• Uzmanlık Alanları: Beyin tümörleri, Sarkomlar, Malign melanoma, Lenfoma

Eğitim ve Uzmanlık 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi -  Uzmanlık

Üye Olduğu Dernekler
İzmir Tabip Odası