Uzm. Psk.Fatmanur Taşkın

  • İlgi Alanları
  • Duygudurum bozuklukları
  • Uyku bozuklukları
  • Kaygı bozuklukları
  • Yeme bozukluğu
  • Kişilik bozuklukları
  • Öfke problemleri
  • Sağlık psikolojisi

Eğitimi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Uzmanlık

Deneyim
Kim Psikoloji
Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi

Yeterlilikler ve Sertifikalar
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Aile ve Çift Terapisi Eğitimi
Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı
Psiko-Onkoloji Eğitimi
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
Beck Depresyon Ölçeği
Beck Anksiyete Ölçeği
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI)
Ruhsal Belirti Tarama Testi (SCL-90 R)
Kısa Semptom Envanteri (KSE)
Kişilik İnanç Ölçeği (PBQ)
Coolidge Axis II Inventory Plus- Kişilik
Bozuklukları Kısa Formu (CATI+TR KB KF)
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)
Beier Cümle Tamamlama Testi (A-B Formu)
Good Enough- Harris Bir İnsan Çiz Testi
Cattell Zeka Testleri