Uzm. Dr.Fatime Yakut

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1997 - 2003 - Tıp Fakültesi - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
2006 - 2011Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık - Radyoloji Uzmanlığı - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesinde Radyoloji Uzmanlığı
2017 - İngilizce Dil Okulu - İngilizce Dil Okulu - North İllinois University, Chicago, USA - Şubat - Haziran

Deneyim
Ar. Gör. - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesinde Radyoloji Uzmanlığı - 2006-2011
Uzm. Dr. - Batman Bölge Hastanesi (mecburi hizmet) - 2011-2012
Uzm. Dr.(Başasistan Kadrosu) - Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi – 2013
Uzm. Dr. - Memorial Diyarbakır Hastanesi - 2013- 2019

Kurs ve Sertifikalar
2015 - Ankara TMR derneği nöroradyoloji kursu
2011 - Ankara  Obatetrik Ultrasonografi kursu

Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği

 

1-Yakut M,Demir Z, Ekinci S, Kaplan M.A.,Yakut F.Hepatitis B Reactivation in PatientswithHematologicaland Solid Malignancies: A Retrospective Analysis of SingleCenter’sExperience (2101933). ,International Journal of ClinicalMedicine .18.10.2019 ID 2101933 yayınlanmak üzere kabul edildi.

2-Aribaş BK, Arda K, Aktaş E, Ciledag N, Yakut F, Sahin G, Cosar Y, Dogan K, Kaya G. Percutaneous US-guided needle biopsies of solid renal masses. Neoplasma 2011; 58:146–152.

3-Gokalp D, Alpagat G, Tuzcu A, Bahceci M, Tuzcu S, Yakut F, Yildirim A. Four decades without diagnosis: Sheehan’s syndrome, a retrospective analysis. GynecolEndocrinol. 2016 Nov; 32(11):904-907. Epub 2016 Jun 2.

 

ULUSAL YAYINLAR

1-Arıbaş BK, Arda K, Yakut F, Yılmaz K, Doğan K, Şahin G, Coşar Y. Malignbilier obstrüksiyonlarda ve eşlik eden bilomalardaperkütanbilier drenaj (Percutaneousbiliarydrainage in malignantbiliaryobstructionandaccompanyingbilomas). Akademik Gastroenteroloji dergisi 2010:9(1)16-21.

2-Yakut F, Özlü MM, Taşdemir N, Engin D, Tutar B, Özdelice T, Özdemir A E. OsTrigonum Sendromu: Karşılaştırmalı Retrospektif  Bir Çalışma.  Dicle Tıp Dergisi Dicletıp-11.240 nolu yayın olarak kabul.

3-Yakut F, Özlü MM, Taşdemir N, Engin D, Tutar B, Özdelice T, Özdemir A E, Sönmez İ. KaudaEquina’nınRedundant Sinir Kökü Sendromunun Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları.  Dicle Tıp Dergisi Dicletıp-11.241 nolu yayın olarak kabul.

 

ULUSAL BİLDİRİLER

1-Şimşek Z P, Çetin M, Coşar Z S, Yakut F. BI-RADS 4C VE BI-RADS 5 Lezyonlarda Yanlış Tanı Nedenleri. 28.Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 ekim 2007, Antalya. Poster No: 793.

2-Gümüşdağ R P, Arıbaş B K, Yakut F. Nörofibromatozis tip 2’li olgunun radyolojik bulguları. Poster No: 307.

3-Yakut F, Çetin M, Coşar Z S, Çetin R. Yeni Türk Ceza Kanunun Radyolojik Değerlendirmeye Etkileri. 28.Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 ekim 2007, Antalya. Poster No: 395.

4-Gümüşdağ R P, Arıbaş B K, Yakut F. RetroperitonealGastrointestinalStromal Tümörlü Olgunun Radyolojik Bulguları. 27-31 ekim 2007, Antalya. Poster No: 301.

5-Gümüşdağ R P, Arıbaş B K, Yakut F. Sol SkapulaKorpusundaİntra ve EksraOsseoz Tutulum Yapan PNET Olgusu. 27-31 ekim 2007, Antalya. Poster No: 301.