Dr. Öğr. ÜyesiFerda Kaya Zaman

  • İlgi Alanları
  • Check up
  • Çift terapisi
  • Koruyucu hekimlik

Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül  Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği - Uzmanlık Eğitimi 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi

Deneyim
Hakkari Ana Çocuk Sağlığı Merkezi
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
Erzurum Karayazı Devlet Hastanesi
Amerikan Hastanesi

Gebelikte Depresyon ve Anksiyete -Uzmanlık Bitirme Tezi
Sağlık Çalışanlarında Anksiyete
Kistik fibroz-Uluslarası Pediatri Kongresi poster sunumu
Gebelikte depresyon artar mı? -TAHEK 2016 Sözlü sunum