Prof. Dr.Fatma Paksoy Türköz

  • İlgi Alanları
  • Meme kanseri
  • Akciğer kanseri
  • Mide kanseri

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İç Hastalıkları (Ana Dal)
T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Tıbbi Onkoloji (Yan Dal)

Mesleki Üyelikler
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği
Ankara Meme Hastalıkları Derneği
Türk Akciğer Kanseri Derneği
European Society for Medical Oncology
Türk Tabipler Birliği

Ödüller
1. EN İYİ ÇALIŞMA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Luminal, HER-2 Pozitif ve Triple Negatif Alt Tiplerin Gelişiminde Bilinen Meme Kanseri Risk Faktörleri Aynı Etkiye mi Sahiptir? F.Paksoy Türköz, M.Solak, Ö.Keskin, İ.Petekkaya, F.Sarıcı, K.Altundağ. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 2012.
2. PROF. DR. MUSTAFA SAMUR BİLDİRİ ÖDÜLLERİ, EN İYİ SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ İleri Evre Mide Kanserinde Dosetaksel 60 – Sisplatin 60 Ve 46 Saat İnfüzyonel 5-FU (Modifiye DCF) Uygulaması (ATOD Çalışması). S.Alıcı, S.Büyükberber, M.Özkan, U.Demirci, N.Alkış, M.Altınbaş, M.Benekli, V.Berk, F.Paksoy, U.Coşkun. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 2009.
3. EN İYİ ÇALIŞMA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Metabolik Sendromlu Hastalarda QTc Süresi F.Paksoy, L.N.Aydın, C.Bes, M.Solak, F.Borlu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2006.
Görev Aldığı Projeler
1. Uluslararası randomize çok merkezli çalışma (yardımcı araştırmacı) A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Neratinib After Trastuzumab in Women With Early-Stage HER-2/ Neu Overexpressed/ Amplified Breast Cancer
 

 


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. F.Paksoy Türköz, M.Solak, İ.Petekkaya, Ö.Keskin, N.Kertmen, F.Sarıcı, Z.Arık, T.Babacan, Y.Özışık, K.Altundağ. Association Between Common Risk Factors and Molecular Subtypes in Breast Cancer Patients. Breast 2013; 22 (3): 344-50. DOI: doi: 10.1016/ j.breast.2012.08.005.
2. F.Paksoy Türköz, G.Celenkoğlu, G.G.Doğu, M.E.Kalender, U.Coşkun, N.Alkış, M.Özkan, H.M.Türk, Ü.Y.Arslan. Risk Factors of Nasopharyngeal Carcinoma in Turkey- An Epidemiological Survey of The Anatolian Society of Medical Oncology. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2011; 12(11): 3017-21.
3. F.Paksoy Türköz, M.Solak, S.Aksoy, İ.Petekkaya, Ö.Keskin, N.Kertmen, F.Sarıcı, Z.Arık, T.Babacan, E.Şimşek, Y.Özışık, K.Altundağ. Association Between Family History and Clinicopathologic Characteristics in 1987 Breast Cancer Patients: Single Institution Experience From Turkey.  J BUON- Journal of Balkan Union of Oncology 2012; 17 (4): 649-57.
4. F.Paksoy Türköz, S.Tokluoğlu, A.G.Durnalı, A.Ulaş, E.Arpacı, T.Yetisyiğit, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Cancer Evaluation in Geriatric Population: A Single Institution Experience. UHOD-International Journal Hematology and Oncology 2013; 1 (23): 28-33.
5. F.Paksoy Türköz, M.Solak, İ.Petekkaya, Ö.Keskin, N.Kertmen, F.Sarıcı, Z.Arık, T.Babacan, Y.Özışık, K.Altundağ. The Prognostic Impact of Obesity on Molecular Subtypes of Breast Cancer in Premenopausal Women. J BUON- Journal of Balkan Union of Oncology 2013; 18 (2): 335-41.
6. F.Paksoy Türköz, M.Solak, S.Kılıçkap, A.Ulaş, O.Eşbah, B.Oksuzoglu, Ş.Yalçın. Bone Metastasis from Gastric Cancer: The Incidence, Clinicopathological Features, and Influence on Survival. J Gastric Cancer. 2014; 14 (3): 164-72. doi: 10.5230/jgc.2014.14.3.164.
7. O.Eşbah, F.Paksoy Türköz, İ.Türker, A.Durnalı, A.Ş.Ekinci, Ö.Bal, Ö.U.Sönmez, B.Budakoğlu, U.Y.Arslan, B.Öksüzoğlu. Metaplastic Breast Carcinoma: Case Series and Review of The Literature. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13 (9): 4645-9. 
8. M.Solak, F.Paksoy Türköz, Ö.Keskin, S.Aksoy, T.Babacan, F.Sarıcı, N.Kertmen, A.R.Sever, K.Altundağ.  The lymph node ratio as an independent prognostic factor for non-metastatic node-positive breast cancer recurrence and mortality. J BUON. 2015; 20 (3): 737-45.

9. Ulaş A, F.Paksoy Türköz, K.Silay, S.Tokluoğlu, N.Avcı, B.Öksüzoğlu, N.Alkış. A Laboratory Prognostic Index Model for Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. PLoS ONE 2014; 9 (12): e114471. doi: 10. 1371/journal.pone.0114471
10. M.Baykara, M.Benekli, O. Ekinci, S.C. Irkkan, H. Karaca, U. Demirci, M.B. Akinci, O.U.Unal, F.Dane,F.Paksoy Türköz, O.Balakan, E.P. Eser, S.C.Ozturk, M.Ozkan, B.Oksuzoglu, A.Sevinc, N.Demir, H.Harputluoglu, B.Yalcin, U.Coskun, A.Uner, A.Ozet, S.Buyukberber; Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO). Clinical Significance of HER2 Overexpression in Gastric and Gastroesophageal Junction Cancers. J Gastrointest Surg. 2015; 19 (9): 1565-71. doi: 10.1007/s11605-015-2888-y. 
11. N.Alkış, S.Muallaoğlu, M.Koçer, U.Y.Arslan, A.G.Durnalı, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, F.Paksoy, U.Coşkun. Primary Adult Soft Tissue Sarcomas: Analysis of 294 Patients. Medical Oncology 2011; 28 (1): 391-6. DOI: 10.1007/s12032-010-9450-2
12. Ö.Keskin, S.Aksoy, T.Babacan, F.Sarıcı, N.Kertmen, M.Solak, F.Paksoy Türköz, Z.Arık, E.Esin, İ.Petekkaya, K.Altundağ. Impact of The Obesity on Lymph Node Status in Operable Breast Cancer Patients. J BUON-Journal of Balkan Union of Oncology 2013; 18 (4): 824-30. 
13. A.G.Durnalı, S.Tokluoğlu, N.Alkış, A.Ulaş, F.Paksoy Türköz. Primary Gastric Hodgkin Lymphoma and Metachronous Early Gastric Carcinoma: A Case Report. Med Oncol. 2011; 28 (1): 250-2. DOI: 10.1007/s12032-010-9712-z. 
14. E.Arpacı, F.T.Köş, T.Yetisyiğit, S.C.Irkkan, I.Pak, F.Paksoy, A.Ulaş, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Cervical Lymph Nodal and Esophageal Metastasis in a Patient with Primary Ovarian Carcinoma: A Case Report. UHOD-International Journal of Hematology and Oncology 2011; 21 (3): 188-91. DOI: 10.4999/uhod.09112.
15. O.Eşbah, U.Demirci, K.Helvacı, F.Paksoy Türköz, A.Ş.Ekinci, Ö.U.Sönmez, Ü.Üyetürk, İ.Türker, T.Özatlı, B.Öksüzoğlu. Sequential Therapy and Prognostic Factors in Metastatic Renal Cell Carcinoma: Single Centre Experience. J BUON-Journal of Balkan Union of Oncology 2014;19 (4): 1062-9.
16. F.Paksoy, T.Ulaş, İ.Tursun, M.S.Dal, E.Öztekin, F.Borlu. The Effects of Levosimendan and Dobutamine Treatments on QT Dispersion in Patients with Decompensated Heart Failure: A Prospective Study. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2012; 12(1): 16-22. DOI: 10.5152/akd.2012.004.
17. F.Paksoy, T.Ulaş, E.E.Mazı, A.B.Damar, F.Borlu. Syndrome of Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema (RS3PE). Turk J Rheumatol 2010; 25 (2): 88-90. DOI: 10.5152/tjr.2010.08.
18. F.Paksoy, T.Ulaş, E.Namal, E.Gültürk, T.Aydoğan, F.Borlu. Eosinophilic Gastroenteritis with Rheumatoid Arthritis. Turk J Rheumatol 2011; 26 (4): 321-3. DOI: 10.5606/tjr.2011.051.
19. F.Paksoy, T.Ulaş, C.Bes, K.Özkan, D.Sakız, M.S.Dal, F.Borlu. Pseudoxanthoma Elasticum with Mallory-Weiss Syndrome: Case Report.  Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32 (3): 887-90. DOI: 10.5336/medsci.2010-22259
20. C.Bes, K.Okutur, S.Seber, F.Paksoy, F.Borlu. Emphysematous Pyelonephritis Caused by Klebsiella Oxytoca in A Patient with Diabetic Nephropaty. Nobel Medicus 2010; 6 (2):101-4.
21. S.K.Okutur,  F.Borlu, Ç.Yazıcı Ersoy, F.Paksoy. Acute Isoniazid Intoxication: Convulsion, Rhabdomyolysis and Metabolic Acidosis. Turk J Med Sci 2006; 36 (6): 397-9.


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
1. A.Ulas, A.Bilici, S.Tokluoglu, S.Akinci, K.Silay, F. Paksoy Turkoz, A.Durnali, B. Oksuzoglu, N. Alkis.  Risk factors for skeletal-related events in patients with non-small cell lung cancer patients with bone metastases. European Lung Cancer Conference (ELCC), April 2015, Geneva, Switzerland. Poster Number: 137P.
2. A.Durnali, F.P.Turkoz, F.Yukruk., S.Tokluoglu, B.Oksuzoglu, N.Alkis. Outcome of adolescent and adult patients with lung metastastatic osteosarcoma and comparison of synchronous and metachronous lung metastastatic groups. ESMO 2015 Congress,  September 2015, European Journal of Cancer; Vol. 51, pp. S693-S693.
3. F.Paksoy Türköz, M.Solak, S.Buyukbas, B.Oksuzoglu, S.Yalcin. The Log Odds of Positive Lymph Nodes is an Independent Prognostic Factor for Gastric Cancer Recurrence and Mortality after Curative Resection. ESMO 2014 Congress, 26 - 30 September 2014, Madrid, Spain. Poster Number: 5978.
4. A.Ulas, F.Paksoy Türköz, K.Silay, S.Tokluoglu, A.Durnali, N.Alkis. A Laboratory Prognostic Index Model For Patients With Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. ESMO 2014 Congress, 26 - 30 September 2014, Madrid, Spain. Poster Number: 1310P
5. F.P.Turkoz, M.Solak, Ö.Keskin, Z.Arık, C.Arslan, N.Kertmen, S.Aksoy, K.Altundag. Clinicopathologic Characteristics of Pure Papillary Breast Carcinoma. 2013 ASCO Annual Meeting, May 31-June 4, 2013, Chicago, IL, USA.  J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr e12521).
6. M.Solak, F.P.Turkoz, Ö.Keskin, H.İ.Petekkaya, S.F.Sarıcı, T.Babacan, E.Esin, S.Aksoy, K.Altundag. The number of metastatic lymph node in N3M0 breast cancer and influence on survival. 2013 ASCO Annual Meeting, May 31-June 4, 2013, Chicago, IL, USA. J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr e12563).
7. Ö.K.Yazıcı, B.Öksüzoğlu, A.Durnalı, F.P.Türköz, K.Helvacı, A.Demirci, N.Alkış. A Retrospective Analysis of Nasopharyngeal Cancer Patients From Perspective of Medical Oncology: A Single Center Experience. 6th International Symposium on Nasopharyngeal Carcinoma, June 20-22 2013, İstanbul, Turkiye. Abstract no: P62. Page: 163.
8. F.Paksoy Türköz, M.Solak, Ö.Keskin, Z.Arık, F.S.Sarıcı, İ.Petekkaya, T.Babacan, M.K.Altundağ. Do The Well-Known Risk Factors of Breast Cancer Have The Same Impact On Development of Molecular Subtypes? 37th ESMO Congress, 28 September - 2 October, 2012, Vienna, Austria. Annals of Oncology, September 2012, Volume 23, Supplement 9. Abstract no: 1698P. Page: 543-44.
9. M.Solak, F. Paksoy Türköz, Ö.Keskin, N.Kertmen, M.K.Altundağ. The Impact of Progesterone Receptor on Node-Negative Breast Cancer Survival. 37th ESMO Congress, 28 September - 2 October, 2012, Vienna, Austria. Annals of Oncology, September 2012, Volume 23, Supplement 9. Abstract no: 278P. Page: 104-5.
10. A.Ulaş, A.Durnalı, A.Bilici, E.Arpacı, S.Tokluoğlu, F.P.Türköz, T.Yetişyiğit,  G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Clinicopathological Features, Treatment Modalities and Survival Analyses of Patients with Non Small Cell Lung Cancer: A Single Center Experience in Turkey. 3rd European Lung Cancer Conference, April 2012, Geneva, Switzerland.  Journal of Thoracic Oncology, June 2012, Volume: 7, Number:6, Supplement:1. Abstract no:162P. Page:S58.
11. A.Durnalı, A.Yüksel, O.Eşbah, M.Vural, F.Paksoy Türköz, K.Helvacı, Ü.Y.Arslan, N.Alkış, B.Öksüzoğlu. Primary Cardiac Angiosarcoma: A Rare Diagnosis. 1.NEMA (Near East and Mid-Asia Association of Medical Oncology Societies) Congress, 29 November - 2 December 2012, Istanbul-Türkiye. Abstract no: P20.
12. A.Ulaş, E.Arpacı, F.P.Türköz, A.G.Durnalı, T.Yetişyiğit, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Clinical Features of Adenosquaomous Carcinoma of The Lung: A Single Center Experience in Turkey. 1.NEMA (Near East and Mid-Asia Association of Medical Oncology Societies) Congress, 29 November - 2 December 2012, Istanbul-Türkiye. Abstract no: P85.
13. A.Ulaş, F.P.Türköz, A.G.Durnalı,E. Arpacı, S.Tokluoğlu, T.Yetişyiğit, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Second Primary Malignities in Non-Small Cell Lung Cancer: A Single Center Experience in Turkey. 1.NEMA (Near East and Mid-Asia Association of Medical Oncology Societies) Congress, 29 November - 2 December 2012, Istanbul-Türkiye.  Abstract no: P86.


14. A.Ş.Ekinci, B.Çakmak Öksüzoğlu, B.Budakoğlu, F.Paksoy Türköz, Ö.Bal, O.Eşbah, A.Demirci, T.Özatlı, K.Helvacı, A.Gök Durnalı, Ü.Yalçıntaş Arslan. The Results of Second-Line Chemotherapy in Metastatic Gastric Cancer: A Single Center Experience. 2nd International Gastrointestinal Cancer Conference, December 14-16, 2012, İstanbul, Türkiye. Abstract no: 0105. PS-005. Page: 18.
15. M.Solak, F. Paksoy Türköz, İ.Petekkaya, Ç.Arslan, N.Kertmen, Ö.Keskin, E.Doğan, Y.Özışık,  M.K.Altundağ. Association Between Blood Groups and Breast Cancer Subtype. 2011 ASCO Annual Meeting, June 3-7, 2011, Chicago, IL, USA. J Clin Oncol 29, 2011 (suppl; abstr e11041).
16. A.Ulaş, A.Durnalı, F.Paksoy, E.Arpacı, S.Tokluoğlu, T.Yetişyiğit, S.Gündoğdu, Ö.K.Yazıcı, A.Demirci, N.Alkış. Lapatinib Plus Capecitabine Combinations in Patients with HER-2 Positive Metastatic Breast Cancer: A Single Center Experience. 2nd Congress of The Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum (MMOF), November 2011, Istanbul, Turkiye. Abstract no: P-15. Page: 121.
17. A.Ulaş, A.Durnalı, F.Paksoy, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, S.Tokluoğlu, Ö.K.Yazıcı, N.Alkış. The Evaluation of Demographic, Clinical Features and Treatment Modalities of Malignant Pleural Mesothelioma: A Single Center Experience. 2nd Congress of The Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum (MMOF), November 2011, Istanbul, Turkiye. Abstract no: P-66. Page: 148.
18. A.Ulaş, E.Arpacı, A.Durnalı, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, T.Yetişyiğit, S.Gündoğdu, Ö.K.Yazıcı, A.Demirci, N.Alkış. Analysis of Prognostic Factors in Patients with Locally Advanced and Metastatic Non-Small Cell Lung Carcinoma. 2nd Congress of The Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum (MMOF), November 2011, Istanbul, Turkiye. Abstract no: P-61.
19. E.Arpacı, T.Yetişyiğit, A.Ulaş, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Cure Delays at FOLFOX-4 Regimen: A Combination of Leukovorin and Fluorouracil with Oxaliplatin in Patients with Colorectal Carcinoma. A Retrospective Analysis. ESMO Conference: 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Annals of Oncology, Volume 21 (supplement: 6), July 2010, Barcelona, Spain. Abstract no: P-0128. Page no: 65.
20. E.Arpacı, Ü.Yalçıntaş Arslan, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. A Retrospective Analysis of Patients with Gastric Cancer. A Report of A Single Institute. ESMO Conference: 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Annals of Oncology, Volume 21 (supplement: 6), July 2010, Barcelona, Spain. Abstract no: P-0219. Page no: 90.

21. F.Paksoy Türköz F, G.Çelenkoğlu, A.Ulaş, S.Tokluoğlu, E.Arpacı, T.Yetişyiğit, A.Durnalı, N.Alkış. Factors Associated with Progression in Triple Negative Breast Cancer. 8th Balkan Union Of Oncology (BUON) Congress, September 2010, Sibiu, Romania. Abstract no: P42.
22. Paksoy Türköz F, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, E.Arpacı, T.Yetişyiğit, A.Ulaş, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Cancer is Increasing in Elderly Population. 8th Balkan Union Of Oncology (BUON) Congress, September 2010, Sibiu, Romania. Abstract no: P115.
23. A.Ulas, A.Durnali, E.Arpaci, T.Yetisyigit, F.Paksoy, S.Tokluoglu, G.Celenkoglu, U.Y. Arslan, N.Alkis. Effectiveness of Lapatinib and Capecitabine Combination Treatment in a Breast Cancer Patient with Recurrent Skin Metastasis. The Oncologist, International Patient Case Forum, 15th Anniversary, August 2010. Abstract no: 44. Page: 44.
24. A.Ulas, E.Arpaci, T.Yetisyigit, F.Paksoy, A.Durnali, S.Tokluoglu, G.Celenkoglu, U.Y.Arslan, N.Alkis. Effectiveness of Lapatinib and Capecitabine Combination Treatment in Breast Cancer Patients with Brain Metastasis. The Oncologist, International Patient Case Forum, 15th Anniversary, August 2010. Abstract no:  133. Page: 103-104.
25. E.Arpacı, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. A Rare Case Of Primary Renal Lymphoma: A case report. The 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010. Istanbul, Turkey. Abstract no: P-102. Page: 146.
26. A.Ulaş, E.Arpacı, A.Dizman, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, Y.Güney, N.Alkış. The Clinical and Histopathological Features of Patients with Cervix Carcinoma:An Analysis Of a Single Institute. The 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010. Istanbul, Turkey. Abstract no: P-164. Page: 162.
27. E.Arpacı, T.Yetişyiğit, A.Ulaş, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Treatment of Metastatic And Nonmetastatic Ewing Sarcoma Family of Tumors: An Experience of Single Institute. The 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010. Istanbul, Turkey. Abstract no: P-235. Page: 180.
28. E.Arpacı, T.Yetişyiğit, A.Ulaş, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Extranodal Non-Hodgkin Lymphomas: A Retrospective Analysis. The 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010. Istanbul, Turkey.  Abstract no: P-245. Page: 183.


29. E.Arpacı, T.Yetişyiğit, A.Ulaş, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Effectiveness of Lapatinib and Capecitabine Combination in Breast Cancer Patients with Brain Metastasis. The 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010. Istanbul, Turkey. Abstract no: P-258. Page: 186.
30. S.Tokluoğlu, F.Paksoy, Ü.Yalçıntaş Arslan, B.Budakoğlu, A.Ulaş, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. The Discordance Between Hormonal Receptor Status and C-ERB B2 in Primary and Metastatic Breast Cancer. Joint ECCO 15 - 34 ESMO Multidisciplinary Congress, 20–24 September 2009, Berlin, Germany. European Journal of Cancer Supplements, 2009, Volume: 7, Issue: 2. Abstract no: 5096. Page: 289. DOI: 10.1016/S1359-6349(09)70988-7. 
31. F.Paksoy, C.Bes, A.B.Damar, F.Borlu.  The Association Between Mean Platelet Volume And Glysemic Control in Diabetic Patients. 4th Metabolic Syndrome, Type II Diabetes and Atherosclerosis Congress (MSDA), May 16-20, 2007, Lisbon, Portugual. Abstract no: 03.
32. F.Paksoy, A.B.Damar, C.Bes, F.Borlu.  Association Between Insulin Resistance and The Risk of Coronary Heart Disease in The Patients with Metabolic Syndrome. 10th Meeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes (M.G.S.D), April 26-29, 2007, Istanbul, Turkiye. Abstract no: 113.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. A.Ulaş, F.Paksoy Türköz, A.Gök Durnalı, E.Arpacı, A.Bilici, S.Tokluoğlu, N.Alkış. Prognostic Factors Affecting Survival In Patients With Operable Non-Small Cell Lung Cancer: Single Center Experience and Review of The Literature.", Gazi Medical Journal 2014; 25: 5-10. DOI: 10.12996/gmj.2014.02. 
2. E.Arpacı, T.Yetisyiğit, A.Ulaş, F.Paksoy, F.T.Köş, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Agresif Davranışlı Bir İntraabdominal Miyofibroblastik Tümör Olgusu. Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(1)", 28-32.
3. F.Paksoy, T.Ulaş, C.Bes, M.S.Dal, F.Borlu. Corrected QT Interval in Patients with Metabolic Syndrom. Dicle Med J 2011; 38(3): 274-7. DOI: 10.5798/ diclemedj.0921.2011.03.0030.
4. F.Paksoy, T.Ulaş, A.Çakır, T.Baştürk, M.S.Dal, F.Borlu. Üst gastrointestinal kanama geçiren kronik böbrek yetmezlikli hastaların incelenmesi. J Clin Exp Invest. 2011;2(2);207-13. doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.02.0015.
5. F.Paksoy, C.Bes, H.Aniktar, Ç.Karaca, F.Borlu. Dieulafoy Lezyonu: Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Nadir Bir Nedeni: Üç Olgu Sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2009;8 (1): 35-7.
6. C.Bes, F.Paksoy, T.Ulaş, E.Namal, D.G.Gürbüz, F.Borlu. Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi. Turkiye Klinikleri J Nephrol 2008; 3(1): 22-4.
7. T.Ulaş, F.Paksoy, M.A.Eren, H.G.Apucu, İ.Tursun, A.Çakır, F.Borlu. Hypocalcemic Heart Failure: A Case Report ", Gaziantep Med J 2011; 17(1): 40-1.
8. T.Ulaş, F.Paksoy, D.G.Gürbüz, M.S.Dal, İ.Tursun, H.G.Apucu, C.Bes, F.Borlu. Comparison of Serum Ferritin Levels Between Newly Diagnosed and Clinical Follow-Up Metabolic Syndrome Patients. Journal of Harran Medical Faculty 2012; 9 (2); 61-4.
9. D.G.Gürbüz, T.Ulaş, F.Paksoy, Ö.K.Akgün, İ.Tursun, A.Çakır, M.S.Dal, F.Borlu. Demir Eksikliği Anemili Hastalarda İntravenöz Demir Tedavisinin Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi. J Clin Exp Invest 2011; 2 (3): 287-91. DOI: 10.5799/ahinjs.01.2011.03.0056.
10. T.Ulaş, H.G.Apucu, F.Paksoy, M.S.Dal, İ.Hacıbekiroğlu, T.Sakacı, F.Borlu. Diyabetik ve Nondiyabetik Kronik Böbrek Yetersizliği Hastalarında Hemodiyaliz Öncesi ve Sonrası Troponin-I Düzeylerinin Karşılaştırılması. Duzce Medical Journal 2012; 14 (3): 11-4.
11. T.Ulaş, C.Bes, F.Paksoy, T.Aydoğan, M.S.Dal, F.Borlu. Primer Psoas Absesi: Bir Olgu Sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8 (4): 197-9. DOI: 10.5350/BTDMJB201208410. 
12. C.Bes, S.K.Okutur, E.Gültürk, F.Paksoy, D.G.Gürbüz, H.Yıldırım, F.Borlu. Tiroidektomi Sonrası Hipoparatiroidizme Bağlı İntrakranyal Kalsifikasyonlar: Olgu Sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2007; 3: 121-4.
13. T.Ulaş, C.Bes, E.Gültürk, E.Namal, F.Paksoy, D.G.Gürbüz, F.Borlu. Non-Sirotik Portal Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Primer Antifosfolipid Sendromu. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 12 (3): 41-3.
14. T.Ulaş, C.Bes, E.Gültürk, S.K.Okutur, F.Paksoy, M.A.Eren. Unusual Manifestation of Brucellosis: Pancytopenia. Selcuk Tıp Dergisi 2012; 28 (4): 254-6.
15. İ.Hacıbekiroğlu, T.Ulaş, T.Hacıbekiroğlu, M.S.Dal, İ.Tursun, H.G.Apucu, F.Paksoy. Normokreatinemik Hipertansif Hastalarda Gizli Böbrek Yetersizliği Değerlendirilmesi. Journal of Harran Medical Faculty 2011; 8 (2): 47-51.
16. İ.Tursun, M.O.Gürsoy, T.Ulaş, F.Paksoy Türköz, E.Öztekin, F.Borlu. Levosimendan Improves NT-proBNP Levels and Echocardiographic Parameters in Patients with Decompensated Heart Failure Submitted to Optimal Medical Therapy. Koşuyolu Heart Journal 2014;17(1):37-41 • DOI: 10.4274/khj.6173  
17. T.Hacıbekiroğlu, T.Ulaş, İ.Hacıbekiroğlu, İ.Tursun, H.G.Apucu, M.S.Dal, F.Paksoy Türköz. Diyabetik ve Nondiyabetik Obez Hastalarda Tükürük ve Serum Kortizol Seviyelerinin Değerlendirilmesi. Journal of Harran Medical Faculty 2012; 9 (1): 6-9. 
18. C.Bes, E.Gültürk, F.Paksoy, S.Yiğit, F.Borlu. Karadeniz Balı (Delibal) Zehirlenmesine Bağlı Senkop. ŞEH Tıp Bülteni 2007; 41 (1): 46-8.
19. S.K.Okutur, Z.S.Elibol, F.Paksoy, L.Dalar, F.Borlu. Atipik Seyirli Bir Sarkoidoz Olgusu. Eurasian Journal of Pulmonology (Solunum) 2006; 8 (3): 128-32.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. F.Paksoy Türköz, Ö.Gümüşay, A.Özet, Ş.Yücel, R.Yıldız, M.Benekli. Krizotinib Kullanan ALK Pozitif Akciğer Kanserli Hastaların Değerlendirilmesi (SÖZLÜ SUNUM). XI. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2014, KKTC. 
2. A.Ulaş, F.T.Köş, F.Paksoy Türköz, A.Demirci, A.Durnalı, S.Tokluoğlu, B.Öksüzoğlu, N.Alkış. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cinsiyete Bağlı Sağkalım Farklılıklarının Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2014, KKTC. 
3. F.Paksoy Türköz, M.Solak, Ö.Keskin, M.A.Şendur, S.Aksoy, K.Altundağ. Nod-Pozitif Meme Kanserinde Lenf Nodu Oranı Nüks Ve Mortaliteyi Belirleyen Bağımsız Bir Prognostik Faktördür (SÖZLÜ SUNUM). 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014, Antalya. Bildiri no: S33, Sayfa no: 317.
4. F.Paksoy Türköz, A.Durnalı, S.Gündoğdu, O.Eşbah, T.Özatlı, A.Ekinci, N.Alkış, B.Öksüzoğlu.  Mide Kanserinde Kemik Metastazının Sıklığı, Klinik Özellikleri, Tedavi Modaliteleri Ve Sağkalıma Etkisi. (SÖZLÜ SUNUM). 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014, Antalya. Bildiri no: S19, Sayfa no: 306.
5. F.Paksoy Türköz, S.Gündoğdu, N.Alkış, B.Öksüzoğlu. Erken Evre Mide Kanserinde Preoperatif Ve Kemoterapi Öncesi Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognoza Etkisi. 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014, Antalya. Bildiri no: 183, Sayfa no: 449.
6. A.Durnalı, F.Paksoy Türköz, F.Ardıç Yükrük, N.Alkış, Ö.K.Yazıcı, S.Gündoğdu Büyükbaş, A.Demirci, Ö.Bal, S.Tokluoğlu, O.Eşbah, B.Öksüzoğlu. Akciğer Metastazlı Osteosarkom Tanılı Adölesan Ve Erişkin Hastaların Sonuçları. 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014, Antalya. Bildiri no: 301, Sayfa no: 527.
7. F.Paksoy Türköz,  M.Solak, İ.Petekkaya, F.Sarıcı, Ö.Keskin, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. N3M0 Meme Kanserinde Metastatik Lenf Nodu Sayısının Sağkalıma Etkisi. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 058. Sayfa no: 86. 
8. F.Paksoy Türköz,  M.Solak, İ.Petekkaya, Ö.Keskin, F.Sarıcı, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. Meme Kanserinde İnvaziv Mikropapiller Komponentin Prognoza Etkisi. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 059, Sayfa no: 86.
9. F.Paksoy Türköz,  M.Solak, T.Babacan, Ö.Keskin, İ.Petekkaya, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. Meme Kanserinde Uzun Dönem Sağkalıma Etki Eden Faktörler Risk Faktörleri mi? Klinik Prezentasyon ve Tedavi mi? 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 067, Sayfa no: 90.
10. F.Paksoy Türköz,  M.Solak, Ö.Keskin, Z.Arık, F.Sarıcı, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. Diyabetes Mellitus, Metformin ve Meme Kanseri İlişkisi. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 070, Sayfa no: 91
11. F.Paksoy Türköz,  M.Solak, Ö.Keskin, Z.Arık, N.Kertmen, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. Histerektomi Öyküsü Olan Kadınlarda Meme Kanseri Özellikleri. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 098, Sayfa no: 102
12. M.Solak, F.Paksoy Türköz, T.Babacan, N.Kertmen, Ö.Keskin, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. HER-2 Pozitif Meme Kanseri ve Obezite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 092, Sayfa no: 100
13. M.Solak, F.Paksoy Türköz, Ö.Keskin, T.Babacan, N.Kertmen, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. Erkek Meme Kanserli Hastaların Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 068, Sayfa no: 90-91.
14. H.Yeşil Çınkır, Ü.Y.Arslan, A.Demirci, F.Paksoy Türköz, K.Helvacı, S.Gündoğdu, B.Öksüzoğlu, N.Alkış. Safra Kesesi ve Safra Yolu Kanserli Vakaların Klinikopatolojik Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 205, Sayfa no: 149
15. H.Yeşil Çınkır, Ü.Y.Arslan, A.Demirci, F.Paksoy Türköz, S.Gündoğdu, B.Öksüzoğlu. Adenoskuamoz Karsinom Patolojili Metastatik Safra Kesesi Kanserli Vaka. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2013, Antalya. Bildiri no: 251, Sayfa no: 169

16. A.Durnalı, F.P.Türköz, F.A.Yükrük, S.Tokluoğlu, Ö.K.Yazıcı, Ö.Bal, A.Demirci, O.Eşbah, S.G.Büyükbaş, F.B.Başal, M.M.Şeker, N.Alkış, B.Öksüzoğlu. Senkron veya Metakron Akciğer Metastazı Olan Osteosarkom Tanılı Hastaların Analizi: Tek Merkez Deneyimi. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2013, Muğla. Bildiri no: P7.
17. A.Durnalı, F.P.Türköz, F.A.Yükrük, N.Alkış, Ö.Bal, N.Kandemir, A.Ş.Ekinci, T.Özatlı, E.Eraslan, Ö.Ateş, U.Demirci, B.Öksüzoğlu. Tanı sırasında akciğer metastazı olan ostosarkom tanılı 39 hastanın sonuçları. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2013, Muğla. Bildiri no: P8.
18. S.Gündoğdu Büyükbaş, A.Gök Durnalı, H.Yeşil Çınkır, A.Demirci, Ö.K.Yazıcı, T.Yetişyiğit, F.Paksoy Türköz, N.Kandemir, N.Alkış. Primer Meme Anjiosarkomu: Olgu Sunumu (Primary Breast Angiosarcoma: A Case Report). Meme Kanserinde Tartışmalı Konular 2012 Çalıştayı, ATOD, Şubat 2012, Kayseri. Bildiri no: 16.
19. H.Yeşil Çınkır, A.Gök Durnalı, Ö.K.Yazıcı, S.Gündoğdu Büyükbaş, A.Demirci, F.Paksoy Türköz, N.Kandemir, N.Alkış. Yetmiş Yaş ve Üzeri Meme Kanseri Olgularımız: Tek Merkez Deneyimi (Breast Cancer with Seventy Years And Older Patients: Experience Of One Center). Meme Kanserinde Tartışmalı Konular 2012 Çalıştayı, ATOD, Şubat 2012, Kayseri. Bildiri no: 17.
20. A.Demirci, T.Yetişyiğit, A.Gök Durnalı, S.Gündoğdu Büyükbaş, Ö.K.Yazıcı, H.Yeşil Çınkır, F.Paksoy Türköz, N.Kandemir, N.Alkış. Memede Soliter Nörofibromlu Bir Olgu Sunumu (A Case Report with Solitary Neurofibroma in the Breast). Meme Kanserinde Tartışmalı Konular 2012 Çalıştayı, ATOD, Şubat 2012, Kayseri. Bildiri no: 18.
21. F.Paksoy Türköz, A.G.Durnalı, S.G.Büyükbaş, Ö.K.Yazıcı, A.Demirci, H.Y.Çınkır, N.Kandemir, N.Alkış, B.Öksüzoğlu. Mide Kanserli Hastada Görülen İki Nadir Metastaz: Olgu Sunumu. 4. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Nisan 2012, Antalya. Bildiri no: OS9.
22. F.Paksoy Türköz,  M.Solak, Ö.Keskin, İ.Petekkaya, F.Sarıcı, K.Altundağ. Luminal, HER-2 Pozitif ve Triple Negatif Alt Tiplerin Gelişiminde Bilinen Meme Kanseri Risk Faktörleri Aynı Etkiye mi Sahiptir? (EN İYİ ÇALIŞMA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ). 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: SS-10. Sayfa no: 106. 
23. F.Paksoy Türköz,  M.Solak, Ö.Keskin, Ç.Arslan, Y.Özışık, K.Altundağ. 65 Yaş Üstü Meme Kanserlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-272. Sayfa no: 263.
24. F.Paksoy Türköz,  Ö.Keskin, M.Solak, Z.Arık, Y.Özışık, K.Altundağ. Meme Kanserinde Aromataz İnhibitörleriyle Neoadjuvan Tedavi Etkinliği. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-276. Sayfa no: 265
25. F.Paksoy Türköz,  Ö.Keskin, M.Solak, F.Sarıcı, T.Babacan, K.Altundağ. Nod-Negatif Meme Kanserinde Progesteron Reseptörünün Sağkalım Üzerine Etkisi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-277. Sayfa no: 265.
26. A.Ulaş, F.Paksoy Türköz, E.Arpacı, A.Durnalı, T.Yetişyiğit, G.Çelenkoğlu, Y.Güney, N.Alkış. Akciğer Adenoskuamoz Karsinomunda Klinik Özellikler. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no:  EP-15. Sayfa no:147.
27. M.Solak, F.Paksoy Türköz,  Ö.Keskin, F.Sarıcı, Y.Özışık, K.Altundağ. Adjuvan TAC Kemoterapisi Alan Hastalarimizin Degerlendirilmesi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-273. Sayfa no: 264.
28. T.Babacan, F.Paksoy Türköz,  M.Solak, Z.Arık,  F.Sarıcı, İ.Petekkaya, K.Altundağ. Lapatinib Tedavisi Alan 20 Hastanın Değerlendirilmesi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-279. Sayfa no: 266
29. M.Solak, Ö.Keskin, F.Paksoy Türköz, T.Babacan, Z.Arık, İ.Petekkaya, K.Altundağ. Meme kanserli hastaların ikinci derece yakınlarında, meme/over ve diğer malignansiler görülme sıklığı. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-275. Sayfa no: 264
30. A.Ulaş, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, F.Paksoy Türköz, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Lokal İleri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Birinci Basamakta Sisplatin-Gemsitabin Kemoterapisinin Etkinlik ve Tolerabilitesinin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no:  EP-27. Sayfa no: 153.
31. A.Ulaş, S.Tokluoğlu, E.Arpacı, A.G.Durnalı, F.Paksoy Türköz, T.Yetişyiğit, G.Çelenkoğlu, Y.Güney, N.Alkış. Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Hastalıksız Sağkalım ve Genel Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Analizi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-5. Sayfa no: 141.
32. H.Yeşil Çınkır, N.Alkış, A.Durnalı, A.Demirci, S.Gündoğdu, Ö.K.Yazıcı, N.Kandemir, F.Paksoy Türköz, B.Öksüzoğlu. Böbrek Metastazı ile Seyreden Akciğer Kanseri Olgusu. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-32. Sayfa no: 153.
33. H.Yeşil Çınkır, A.Durnalı, Ö.K.Yazıcı, S.Gündoğdu, A.Demirci, T.Yetişyiğit, F.Paksoy Türköz, N.Kandemir, Ö.Uysal Sönmez, B.Öksüzoğlu, N.Alkış.  İleri yaş (≥ 70 yaş) Meme Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-96. Sayfa no: 183.
34. A.Demirci, O.Eşbah, A.Gök Durnalı, H.Yeşil Çınkır, S.Gündoğdu, F.Paksoy Türköz, T.Yetişyiğit, Ö.K.Yazıcı, N.Alkış, B.Öksüzoğlu. Metaplastik Meme Karsinomu Vaka Serisi: Tek Merkez Deneyimi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no:  EP-100. Sayfa no: 185.
35. A. Demirci, A.Gök Durnalı, Ö.K.Yazıcı, S.Gündoğdu, H.Yeşil Çınkır, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, N.Kandemir, N.Alkış, B.Öksüzoğlu. Primer Pulmoner Sinovial Sarkomlu Bir Olgu Sunumu.  4.Tıbbi Onkoloji Kongresi,  Mart 2012, Antalya. Bildiri no: EP-325. Sayfa no: 287
36. F.Paksoy Türköz, M.Solak, İ.Petekkaya, Ö.Keskin, N.Kertmen, K.Altundağ. İnvaziv Lobuler ve Duktal Karsinomada Metastaz Paternleri Birbirinden Farklı mıdır? 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2012, Lefkoşe, KKTC. Bildiri no: P126.
37. F.Paksoy Türköz,  M.Solak, İ.Petekkaya, Z.Arık, F.Sarıcı, T.Babacan, K.Altundağ. 30 Yaş ve Altı Meme Kanseri Hastalarının Retrospektif Analizi. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2012, Lefkoşe, KKTC. Bildiri no: P127.
38. M.Solak, F.Paksoy Türköz,  İ.Petekkaya, Z.Arık, F.Sarıcı, T.Babacan, K.Altundağ. Saf Müsinöz Meme Kanserli Hastaların Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2012, Lefkoşe, KKTC. Bildiri no: P124.
39. M.Solak, F.Paksoy Türköz, İ.Petekkaya, Ö.Keskin, N.Kertmen, T.Y.Kuzan, K.Altundağ. Over Metastazı ile Seyreden Meme Kanseri Vakalarının Retrospektif İncelenmesi. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2012, Lefkoşe, KKTC. Bildiri no: P125.
40. Ö.Bal, K.Helvacı, A.Demirci, F.Paksoy Türköz, O.Eşbah, A.Ş.Ekinci, T.Özatlı, Ö.K.Yazıcı, Ü.Yalçıntaş Arslan, B.Öksüzoğlu. Meme Kanserinde Klinik-Patolojik Özellikler ile Tip 2 Diyabetes Mellitus İlişkisinin Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2012, Lefkoşe, KKTC. Bildiri no: P89.
41. O.Eşbah, A.Ş.Ekinci, Ö.Bal, T.Özatlı, F.Paksoy Türköz, A.Demirci, Ü.Yalçıntaş Arslan, B.Öksüzoğlu. Cilt Metastazlı Renal Hücreli Karsinom: İki Olgu Sunumu. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2012, Lefkoşe, KKTC. Bildiri no: O31.
42. A.Demirci, Ö.Bal, O.Eşbah, A.Gök Durnalı, Ö.K.Yazıcı, F.Paksoy, K.Helvacı, A.Ş.Ekinci, T.Özatlı, B.Öksüzoğlu, N.Alkış. Sunitinibe Bağlı Hipoglisemi Gelişen Tip 2 Diyabetes Mellituslu Renal Hücreli Karsinom (RHK) Olgusu.  9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2012, Lefkoşe, KKTC. Bildiri no: O7.
43. A.Ulaş, S.Tokluoğlu, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, A.Durnalı, F.Paksoy, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Cilt Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguların Analizi: Tek Merkez Deneyimi. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2012, Lefkoşe, KKTC. Bildiri no: P12.
44. F.P.Türköz, M.Solak,  İ.Petekkaya, Ç.Arslan, E.Doğan, Y.Özışık, M.K.Altundağ. Ailesel Meme Kanserleri. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2011, Antalya. Poster no: 278. Bildiri kitapçığı sayfa no: 398
45. F.P.Türköz, M.Solak,  Ö.Keskin, N.Kertmen, Ç.Arslan, Y.Özışık, M.K.Altundağ. Kan Grubu Meme Kanseri için Risk Faktörü müdür? XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2011, Antalya. Poster no: 279. Bildiri kitapçığı sayfa no: 399
46. M.Solak,  F.P.Türköz, Ö.Keskin, N.Kertmen, Ç.Arslan, Y.Özışık, M.K.Altundağ. Meme Kanseri ve Sigara Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2011, Antalya. Poster no: 282. Bildiri kitapçığı sayfa no: 400
47. M.Solak, F.P.Türköz, E.Doğan, İ.Petekkaya, Ç.Arslan, Y.Özışık, M.K.Altundağ. İnfertilite Tedavisi Almış Hastalarda Meme Kanseri Özellikleri. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2011, Antalya. Poster no: 281. Bildiri kitapçığı sayfa no: 401
48. M.Solak,  Ç.Arslan, F.P.Türköz, E.Doğan, İ.Petekkaya, Y.Özışık, M.K.Altundağ. Meme Kanseri ve Kan Grupları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2011, Antalya. Poster no: 280. Bildiri kitapçığı sayfa no: 402
49. F.Paksoy Türköz, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, A.Durnalı, N.Alkış. Geriatrik Populasyonda Gastrointestinal Kanser İnsidansı: Tek Merkez Deneyimi. 3.Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Nisan 2011, Antalya. Bildiri no: 6. 
50. F.Paksoy Türköz, M.Solak, İ.Petekkaya, U.Şahin, Ö.Keskin, N.Kertmen, Y.Özışık, K.Altundağ. HER-2 Pozitif Meme Kanserinde Neoadjuvan Trastuzumab Tedavisinin Etkinliği. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 84. Sayfa no: 114. 
51. F.Paksoy Türköz, M.Solak, Ç.Arslan, E.Doğan, Ö.Keskin, N.Kertmen, İ.Petekkaya, Ö.Dizdar, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. Meme Kanseri Risk Faktörleri ile Tümör Alt Tiplerinin İlişkisi. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no:  79. Sayfa no: 106.
52. F.Paksoy Türköz, M.Solak, İ.Petekkaya, U.Şahin, Ö.Keskin, N.Kertmen, Y.Özışık, K.Altundağ. Meme Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Endokrin Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no:  76. Sayfa no: 102.
53. F.Paksoy Türköz, M.Solak, İ.Petekkaya, U.Şahin, Ö.Keskin, N.Kertmen, Y.Özışık, K.Altundağ. Premenopozoal Obezitenin Meme Kanseri Prognozuna Etkisi. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 55. Sayfa no: 72.
54. F.Paksoy Türköz, G.Çelenkoğlu, G.Gököz Doğu, M.E.Kalender, U.Coşkun, N.Alkış, M.Özkan, H.M.Türk, U.Y.Arslan. Türkiye Toplumunda Nazofarinks Kanseri Risk Faktörleri; ATOD Epidemiyoloji Çalışması. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no:  40. Sayfa no: 55.
55. M.Solak, F.Paksoy Türköz, Ç.Arslan, E.Doğan, Ö.Keskin, N.Kertmen, İ.Petekkaya, Ö.Dizdar, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. Ailesel ve Ailesel Olmayan Meme Kanserlerinin Klinik ve Patolojik Özellikleri. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 95. Sayfa no: 129
56. M.Solak, F.Paksoy Türköz, İ.Petekkaya, U.Şahin, Ö.Keskin, N.Kertmen, Y.Özışık, K.Altundağ. Nulliparite ve İlk Doğum Yaşının Meme Kanseri Riskine Etkisi. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 71. Sayfa no: 97.
57. M.Solak, F.Paksoy Türköz, İ.Petekkaya, U.Şahin, Ö.Keskin, N.Kertmen, Y.Özışık, K.Altundağ. Triple Negatif Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonuçlarımız.  VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 65. Sayfa no: 89.
58. Ç.Arslan, F.Paksoy Türköz,  M.Solak, E.Doğan, Ö.Keskin, N.Kertmen, İ.Petekkaya, Ö.Dizdar, S.Aksoy, Y.Özışık, K.Altundağ. Senkron ve Metakron Meme Kanserlerinin Özellikleri. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 68. Sayfa no: 94.
59. A.Ulaş, F.Paksoy, A.Durnalı, E.Arpacı, S.Tokluoğlu, T.Yetişyiğit, Ö.K.Yazıcı, N.Alkış. Lokal İleri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Uygulanan Kemoterapi Rejimlerinin Genel Sağkalım Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 16. Sayfa no: 25.
60. A.Ulaş, A.Durnalı, F.Paksoy, E.Arpacı, S.Tokluoğlu, T.Yetişyiğit, Ö.K.Yazıcı, S.Gündoğdu, A.Demirci, N.Alkış. Lokal İleri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Analizi: Tek Merkez Deneyimi. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 15. Sayfa no: 24.
61. A.Ulaş, E.Arpacı, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, F.Paksoy, T.Yetişyiğit, Ö.K.Yazıcı, S.Gündoğdu, A.Demirci, N.Alkış. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Histopatolojik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 17. Sayfa no: 26.
62. A.Ulaş, S.Tokluoğlu, E.Arpacı, F.Paksoy, A.Durnalı, T.Yetisyiğit, Ö.K.Yazıcı, S.Gündoğdu, Y.Güney, N.Alkış. Beyin metastazı ile prezente olan küçük hücreli dışı akciğer kanserli olguların analizi: Tek merkez deneyimi. VIII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2011, Muğla. Bildiri no: 7. Sayfa no: 16.
63. E.Arpacı, Ü.Y.Arslan, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Mide Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Bildirisi. (SÖZLÜ SUNUM) 3.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2010, Antalya. Sözel bildiriler, S05/Ref No:324. Sayfa: 5.
64. E.Arpacı, T.Yetişyiğit, A.Ulaş,  F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Ekstranodal Non-Hodgkin Lenfomalar: Retrospektif Bir Değerlendirme. (SÖZLÜ SUNUM). 3.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2010, Antalya. Sözel bildiriler, S49/Ref No:100. Sayfa: 24-25.
65. A.Ulaş, E.Arpacı, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, A.Durnalı, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Geç Tanı alan, kronik bel ağrısıyla seyreden lomber vertebra osteoblastomu: Olgu sunumu. 3.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2010, Antalya. Poster Bildirileri, P063/Ref No:319. Sayfa: 59.
66. E.Arpacı, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Nadir Bir Ekstranodal Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu: Primer Renal Lenfoma. 3.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2010, Antalya. Poster Bildirileri, P227/Ref No:164. 
67. A.G.Durnalı, S.Tokluoğlu, F.P.Türköz, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, N.Alkış . Kemik İliği Metastazlarını Belirlemede PET/BT ve Kemik İliği Biyopsi Bulgularının Korelasyonu. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Poster no: 59. Sayfa no: 107.
68. S.Tokluoğlu, A.G.Durnalı, F.P.Türköz, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, N.Alkış. Seminom Olarak Tedavi Edilmiş Hematolojik Maligniteli Bir Olgu. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Olgu no: 04. Sayfa: 159.
69. A.G.Durnalı, S.Tokluoğlu, F.P.Türköz, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, N.Alkış. Primer İntrakranial Kondrosarkomlu Bir Olgu. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Olgu no: 31.
70. A.G.Durnalı, S.Tokluoğlu, A.Ulaş,  E.Arpacı, T.Yetişyiğit, F.P.Türköz, N.Alkış.  Endometrial Sarkomlu 22 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Poster no: 03. Sayfa no: 32.
71. A.Ulaş, E.Arpacı, T.Yetisyiğit,  F.Paksoy, A.Durnalı, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Lokal İleri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Birinci Basamakta Sisplatin + Gemsitabin Kemoterapisinin Etkinlik ve Tolerabilitesinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Poster no: 40. 
72. A.G.Durnalı, S.Tokluoğlu, A.Ulaş, N.Alkış, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, F.P.Türköz. Metastatik Olmayan Ekstremite Osteosarkomlu 15 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Poster no: 71.
73. A.Ulaş, S.Tokluoğlu, E.Arpacı, T.Yetisyiğit,  F.Paksoy, A.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Epitelyal Over Karsinomunda Soliter Beyin Metastazı; Sıklığı Giderek Artan Nadir Bir Prezentasyon Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Olgu no: 08.
74. A.G.Durnalı, S.Tokluoğlu, N.Alkış, T.Yetişyiğit, E.Arpacı, F.P.Türköz, A.Ulaş. Nadir Bir Olgu Sunumu: Primer Gastrik Hodgkin Lenfoma Ve Metakron Gastrik Adenokarsinoma. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Olgu no: 26.
75. A.Ulaş, E.Arpacı, A.Durnalı, T.Yetisyiğit,  F.Paksoy, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Nörofibromatozis ve Synovial Sarkom Birlikteliği: Olgu Sunumu. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya. Olgu no: 43. 
76. A.G.Durnalı, S.Tokluoğlu, A.Ulaş, F.Paksoy, E.Arpacı, T.Yetişyiğit, Ü.Y.Arslan, B.Budakoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Gastrointestinal Stromal Tümörlü 15 Hastanın Retrospektif Analizi. 2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 7-11 Nisan 2010, Antalya. Poster 19. Sayfa no: 36.
77. S.Tokluoğlu, E.Arpacı, A.Ulaş, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, A.G.Durnalı, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Mide Kanserli Olguda PET-CT’nin Yalancı Pozitifliği: Bir Olgu Sunumu. 2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 7-11 Nisan 2010, Antalya. Olgu sunumu 7. Sayfa no: 63.
78. A.Ulaş, E.Arpacı, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, A.Durnalı, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Kadın Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. Poster no: P34. Ref no: 62. Sayfa no: 82. 
79. S.Alıcı, S.Büyükberber, M.Özkan, U.Demirci, N.Alkış, M.Altınbaş, M.Benekli, V.Berk, F.Paksoy, U.Coşkun.  İleri Evre Mide Kanserinde Dosetaksel 60 – Sisplatin 60 Ve 46 Saat İnfüzyonel 5-FU (Modifiye DCF) Uygulaması (ATOD Çalışması). (EN İYİ SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ). 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2009, Belek/Antalya. Bildiri no: 4. Sayfa no: 12.
80. A.Ulaş, A.Dizman, F.Paksoy, E.Arpacı, T.Yetisyiğit, F.T.Köş, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, Y.Güney, N.Alkış. Serviks Kanserli Hastaların Klinik ve Patolojik Özelliklerinin Analiz Edilmesi: Tek Merkez Deneyimi. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2009, Belek/Antalya. Bildiri no: 77. Sayfa no: 89.
81. T.Yetişyiğit, E.Arpacı, F.Paksoy, T.Köş, A.Ulaş, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. FOLFOX-4 Kombinasyon Kemoterapisi Alan Kolorektal Karsinomlu Hastalarda 2 Haftalık Sikluslarda Kür Gecikmelerinin Analizi: Retrospektif Bir Çalışma. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2009, Belek/Antalya. Bildiri no: 69. Sayfa no: 81.
82. A.Ulaş, E.Arpacı, T.Yetişyiğit, F.Paksoy, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Nadir Görülen Over Tümörleri; Tek Merkez Deneyimi. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2009, Belek/Antalya. Bildiri no: 81. Sayfa no: 93.
83. E.Arpacı, T.Yetişyiğit, A.Ulaş, F.Paksoy, F.T.Köş, S.Tokluoğlu, G.Çelenkoğlu, N.Alkış. Metastatik ve Metastatik Olmayan Ewing Sarkomu Tümör Ailesi Tedavisi: Ankara Onkoloji Hastanesi Deneyimi. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Eylül 2009, Belek/Antalya. Bildiri no: 70. Sayfa no: 82.
84. S.Oygen, E.Kanat, F.Paksoy, A.B.Damar, F.Borlu. Kolestaz ve Pansitopeniyle Prezente Olan T Hücrelerinden Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2009, Antalya. Poster no: 275. Sayfa no: 277.
85. F.Paksoy, İ.Tursun, E.Öztekin, F.Borlu. Akut Dekompanse Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Levosimendan İnfüzyonunun Ejeksiyon Fraksiyonuna Etkisi. (SÖZLÜ SUNUM). 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008, Antalya. Poster no: 003. Sayfa no: 183. 
86. F.Paksoy, İ.Tursun, E.Öztekin, F.Borlu. Levosimendan ve Dobutamin Tedavilerinin QT Dispersiyonuna Etkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008, Antalya. Poster no: 03. Sayfa no: 176.
87. F.Paksoy, G.Apucu, D.G.Gürbüz, S.Oygen, F.Borlu. Diyabetik ve Nondiyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak Troponin I Duzeyleri. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008, Antalya. Poster no: 049. Sayfa no: 199.
88. F.Paksoy, H.Aniktar, O.Özer, S.Gündoğdu, Ç.Karaca, A.B.Damar, F.Borlu. Rekürren Gastrointestinal Kanamanın Nadir Bir Nedeni: Dieulafoy Lezyonu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008, Antalya. Poster no: 074. Sayfa no: 205.
89. F.Paksoy, C.Bes, K.Özkan, E.Namal, S.Yiğit, E.Kanat, D.Sakız, F.Borlu. Psödoksantoma Elastikum ve Mallory-Weiss Sendromu Birlikteliği. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008, Antalya. Poster no: 075. Sayfa no: 206.
90. F.Paksoy, E.Namal, E.Gültürk, M.Z.Bereket, A.Çalım, A.B.Damar, F.Borlu. Romatoid Artrit ve Eozinofilik Gastroenterit Birlikteliği. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008, Antalya. Poster no: 110. Sayfa no: 216.
91. F.Paksoy, E.E.Mazı, T.Ulaş, Ö.Kınık Akgün, A.Çakır, F.Borlu. RS3PE Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008, Antalya. Poster no: 111. Sayfa no: 216.
92. İ.Tursun, F.Paksoy, E.Öztekin, F.Borlu. Ciddi Sol Kalp Yetmezliğinde Levosimendan Tedavisinin Plazma N-Terminal Pro-BNP Düzeyine Etkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008, Antalya. Poster no: 004. Sayfa no: 184.
93. F.Paksoy, E.B.Elmacı, Ö.Kınık Akgün, D.G.Gürbüz, A.Çakır, F.Borlu. Hipertansif Bireylerde Obezitenin Etkileri. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya. Poster no: 155. Sayfa no: 219-220.
94. F.Paksoy, A.Çakır, D.G.Gürbüz, Ö.Kınık Akgün, E.B.Elmacı, F.Borlu. Metabolik Sendromlu Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testleri. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya. Poster no: 174. Sayfa no: 224-225.
95. F.Paksoy, C.Bes, G.Apucu, T.Ulaş, E.E.Mazı, F.Borlu. Metabolik Sendromlu Hastalarda İnsulin Direnci ve Koroner Kalp Hastalığı Gelişme Riski. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya. Poster no: 191. Sayfa no: 230.
96. C.Bes, F.Paksoy, T.Ulaş, E.Gültürk, F.Borlu. Faktör X Eksikliği: Olgu Sunumu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya. Poster no: 061. Sayfa no: 194.
97. S.K.Okutur, D.Argon, C.Bes, F.Paksoy, F.Borlu. Prekürsör B Hücreli Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma: Yaygın Kemik Tutulumu ve Destruktif Artrit. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya. Poster no: 066. Sayfa no: 196.
98. C.Bes, E.Gültürk, S.K.Okutur, F.Paksoy, M.Cengiz, F.Borlu. Akut Bruselloza Bağlı Febril Nötropeni Olgusu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya. Poster no: 062. Sayfa no: 194-195.
99. C.Bes, E.Gültürk, E.Namal, T.Ulaş, F.Paksoy, D.G.Gürbüz, F.Borlu. Non-sirotik Portal Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Primer Antifosfolipid Sendromu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya. Poster no: 244. Sayfa no: 244.
100. C.Bes, A.Çalım, F.Paksoy, F.Borlu. Metotreksat Doz Aşımına Bağlı Hepatotoksisite, Nefrotoksisite ve Pansitopeni: Olgu Sunumu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya. Poster no: 300. Sayfa no: 260.
101. F.Paksoy, L.N.Aydın, C.Bes, M.Solak, F.Borlu. Metabolik Sendromlu Hastalarda QTc Suresi. (EN İYİ ÇALIŞMA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ). 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 196. 
102. F.Paksoy, C.Bes, A.Çakır, L.N.Aydın, F.Borlu. Metabolik Sendromlu Hastalarda QT Dispersiyonu ve Koroner Kalp Hastalığı Gelişme Riski. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 100.
103. F.Paksoy, T.Ulaş, G.Apucu, İ.Tursun, A.Çakır, F.Borlu. Hipokalsemik Kalp Yetmezliği: Olgu Sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 112.
104. F.Paksoy, D.G.Gürbüz, C.Bes, L.N.Aydın, F.Borlu. Serum Ferritin Düzeyi ile Metabolik Sendrom Riski Arasındaki İlişki. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 197.
105. F.Paksoy, C.Bes, Ö.Kınık Akgün, E.B.Elmacı, F.Borlu. Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Glisemik Kontrol ve MPV İlişkisi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 198.
106. F.Paksoy, O.İ.Kaplan, F.Borlu. Degos Hastalığı: Olgu Sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 132.
107. F.Paksoy, C.Bes, D.Argon, E.Gültürk, H.Aniktar, S.Yiğit, G.Apaydın, F.Borlu. Atipik Bir Lenfoma Olgusu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 248.
108. C.Bes, F.Paksoy, T.Ulaş, S.Gündoğdu, F.Borlu. Primer Psoas Absesi: Olgu Sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 269.
109. C.Bes, T.Ulaş, F.Paksoy, D.G.Gürbüz, Ö.Kınık Akgün, F.Borlu. Erişkin Still Hastalığı ile Otoimmun Tiroidit Birlikteliği: Olgu Sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 170.
110. T.Ulaş, E.Namal, C.Bes, F.Paksoy, İ.Tursun, D.G.Gürbüz, G.Apucu, A.Çakır, E.Gültürk, F.Borlu. Tirotoksikoza Bağlı Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu Sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Poster no: 069.
111. S.K.Okutur, Ç.Y.Ersoy, F.Paksoy, E.Gültürk, S.Gündoğdu, E.Yılmaz, F.Borlu.  Ailevi Akdeniz Ateşine Bağlı Rekürren Perikardit. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2005, Antalya. Poster no: 072. Sayfa no: 169.
112. S.K.Okutur, Ç.Y.Ersoy, F.Paksoy, Z.S.Elibol, C.Bes, E.Gültürk, F.Borlu. Atipik Seyirli Bir Sarkoidoz Olgusu. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2005, Antalya. Poster no:  182. Sayfa no: 195.
113. S.K.Okutur, Ç.Y.Ersoy, F.Paksoy, E.Gültürk, L.Dalar, F.Borlu. Akut izoniazid intoksikasyonu: Konvulziyon, Rabdomiyoliz Ve Metabolik Asidoz. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2005, Antalya. Poster no: 187. Sayfa no: 197.


Prof. Dr. Fatma Paksoy Türköz Videoları