Uzm. Dr.Fatma Eren

 • İlgi Alanları
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Otizm
 • Kaygı bozuklukları
 • Duygudurum bozuklukları
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Öğrenme güçlüğü

Eğitim ve Uzmanlık:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp  Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları-Uzmanlık

Deneyim:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp  Fakültesi
Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi


 

 • Üstün Yetenekli Çocuklarda ve Ailelerinde Duygusal ve Davranışsal Özellikler Uzmanlık tezi, 2012
 • Bir Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Değerlendirilmesi 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2015, İstanbul, Sözel bildiri
 •  Bir Ergende Uyuşturucu Madde Kullanımı Sonrası Gelişen Mani Atağı 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2015, İstanbul, Poster bildiri
 •  Bir eğitim ve araştırma hastanesinde engelli sağlık kuruluna itiraz eden çocuk ve Ergenlere ait dosyaların geriye dönük değerlendirilmesi 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2016, İzmir, Poster bildiri
 •  Bir eğitim ve araştırma hastanesinde engelli sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerin geriye dönük değerlendirilmesi 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2016, İzmir, Poster bildiri
 •  Oral paliperidon uygulaması ile gelişen anjiyoödem: Olgu sunumu 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2016, İzmir, Poster bildiri
 •  Üstün Yetenekli Çocuklarda ve Ailelerinde Duygusal ve Davranışsal Özellikler 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Nisan/2016, Antalya, Sözel bildiri

 Üstün Yetenekli Çocuklarda ve Ailelerinde Duygusal ve Davranışsal Özellikler, Emotional and Behavioral Characteristics of Gifted Children and Their Families, Fatma EREN, Ayla ÖMERELLİ ÇETE, Sibelnur AV