Dr. Öğr. ÜyesiFatih Öçal

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1986 - 1991 - Bekir Hanife Akata İlkokulu            
1990 - 1992 - 24 Kasım Ortaokulu                  
1993 - 1995 - Mehmet Kemal Tuncel Lisesi           
1996 - 2003 - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2003 - 2008 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Varto Devlet Hastanesi/Muş: İç Hastalıkları Uzmanı
2009 - 2013 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD: Hematoloji fellow:
2013 - 2015 - Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Hematoloji Uzmanı:
9.01.2015 - 10.2017 Dr. Öğr. Üyesi - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı :
29.01.2018 - Medikal Park Gaziantep Hastanesi:

1-Ekstazi kullanımına bağlı renal enfarktüs. Gungor O, Torun Gİ, Kesler F, Akdag S, Erken E, Altunoren O, Ganıdaglı B, Sarıca MA, Ocal F. Turk Neph Dial Transpl 2017; 26 (1): 115-117
2-Erişkinlerde Beta Talasemi. Fatih Öçal.   Turkish Journal Biochemistry. 2016; 4(1).
3-A case of thrombocytopenia associated with the use of hydroxychloroquine following open heart surgery. Demir D, Öcal F, Abanoz M, Dermenci H. Int J Surg Case Rep.  2014;5(12):1282-4.
4-Propofol and Additives in Studies Evaluating Inflammatory Responses. Yuce HH, Altay N, Karahan MA, Ocal F. J Pediatr Hematol Oncol. 2013 Oct 31

1- International evaluation of unrecognizably uglifying human faces in late and severe secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease. Sagliker syndrome. A unique catastrophic entity, cytogenetic studies for chromosomal abnormalities, calcium-sensing receptor gene and GNAS1 mutations. Striking and promising missense mutations on the GNAS1 gene exons 1, 4, 10, 4. Yildiz I, Sagliker Y, Demirhan O, Tunc E, Inandiklioglu N, Tasdemir D, Acharya V, Zhang L, Golea O, Sabry A, Ookalkar DS, Capusa C, Radulescu D, Garneata L, Mircescu G, Ben Maiz H, Chen CH, Prado Rome J, Benzegoutta M, Paylar N, Eyuboglu K, Karatepe E, Esenturk M, Yavascan O, Grzegorzevska A, Shilo V, Mazdeh MM, Francesco RC, Gouda Z, Adam SM, Emir I, Ocal F, Usta E, Kiralp N, Sagliker C, Ozkaynak PS, Sagliker HS, Bassuoni M, Sekin O. J Ren Nutr. 2012 Jan;22(1):157-61. doi: 10.1053/j.jrn.2011.10.030. Review.

2- Neurologic manifestations in Sagliker syndrome: uglifying human face appearance in severe and late secondary hyperparathyroidism in chronic renal failure patients. Giray S, Sagliker Y, Yildiz I, Halvaci I, Paylar N, Ocal F, Balal M, Ozkaynak PS, Paydas S, Sagliker C, Sagliker HS, Kiralp N, Adam SM, Esenturk M, Gocmez E, Taskapan H, Yuksekgonul M, Emir I, Guler T, Yakar H, Sekin O, Kayali E, Caliskan S, Eskiocak AF, Ogruk B, Guzelyurt T, Kurt C. J Ren Nutr. 2006 Jul;16(3):233-6.

3 - Cephalometric evaluation of patients with Sagliker syndrome: uglifying human face appearance in severe and late secondary hyperparathyroidism in chronic renal failure patients. Uzel A, Uzel I, Sagliker Y, Yildiz I, Halvaci I, Paylar N, Ocal F, Balal M, Ozkaynak PS, Paydas S, Sagliker C, Sagliker HS, Kiralp N, Adam SM, Esenturk M, Gocmez E, Taskapan H, Yuksekgonul M, Emir I, Guler T, Yakar H, Sekin O, Kayali E, Caliskan S, Eskiocak AF, Ogruk B, Guzelyurt T, Kurt C. J Ren Nutr. 2006 Jul;16(3):229-32.

4 - Avascular necrosis of the femoral head as the first manifestation of acute lymphoblastic leukemia. Gürkan E1, Yildiz I, Oçal F. Leuk Lymphoma. 2006 Feb;47(2):365-7.
5 - Renal haemophilic pseudotumour. Gürkan E, Oçal F. Haemophilia. 2005 Sep;11(5):559-60.

POSTER VE BİLDİRİLER
1 - Fatih Öçal, Elif İnanç. Hodgkin ve Reed- sternberg hücre morfolojisi gösteren Kronik Lenfositik Lösemi olgusu. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, 19 -22 Ekim.2016.
2 - Fatih Öçal, Egemen Şenel.Konsolidasyon tedavisi sonrası pulmoner emboli gelişen Akut promyelositik lösemi. 43. Ulusal Hematoloji Kongresi.1 -4 Kasım 2017
3 - Fatih Öçal, Serdar Gök. Monositoz ve splenomegali ile başvuran hastanın ayırıcı tanısında POEMS Sendromu. 43. Ulusal Hematoloji Kongresi. 1 -4 Kasım 2017
4 - Süheyl Asma, Mahmut Yeral, Can Boğa, Ebru Kurşun, Fatih Öçal, Tuba Turunç. KLL olgularında leptomenenjial tutulum Criptokok menenjitini maskeleyebilir. XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011
5 - Mahmut Yeral, Can Boğa, Hakan Özdoğu, Soner Solmaz, Fatih Öçal, Bilal Aygün, Süheyl  Asma, ilknur kozanoğlu.Kemik iliği nakli sonrası hastalık tekrarı gelişen hastalara yaklaşım ile ilgili deneyimlerimiz. THD, 7. Ulusal kemik iliği transplantasyonu ve kök hücre tedavileri kongresi, 08 - 10 Mart 2012, Antalya
6 - Mahmut Yeral, Levent Oğuzkurt, Uğur Özkan, Bilal Aygün, Soner Solmaz, Fatih Öcal. Kemik  iliği nakli pratiğinde kalıcı santral venöz kateter kullanımı THD, 7. Ulusal kemik iliği transplantasyonu ve kök hücre tedavileri kongresi, 08 - 10 Mart 2012, Antalya