Doç. Dr.Fatma Bilgen Bekerecioğlu

 • İlgi Alanları
 • Meme estetiği
 • Burun estetiği
 • Yara bakım onarım
 • Hücresel tedaviler
 • Medikal estetik uygulamalar

Hücresel Tedaviler

Kök hücreler vücudumuzda doku ve organların yapısını oluşturan ana hücreler olup, çoğalabilme ve uygulandıkları alandaki hücrelere dönüşebilme yetenekleri bulunmaktadır. Kök hücre uygulamaları estetik ve cerrahi uygulamalarda da giderek artmaktadır.

Kök hücreler kan, kemik iliği ve yapılan çalışmalarda en yüksek kök hücre kaynağı olarak gösterilmiş olan yağ dokusundan elde edilebilmektedir. Yağ doku genellikler karın bölgesinden elde edilmekte, yaklaşık 100-120 cc yağ alınarak, steril şartlarda özel işlemlerden geçirilmekte ve kök hücreden zenginleştirilmiş sıvı ( stromal vasküler fraksiyon) elde edilmektedir. Bu sıvı hasarlı bölgeye uygulanmaktadır.

Estetik cerrahide cilt gençleştirme, ince kırışıklıkların düzeltilmesinde kullanırken, yine yanık yara tedavisinde ve yara izi tedavisinde, saç kalitesinin arttırılması ve saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların tedavisinde de uygulanabilmektedir.

Eğitim ve Uzmanlık
Üniversitesi : Trakya Üniversitesi (2006)
Uzmanlık: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD (2014)
İstinye Üniversitesi ( Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisan Programı)

Deneyim
Elbistan Devlet Hastanesi (Op Dr. / 03.02.2014 – 10.10.2014)
Necip Fazıl Şehir Hastanesi (Op Dr. / 11.10.2014-  11.12.2016)
KSÜ Tıp Fakültesi (Dr.Öğretim Üyesi.- Doç.Dr / 12.12.2016- 16.10.2020)
NKU Tıp Fakültesi ( Doçent Dr / 26.10.2020- 15.09.2021)                                  
Medilife Sağlık Grubu ( Beylikdüzü) (01.10.2021-30.05.2023)
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstinye Üniversitesi GOP Medikal Park Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
1. Şişli Etfal Eğitim Araştıma Hastanesi Şişli Etfal Mikrocerrahi Araştıma ve Geliştirme Derneği Mikrocerrahi Kursu. 01.09.2008-14.09.2008
2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası. 03-12 Aralık 2012. Kocaeli Üniversitesi Tıp fakültes
3. AOCMF Course Participant certificate. 07-09 Şubat 2014. İstanbul
4. 21. Temel Mikrocerrahi Kursu. 16-20 Eylül 2014. Hacettepe Üniversitesi
5. XXV. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları. Kocaeli 2-6 Nisan 2018
6. Temel İyi klinik uygulamalar. Klinik Araştırmalar Derneği 10-12.11.2018

Mesleki Üyelikler
1. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Üyesi
2. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Üyesi
3. İstanbul Tabip Odası Üyesi,
4. Yara Bakım Derneği Üyesi

Ödüller
Bilgen F, Ural A, Kurutaş EB, Bekerecioğlu M Bozkuş Ö. Yara İyileşmesinde Oksidatif Stress ve Raftlin Düzeylerinin Etkisi 13. Ulusal Yara Kongresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel (Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü)

Kongre ve Kurslar

 1. Dudak Damak Yarığı Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 01-02 Ekim 2008.
 2. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15-19 Eylül 2008 Antalya.
 3. Şişli Etfal Eğitim Araştıma Hastanesi Şişli Etfal Mikrocerrahi Araştıma ve Geliştirme Derneği Mikrocerrahi Kursu. 01.09.2008-14.09.2008.
 4. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 14-18 Eylül 2010 Trabzon.
 5. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi ‘Okuloplastik Cerrahi’ DAS sertifikası 14-18 Eylül 2010 Trabzon.
 6. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi ‘Meme Büyütme Preoperatif Planlama’ DAS sertifikası 14-18 Eylül 2010 Trabzon.
 7. 8. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri. Flep Cerrahisi. 27-28 Mayıs 2011. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 8. 5. Plastik Cerrahi Asistan Okulu. 14-21 Eylül 2012. The Marmara Hotel. Antalya
 9. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası. 03-12 Aralık 2012. Kocaeli Üniversitesi Tıp fakültesi
 10. 17. Estetik Plastik Cerrahi Ulusal Kongresi 12-13 Ocak 2013. İstanbul
 11. 11. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 12-15 Eylül 2013 Girne/KIBRIS.
 12. 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013 İstanbul.
 13. AOCMF Course Participant certificate. 07-09 Şubat 2014. İstanbul
 14. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kış Sempozyumu 2014. ‘Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi’ 3-6 Mart 2014 Uludağ/ Bursa.
 15. 21. Temel Mikrocerrahi Kursu. 16-20 Eylül 2014. Hacettepe Üniversitesi
 16. Yanık ve Güncel Tedavi Yaklaşımları. 1 Mayıs 2015. Hatay.
 17. 7 th International Eurasion Aesthetic Plastic Surgery Course & 3 rd Istanbul Advanced Rhinoplasty Course. 18-21 June 2015. Istanbul.
 18. 37. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 04-07 Kasım 2015 Ankara.
 19. 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2016Antalya Gloria Hotel
 20. TPRECD X. Rinoplasti ve III. Yüz Estetiği Kursu 11-14 Mayıs 2017 Trakya Üniversitesi Edirne
 21. 9th International Eurasion Aesthetic Plastic Surgery Course & 5rd Istanbul Advanced Rhinoplasty Course. 15-18June 2017. Istanbul
 22. Dudak Damak Yarıkları 4. Uluslararası kongresi. 21-24 Eylül 2017. Çeşme Shraton Hotel.
 23. 39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2017 Antalya Gloria Hotel.
 24. 12. Ulusal Yara Kongresi. 11-14 Aralık 2017 Antalya Gloria Hotel.
 25. XXV. KÖK HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları. Kocaeli Üniversitesi. 02-06 Nisan 2018
 26. Kök Hücrede Flow Sitometrik Değerlendirme Eğitimi. Kocaeli Üniversitesi. 02-06 Nisan 2018
 27. Advances in Stem Cell Therapies and Clinical Applications. The International Society for Stem Cell Application (ISSCA) Certifies. 28 April 2018
 28. 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 29. 13. Ulusal Yara Kongresi 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel. Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü
 30. Temel İyi klinik uygulamalar. Klinik Araştırmalar Derneği 10-12.11.2018
 31. Genkord kordon kanı ve Kök Hücre Bankası. Kişiye Özel Dolgular (Fibrogel) ve Saç Kök Hücre Atölyesi 06.03.2019
 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kış Sempozyumu 2019. ‘Plastik Cerrahide Komplikasyon yönetimi ve Hukuki Sorunlar 28 Şubat-3 Mart 2019 Sway Otel /Erzurum
 33. TPRECD Yanık Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 31 Ağustos-1 Eylül 2019 Sivas
 34. 41. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 26-30 Ekim 2019 Samsun Sheraton Hotel
 35. 14. Ulusal Yara Kongresi 14-16 Aralık 2019. Antalya Gloria Hotel.
 36. 42. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 22-25 Ekim 2020 (online)
 37. 12th International Eurasion Aesthetic Plastic Surgery Course & ISAPS Course. 17-19 June 2021. Istanbul/Hilton hotel.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Ozçelik D, Unveren T, Toplu G, Bilgen F, Iskender A,  Senyuva C. Vertical Mammaplasty for Gigantomastia. Aesthetic Plast Surg. 2008 Oct 25.
 2. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Sodalı T, Bilgen F, Evrenos MK. Versatility of delayed reverse-flow islanded sural flap for reconstructing pretibial defects among high-risk patients. Ann Saudi Med 2014; 34(3): 235-240.
 3. Dadacı M, Altuntas Z, Ince B, Bilgen F, Tufekci O, Poyraz N. Nicolau Syndrome after intramuscular injection of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). Bosn J Basic MedSci. 2015; 15(1): 57-60.
 4. Dadacı M, Ince B, Bilgen F, Altuntas Z. Transient Hair Loss after Finger Replantation. Arch Plast Surg. 2015; 42: 85-86.
 5. Dadacı M, Sönmez E, Dadacı Z, Ince B, Bilgen F. A successful double-layer facial nevre repair: A case presentation. Hand Microsurgery 2015. Doi:10.5455/handmicrosurg.176328.
 6. Ince B, Dadacı M, Oltulu P, Altuntas Z, Bilgen F. Effect of Dermal Thickness on Scar in Women with Type III-IV Fitzpatrick Skin. Aesth Plast Surg. DOI: 10.1007/s 00266-015-0466-z
 7. Dadacı M, Altuntas Z, Ince B, Bilgen F. A mobile mass in the wrist and palmar regions: A case presentation. Doi:10.5455/handmicrosurg.179789.
 8. Dadacı M, Tuncbilek G, Ince B, Bilgen F. Parodic duct cyst in a child. Ind J of Plast Surg. 2015;48(1): 92-93.
 9. Dadacı M, Ince B, Altuntas Z, Bitik O, Uzun H, Bilgen F. A novel technique for distal finger tip replantation: Polypropylene suture guided interpositional vein graft. J Plast Surg Hand Surg. 2015; doı: 10.3109/2656X.2015.1041968.
 10. Gundeslioğlu AÖ, Altuntas Z, Inan I, Bilgen F, Jasharllari L, Karaibrahimoğlu A. Cleft Lip Nose Correction Combining Open Rhinoplasty With the Dibbel Technique. The Journal of Craniofacial Surgery 2015; 26: 682-686.
 11. Dadacı M, Ince B, Altuntas Z, Bilgen F, Oltulu P. Intramuscular arteriovenous of the deltoid muscle. Hand Mıcrosurg 2015. Doi:10.5455/handmicrosurg185131
 12. Evrenos MK, Bilgen F, Dadacı M, Ince B. Amniotic band and foot polydactyly: A rare case. Hand Mıcrosurg 2015. Doi:10.5455/handmicrosurg 189571.
 13. Dadacı M, Ince B, Bilgen F, Yarar S. Comparison between knot and Winograd techniques on ingrown nail treatment. Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(5):539–543.
 14. Dadacı M, Ince B, Bilgen F, Altuntas Z. Extensor Mechanism Variation of the Index Finger. Acta Orthop Traumatol Turc. DOI: 10.3944/AOTT.2014.14.0240
 15. Dadacı M, Ince B, Bilgen F, Altuntas Z, Oltulu P.  A case of multiple schwannomas in nerves of the lower extremities Hand Mıcrosurg 2015. Doi:10.5455/handmicrosurg 196999
 16. Ince B, Arslan A, Dadacı M, Oltulu P and Bilgen F. The Effect of Different Aplication timing of hyperbaric oxygen treatment on nevre regeneration in rats. Microsurgery DOI 10.1002/micr
 17. Dadaci M, Bayram FC, Ince B, Bilgen F. Glial Heterotopia of the lip; a rare presentation. Ind J of Plast Surg. 2016
 18. İnce B, Bilgen, Gündeşlioğlu AÖ, Dadacı M, Kozacıoğlu S. Use of Systemic Rosmarinus Officinalis to Enhance the Survival of Random-Pattern Skin Flaps. Balkan Med J 2016;33:645-51.
 19. Bilgen F, Duman Y, Bulut O, Bekerecioğlu M. The effect of increasing the contact surface on tendon healing. Arch Plast Surg 2018;45:357-362.
 20. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Isolated Congenital Cleft of the Nose. The Journal of Craniofacial Surgery.2018;29(8):812-814.
 21. Ural A, Bilgen F, Çakmaklı S, Bekerecioglu M. Van der Woude Syndrome With a Novel Mutation in IRF6 Gene. The Journal of Craniofacial Surgery.2018;30(5):465-467.
 22. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M.The Superficial Temporal Artery Island Flap: An Option for Moustache Reconstruction. The Journal of Craniofacial Surgery. 2019
 23. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. The effect of Gauze Dressing use on reduction of Oronasal Fistula Rates following Cleft Palate Repair. Int.J. of Oral and Craniofacial Sci. 2019;5(1):1-4.
 24. Bilgen F, Ural A, Karatoprak MN, Bekerecioğlu M. Can human amniotic membrane be used as an Ideal Suture or Filling Material? An experimental study. Int.J. of Oral and Craniofacial Sci. 2019;5(1):5-9.
 25. Oksuz G, Bilgen F, Arslan M, Duman Y, Urfalıoglu A, Bilal B. Ultrasound-Guided Bilateral Erector Spinae Block Versus Tumescent Anesthesia for Postoperative Analgesia in Patients Undergoing Reduction Mammoplasty: A Randomized Controlled Study.Aesthetic Plast Surg. 2019 Apr;43(2):291-296. doi: 10.1007/s00266-018-1286-8. Epub 2018 Dec 10.
 26. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Inferior and Central Mound Pedicle Breast Reduction in Gigantomastia: A Safe Alternative? Journal of Investigative Surgery, 2019: 1–7. DOI: 10.1080/08941939.2019.1648609
 27. Bilgen F, Ural A,Kurutas EB, Bekerecioğlu M. The effect of oxidative stress and Raftlin levels on wound healing. Int Wound J. 2019;10(5):1178-1184.
 28. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Our Treatment Approach in Pediatric Maxillofacial Traumas. .J Craniofac Surg 2019;30(8):2368-2371.
 29. Oksuz G, Bilgen F. Invited Response on: Erector Spinae Block to Reduce Pain After Reduction Mammoplasty: We Need More Evidence. Aesth Plast Surg https://doi.org/10.1007/s00266-019-01452-z 2019 editor letter
 30. Oksuz G, Bilgen F. Invited Response: Bilateral Erector Spinae Block Has Postoperative Analgesic Effect for Breast Reduction Surgery. Aesth Plast Surg 2019:43(5): 1421-1422. Letter
 31. Ural A, Bilgen F, Bekerecioglu M. Evaluation of Adolescent and Adult Cleft Lip and Palate Patients in a Developing Country. The Journal of Craniofacial Surgery. 220;31(5):2373-2375.
 32. Bilgen F, İnce B, Ural A, Bekerecioğlu M. Disastrous Complications Following Rhinoplasty: Soft Tissue Defects. The Journal of Craniofacial Surgery. 2020;31(3):809-812.
 33. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Preoperative estimation of breast resection weight in patients undergoing inferior pedicle reduction mammoplasty: the Bilgen formula. Turk J Med Sci 2020; 50: 817-823.
 34. Bilgen F, Duman Y, Ural A, Bekerecioğlu M. Determining Anatomical Position of the Umbilicus in Turkish Population. Indian Journal of Surgury, 2020
 35. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Evulation Of Postoperative Complications in Elderly Patients Undergoing Plastic Surgery According To The Modifed Clavien –Dindo Classification. Turkish Journal of Geriatrics. 2020; 23(1): 100-107.
 36. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Four Quadrant-Embedded Purse-String Closure for Defects of Benign Skin Tumors Post Circular Excision. Eurasian Journal of Medicine. Eurasian J Med 2020; 52(3): 232-6
 37. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Oblique paraumbilical perforator (OPUP) flap: A reliable reconstructive option in massive soft tissue defect of the elbow. Hand Microsurg 2020;9:171-176
 38. Ural A, Bilgen F, Alkan DA, Bahar AY, Bekerecioğlu M, Ural DA. Effects of dabigatran and fondaparinux on degloving injuries: An experimental study. Turkish journal of trauma & emergency surgery: TJTES 26(3):343-350
 39. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Platelet-Rich Fibrin: An Effective Chronic Wound Healing Accelerator. Journal of Tissue Viability · June 2021
 40. Ural A, Bilgen F, Alkan DA,  Koçarsla S, Altıntaş DU, Seyithanoğlu M, Bekerecioğlu M. The Effect of Udenafil on Stasis Zone in an Experimental Burn Model. Annals of Plastic Surgery. 2022;88:38-43.

       Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Gündeşlioğlu AÖ, Altuntaş Z, Inan I, Bilgen F. Dudak Yarığına bağlı burun deformitesinin açık rinoplasti ve Dibbel Tekniği ile onarımı. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 12-15 Eylül 2013. Girne/KIBRIS

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan posterler

 1. Gündeşlioğlu AÖ, Bilgen F, Inan I, Jasharllari L, Doldurucu T.  Yüze yağ enjeksiyonu ile aynı seansta uygulanan kimyasal soyma işlemi sonrası deri nekrozu: Olgu Sunumu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,  12-15 Eylül 2013. Girne/ kıbrıs.
 2. Gündeşlioğlu AÖ, Bilgen F, Inan I, Jasharllari L, Doldurucu T.  Ateşli Silah Yaralanmasına bağlı kulak orta bölüm tam defektlerinin rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,  12-15 Eylül 2013. Girne/ KIBRIS.
 3. Dadacı M, Dadacı Z, Altuntas Z, Ince B, Bilgen F. Orbita taban kırığı olmadan gelişen diplobi: Olgu Sunumu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,  12-15 Eylül 2013. Girne/ KIBRIS.
 4. Dadacı M,  Altuntas Z, Ince B, Bilgen F, Evrenos MK. M. EkstensorIndicisTendon Varyasyonu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,  12-15 Eylül 2013. Girne/ KIBRIS.
 5. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen B. Kutanöz Yara Görünümlü Maligniteler. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,  12-15 Eylül 2013. Girne/ KIBRIS.
 6. Dadacı M, Ince B, Bilgen F, Altuntaş Z. Post operative pressure alopecia after finger replantation. EFSM XII th Congress Barcelona/ Spain.

        Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Toplu G, Ünveren T, Özçelik D, Bilgen F, Senyuva C. Eagle sendromu: Olgu Sunumu. Turk plast surg. 2010; 18(3):138-141.
 2. Ozçelik D, Toplu G, Unveren T, Bilgen F, Senyuva C. Long-term objective results of proximal phalanx fracture treatment. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2011; 17(3): 253-260.
 3. Özçelik D, Bilgen F. Jinekomasti olgularında glandüler eksizyonu kolaylaştıran hilal eksizyon yaklaşımı. Turk Plast Surg. 2011; 19(2): 74-77.
 4. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen F. Kronik Yara Görünümlü Karsinomlar. Int J Basic Clin Med 2014; 2(2): 58-62.
 5. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen F. Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri. Selçuk Tıp Derg. 2015; 31(1) : 1-3.
 6. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen F.Viperidae zehirli ısırıklı tedavi yöntemi. TurkPlastSurg. 2015; 23(1): 1-5.
 7. Ince B, Dadacı M, Bilgen F, Altuntas Z. Yara İyileşmesinde Epidermal büyüme faktörü (EGF) içeren yara örtüsü (neoderm) etkisi. Turk Plast Surg. 2015; 23(2): 63-66.
 8. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen F. Sezaryan sonrası nadir gelişen bir komplikasyon: Pyoderma Gangrenozum. Turk Plast Surg. 2015; 23(2): 75-78.
 9. Dadacı M, Altuntas Z, Ince B, Bilgen F, Yarar S, Evrenos MK. Çoklu seviyeli digital arter yaralanmalarında başarılı onarım. Turk PlastSurg. 2015; 23(2): 71-74.
 10. Dadacı M, Ince B, Altuntas Z, Bilgen F.Fournier Gangrenine sekonder penis rekonstrüksiyonunda Pediküllü kasık flebi kullanımı: olgu sunumu. Int J Basic ClinMed 2014; 3(1): 49-52.
 11. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen F. Nadir görülen sünnet komplikasyonları ve çözümleri. Turk J Urol 2015
 12. Dadacı M, Altuntas Z, Ince B, Bilgen F, Tufekci O, Uzun H. Zor Konulan Tanı: Parmağın Glomus Tümörü. J Basic ClinMed 2015; 3(2) 
 13. Bilgen F, Kahraman A, Abalay MA. Nazal Kavite İçinde Uzun Süreli Yabancı Cisim: Olgu Sunumu. J Basic Clin Med 2015; 3(2)
 14. Ince B, Altuntas Z, Dadacı M, Bilgen F, Sodalı T. Nekrotizan Fasiit tedavisinde debridmana yardımcı teknik: Çoklu Fasyatomi. Selçuk Tıp Derg
 15. Dadacı M, Ince B, Bilgen F, Altuntaş Z. Palmar bölge kesisine sekonder arteriovenöz fistül olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Turk Plast Surg. 2015; 23(3): 127-29.
 16. Dadacı M, İnce B, Bilgen F, Altuntaş Z, Sodalı T, Bitik O. Pleomorphic Fibroma of Tendon Sheath in Palmar Area. DOI: 10.5152/Turk J Plast Surg. 2016.1803.
 17. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Hidradenitis Süpürativada Cerrahi Tedavinin Başarısı: Geniş Ve Derin Cerrahi Eksizyon. KSU Medical Journal 2018;13(1):13-18.
 18. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Combined Use of Pediculed Muscle Flap and Z-Plasty in The Closure of Sternal Wound in High Risk Patients. Namık Kemal Tıp Dergisi 2018; 6(1): 15 – 20.
 19. Bilgen F, Duman Y, Bekerecioğlu M A Rare Location: Actinomyces in Tongue. Selcuk Med J 2018;34(4): 180-182
 20. Bilgen F. Mandibulanın Prenatal ve Postnatal Gelişimi. Türkiye Klinikleri ISBN:1308-1055. Kitap Bölümü
 21. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi. KSU Medical Journal.2019;14(1):6-9.
 22. Dadaci M, Ince B, Bilgen F, Yarar S. A heterotopic digital replantation in an 18-month-old child. Turk J Plast Surg 2018;26:174-6.
 23. Ince B, Dadacı Z, Altuntas Z, Dadacı M, Bilgen F. Usage of Bipedicle Flap and Midface Lift in the Treatment of Lagophthalmus Developed After Blepharoplasty: Case Report. Selcuk Med J 2018;34(2): 77-79
 24. Ural A, Bilgen F, Bekerecioglu M, Bakaris S. A rare location and unusual development: Antecubital leiomyoma. Turk J Plast Surg 2019;27:84-6
 25. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Nadir Yerleşimli Geniş Hacimli Keratokistik Odontojenik Tümör. KSU Medical Journal. 2019;14(3) 148-150
 26. Ural A, Bilgen F, Bekerecioglu M. Nadir karşılaşılan sık karıştırılan bir tümör: Lenfanjiyoma Sirkumskriptum (Yüzeyel Lenfatik Malformasyon). KSÜ Tıp Fak Der 2019;14(3) 145-147.
 27. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. A Sheep in Wolf’s Clothing, or a Wolf In Sheep’s Clothing? Keratoachantoma . Namık Kemal Tıp Dergisi 2020; 8(2): 107 – 116.
 28. Ural A, Bilgen F, Ceviz MD, Yanbaş MR, Bekerecioglu M. Digital Artery Perforator Flap Use in Reconstruction of Finger tip Defects. Selcuk Med J 2020;36(4): 343-351

Kitap Bölümler

 1. Mandibula Fraktürler, Bölüm adı: Mandibulanın Prenatal ve Postnatal Gelisimi (2018)., BILGEN FATMA, Türkiye Klinikleri, Editör:Yıldırım AM, Basım sayısı:1, ISBN:1308-1055, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 2. Bilgen F. Meme Anatomisi ve Embriyolojisi. Türkiye Klinikleri 2021. Kitap Bölümü

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Özçelik D, Ünveren T, Bilgen F, Toplu G, Senyuva. Proksimal falanks kırıkları. 32. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-19 Eylül 2010 Trabzon
 2. Özçelik D, Bilgen F. Jinekomasti. 32. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-19 Eylül 2010 Trabzon
 3. Toplu G, Özçelik D, Bilgen F. Alveoler Yarıklı Hastalarda Kemik Grefti ile Onarım. 33. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-18 Eylül 2011Çeşme
 4. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Sodalı T, Bilgen F. Alt Ekstremite Yumuşak Doku Defektlerinde Sural Flep Kullanımı. 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 5. Ince B, Dadacı M, Bilgen F, Altuntas Z, Yarar S. Tırnak Batması Tedavisinde Düğüm Tekniği ve Winograd Tekniğinin Karşılaştırılmalı Tekniği. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014 İstanbul.
 6. Ince B, Dadacı M, Oltulu P, Altuntas Z, Bilgen F. Fitzpatrick Tip 3-4 Deri Rengindeki Kadınlarda Dermis Kalınlığının Skar Üstüne Etkisi. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014 İstanbul.
 7. Dadacı M, Ince B, Altuntas Z, Bitik O, Uzun H, Bilgen F. Distal parmak ucu replantasyonu kolaylaştıran teknik: Arter anastamozunda polipropilen dikiş kılavuzluğu ile vengreftli onarım. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014 İstanbul. Uzman bildiri yarışması
 8. Ince B, Arslan A, Dadacı M, Oltulu P, Bilgen F. Ratlarda Hiperbarik oksijen tedavisinin başlama zamanının sinir iyileşmesi üzerine etkilerinin incelenmesi. 37. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2015. Ankara Shereton Hotel.
 9. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Kranioplastide Polimetilmetakrilat’a Bağlı Hipersensitivite, Komplikasyonları ve Yönetimi; Olgu Sunumu. 40. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 2018
 10. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. İdeal Umblikus Şekli ve Anatomik Pozisyonu. 40. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 2018
 11. Bilgen F, Ural A, Kurutaş EB, Bekerecioğlu M Bozkuş Ö. Yara İyileşmesinde Oksidatif Stress ve Raftlin Düzeylerinin Etkisi 13. Ulusal Yara Kongresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel (Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü)
 12. Bilgen F. İnferior Pediküllü Redüksiyon Mammoplasti Uygulanan Hastalarda Preoperatif Meme Rezeksiyon Ağırlığının Tahmin Edilmesi: Bilgen Formul. 26-30 Ekim 2019. 41. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
 13. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Modifiye Clavien-Dindo Sınıflamasına Göre Plastik Cerrahi Girişimi Uygulanan Yaşlı Hastalarda (+80) Postoperatif Komplikasyonların Değerlendirilmesi. 26-30 Ekim 2019. 41. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
 14. Gürbüz Y, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Diyabetik Ayak Ülserlerinde rh EGF (rekombinant insan epidermal büyüme faktörü) ve VAC Birlikteliği. 14. Ulusal Yara Kongresi. 12-15 Aralık 2019. Antalya Gloria Hotel.
 15. Gürbüz Y, Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M, İnal Ş, Ateş S. Kliniğimizda Görülen İnfeksiyon Oranları, Önlemleri ve Direnç Oranlarının Yıllara Göre Analizi. 14. Ulusal Yara Kongresi. 12-15 Aralık 2019. Antalya Gloria Hotel.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan posterler

 1. Toplu G, Ünveren T, Bilgen F, Yıldırım Ü, Aliağaoğlu C, Özçelik D, Senyuva C. Kolda kronik primer aktinomikoz ve cerrahi tedavi. 30. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya
 2. Bilgen F, Ünveren T, Toplu G, Ünlü RE, Özçelik D, Senyuva C. Zigoma fraktürüne eşlik eden karotiko-kavernöz fistül: olgu sunumu. 30. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya
 3. Özçelik D, Ünveren T, Toplu G, Bilgen F, İskender A, Senyuva C. Gigantomastide vertical mammoplasty tekniğinin başarı ile uygulanması: olgu sunumu. 30. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya
 4. Özçelik D, Ünveren T, Toplu G, Bilgen F, Senyuva C. Köpek ısırığına bağlı zigoma avülsiyonu: olgu sunumu. 30. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya
 5. Senyuva C, Ünveren T, Toplu G, Bilgen F, Senyuva C. Geç dönem faysal paralizili bir hastada sinir transpozisyonunun başarılı sonucu. 30. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya
 6. Bilgen F, Özçelik D, Toplu G. Distal Tabanlı Venöz Flep. 33. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15-18 Eylül 2011 Çeşme
 7. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen F, Arslan A. Nekrotizan fasiit tedavisinde hiperbarik oksijen terapisinin yeri 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 8. Gündeşlioğlu AÖ, Bilgen F, Inan I, Jasharllari L, Yarar S, Uyar İ. Ateşli silah yaralanmasına bağlı kulak orta bölüm tam kat defektinin rekonstrüksiyonu: olgu sunumu. 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 9. Gündeşlioğlu AÖ, Yarar S, Jasharllari L, Inan I, Bilgen F, Doldurucu T, Uyar İ, Özen Ç. Çocuk hastada üst dudakta yassı hücreli kanser: olgu sunumu. 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 10. Gündeşlioğlu AÖ, Altuntaş Z, Inan I, Bilgen F. Dudak Yarığına bağlı burun deformitesinin açık rinoplasti ve Dibbel Tekniği ile onarımı. 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 11. Ince B, Altuntas Z, Dadacı M, Bilgen F. Treacher Collins sendromunda damak yarığı onarımı. 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 12. Ince B, Dadacı Z, Altuntas Z, Dadacı M, Bilgen F. Lagoftalmus Tedavisinde Farklı Çözüm: Orta Yüz Kaldırma. 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 13. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen F. Sezaryan sonrası nadir gelişen bir komplikasyon: Pyoderma Gangrenozum. 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 14. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Bilgen F, Evrenos MK. Sakral Bası yaralarının onarımında superior gluteal arter perforator flep kullanımı. 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 15. Gündeşlioğlu AÖ, Yarar S, Bilgen F, Uyar İ, Inan I. Yanık tedavisinde alternative bir yara örtüsü: Dermal Kollajen-elastin Matriks (matriderm) 35. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013İstanbul.
 16. Dadacı M, Ince B, Bilgen F, Altuntaş Z. Parmak replantasyonu sonrasında gelişen postoperative alopesi. 6. Ulusal rekonstrüktif mikrocerrahi kongresi. 24-27 Nisan 2014. Antalya
 17. Dadacı M, Ince B, Bilgen F, Altuntaş Z, Evrenos MK, Yarar S. Çoklu Seviyeli digital arter yaralanmalarında başarılı onarım: olgu sunumu. 6. Ulusal rekonstrüktif mikrocerrahi kongresi. 24-27 Nisan 2014. Antalya
 18. Dadacı M, Ince B, Jasharllari L, Bilgen F, Altuntaş Z. Süperior medial genicular arter perforator flep (SGMA) ile anterior diz deri defekti rekonstrüksiyonu. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014 İstanbul.
 19. Dadacı M, Sönmez E, Altuntaş Z, Ince B, Bilgen F. Tarsal tünel sendromuna neden olan ganglion kisti. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014İstanbul.
 20. Evrenos MK, Bilgen F, Ince B, Dadacı M, Altuntaş Z. Amniyotik band ve polidaktili birlikteliği: nadir bir olgu. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014İstanbul.
 21. Dadacı M, Ince B, Altuntaş Z, Bilgen F, Evrenos MK. Üst ekstremite yerleşimli intramuscular arteriovenöz malformasyon. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014İstanbul.
 22. Dadacı M, Tunçbilek G, Dadacı Z, Ince B, Altuntaş Z, Bilgen F. Egzenterasyon sonrası orbita rekonstrüksiyonun da Temporal kas flebi yerleştirilmesinde bir modifikasyon; Lateral orbital rim osteotomisi. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014İstanbul.
 23. Ince B, Dadacı M, Altuntas Z, Sodalı T, Bilgen F. Treacher Collins Sendromlu bir olguda mandibular distraksiyon. 36. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014İstanbul.
 24. Bilgen F, Duman Y, Bekerecioğlu M. Çok nadir bir yerleşim:Dilde Aktinomikozis. 39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2017 Antalya Gloria Hotel.
 25. Bilgen F, Bekerecioğlu M. Nadir bir olgu: Sol komplet ankiloglossi. 39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2017 Antalya Gloria Hotel.
 26. Bilgen F, Bekerecioğlu M, Akıncı K. Nadir Yerleşimli Geniş Hacimli keratokistik odontojenik tümör. 39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2017 Antalya Gloria Hotel.
 27. Bilgen F, Bekerecioğlu M. Ektrakranial Menengiom. 39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2017 Antalya Gloria Hotel.
 28. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Anabilim Dalımızda Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Analizi.40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 29. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom:Nadir Bir Olgu. 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 30. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Hidradenitis Süpürativa Tedavisinde Botulinum Toksin A Uygulaması. 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 31. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Ön Kol Yaralanmalarında Radial Arter Perforatör Flebinin Kullanışlılığı. 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 32. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M İzole Nasal Cleft: Nadir Konjenitali Anomali. 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 33. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Dikkate Değer Bir Ayırıcı Tanı:Lenfanjiyoma Sirkumskriptum (Yüzeyel Lenfatik Malformasyon) 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 34. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M Süperfisial Temporal Arter Ada Flebi ile Bıyık Rekonstrüksiyonu. 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 35. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M Antekübital Leiomyoma: Sıradışı Bir Oluşum, Nadir Bir Lokalizasyon. 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 36. Gürbüz Y, Bilgen F, Aytemiz S, Bekerecioğlu M. Boyunda Enfekte Açık Yara: Tedavi Seçeneğimiz ve Dermal Matriks Etkinliği. 13. Ulusal Yara K0ngresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel.
 37. Gürbüz Y, Bilgen F, Aytemiz S, Bekerecioğlu M. Mandibuler Bölgede Diş Absesine Bağlı Derin Kaviteli Lezyonda Yaklaşım. 13. Ulusal Yara K0ngresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel.
 38. Gürbüz Y, Bilgen F, Aytemiz S, Bekerecioğlu M. Diyabetik Ayak Yarasında İntilasyonlu Negatif Basıçlı Yara Tedavisi (İNBYT) VE Platelet Rich Plasma (PRP) birlikteliği. 13. Ulusal Yara K0ngresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel.
 39. Gürbüz Y, Bilgen F, Aytemiz S, Bekerecioğlu M. Kaviteli enfekte Yaralarda İntilasyonlu Negatif Basınçlı Yara Tedavisi ve Poliheksanid+Betain Solusyonunun Etkisi (İNBYT) 13. Ulusal Yara K0ngresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel.
 40. Gürbüz Y, Bilgen F, Aytemiz S, Bekerecioğlu M. Dermatomiyozite Bağlı Gelişen Venöz Ülser Tedavisi.13. Ulusal Yara K0ngresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel.
 41.  Gürbüz Y, Bilgen F, Aytemiz S, Bekerecioğlu M. Sternumda Kronik Açık Yara ve Tedavi Yaklaşımımız. 13. Ulusal Yara K0ngresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel.
 42. Gürbüz Y, Bilgen F, Aytemiz S, Bekerecioğlu M. Venöz Ülser Hastalarında Tedavi Yaklaşımımız. 13. Ulusal Yara Kongresi. 13-16 Aralık 2018. Antalya Gloria Hotel.
 43. Gürbüz Y, Bilgen F, Aytemiz S, Bekerecioğlu M. Elektrik Yanıklarında Etkili Tedavi Seçeneği. 13. Ulusal Yara Kongresi. 13-16 Aralık 2019. Antalya Gloria Hotel.
 44. Oksuz G, Bilgen F, Arslan M, Duman Y, Urfalıoglu A, Bilal B.Ultrasound Guided Bilateral Erector Spinae Block versus Tumescent Anesthesia for Postoperative Analgesia in Patients Undergoing Reduction Mammoplasty: A Randomised Controlled /P-348. TARK 52. Ulusal Kongresi
 45. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Inferior (piramidal) Pedikül Redüksiyon Mammoplastisi: Gigantomastide Güvenilir Bir Yöntem. 26-30 Ekim 2019. 41. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
 46. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Benign Deri Tümörleri Defektlerinin Dört Kadran Gömülü Purse String Tekniği ile Kapatılması. 26-30 Ekim 2019. 41. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
 47. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Van Der Woude Sendromu’nda Yeni Bir Mutasyon. 26-30 Ekim 2019. 41. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
 48. Ural A, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Degloving Yaralanmalarında Dabigatran ve Fondaparinuksun Etkinliği, Deneysel Bir Çalışma. 26-30 Ekim 2019. 41. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
 49. Bilgen F, Ural A, Bekerecioğlu M. Pediatrik Maksillafasiyal Travmalarda Tedavi Yaklaşımımız. 26-30 Ekim 2019. 41. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı
 50. Gürbüz Y, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Kronik Venöz Ülser Ve Tedavi Seçeneği 14. Ulusal Yara Kongresi. 12-15 Aralık 2019. Antalya Gloria Hotel 
 51. Gürbüz Y, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Sakral Dekübit Tedavisinde VAC ve aklaştırma Sütürü Uygulanması 14. Ulusal Yara Kongresi. 12-15 Aralık 2019. Antalya Gloria Hotel
 52. Gürbüz Y, Bilgen F, Bekerecioğlu M. Progresif Bakteriyel Sinerjistik Gangren (Meleney Gangreni): Nadir Bir Olgu. 14. Ulusal Yara Kongresi. 12-15 Aralık 2019. Antalya Gloria Hotel

Konuşmacı Davet

 1. 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 17-21 Ekim 2018 Antalya Gloria Hotel.
 • Yara İyileşmesi, Oksidatif Stres ve Raftlin Düzeyleri
 • Modern Yara Bakım Ürünleri Ve Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri
 1. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kış Sempozyumu 2019. Rinoplasti Sonrası Yumuşak Doku Defektleri‘Plastik Cerrahide Komplikasyon yönetimi ve Hukuki Sorunlar 28 Şubat-3 Mart 2019 Sway Otel /Erzurum
 2. 42. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı 22-25 Ekim 2020 online (Alt ekstremite rekonstrüksiyonu)