Op. Dr.Fatma Umutoğlu

  • İlgi Alanları
  • Gebelik takibi
  • Normal doğum
  • Sezaryen
  • Menopoz
  • Kısırlık

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğumevi

Deneyim
Mardin Kadın Hastalıkları ve Doğumevi
Özel Yeni Ufuk Hastanesi
Özel OTA&Jinemed Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
1- Certificate in early pregnancy ultrasound, oct 2004
2-Obstetrik Ultrasongrafi Kursu, Kasım 2004
3-Cerrahpaşa Tüp Bebek ve Üreme Endokrinolojisi Toplantısı , Haziran 2006
4-Sperm Hazırlama ve İnseminasyon Kursu, Haziran 2006
5-Obstetrikte Doppler Sempozyumu , Eylül 2006
6-Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, Kasım 2006
7-Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2009
8-Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010
9-TCSB Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 2017

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
TSRM Üreme Sağlığı ve İnferlite Derneği
Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği
Türk Ürojinekoloji Derneği

 

1-Prenatal Diagnosis of Complete Atrioventricular Septal

Defect; Perinatal and Neonatal Outcomes Gökhan Yıldırım

Kemal Öngördük, Fehmi Yazıcıoğlu,AhmetGül,Fatma Çakır,Özgü Çelikkol, Yavuz Ceylan. Obstet              Gynecol 2009;2009: 958496

2-Plansental Yapışma Anomilerinde Tanı ve Yönetim Dr.H.Fehmi Yazıcıoğlu Dr. Hale Akın Dr Fatma Çakır Dr Volkan Kasımoğulları     Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst- Special Topics 2010;3(1) 74-81

3- The Diagnosis and Management of Ectopic Pregnancy : A Tertiary Care Center’s Experince B A şık, Serkan Kumbasar, Süleyman Salman, Murat Bozkurt, Ayşe Ender Yumru, FÇ Umutoğlu A Özcan.

Transylvanian Review, 2016,

4- The egonist andffectiveness of extended fetal heart screening in a Tertiary

Center. F.Ç Umutoğlu B.A. Şık S.Kumbasar M.Bozkurt Y.A.Aba Journal of Human Sciences , 2017.

5- Comparison of GnRH antagonist and agonist mini-dose long protocools in inferilite cases undergoinig controlled ovarian hyperstimuliation . H.Akın S.Kumbasar B.A.Şık S.Salman M.Temur F.Ç. Umutoğlu R.Özyurt M.Küçükbay.

Clinical and Experimental Obstetrics& Gynecology 2017