Dr. Öğr. ÜyesiFatime Yavuz

  • İlgi Alanları
  • Astım
  • Alerji
  • Akciğer kanseri
  • Sigara bırakma

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1987-1993
Uzmanlık Eğitimi: Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Ve Arş. Hastanesi 1993-1998
Uzmanlık: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1998-2000
Kırklareli Devlet Hastanesi 2000-2007
Taksim Alman Hastanesi  2007-2009
Özel Doğan Hastanesi 2009-2017 

Deneyim
Başhekim Yardımcılığı: Özel Doğan Hastanesi 2015-2017

Mesleki Üyelikler
Türk Toraks Derneği,
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği,
Akademik Solunum Derneği,
Akciğer Kanserleri Derneği,
Verem Savaş Derneği,
Türk Tabipler Birliği

Kurs ve Sertifikalar
Respiration Day 2014: Managing the patient with respiratory diseases: a wider perspective. 2014 Parma, İtaly
- The many faces of COPD . 2013 Ohrid, Macedonia
- 4. Astım ve Rinit Günleri .2011 TÜSAD, TKBB Baş Boyun Cerrahisi Derneği
- EBUS ( Endobronşiyal Ultrasonografi) kursu . YGHH 2011
- XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 2010
- 5. National Congress of Thoracic Oncology-Practical Skills- Training/Teaching-New Technologies for Endoscopy Broncho Trainer Workshop. 2010 AKAD
- Sigara Bıraktırma Yöntemleri Kursu. 2010 TÜSAD
- 2. Astım ve Rinit Günleri . 2007 TÜSAD, TKBB Baş Boyun Cerrahisi Derneği
- 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. 2006 Türk Uyku Araş. Derneği
- Polisomnografi Kursu . 2006 Türk Uyku Araştırmaları Derneği
- Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi. 2006
- Türk Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi. 2005
- European Respiratory Society Annual Congress. 2005, Copenhagen
- European Respiratory Society Annual Congress. 2004 , Glasgow
- 1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi .2004 , AKAD
- Türk Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi. 2003
- Göğüs Hastalıkları Acilleri Kursu. 2003 TTD
- 17. Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest . 2003, APCDC
- Course of Asthma and Allergy. 2003 , APCDC
- Türk Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi .2002
- Türk Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 2001
- VI. Göğüs Hastalıkları Günü- Uyku Apne Sendromu Sempozyumu. 2001
- İşyeri Hekimliği Sertifikası. 2001, TTB - ÇSYB Yenilem Programı , 2012
- Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi.2000
-Çocuk ve Erişkinlerde Bronkoskopi ve Endobronşiyal Tedaviler Kursu. 2000. Toraks Derneği-
- TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi. 1999
- Solunum Yolu Allerjik Hastalıkları Kursu. 1999 , TÜSAD
- Toraks Derneği 3. Bahar Toplantısı .1999
- Astım Tedavisi Kursu.1999 TTD
- Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi.1998
- TÜSAD XXIV. Ulusal Kongresi.1997
- XXI. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi.1996
- Bronşiyal Astma tanı ve Tedavisinde Yenilikler. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı. 1994, Akciğer Hastalıkları Derneği

Ödüller
TÜSAD XXIV.Ulusal Kongresi Poster Yarışması, 10. derecesi
Diffuz Akciğer Lezyonlarında Transbronşial Biyopsinin Tanı Değeri. 1997

1.Akciğer kanserinde Bronş lavajı CYFRA 21-1 düzeyinin tanısal değeri. 
2.Yüksek doz inhale steroid alan astımlı hastalarda steroid dozu azaltılmasına montelukastın katkısı.
3.Behçet hastalığında pulmoner tutulum
4. 40 yaş ve altındaki Akciğer kanserlerinin çeşitli yönlerden değerlendirilmesi
5.Tüberküloz ve Kord Vokal paralizisi ile birlikte seyreden primer Antikardiolipin sendromu
6.1996-1999 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tronboemboli tanısı ile izlenen olguların genel özellikleri