• Uzmanlık Alanları: Kronik hepatitler, Sarılık, Ateşli hastalıklar, Bulantı, Kusma, İshal, Grip, Nezle, İdrar Yolu Enfeksiyonu, Diyabetik ayak tedavisi
Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - İhtisas
1.A Oluster Of Antrox Cases İnculuding Menengitis (Tropical Doctor 2006:36!S1-S39)
2.Kronic C Hepatitin Tedavisinde İnterferon Alfa-2h indutsiyon tedavisiyle interferon Alfa -2h ve Rihourin kombinasyonu tedavisinin karşılaştırılması (Flora 2004;9;3)