Uzm. Dr. Feray Sedef

  • Uzmanlık Alanları: Laboratuvar Akreditasyonu, Laboratuvarda Analiz Yöntemleri, Klinik Biyokimya
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Biyokimya - Uzmanlık
 
 
Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

 

Araştırma ve Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Cavusoglu AC, Bilgili S, Alaluf A, Doğan A, Yilmaz F, Aslanca D, Karaca B, Yüksel B, Topaloglu E, "Vascular Endothelial Growth Factor Level in Serum of Diabetic Patients With Retinopathy", Ann Ophthalmol. 2007;39(3):205-8.A2. Cavusoglu AC, Bilgili S, Dogan A, Aslanca D, Yılmaz F, Karaca B, "Serum Vascular Endothelial Growth Factor and Diabetic Nephropathy Progression", Med Chem Res 2007;162-9.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
B1. A.Cavusoglu, A.Doğan, D.Aslanca, F.Yılmaz, S.Bilgili, B.Karaca, "Association of PAI-1 with impaired glucose tolerance and metabolic syndrome together with cardiovascular risk factors",31. FEBS Kongresi 2006 The FEBS Journal;200 pp.
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
C1. F.Binbaş, N.Uzuncan, D.Aslanca, E.Belten, B.Karaca, ''Hemodiyaliz Hastalarında Serum Paraoksonaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi'' Türk Klinik Biyokimya Derg 2005; 3(1): 15-21.
C2. F.Binbaş, N.Uzuncan, D.Aslanca, K.N.Tutucu, K.Akıllı, B.Karaca, ''Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri'' Türk Klinik Biyokimya Derg 2005; 3(2): 59-65.
C3. A.Çavuşoğlu, D.Aslanca, F.Yılmaz, A.Doğan, T.Önman, N.Uzuncan, B.Karaca, "SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi beta Talasemi Taşıyıcı Prevalansı", SB İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi , 41-44 pp., 2006.
C4. F.Sedef , N.Uzuncan, D.Aslanca, B.Karaca, "Koroner Arter Hastalığında Serum Paraoksonaz-1 Aktivitelerinin Değerlendirilmesi" İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi 2015;1:11-19.
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
D1. D.Aslanca, N.Uzuncan, F.Binbaş, S. Bademkıran, K.Akıllı, O.Evliyaoğlu,B.Karaca, O.Özgenç ''β-Talasemi Taşıyıcılığı Ve Demir Eksikliği Anemisi Ayırımında Eritrosit İndekslerinin Değerlendirilmesi'' 19. Ulusal Biyokimya Kongresi 2005;P017.
D2. F.Binbaş, N.Uzuncan, B.Karaca, K.N.Tutucu, K.Akıllı, D.Aslanca, ''Periton Dializi ve Hemodializ Hastalarında Plazma Doku Faktörü Seviyeleri'' 19. Ulusal Biyokimya Kongresi 2005;P031.
D3. A.Cavusoglu, S.Bilgili, A.Doğan, D.Aslanca, F.Yılmaz, B.Karaca, "Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü ve Diabetik Nefropati Progresyonu", VII.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 2007;81 pp.
D4. A.Cavusoglu, S.Bilgili, A.Doğan, D.Aslanca, F.Yılmaz, B.Karaca, "Bozulmuş Glukoz Toleransı ve Metabolik Sendrom ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 Arasındaki İlişki", VII.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 2007;75 pp.
Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği