Dr. Öğr. ÜyesiFERDA KAYA ZAMAN

  • İlgi Alanları
  • Check up
  • Koruyucu hekimlik
  • Sağlıklı yaşam
  • Obezite
  • Çift terapisi
  • Halk sağlığı

Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi
İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği - Uzmanlık

Deneyim
Hakkari Ana Çocuk Sağlığı Merkezi
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
TEB Erzurum Karayazı Devlet Hastanesi
KOÇ Vakfı Amerikan Hastanesi
İstinye Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

*Gebelikte Depresyon ve Anksiyete (Uluslararası A Grubu/ e-scı Konuralp Tıp Dergisi (ISSN:1309-3878) 2018;10(1):20-25 Araştırma Makalesi)

 

*COVID-19 Perspektifinden Sigaraya Bakış (Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi (ISSN: 1309-0461); Mart- Nisan 2020; 12 (2): 48-52)

 

*Gebelikte Depresyon ve Anksiyete (7. Aile Hekimliği Güz Okulu 2013 /Poster Sunumu/Poster No: 233)

 

*Gebelikte Depresyon ve Anksiyete Artar mı? (6.Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi 2016 /Sözel Bildiri /Bildiri No: 21)

 

*Tip2 Diyabet Hastalarında D Vitamini Düzeyleri ile Glisemik Kontrol Arasında İlişki Var mı? (13.İstanbul Aile Hekimliği Kongresi 2019 /Sözel Bildiri /Bildiri No: 27)

 

*Okul Öncesi Çocuklarda Serum D Vitamini Düzeyleri ve Çocukluk Çağı Obezitesi ile İlişkisi (13.Aile

*Hekimliği Güz Okulu 2019 /Sözel Bildiri /Bildiri No: 13)

 

*Menopozdayım (18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 2019 / Konuşma)

 

*Çalışma Yaşamında Beslenme (Aile Hekimliğinde Beslenme Kitap Bölümü / 2020 / Yazar)