Fonksiyonlar Üzerine Etkisi, Yan Dal Uzmanlık Tezi, Ankara, 2011

6.    Kitap Bölüm Yazarlığı
1.    Atik F, Çocuklarda Kalp Sesleri ve Üfürümler, Çiftçi A (ed.) Bütüncül Tıp; Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi; ISBN: 978-605-7578-54-9 (Tk); 2019; 2027 – 33.
2.    Atik F, Çocuklarda Göğüs Ağrısı, Çiftçi A (ed.) Bütüncül Tıp; Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi; ISBN: 978-605-7578-54-9 (Tk); 2019; 2027 – 33.