Uzm. Dr.Fatih Ensaroğlu

  • İlgi Alanları
  • Endoskopik obezite operasyonu
  • Karaciğer hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Meltem Lisesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi İÇ Hastalıkları ABD-Uzmanlık
Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji BD-Uzmanlık

Deneyim
Kocaeli Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Osmaniye Devlet Hastanesi


 

 

Spontan Bakteriyel Peritonit Hastalarında Sirozlu Hastaların Morbidite ve Morbiditesini Etkileyen Faktörler.

Progresif Ailevi İntrahepatik Kolestaz ile Yaşayan Bir Karaciğer Transplant Donöründe Geç Başlangıçlı İlaca Bağlı Kolestaz.

Böbrek Transplant Hastalarında Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi: Tek Bir Merkezden Sonuçlar.

Böbrek Grefti Sonrası Hastalarda Kolonoskopik Bulguların Önemi.

Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi ve romatoid artrit: akciğer hasarının yarı kantitatif değerlendirmesi ve bunun klinik ve fonksiyonel anormallikler ile ilişkisi.

Böbrek nakli adaylarında hepatit C virüsü tedavisinin sonucunu öngörmede panel reaktif antikorlar.

Pretransplant kronik hepatit C virüs enfeksiyonu tedavisinin renal transplant alıcılarında greft ve hastanın sağkalımı üzerine etkisi.

Hepatit B ve hepatit D virüsüne bağlı karaciğer nakli: tek merkezli veriler.

Aprepitantın kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın ve yaşam kalitesinin önlenmesinde fonksiyonel yaşam indeksi emilimi ile etkililiğinin değerlendirilmesi.

Dubin-Johnson sendromu ve kalıtsal sferotositoz birlikteliğine bağlı ciddi sarılık: Bir olgu sunumu.

Sunitinib ile aralıklı tedavi metastatik renal hücreli karsinomda tam cevap verebilir.