Dr. Öğr. ÜyesiFatma Görgülü

  • İlgi Alanları
  • Bronkoskopi
  • Plevra hastalıkları
  • Astım
  • Bronşit

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H - Uzmanlık

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Bakan ND, Camsari G, Gur A, Ozkan G, Bayram M, Gorgulu F, Urer N. A 21 year-old male with productive cough, hemoptysis, chest pain and weight loss. Respiration 2007;74(6):706-709.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Görgülü F, Çamsarı G, Bakan ND, Özkan G, Gür A, Uzun H, Güven P, Açıkmeşe B. Value of chitotriosidase enzyme activity in discrimination of tuberculous pleurisy from malignant pleural effusion. 20th ERS Annual Congress Barcelona, Spain. Eur Respir J 2010 (suppl):556s (poster).

2. Bakan ND, Camsari G, Ozkan G, Gur A, Bes S, Kendirlinan R, Gorgulu F. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis. 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany. Eur Respir J 2006;28 (suppl 50):826s (poster discussion).

3. Çamsarı G, Gür A, Özkan G, Bakan ND, Bayram M, Görgülü F, Yeter A. Retrospective analysis of 280 patients with diffuse parenchymal lung diseases. 18th ERS Annual Congress, Berlin, Germany. Eur Respir J 2008 (suppl):600s (poster).

4. Özkan G, Bakan ND, Gür A, Bayram M, Görgülü F, Yeter A, Çamsarı G. Pulmonary tuberculosis mimicking tumor presented as mass lesions. 18th ERS Annual Congress, Berlin, Germany. Eur Respir J 2008 (suppl):415s (poster).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Çamsarı G, Gür A, Özkan G, Bakan ND, Zengin F, Külcü A. Nörofibromatoziste torasik bulgular. Tüberküloz ve Toraks 2006; 54(3): 267-72.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Bakan ND, Özkan G, Bes S, Görgülü F, Gür A, Çamsarı G, Ürer N. Wegener Granülomatozu. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık kongresi Antalya, Türkiye. Toraks Dergisi 2006;7(ek 1):105 (poster).

2. Gür A, Çamsarı G, Özkan G, Bakan D, Bes S, Babalık M, Görgülü F, Açıkmeşe B. Pulmoner Aspergilloma (27 olgunun analizi). Türk Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi Antalya, Türkiye. Toraks Dergisi 2007;8(ek 1) (poster).

3. Bayram M, Bakan ND, Özkan G, Gür A, Öztekin E, Görgülü F, Açıkmeşe B, Çamsarı G. Plevral effüzyonların transüda–eksuda ayırımında Light kriterlerinin diğer biyokimyasal parametreler ve yeni geliştirilen formüllerle karşılaştırılması. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye Toraks Dergisi 2008;9(ek 1):300 (poster tartışması).