Uzm. Dr.Fatma Ebru Algül

  • İlgi Alanları
  • Parkinson hastalığı
  • Baş ağrısı
  • Migren
  • Demans
  • Epilepsi
  • Multiple skleroz
  • Baş dönmesi
  • Huzursuz bacak sendromu

Eğitim ve Uzmanlık
2010 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
2016 – İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi – Uzmanlık

Deneyim
2017- 2017 – Bingöl Devlet Hastanesi 
2017 - 2020 – Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2020-2021- Medipol Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Merkezi Vatan Kliniği

Kurs ve Sertifikalar
Ankara Üniversitesi Derin Beyin Stimülatörü Programlama kursu /2018 
Ankara Üniversitesi 15. Botulinium Toksin Güz Sempozyomu , Konuşmacı  / 2018 
Ankara Üniversitesi 14. Botulinium Toksin kursu/ 2017 
Pratikte EEG yorumlama kursu/  2018 
Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kursu / 2015 

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği 

Ödüller
Fatma Ebru Yücel, Özden Kamışlı, Ceren Acar, Mert Sözen, Abdulcemal Özcan. Ailesel Multipl Skleroz Hastalarında Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizm Analizi.
(52. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde poster bildiri dalında ikincilik ödülü ).

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-Mehmet Tecellioglu, Ozden Kamisli, Suat Kamisli, Fatma Ebru Yucel, Cemal Ozcan.   Neurological autoantibodies in drug-resistant epilepsy of unknown cause. Irish Journal of Medical Science 2018; 1971-1977. DOI information:10.1007/s11845-018-1777-2.
2-Ozden Kamisli, Ceren Acar, Mert Sozen, Mehmet Tecellioglu, Fatma Ebru Yucel, Dilara Vaizoglu, Cemal Ozcan. The association between vitamin D receptor polymorphisms and multiple sclerosis in a Turkish population. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2018; 20: 78-81. 
3-Fatma Ebru Yucel, Ozden Kamisli, Ceren Acar, Mert Sozen, Mehmet Tecellioglu, Cemal Ozcan.  Analysis of vitamin D receptor polymorphisms in patients with familial multiple sclerosis. MED ARCH. 2018; 72(1): 58-61. 
4-Fatma Ebru Yucel Algul, Ayse Çıkım Sertkaya , Sibel Altınayar. The relationship between obesity and restless legs syndrome. Medicine Sciences. 2019;8(1): 102-105.
5-Fatma Ebru Yucel Algul. A case of myastenia Gravis accompanied with hasimato thyroiditis and familial mediterranean fever. Medicine Sciences.  2019;8(2): 460-461.
6-Fatma Ebru Yücel Algül, Suat Kamıslı. A Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder Case   
      Presenting with the Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion. Gazi       
      Medical Journal. 2019;30:84-87.
      7-Fatma Ebru Yucel Algul, Yuksel Kaplan. Ischemic stroke in young adults: Gender-based 
      differences. Medicine Sciences. 2020;9(1): 132-135.

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiriler-posterler :
1-    Fatma Ebru Yücel Algül. İnternal Karotis Arter Oklüzyonuna Bağlı Pupilin Korunduğu Okulomotor Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu. 2. Türkiye İnme Akademisi (2018). (Poster sunumu)
2-    Mehmet Tecellioğlu, Suat Kamışlı, Fatma Ebru Yücel Algül. Moya Moya Sendromu ve  
Başağrısı vakaları. 2. Türkiye İnme Akademisi (2018).

Ulusal kongre ve sempozyumlarda:
1-    Fatma Ebru Yücel, Özden Kamışlı, Cemal Özcan. Nadir Görülen Başağrıları: Paroksismal Hemikrania ve Trigeminal Nevralji Birlikteliği. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (2014). (Poster sunumu) 

2-    Fatma Ebru Yücel, Özden Kamışlı, Ceren Acar, Mert Sözen, Abdulcemal Özcan. Ailesel Multipl Skleroz Hastalarında Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizm Analizi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (2016). 

3-    Özden Kamışlı, Mehmet Tecellioğlu, Fatma Ebru Yücel. Lipoid Proteinosis ve Epilepsi Birlikteliği. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (2015). 

4-    Mehmet Tecellioğlu, Özden Kamışlı, Fatma Ebru Yücel, Yüksel Kaplan. Paraneoplastik Serebellar Dejenerasyon Olgusu. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (2015).


Kitap Bölümü:
1-    Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Araştırmalar. Katamenial Epilepsi Tanı ve Tedavisi Bölüm:7. 2020; 79-88.