Uzm. Dr.Fatih Bostancı

  • İlgi Alanları
  • Kronik hepatitler
  • Sarılık
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Diyabetik ayak
  • Akciğer hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık:
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - İhtisas
1.A Oluster Of Antrox Cases İnculuding Menengitis (Tropical Doctor 2006:36!S1-S39)
2.Kronic C Hepatitin Tedavisinde İnterferon Alfa-2h indutsiyon tedavisiyle interferon Alfa -2h ve Rihourin kombinasyonu tedavisinin karşılaştırılması (Flora 2004;9;3)